Loading...

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Tác giả: Hữu Lộc Văn Hóa - Melody Happy Group
Thể loại: Drama , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Truyện Màu , NetTruyen ,
Lần cập nhật cuối: 30-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Dịch giả: Melody Happy Group Đăng tải: MH Channel Phát hành: Nettruyen.com ND: Đây là câu chuyện về nàng lọ lem gặp phải hoàng tử xấu tính, trong cuộc sống này, chúng ta luôn muốn mình sẽ sống thật rực rỡ, nhưng có lẽ chưa từng cầu mong cuộc sống huy hoàng hấp dẫn thế nào, tình yêu oanh liệt động lòng người ra sao. Thứ chúng ta muốn chỉ là cuộc đời an ổn, đó chính là một phần rực rỡ không thể thiếu, sự hào hoa chỉ là khoảnh khắc trong chớp mắt, thực ra tình yêu cũng có đạo lý này.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 192 30-05-2020 11:19:36 Tải xuống
Chapter 191 29-05-2020 21:54:36 Tải xuống
Chapter 190 27-05-2020 11:06:43 Tải xuống
Chapter 189 26-05-2020 23:00:40 Tải xuống
Chapter 188 23-05-2020 11:19:37 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 03-10-2019 23:43:20 Tải xuống
Chapter 0: Giới Thiệu 15-10-2019 21:17:53 Tải xuống
Chapter 1 13-08-2019 23:24:50 Tải xuống
Chapter 2 13-08-2019 23:24:55 Tải xuống
Chapter 3 20-08-2019 18:01:19 Tải xuống
Chapter 4 20-08-2019 18:01:21 Tải xuống
Chapter 5 20-08-2019 18:01:25 Tải xuống
Chapter 6 20-08-2019 18:01:28 Tải xuống
Chapter 7 20-08-2019 18:01:31 Tải xuống
Chapter 8 20-08-2019 18:01:35 Tải xuống
Chapter 9 20-08-2019 18:01:38 Tải xuống
Chapter 10 20-08-2019 18:01:41 Tải xuống
Chapter 11 23-08-2019 16:18:31 Tải xuống
Chapter 11.5 23-08-2019 21:36:41 Tải xuống
Chapter 12 12-10-2019 03:10:26 Tải xuống
Chapter 13 12-10-2019 03:09:53 Tải xuống
Chapter 14 12-10-2019 03:09:11 Tải xuống
Chapter 15 12-10-2019 03:08:52 Tải xuống
Chapter 16 12-10-2019 03:08:12 Tải xuống
Chapter 17 12-10-2019 03:07:41 Tải xuống
Chapter 18 12-10-2019 03:07:11 Tải xuống
Chapter 19 12-10-2019 03:06:42 Tải xuống
Chapter 20 12-10-2019 03:06:11 Tải xuống
Chapter 21 12-10-2019 03:05:41 Tải xuống
Chapter 22 12-10-2019 03:05:13 Tải xuống
Chapter 23 12-10-2019 03:04:50 Tải xuống
Chapter 24 12-10-2019 03:04:24 Tải xuống
Chapter 25 12-10-2019 03:03:41 Tải xuống
Chapter 26 12-10-2019 03:03:11 Tải xuống
Chapter 26: 26 & 27 21-09-2019 12:42:15 Tải xuống
Chapter 26: Raw 21-09-2019 13:00:19 Tải xuống
Chapter 27 12-10-2019 03:02:50 Tải xuống
Chapter 28 25-09-2019 01:48:23 Tải xuống
Chapter 28: RAW 25-09-2019 02:00:21 Tải xuống
Chapter 29 25-09-2019 07:00:06 Tải xuống
Chapter 29: Video 25-09-2019 02:00:18 Tải xuống
Chapter 30 28-09-2019 17:02:46 Tải xuống
Chapter 30: Video 28-09-2019 17:01:30 Tải xuống
Chapter 31 28-09-2019 09:00:21 Tải xuống
Chapter 31.5: Raw 04-10-2019 03:32:12 Tải xuống
Chapter 31.5: Raw - THÔNG BÁO 04-10-2019 04:37:52 Tải xuống
Chapter 31: Video 28-09-2019 09:02:48 Tải xuống
Chapter 32 04-10-2019 01:31:48 Tải xuống
Chapter 32: Raw 04-10-2019 02:06:15 Tải xuống
Chapter 33 04-10-2019 01:31:17 Tải xuống
Chapter 33: Video 04-10-2019 02:05:48 Tải xuống
Chapter 34 03-10-2019 23:43:47 Tải xuống
Chapter 35 03-10-2019 23:40:47 Tải xuống
Chapter 36 04-10-2019 14:44:04 Tải xuống
Chapter 37 04-10-2019 15:18:42 Tải xuống
Chapter 38 05-10-2019 12:43:24 Tải xuống
Chapter 38: Video 05-10-2019 12:47:13 Tải xuống
Chapter 39 05-10-2019 12:54:50 Tải xuống
Chapter 39: Video 05-10-2019 12:53:12 Tải xuống
Chapter 40 12-10-2019 03:02:23 Tải xuống
Chapter 41 12-10-2019 03:01:43 Tải xuống
Chapter 42 12-10-2019 03:01:11 Tải xuống
Chapter 43 12-10-2019 03:00:46 Tải xuống
Chapter 44 12-10-2019 03:19:47 Tải xuống
Chapter 45 12-10-2019 03:19:12 Tải xuống
Chapter 46 12-10-2019 03:18:42 Tải xuống
Chapter 47 12-10-2019 03:54:16 Tải xuống
Chapter 48 16-10-2019 10:37:13 Tải xuống
Chapter 49 16-10-2019 10:42:47 Tải xuống
Chapter 49: Video 16-10-2019 10:47:44 Tải xuống
Chapter 50 30-10-2019 00:18:46 Tải xuống
Chapter 50.5: MH 13-11-2019 09:56:33 Tải xuống
Chapter 51 23-10-2019 20:41:47 Tải xuống
Chapter 51: MH 26-10-2019 16:34:30 Tải xuống
Chapter 51: Video 21-10-2019 15:37:04 Tải xuống
Chapter 52 30-10-2019 00:18:14 Tải xuống
Chapter 52: Video 23-10-2019 20:29:17 Tải xuống
Chapter 53 23-10-2019 20:07:13 Tải xuống
Chapter 54 23-10-2019 20:28:15 Tải xuống
Chapter 54: Video 23-10-2019 20:24:47 Tải xuống
Chapter 55 26-10-2019 16:15:49 Tải xuống
Chapter 55.5 26-10-2019 10:55:21 Tải xuống
Chapter 55.5: MH 26-10-2019 16:44:17 Tải xuống
Chapter 55: Video 26-10-2019 16:17:50 Tải xuống
Chapter 56 26-10-2019 16:44:51 Tải xuống
Chapter 56.5: MH 30-10-2019 03:13:14 Tải xuống
Chapter 56: Video 2 chap 26-10-2019 16:17:19 Tải xuống
Chapter 57 30-10-2019 03:12:52 Tải xuống
Chapter 57: MH 30-10-2019 00:16:24 Tải xuống
Chapter 58 30-10-2019 03:24:47 Tải xuống
Chapter 58: Video 30-10-2019 03:22:14 Tải xuống
Chapter 59 02-11-2019 02:01:20 Tải xuống
Chapter 60 02-11-2019 02:00:51 Tải xuống
Chapter 60.5: MH 13-11-2019 11:53:19 Tải xuống
Chapter 61 06-11-2019 00:07:15 Tải xuống
Chapter 62 06-11-2019 08:20:47 Tải xuống
Chapter 63 09-11-2019 23:25:14 Tải xuống
Chapter 63.5: MH 13-11-2019 13:08:43 Tải xuống
Chapter 63: MH 09-11-2019 23:31:14 Tải xuống
Chapter 64 13-11-2019 13:17:43 Tải xuống
Chapter 64.5: MH 13-11-2019 11:02:18 Tải xuống
Chapter 64: 64+65 13-11-2019 17:48:43 Tải xuống
Chapter 64: Video 09-11-2019 23:32:17 Tải xuống
Chapter 65 11-05-2020 12:57:38 Tải xuống
Chapter 65: MH 13-11-2019 13:16:42 Tải xuống
Chapter 66 13-11-2019 17:39:12 Tải xuống
Chapter 66: Video 13-11-2019 13:16:13 Tải xuống
Chapter 67 13-11-2019 11:42:18 Tải xuống
Chapter 67: MH 13-11-2019 17:38:52 Tải xuống
Chapter 68 13-11-2019 17:38:22 Tải xuống
Chapter 68: Video 13-11-2019 18:37:13 Tải xuống
Chapter 69 13-11-2019 17:37:40 Tải xuống
Chapter 70 13-11-2019 18:44:43 Tải xuống
Chapter 70: Video 13-11-2019 18:45:43 Tải xuống
Chapter 71 13-11-2019 18:44:05 Tải xuống
Chapter 72 13-11-2019 18:43:23 Tải xuống
Chapter 72: Video 13-11-2019 18:45:13 Tải xuống
Chapter 73 16-11-2019 02:19:49 Tải xuống
Chapter 73: MH 15-11-2019 20:48:47 Tải xuống
Chapter 74 16-11-2019 02:18:21 Tải xuống
Chapter 75 20-11-2019 09:40:14 Tải xuống
Chapter 75: MH 21-11-2019 17:23:06 Tải xuống
Chapter 76 20-11-2019 05:42:50 Tải xuống
Chapter 76: Video 21-11-2019 17:22:25 Tải xuống
Chapter 77 23-11-2019 13:47:15 Tải xuống
Chapter 78 23-11-2019 13:32:14 Tải xuống
Chapter 78: Video 23-11-2019 01:27:11 Tải xuống
Chapter 79 26-11-2019 21:08:21 Tải xuống
Chapter 80 27-11-2019 01:06:11 Tải xuống
Chapter 80: Video 27-11-2019 00:56:10 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2019 05:12:51 Tải xuống
Chapter 82 03-12-2019 22:08:00 Tải xuống
Chapter 83 03-12-2019 22:29:29 Tải xuống
Chapter 84 04-12-2019 05:07:08 Tải xuống
Chapter 85 07-12-2019 00:20:48 Tải xuống
Chapter 86 07-12-2019 00:20:15 Tải xuống
Chapter 87 11-12-2019 01:01:47 Tải xuống
Chapter 87: MH 11-12-2019 01:14:13 Tải xuống
Chapter 88 11-12-2019 01:13:45 Tải xuống
Chapter 89 11-12-2019 01:13:15 Tải xuống
Chapter 90 11-12-2019 01:12:44 Tải xuống
Chapter 91 11-12-2019 01:12:15 Tải xuống
Chapter 92 11-12-2019 13:24:43 Tải xuống
Chapter 93 11-12-2019 18:32:01 Tải xuống
Chapter 93: VIDEO 11-12-2019 18:40:18 Tải xuống
Chapter 94 14-12-2019 00:37:41 Tải xuống
Chapter 95 14-12-2019 00:37:13 Tải xuống
Chapter 96 18-12-2019 02:13:18 Tải xuống
Chapter 97 18-12-2019 02:12:48 Tải xuống
Chapter 98 21-12-2019 13:13:13 Tải xuống
Chapter 99 21-12-2019 13:12:50 Tải xuống
Chapter 100 27-12-2019 00:13:26 Tải xuống
Chapter 101 27-12-2019 00:23:12 Tải xuống
Chapter 102 01-01-2020 04:30:44 Tải xuống
Chapter 103 01-01-2020 04:30:23 Tải xuống
Chapter 104 01-01-2020 04:40:21 Tải xuống
Chapter 105 01-01-2020 04:28:50 Tải xuống
Chapter 106 09-01-2020 04:12:21 Tải xuống
Chapter 107 09-01-2020 04:01:20 Tải xuống
Chapter 108 09-01-2020 04:00:51 Tải xuống
Chapter 109 09-01-2020 04:11:33 Tải xuống
Chapter 110 13-01-2020 03:04:45 Tải xuống
Chapter 111 13-01-2020 03:04:28 Tải xuống
Chapter 112 17-01-2020 16:49:11 Tải xuống
Chapter 113 17-01-2020 16:48:42 Tải xuống
Chapter 114 19-01-2020 23:25:26 Tải xuống
Chapter 115 19-01-2020 23:13:40 Tải xuống
Chapter 116 26-01-2020 04:24:44 Tải xuống
Chapter 117 26-01-2020 04:51:15 Tải xuống
Chapter 118 26-01-2020 04:50:41 Tải xuống
Chapter 119 26-01-2020 04:50:10 Tải xuống
Chapter 120 27-01-2020 02:42:23 Tải xuống
Chapter 121 28-01-2020 03:18:22 Tải xuống
Chapter 122 28-01-2020 19:43:42 Tải xuống
Chapter 123 28-01-2020 19:43:11 Tải xuống
Chapter 124 30-01-2020 02:03:18 Tải xuống
Chapter 125 30-01-2020 02:02:54 Tải xuống
Chapter 126 01-02-2020 15:40:40 Tải xuống
Chapter 127 01-02-2020 15:54:04 Tải xuống
Chapter 128 06-02-2020 22:26:13 Tải xuống
Chapter 129 06-02-2020 22:31:06 Tải xuống
Chapter 130 09-02-2020 14:42:40 Tải xuống
Chapter 131 09-02-2020 14:42:11 Tải xuống
Chapter 132 12-02-2020 02:55:12 Tải xuống
Chapter 133 11-05-2020 12:57:29 Tải xuống
Chapter 134 11-05-2020 12:56:51 Tải xuống
Chapter 135 21-03-2020 08:29:08 Tải xuống
Chapter 136 21-03-2020 08:39:10 Tải xuống
Chapter 137 21-03-2020 08:28:12 Tải xuống
Chapter 138 21-03-2020 08:27:12 Tải xuống
Chapter 138: 138+139 21-03-2020 08:27:40 Tải xuống
Chapter 139 11-05-2020 12:56:20 Tải xuống
Chapter 140 21-03-2020 08:26:40 Tải xuống
Chapter 141 21-03-2020 08:26:10 Tải xuống
Chapter 142 21-03-2020 08:25:43 Tải xuống
Chapter 143 21-03-2020 08:25:11 Tải xuống
Chapter 144 21-03-2020 08:24:39 Tải xuống
Chapter 145 21-03-2020 08:24:10 Tải xuống
Chapter 146 21-03-2020 08:23:41 Tải xuống
Chapter 147 21-03-2020 08:23:14 Tải xuống
Chapter 148 21-03-2020 08:22:44 Tải xuống
Chapter 149 21-03-2020 08:22:10 Tải xuống
Chapter 150 21-03-2020 08:21:38 Tải xuống
Chapter 151 21-03-2020 08:21:08 Tải xuống
Chapter 152 21-03-2020 08:20:43 Tải xuống
Chapter 153 21-03-2020 08:20:11 Tải xuống
Chapter 154 21-03-2020 08:19:42 Tải xuống
Chapter 155 21-03-2020 08:19:08 Tải xuống
Chapter 156 21-03-2020 08:18:42 Tải xuống
Chapter 157 27-03-2020 21:53:13 Tải xuống
Chapter 158 27-03-2020 22:06:47 Tải xuống
Chapter 159 18-04-2020 12:05:10 Tải xuống
Chapter 160 18-04-2020 12:04:40 Tải xuống
Chapter 161 18-04-2020 12:04:11 Tải xuống
Chapter 162 18-04-2020 12:03:41 Tải xuống
Chapter 163 18-04-2020 12:03:09 Tải xuống
Chapter 164 18-04-2020 12:02:49 Tải xuống
Chapter 165 18-04-2020 12:02:17 Tải xuống
Chapter 166 18-04-2020 12:02:03 Tải xuống
Chapter 167 18-04-2020 12:07:14 Tải xuống
Chapter 168 18-04-2020 12:06:54 Tải xuống
Chapter 169 11-05-2020 13:07:06 Tải xuống
Chapter 170 11-05-2020 13:29:38 Tải xuống
Chapter 171 11-05-2020 12:54:17 Tải xuống
Chapter 172 11-05-2020 13:29:10 Tải xuống
Chapter 173 11-05-2020 13:28:34 Tải xuống
Chapter 174 11-05-2020 12:52:54 Tải xuống
Chapter 175 11-05-2020 12:52:20 Tải xuống
Chapter 176 11-05-2020 13:54:37 Tải xuống
Chapter 177 11-05-2020 13:03:39 Tải xuống
Chapter 178 11-05-2020 13:54:06 Tải xuống
Chapter 179 11-05-2020 12:49:37 Tải xuống
Chapter 180 11-05-2020 12:49:08 Tải xuống
Chapter 181 12-05-2020 22:24:37 Tải xuống
Chapter 182 13-05-2020 10:30:10 Tải xuống
Chapter 183 15-05-2020 22:12:40 Tải xuống
Chapter 184 16-05-2020 18:05:36 Tải xuống
Chapter 185 19-05-2020 22:31:08 Tải xuống
Chapter 186 20-05-2020 11:00:37 Tải xuống
Chapter 187 22-05-2020 21:59:08 Tải xuống
Chapter 188 23-05-2020 11:19:37 Tải xuống
Chapter 189 26-05-2020 23:00:40 Tải xuống
Chapter 190 27-05-2020 11:06:43 Tải xuống
Chapter 191 29-05-2020 21:54:36 Tải xuống
Chapter 192 30-05-2020 11:19:36 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN VỪA XEM