Loading...

Fleet Journal

Tác giả: Yua
Thể loại: Comedy , Doujinshi ,
Lần cập nhật cuối: 27-01-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện về một đô đốc từ lúc còn gà mờ cho đến khi trở thành một tên đô đốc nguy hiểm đến mức ai cũng phải ngán
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 33: 27/01/2019 27-01-2019 03:14:05 Tải xuống
Chapter 33 27-01-2019 15:48:11 Tải xuống
Chapter 32.5 26-01-2019 11:20:05 Tải xuống
Chapter 32 15-01-2019 16:11:06 Tải xuống
Chapter 31 04-06-2019 07:55:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 24-04-2019 14:09:06 Tải xuống
Chapter 2 11-01-2019 09:20:19 Tải xuống
Chapter 3 11-01-2019 09:20:21 Tải xuống
Chapter 3.5 11-01-2019 09:20:24 Tải xuống
Chapter 4 15-06-2019 23:41:13 Tải xuống
Chapter 4.5 11-01-2019 09:20:30 Tải xuống
Chapter 5 11-01-2019 09:20:34 Tải xuống
Chapter 6 11-01-2019 09:20:37 Tải xuống
Chapter 7 11-01-2019 09:20:40 Tải xuống
Chapter 8 11-01-2019 09:20:43 Tải xuống
Chapter 8.5 11-01-2019 09:20:45 Tải xuống
Chapter 9 11-01-2019 09:20:49 Tải xuống
Chapter 10 11-01-2019 09:20:51 Tải xuống
Chapter 11 11-01-2019 09:20:54 Tải xuống
Chapter 11.5 11-01-2019 09:20:57 Tải xuống
Chapter 12 11-01-2019 09:21:01 Tải xuống
Chapter 13 11-01-2019 09:21:03 Tải xuống
Chapter 14: Cuộc chiến tranh nhẫn(Phần 1) 09-11-2019 08:43:30 Tải xuống
Chapter 15 18-07-2019 23:57:27 Tải xuống
Chapter 16 11-01-2019 09:21:13 Tải xuống
Chapter 17: Chuyện thường ngày 11-01-2019 09:21:15 Tải xuống
Chapter 18 11-01-2019 09:21:18 Tải xuống
Chapter 19 11-01-2019 09:21:22 Tải xuống
Chapter 20 11-01-2019 09:21:24 Tải xuống
Chapter 21 11-01-2019 09:21:27 Tải xuống
Chapter 22 11-01-2019 09:21:30 Tải xuống
Chapter 23 11-01-2019 09:21:34 Tải xuống
Chapter 23.5 11-01-2019 09:21:36 Tải xuống
Chapter 24 11-01-2019 09:21:39 Tải xuống
Chapter 25 11-01-2019 09:21:42 Tải xuống
Chapter 25.5 15-01-2019 16:11:35 Tải xuống
Chapter 26 11-01-2019 09:21:45 Tải xuống
Chapter 26.5 11-01-2019 09:21:48 Tải xuống
Chapter 27 11-01-2019 09:21:51 Tải xuống
Chapter 27.5 07-11-2019 23:01:42 Tải xuống
Chapter 28 24-05-2019 01:04:48 Tải xuống
Chapter 29 11-01-2019 09:22:01 Tải xuống
Chapter 30 24-05-2019 00:52:42 Tải xuống
Chapter 31 04-06-2019 07:55:11 Tải xuống
Chapter 32 15-01-2019 16:11:06 Tải xuống
Chapter 32.5 26-01-2019 11:20:05 Tải xuống
Chapter 33 27-01-2019 15:48:11 Tải xuống
Chapter 33: 27/01/2019 27-01-2019 03:14:05 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh