Loading...

Thời Đại X Long

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Xuyên Không , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 25-12-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Có lẽ là ... Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc . . . ngã cầu thang :v Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách emo Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 94 25-12-2019 10:55:17 Tải xuống
Chapter 93 26-11-2019 09:06:59 Tải xuống
Chapter 92 09-09-2019 19:48:19 Tải xuống
Chapter 91 21-08-2019 15:24:11 Tải xuống
Chapter 90 08-03-2019 12:06:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 01:42:15 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 01:42:17 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 01:42:19 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 01:42:21 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 01:42:22 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 01:42:24 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 01:42:26 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 01:42:28 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 01:42:31 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 01:42:33 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 01:42:35 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 01:42:37 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 01:42:39 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 01:42:41 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 01:42:42 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 01:42:45 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 01:42:46 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 01:42:48 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 01:42:50 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 01:42:53 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 01:42:54 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 01:42:56 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 01:42:58 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 01:43:01 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 01:43:06 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 01:43:08 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 01:43:09 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 01:43:11 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 01:43:14 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 01:43:16 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 01:43:17 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 01:43:20 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 01:43:22 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 01:43:24 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 01:43:26 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 01:43:28 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 01:43:30 Tải xuống
Chapter 38 10-04-2019 11:11:23 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 01:43:34 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 01:43:36 Tải xuống
Chapter 41 10-04-2019 11:21:01 Tải xuống
Chapter 42 10-04-2019 11:27:57 Tải xuống
Chapter 43 10-04-2019 11:31:58 Tải xuống
Chapter 44 10-04-2019 11:34:31 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 01:43:46 Tải xuống
Chapter 46 10-04-2019 11:40:18 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 01:43:50 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 01:43:52 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 01:43:53 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 01:43:56 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 01:43:58 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 01:43:59 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 01:44:03 Tải xuống
Chapter 54 10-04-2019 12:02:09 Tải xuống
Chapter 55 10-04-2019 12:07:19 Tải xuống
Chapter 56 10-04-2019 12:09:44 Tải xuống
Chapter 57 10-04-2019 12:12:04 Tải xuống
Chapter 58 10-04-2019 12:14:31 Tải xuống
Chapter 59 10-04-2019 12:17:31 Tải xuống
Chapter 60 10-04-2019 12:20:20 Tải xuống
Chapter 61 23-03-2019 10:34:18 Tải xuống
Chapter 62 10-04-2019 12:26:20 Tải xuống
Chapter 63 10-04-2019 12:29:39 Tải xuống
Chapter 63.5 10-04-2019 12:31:12 Tải xuống
Chapter 64 10-04-2019 12:32:08 Tải xuống
Chapter 65 10-04-2019 12:33:36 Tải xuống
Chapter 66 10-04-2019 12:35:48 Tải xuống
Chapter 67 10-04-2019 12:37:16 Tải xuống
Chapter 68 10-04-2019 12:39:16 Tải xuống
Chapter 69 10-04-2019 12:42:12 Tải xuống
Chapter 70 10-04-2019 12:43:31 Tải xuống
Chapter 71 10-04-2019 12:45:37 Tải xuống
Chapter 72 10-04-2019 12:47:12 Tải xuống
Chapter 73 10-04-2019 12:48:16 Tải xuống
Chapter 74 10-04-2019 12:50:09 Tải xuống
Chapter 75 10-04-2019 12:51:12 Tải xuống
Chapter 76 10-04-2019 12:52:12 Tải xuống
Chapter 77 10-04-2019 12:54:04 Tải xuống
Chapter 78 10-04-2019 12:55:15 Tải xuống
Chapter 79 10-04-2019 12:56:55 Tải xuống
Chapter 80 10-04-2019 12:59:07 Tải xuống
Chapter 81 10-04-2019 13:02:26 Tải xuống
Chapter 82 10-04-2019 13:11:24 Tải xuống
Chapter 83 10-04-2019 13:13:11 Tải xuống
Chapter 84 10-04-2019 13:15:11 Tải xuống
Chapter 85 10-04-2019 13:17:40 Tải xuống
Chapter 86 10-04-2019 13:19:04 Tải xuống
Chapter 87 30-11-2018 01:45:15 Tải xuống
Chapter 88 05-12-2018 03:40:43 Tải xuống
Chapter 89 23-12-2018 15:02:33 Tải xuống
Chapter 90 08-03-2019 12:06:14 Tải xuống
Chapter 91 21-08-2019 15:24:11 Tải xuống
Chapter 92 09-09-2019 19:48:19 Tải xuống
Chapter 93 26-11-2019 09:06:59 Tải xuống
Chapter 94 25-12-2019 10:55:17 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh