Bất Bại Chân Ma

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Gender Bender , Shounen , Truyện Màu , Webtoon ,
Lần cập nhật cuối: 15-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Mook Hyang, Giáo chủ Nghịch Thánh Giáo và là một Bất Bại Chân Ma, đã bị kẻ thù (thuộc Huyết Ma Phái) đẩy sang một thế giới khác. Đây là câu chuyện về một thế giới kỳ bí, huyền ảo của yêu tinh, pháp sư, hiệp sĩ, và rồng; đồng thời cũng là chuyến hành trình tìm đường quay trở lại thế giới (Murim) cũ của Mook Hyang.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 87 15-05-2021 15:03:13 Tải xuống
Chapter 86 11-05-2021 17:12:42 Tải xuống
Chapter 85 10-05-2021 19:14:14 Tải xuống
Chapter 84 11-05-2021 21:23:42 Tải xuống
Chapter 83 11-05-2021 23:16:51 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 25-08-2019 11:54:12 Tải xuống
Chapter 1 11-09-2019 19:54:07 Tải xuống
Chapter 2 11-09-2019 19:54:12 Tải xuống
Chapter 3 11-09-2019 19:54:15 Tải xuống
Chapter 4 11-09-2019 19:54:18 Tải xuống
Chapter 5 24-09-2019 12:00:10 Tải xuống
Chapter 6 26-09-2019 13:42:11 Tải xuống
Chapter 7 13-10-2019 10:53:12 Tải xuống
Chapter 8 17-10-2019 13:18:14 Tải xuống
Chapter 9 21-10-2019 14:24:51 Tải xuống
Chapter 10 04-11-2019 22:05:20 Tải xuống
Chapter 11 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 12 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 13 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 14 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 15 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 16 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 17 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 18 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 19 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 20 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 21 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 22 17-04-2020 14:21:23 Tải xuống
Chapter 22.1 03-08-2020 01:40:46 Tải xuống
Chapter 22.2 03-08-2020 01:40:17 Tải xuống
Chapter 23 03-08-2020 01:28:45 Tải xuống
Chapter 23.1 31-05-2020 20:30:49 Tải xuống
Chapter 23.2 31-05-2020 20:30:08 Tải xuống
Chapter 24.1 31-05-2020 20:29:40 Tải xuống
Chapter 24.2 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 25.1 31-05-2020 20:28:53 Tải xuống
Chapter 25.2 31-05-2020 20:28:28 Tải xuống
Chapter 26.1 31-05-2020 20:27:41 Tải xuống
Chapter 26.2 31-05-2020 20:27:07 Tải xuống
Chapter 27.1 31-05-2020 20:26:54 Tải xuống
Chapter 27.2 31-05-2020 20:26:24 Tải xuống
Chapter 28.1 31-05-2020 20:25:41 Tải xuống
Chapter 28.2 31-05-2020 20:25:07 Tải xuống
Chapter 29.1 31-05-2020 20:24:13 Tải xuống
Chapter 29.2 31-05-2020 20:23:36 Tải xuống
Chapter 30.1 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 30.2 31-05-2020 20:22:37 Tải xuống
Chapter 31.1 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 31.2 31-05-2020 20:21:40 Tải xuống
Chapter 32.1 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 32.2 31-05-2020 20:20:42 Tải xuống
Chapter 33.1 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 34.1 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 34.2 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 35.1 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 35.2 31-05-2020 20:16:10 Tải xuống
Chapter 36.1 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 36.2 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 37 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 38 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 39 31-05-2020 20:12:41 Tải xuống
Chapter 40 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 41 31-05-2020 20:11:41 Tải xuống
Chapter 42 03-08-2020 01:28:24 Tải xuống
Chapter 43 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 44 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 45 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 46 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 47 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 48 03-08-2020 01:24:41 Tải xuống
Chapter 49 03-08-2020 01:24:12 Tải xuống
Chapter 50 03-08-2020 01:23:40 Tải xuống
Chapter 51 03-08-2020 01:23:11 Tải xuống
Chapter 52 03-08-2020 01:22:42 Tải xuống
Chapter 53 03-08-2020 01:22:11 Tải xuống
Chapter 54 03-08-2020 01:21:42 Tải xuống
Chapter 55 03-08-2020 01:21:11 Tải xuống
Chapter 56 03-08-2020 01:20:41 Tải xuống
Chapter 57 03-08-2020 01:20:13 Tải xuống
Chapter 58 27-02-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 59 27-02-2021 22:24:06 Tải xuống
Chapter 60 27-02-2021 22:24:38 Tải xuống
Chapter 61 01-03-2021 23:06:03 Tải xuống
Chapter 62 02-03-2021 22:48:02 Tải xuống
Chapter 63 08-03-2021 12:12:03 Tải xuống
Chapter 64 11-03-2021 21:54:03 Tải xuống
Chapter 65 18-03-2021 20:48:03 Tải xuống
Chapter 66 03-04-2021 17:31:29 Tải xuống
Chapter 67 09-04-2021 13:10:21 Tải xuống
Chapter 68 03-04-2021 07:16:34 Tải xuống
Chapter 69 03-04-2021 07:18:44 Tải xuống
Chapter 70 03-04-2021 06:17:06 Tải xuống
Chapter 71 03-04-2021 17:30:02 Tải xuống
Chapter 72 03-04-2021 17:30:03 Tải xuống
Chapter 73 03-04-2021 17:29:49 Tải xuống
Chapter 74 05-04-2021 17:09:08 Tải xuống
Chapter 75 13-04-2021 10:00:58 Tải xuống
Chapter 76 16-04-2021 10:48:10 Tải xuống
Chapter 77 18-04-2021 08:30:11 Tải xuống
Chapter 78 20-04-2021 06:54:03 Tải xuống
Chapter 79 20-04-2021 16:12:02 Tải xuống
Chapter 80 25-04-2021 16:36:02 Tải xuống
Chapter 81 14-05-2021 11:20:19 Tải xuống
Chapter 82 11-05-2021 23:17:29 Tải xuống
Chapter 83 11-05-2021 23:16:51 Tải xuống
Chapter 84 11-05-2021 21:23:42 Tải xuống
Chapter 85 10-05-2021 19:14:14 Tải xuống
Chapter 86 11-05-2021 17:12:42 Tải xuống
Chapter 87 15-05-2021 15:03:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh