Loading...

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: , Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nếu ai thích đọc thể loại: mạt thế, dị năng, trọng sinh, tùy thân không gian thì hãy nhảy hố đi nào. Ở mạt thế, cô gái mồ côi Mục Diệc Nhiên ôm nỗi hận mà chết, nào ngờ cô được trọng sinh, quay về 3 ngày trước mạt thế. Đời này tay đánh ả điếm, chân đạp nam cặn bã, nhận được không gian tích trữ vật tư, nhưng lại bất cẩn chọc phải quân thiếu Dịch giả:Eimi.103 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 91 28-11-2019 17:42:49 Tải xuống
Chapter 90 28-11-2019 17:18:30 Tải xuống
Chapter 89 28-11-2019 16:49:19 Tải xuống
Chapter 88 22-11-2019 19:36:42 Tải xuống
Chapter 87 21-11-2019 17:07:50 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 22-08-2019 08:06:29 Tải xuống
Chapter 2 22-08-2019 08:06:31 Tải xuống
Chapter 3 22-08-2019 08:06:34 Tải xuống
Chapter 4 22-08-2019 08:06:38 Tải xuống
Chapter 5 22-08-2019 08:06:41 Tải xuống
Chapter 6 22-08-2019 08:06:43 Tải xuống
Chapter 7 22-08-2019 08:06:47 Tải xuống
Chapter 8 22-08-2019 08:06:50 Tải xuống
Chapter 9 22-08-2019 08:06:52 Tải xuống
Chapter 10: Một cước đá vào đũng quần 26-08-2019 07:12:35 Tải xuống
Chapter 11: Khối di sản hàng tỷ 26-08-2019 07:12:36 Tải xuống
Chapter 12: Bức tranh "Quảng Hàn Song Nguyệt" 26-08-2019 07:12:39 Tải xuống
Chapter 13 26-08-2019 07:12:43 Tải xuống
Chapter 14 26-08-2019 13:18:35 Tải xuống
Chapter 15: Chơi trò mèo đuổi chuột 28-08-2019 07:54:13 Tải xuống
Chapter 16: Ban đêm đột nhập phòng con gái 28-08-2019 07:54:15 Tải xuống
Chapter 17: Đọ sức trên giường 28-08-2019 07:54:14 Tải xuống
Chapter 18: SM trói 28-08-2019 07:54:22 Tải xuống
Chapter 19 28-08-2019 07:54:21 Tải xuống
Chapter 20: Gặp lại Quân thiếu 31-08-2019 12:36:14 Tải xuống
Chapter 21: Mưa máu ngày tận thế 03-09-2019 09:44:23 Tải xuống
Chapter 22: Đẩy ngã 03-09-2019 09:44:27 Tải xuống
Chapter 23: Tra nam lại đến 03-09-2019 09:44:28 Tải xuống
Chapter 24: Cởi áo kiểm tra 03-09-2019 09:44:32 Tải xuống
Chapter 25 03-09-2019 09:44:34 Tải xuống
Chapter 26: Sờ sờ ngực 03-09-2019 09:44:39 Tải xuống
Chapter 27: Thấu thị, nhìn xuyên thấu x3 03-09-2019 09:44:41 Tải xuống
Chapter 28: Muốn "làm" cô 04-09-2019 05:36:23 Tải xuống
Chapter 29: Anh hùng cứu mỹ nhân 15-09-2019 21:06:14 Tải xuống
Chapter 30 16-09-2019 17:04:26 Tải xuống
Chapter 31 15-09-2019 21:18:16 Tải xuống
Chapter 32 15-09-2019 21:18:20 Tải xuống
Chapter 33 27-09-2019 19:42:10 Tải xuống
Chapter 34 27-09-2019 19:42:12 Tải xuống
Chapter 35 28-09-2019 17:06:17 Tải xuống
Chapter 36 28-09-2019 17:06:21 Tải xuống
Chapter 37 04-10-2019 04:45:12 Tải xuống
Chapter 38 04-10-2019 04:44:49 Tải xuống
Chapter 39 29-09-2019 20:13:40 Tải xuống
Chapter 40 29-09-2019 20:13:19 Tải xuống
Chapter 41 01-10-2019 14:06:51 Tải xuống
Chapter 42 01-10-2019 14:06:30 Tải xuống
Chapter 43 01-10-2019 14:07:23 Tải xuống
Chapter 44 04-10-2019 00:15:12 Tải xuống
Chapter 45 04-10-2019 00:14:46 Tải xuống
Chapter 46 04-10-2019 00:03:12 Tải xuống
Chapter 47 04-10-2019 00:02:43 Tải xuống
Chapter 48 05-10-2019 14:25:13 Tải xuống
Chapter 49 05-10-2019 14:24:48 Tải xuống
Chapter 50 05-10-2019 14:48:51 Tải xuống
Chapter 51 05-10-2019 15:01:18 Tải xuống
Chapter 52 05-10-2019 15:00:43 Tải xuống
Chapter 53 11-10-2019 16:36:44 Tải xuống
Chapter 54 11-10-2019 16:36:12 Tải xuống
Chapter 54.1 12-11-2019 21:19:52 Tải xuống
Chapter 54.2 12-11-2019 21:19:18 Tải xuống
Chapter 55 23-10-2019 19:02:20 Tải xuống
Chapter 56 23-10-2019 19:01:46 Tải xuống
Chapter 57 23-10-2019 20:10:15 Tải xuống
Chapter 58 23-10-2019 20:09:47 Tải xuống
Chapter 59 08-11-2019 22:58:16 Tải xuống
Chapter 60 08-11-2019 23:27:46 Tải xuống
Chapter 61 08-11-2019 23:31:46 Tải xuống
Chapter 62 08-11-2019 23:31:15 Tải xuống
Chapter 63 09-11-2019 19:43:43 Tải xuống
Chapter 64 09-11-2019 19:42:13 Tải xuống
Chapter 65 09-11-2019 20:13:42 Tải xuống
Chapter 66 09-11-2019 20:12:12 Tải xuống
Chapter 67 09-11-2019 20:49:42 Tải xuống
Chapter 68 09-11-2019 20:49:12 Tải xuống
Chapter 69 13-11-2019 13:51:20 Tải xuống
Chapter 70 12-11-2019 21:18:28 Tải xuống
Chapter 71 13-11-2019 13:45:21 Tải xuống
Chapter 72 13-11-2019 13:44:51 Tải xuống
Chapter 73 13-11-2019 13:44:12 Tải xuống
Chapter 74 13-11-2019 13:43:42 Tải xuống
Chapter 75 12-11-2019 23:00:26 Tải xuống
Chapter 76 12-11-2019 23:09:26 Tải xuống
Chapter 77 14-11-2019 19:44:11 Tải xuống
Chapter 78 14-11-2019 19:43:41 Tải xuống
Chapter 79 14-11-2019 19:43:07 Tải xuống
Chapter 80 14-11-2019 19:42:51 Tải xuống
Chapter 81 14-11-2019 21:14:46 Tải xuống
Chapter 82 14-11-2019 21:14:12 Tải xuống
Chapter 83 14-11-2019 21:13:42 Tải xuống
Chapter 84 15-11-2019 21:25:51 Tải xuống
Chapter 85 17-11-2019 09:43:17 Tải xuống
Chapter 86 17-11-2019 09:42:49 Tải xuống
Chapter 87 21-11-2019 17:07:50 Tải xuống
Chapter 88 22-11-2019 19:36:42 Tải xuống
Chapter 89 28-11-2019 16:49:19 Tải xuống
Chapter 90 28-11-2019 17:18:30 Tải xuống
Chapter 91 28-11-2019 17:42:49 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh