Loading...

Dục Hỏa Độc Nữ

Tác giả: Hữu Lộc Văn Hóa - Melody Happy Group
Thể loại: Chuyển Sinh , Cổ Đại , Drama , Manhua , Ngôn Tình , Truyện Màu , NetTruyen , Comic , Historical , Romance , Smut ,
Lần cập nhật cuối: 20-11-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Dịch giả: Melody Happy Group Đăng tải: MH Channel Phát hành: Nettruyen.com Nội dung: Nàng là nữ nhi bị tướng phủ vứt bỏ, tướng mạo xấu xí chịu không ít sỉ nhục, chỉ có hắn sủng ái có thừa, từ đó, toàn tâm toàn ý giao phó, nhưng không ngờ, hắn lại muốn khoét tim nàng làm dược dẫn, để cứu muội muội mỹ mạo vô song của nàng, mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, hắn chỉ để lại một câu: Nếu không phải vì cứu Tuyền nhi, ta còn chê nó bẩn đấy! Để nàng ngã xuống trong huyết lệ, chết không nhắm mắt…Trọng sinh lần nữa, nàng thề, nhất định phải trả lại gấp bội những sỉ nhục đã từng chịu!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 55: Phiên ngoại 20-11-2019 10:41:42 Tải xuống
Chapter 54: Video 19-11-2019 21:46:02 Tải xuống
Chapter 54 20-11-2019 10:43:09 Tải xuống
Chapter 53: Ly Nhi, ta nhớ nàng ~ 20-11-2019 06:34:43 Tải xuống
Chapter 53 20-11-2019 11:49:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 03-10-2019 23:42:51 Tải xuống
Chapter 0: Nếu có kiếp sau... 31-08-2019 17:40:05 Tải xuống
Chapter 1 04-08-2019 20:00:23 Tải xuống
Chapter 1: Khởi đầu 06-08-2019 14:18:40 Tải xuống
Chapter 1: Nếu có kiếp sau... 04-08-2019 21:06:20 Tải xuống
Chapter 1: Đoạt xác -- Trọng sinh 06-08-2019 14:13:31 Tải xuống
Chapter 2 06-08-2019 15:16:31 Tải xuống
Chapter 2.5: Tên ngốc này đang cưỡng hôn ta! 06-08-2019 14:23:07 Tải xuống
Chapter 2: Trọng sinh - Đoạt xác 06-08-2019 14:18:22 Tải xuống
Chapter 2: Tên ngốc này đang cưỡng hôn ta! 06-08-2019 14:13:28 Tải xuống
Chapter 2: Đoạt xác -- Trọng sinh 06-08-2019 14:23:39 Tải xuống
Chapter 3 06-08-2019 15:16:37 Tải xuống
Chapter 3: Ngươi cưỡng hôn ta? 06-08-2019 14:18:25 Tải xuống
Chapter 3: Ta sẽ không chạm vào nàng~ 07-08-2019 23:03:13 Tải xuống
Chapter 3: Tên ngốc này đang cưỡng hôn ta! 06-08-2019 15:19:01 Tải xuống
Chapter 4 06-08-2019 15:16:53 Tải xuống
Chapter 4: Ta sẽ không chạm vào nàng nữa~ 06-08-2019 14:18:28 Tải xuống
Chapter 4: Ta sẽ không chạm vào nàng~ 06-08-2019 15:18:28 Tải xuống
Chapter 4: Trúng mê dược... 06-08-2019 15:36:54 Tải xuống
Chapter 5 06-08-2019 15:16:25 Tải xuống
Chapter 5: Tiếng cung! 06-08-2019 15:35:49 Tải xuống
Chapter 5: Trúng mê dược... 06-08-2019 15:17:40 Tải xuống
Chapter 6 06-08-2019 15:15:50 Tải xuống
Chapter 6: (đang cập nhật) 06-08-2019 14:03:37 Tải xuống
Chapter 6: Tiến cung! 06-08-2019 14:18:31 Tải xuống
Chapter 6: Tiếng cung! 06-08-2019 15:17:04 Tải xuống
Chapter 7 06-08-2019 14:03:04 Tải xuống
Chapter 7: (đang cập nhật) 06-08-2019 15:19:59 Tải xuống
Chapter 7: Bắt ngươi trả cả vốn lẫn lời! 06-08-2019 14:03:19 Tải xuống
Chapter 7: Ta nhất định bắt ngươi trả cả vốn lẫn lời! 06-08-2019 14:18:35 Tải xuống
Chapter 8 06-08-2019 15:15:26 Tải xuống
Chapter 8: (đang cập nhật) 13-08-2019 21:54:25 Tải xuống
Chapter 8: Bị trêu đùa! 06-08-2019 15:16:34 Tải xuống
Chapter 8: Ta sẽ bảo vệ huynh! 06-08-2019 14:18:37 Tải xuống
Chapter 9: Ly Nhi, nàng đừng có không vui nữa nha~ 06-08-2019 14:18:41 Tải xuống
Chapter 10: Tại sao phải diệt trừ? 06-08-2019 14:18:44 Tải xuống
Chapter 11: Quà mừng thọ -- Trái tim người 09-08-2019 16:06:14 Tải xuống
Chapter 12.5: Vương gia giả bệnh~ 17-08-2019 14:24:27 Tải xuống
Chapter 12: Từng làm chuyện trái lương tâm sao? 16-08-2019 23:36:16 Tải xuống
Chapter 13 26-08-2019 17:00:19 Tải xuống
Chapter 13.5 26-08-2019 16:42:11 Tải xuống
Chapter 13: Vương gia giả bệnh~ 25-10-2019 23:04:22 Tải xuống
Chapter 14 31-08-2019 14:18:17 Tải xuống
Chapter 14.5 31-08-2019 14:18:20 Tải xuống
Chapter 14: Tưởng huynh, tưởng tỷ của "Ta" 25-10-2019 23:14:46 Tải xuống
Chapter 15 06-09-2019 23:48:07 Tải xuống
Chapter 15.5 07-09-2019 10:12:14 Tải xuống
Chapter 15: Hủy mắt 25-10-2019 23:03:15 Tải xuống
Chapter 16 13-09-2019 23:42:06 Tải xuống
Chapter 16.5 13-09-2019 23:42:09 Tải xuống
Chapter 16: Hồi tướng phủ ! 25-10-2019 23:01:49 Tải xuống
Chapter 17 21-09-2019 13:03:01 Tải xuống
Chapter 17.5 21-09-2019 11:06:45 Tải xuống
Chapter 17.5: Raw 21-09-2019 12:12:36 Tải xuống
Chapter 17: Raw 21-09-2019 13:00:23 Tải xuống
Chapter 17: Ta chính là Vương phi Diêm quốc 25-10-2019 23:01:17 Tải xuống
Chapter 18 28-09-2019 12:00:54 Tải xuống
Chapter 18.5 28-09-2019 17:02:44 Tải xuống
Chapter 18.5: Video 28-09-2019 17:01:18 Tải xuống
Chapter 18.8 04-10-2019 00:00:47 Tải xuống
Chapter 18.9 04-10-2019 00:00:22 Tải xuống
Chapter 18.9: Raw 04-10-2019 03:31:12 Tải xuống
Chapter 18.9: Raw - THÔNG BÁO 03-10-2019 00:18:58 Tải xuống
Chapter 18: Chuốt rượu 25-10-2019 22:59:46 Tải xuống
Chapter 18: Video 28-09-2019 17:01:21 Tải xuống
Chapter 19 03-10-2019 23:56:17 Tải xuống
Chapter 19.5 03-10-2019 23:55:50 Tải xuống
Chapter 19: Ly Nhi, cơ thể ta nóng quá ~ 25-10-2019 23:21:48 Tải xuống
Chapter 19: Video 03-10-2019 23:59:48 Tải xuống
Chapter 20 04-10-2019 03:24:21 Tải xuống
Chapter 20.5 04-10-2019 15:00:47 Tải xuống
Chapter 20: Rốt cuộc người là ai!? 25-10-2019 23:09:19 Tải xuống
Chapter 21 05-10-2019 03:01:13 Tải xuống
Chapter 21.5 05-10-2019 03:00:44 Tải xuống
Chapter 21: Ta muốn nàng ~ 25-10-2019 23:08:17 Tải xuống
Chapter 21: Video 05-10-2019 03:02:18 Tải xuống
Chapter 22 12-10-2019 00:07:15 Tải xuống
Chapter 22.5 12-10-2019 00:06:53 Tải xuống
Chapter 22.9: Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm 14-10-2019 00:01:14 Tải xuống
Chapter 22: Cho ta được không ~ Thịt 25-10-2019 22:57:18 Tải xuống
Chapter 22: Video 12-10-2019 00:09:13 Tải xuống
Chapter 23 18-10-2019 23:49:52 Tải xuống
Chapter 23.5 18-10-2019 21:55:16 Tải xuống
Chapter 23: Nàng có thể đi sao? 25-10-2019 22:56:48 Tải xuống
Chapter 24 18-10-2019 23:49:26 Tải xuống
Chapter 24: Chỉnh đốn vương phủ 25-10-2019 22:56:18 Tải xuống
Chapter 24: Video 18-10-2019 23:57:14 Tải xuống
Chapter 25: Ta không nở rời mắt khỏi nàng ~ 25-10-2019 22:55:55 Tải xuống
Chapter 26: Không có được ngài 25-10-2019 22:55:26 Tải xuống
Chapter 27: Để ta vẽ chân mày cho Ly nhi ~ 25-10-2019 22:54:48 Tải xuống
Chapter 28: Tất cả đã có thiếp đây 25-10-2019 22:54:21 Tải xuống
Chapter 29: Tiến cung diện thánh 25-10-2019 22:53:48 Tải xuống
Chapter 30: Ám sát hoàng thượng 25-10-2019 22:53:24 Tải xuống
Chapter 31: Hách Liên Hiên trúng tiển 25-10-2019 22:52:52 Tải xuống
Chapter 32: Loạn hết kế hoạch 25-10-2019 23:02:50 Tải xuống
Chapter 33.5: Đôi lời từ MH giải bày đến độc giả 25-10-2019 22:50:52 Tải xuống
Chapter 33: Vì chàng hút độc~ 25-10-2019 23:02:18 Tải xuống
Chapter 34: Xin lỗi cho ta! 25-10-2019 22:50:22 Tải xuống
Chapter 35: Đa tạ nàng... 25-10-2019 23:00:47 Tải xuống
Chapter 36 26-10-2019 03:43:19 Tải xuống
Chapter 36.5 26-10-2019 03:42:44 Tải xuống
Chapter 36.5: Mẫu phi, sao người lại bỏ con... 30-10-2019 03:07:50 Tải xuống
Chapter 36.9: Đôi lời từ MH giải bày đến độc giả 29-10-2019 22:18:54 Tải xuống
Chapter 36: Ta hứa sẽ không để nàng lo lắng... 30-10-2019 03:08:15 Tải xuống
Chapter 36: VIDEO 26-10-2019 03:46:23 Tải xuống
Chapter 37.5: Tiểu phẩm 29-10-2019 21:43:15 Tải xuống
Chapter 37.5: Đôi lời từ MH giải bày đến độc giả 30-10-2019 15:23:33 Tải xuống
Chapter 37: Bàn âm mưu 30-10-2019 03:07:19 Tải xuống
Chapter 37: Mẫu phi, sao người lại bỏ con... 30-10-2019 15:57:18 Tải xuống
Chapter 37: Video 30-10-2019 03:15:15 Tải xuống
Chapter 38: Bàn âm mưu 30-10-2019 14:43:24 Tải xuống
Chapter 38: Tiểu sinh mời cô nương cùng thưởng ngoại ~ 30-10-2019 03:13:46 Tải xuống
Chapter 39: Tiểu phẩm 30-10-2019 14:25:43 Tải xuống
Chapter 39: Tiểu sinh mời cô nương cùng thưởng ngoại ~ 01-11-2019 23:19:49 Tải xuống
Chapter 40.5: Đôi lời từ MH giải bày đến độc giả 01-11-2019 23:18:52 Tải xuống
Chapter 40: Tiểu phẩm 01-11-2019 23:19:15 Tải xuống
Chapter 40: Tiểu sinh mời cô nương cùng thưởng ngoại ~ 30-10-2019 14:25:20 Tải xuống
Chapter 41 01-11-2019 22:25:53 Tải xuống
Chapter 41: Lại có thích khách 05-11-2019 22:38:18 Tải xuống
Chapter 41: Video 01-11-2019 22:29:16 Tải xuống
Chapter 42 01-11-2019 22:47:51 Tải xuống
Chapter 42: Ngươi bị thương rồi! 05-11-2019 22:37:52 Tải xuống
Chapter 43: Đôi lời từ MH giải bày đến độc giả 06-11-2019 01:38:59 Tải xuống
Chapter 44 06-11-2019 01:38:22 Tải xuống
Chapter 44: Nghi ngờ ~ 06-11-2019 00:02:55 Tải xuống
Chapter 45 06-11-2019 01:37:49 Tải xuống
Chapter 45: Tự ghen với chính mình ~~ 06-11-2019 00:23:18 Tải xuống
Chapter 46: Góc nhỏ Hách Liên Hiên 05-11-2019 22:24:48 Tải xuống
Chapter 47 09-11-2019 13:25:13 Tải xuống
Chapter 48 09-11-2019 13:24:43 Tải xuống
Chapter 48: Video 09-11-2019 13:15:12 Tải xuống
Chapter 49 13-11-2019 11:13:33 Tải xuống
Chapter 50 13-11-2019 09:29:59 Tải xuống
Chapter 50: Video 13-11-2019 13:56:21 Tải xuống
Chapter 51: Lãnh tướng quân trúng độc 16-11-2019 02:12:49 Tải xuống
Chapter 52: Vương Phi khả ái của ta~ 16-11-2019 02:18:54 Tải xuống
Chapter 53 20-11-2019 11:49:02 Tải xuống
Chapter 53: Ly Nhi, ta nhớ nàng ~ 20-11-2019 06:34:43 Tải xuống
Chapter 54 20-11-2019 10:43:09 Tải xuống
Chapter 54: Video 19-11-2019 21:46:02 Tải xuống
Chapter 55: Phiên ngoại 20-11-2019 10:41:42 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh