Loading...

Ta Là Ngọc Hoàng Đại Đế

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhua , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 04-12-2019
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 25 04-12-2019 20:30:44 Tải xuống
Chapter 24 01-12-2019 21:00:41 Tải xuống
Chapter 23 28-11-2019 20:30:44 Tải xuống
Chapter 22 25-11-2019 21:06:44 Tải xuống
Chapter 21 22-11-2019 20:32:41 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 01-08-2019 12:06:26 Tải xuống
Chapter 2 03-08-2019 18:12:17 Tải xuống
Chapter 3 05-08-2019 13:00:13 Tải xuống
Chapter 4 07-08-2019 17:18:13 Tải xuống
Chapter 5 09-08-2019 17:00:11 Tải xuống
Chapter 6 11-08-2019 17:06:08 Tải xuống
Chapter 7 13-08-2019 17:00:17 Tải xuống
Chapter 8 26-09-2019 10:48:09 Tải xuống
Chapter 9 01-10-2019 14:06:58 Tải xuống
Chapter 10 03-10-2019 21:36:49 Tải xuống
Chapter 11 07-10-2019 01:08:42 Tải xuống
Chapter 12 09-10-2019 21:37:14 Tải xuống
Chapter 13 09-10-2019 21:36:42 Tải xuống
Chapter 14 12-10-2019 21:36:42 Tải xuống
Chapter 15 15-10-2019 21:36:14 Tải xuống
Chapter 16 22-10-2019 20:43:00 Tải xuống
Chapter 17 29-10-2019 20:30:58 Tải xuống
Chapter 18 05-11-2019 20:31:52 Tải xuống
Chapter 19 13-11-2019 13:51:54 Tải xuống
Chapter 20 21-11-2019 17:56:48 Tải xuống
Chapter 21 22-11-2019 20:32:41 Tải xuống
Chapter 22 25-11-2019 21:06:44 Tải xuống
Chapter 23 28-11-2019 20:30:44 Tải xuống
Chapter 24 01-12-2019 21:00:41 Tải xuống
Chapter 25 04-12-2019 20:30:44 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh