Thần Võ Thiên Tôn

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Truyện Màu , Xuyên Không ,
Lần cập nhật cuối: 17-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 275 17-01-2021 08:06:55 Tải xuống
Chapter 274 14-01-2021 05:17:34 Tải xuống
Chapter 273 11-01-2021 06:54:11 Tải xuống
Chapter 272 08-01-2021 22:12:51 Tải xuống
Chapter 271 07-01-2021 05:31:47 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 27-09-2020 19:56:01 Tải xuống
Chapter 2 27-09-2020 19:55:58 Tải xuống
Chapter 3 27-09-2020 19:55:51 Tải xuống
Chapter 4 29-09-2020 18:36:57 Tải xuống
Chapter 5 27-09-2020 19:55:45 Tải xuống
Chapter 6 27-09-2020 19:55:45 Tải xuống
Chapter 7 27-09-2020 19:55:40 Tải xuống
Chapter 8 27-09-2020 19:55:40 Tải xuống
Chapter 9 27-09-2020 19:55:36 Tải xuống
Chapter 10 27-09-2020 19:55:34 Tải xuống
Chapter 11 27-09-2020 19:55:30 Tải xuống
Chapter 12 27-09-2020 20:06:08 Tải xuống
Chapter 13 27-09-2020 19:54:40 Tải xuống
Chapter 14 27-09-2020 19:54:36 Tải xuống
Chapter 15 27-09-2020 19:54:32 Tải xuống
Chapter 16 27-09-2020 19:54:30 Tải xuống
Chapter 17 27-09-2020 19:54:27 Tải xuống
Chapter 18 27-09-2020 19:54:20 Tải xuống
Chapter 19 27-09-2020 19:54:16 Tải xuống
Chapter 20 27-09-2020 19:54:13 Tải xuống
Chapter 21 27-09-2020 19:54:12 Tải xuống
Chapter 22 27-09-2020 19:54:08 Tải xuống
Chapter 23 27-09-2020 19:54:05 Tải xuống
Chapter 24 27-09-2020 19:54:00 Tải xuống
Chapter 25 27-09-2020 19:53:57 Tải xuống
Chapter 26 27-09-2020 19:53:52 Tải xuống
Chapter 27 27-09-2020 19:53:47 Tải xuống
Chapter 28 27-09-2020 19:53:37 Tải xuống
Chapter 29 27-09-2020 19:53:33 Tải xuống
Chapter 30 27-09-2020 19:53:31 Tải xuống
Chapter 31 27-09-2020 19:53:28 Tải xuống
Chapter 32 27-09-2020 19:53:27 Tải xuống
Chapter 33 27-09-2020 19:53:23 Tải xuống
Chapter 34 27-09-2020 19:53:21 Tải xuống
Chapter 35 27-09-2020 19:53:18 Tải xuống
Chapter 36 27-09-2020 19:53:17 Tải xuống
Chapter 37 27-09-2020 19:53:13 Tải xuống
Chapter 38 27-09-2020 19:53:11 Tải xuống
Chapter 39 27-09-2020 19:53:07 Tải xuống
Chapter 40 27-09-2020 19:53:05 Tải xuống
Chapter 41 27-09-2020 19:53:02 Tải xuống
Chapter 42 27-09-2020 19:52:59 Tải xuống
Chapter 43 27-09-2020 19:52:57 Tải xuống
Chapter 44 27-09-2020 19:52:55 Tải xuống
Chapter 45 27-09-2020 19:52:52 Tải xuống
Chapter 46 27-09-2020 19:52:50 Tải xuống
Chapter 47 27-09-2020 19:52:48 Tải xuống
Chapter 48 27-09-2020 19:52:45 Tải xuống
Chapter 49 27-09-2020 19:52:43 Tải xuống
Chapter 50 27-09-2020 19:52:40 Tải xuống
Chapter 51 27-09-2020 19:52:38 Tải xuống
Chapter 52 27-09-2020 19:52:36 Tải xuống
Chapter 53 27-09-2020 19:52:34 Tải xuống
Chapter 54 27-09-2020 19:52:31 Tải xuống
Chapter 55 27-09-2020 19:52:29 Tải xuống
Chapter 56 27-09-2020 19:52:26 Tải xuống
Chapter 57 27-09-2020 19:52:24 Tải xuống
Chapter 58 27-09-2020 19:52:22 Tải xuống
Chapter 59 27-09-2020 19:52:19 Tải xuống
Chapter 60 27-09-2020 19:52:17 Tải xuống
Chapter 61 27-09-2020 19:52:13 Tải xuống
Chapter 62 27-09-2020 19:52:11 Tải xuống
Chapter 63 27-09-2020 19:52:08 Tải xuống
Chapter 64 27-09-2020 19:52:06 Tải xuống
Chapter 65 27-09-2020 19:52:02 Tải xuống
Chapter 66 27-09-2020 19:52:00 Tải xuống
Chapter 67 27-09-2020 19:51:57 Tải xuống
Chapter 68 27-09-2020 19:51:55 Tải xuống
Chapter 69 27-09-2020 19:51:52 Tải xuống
Chapter 70 27-09-2020 19:51:50 Tải xuống
Chapter 71 27-09-2020 19:51:48 Tải xuống
Chapter 72 27-09-2020 19:51:45 Tải xuống
Chapter 73 27-09-2020 19:51:43 Tải xuống
Chapter 74 27-09-2020 19:51:40 Tải xuống
Chapter 75 27-09-2020 19:51:38 Tải xuống
Chapter 76 27-09-2020 19:51:35 Tải xuống
Chapter 77 27-09-2020 19:51:33 Tải xuống
Chapter 78 27-09-2020 19:51:30 Tải xuống
Chapter 79 27-09-2020 19:51:28 Tải xuống
Chapter 80 27-09-2020 19:51:26 Tải xuống
Chapter 81 27-09-2020 19:51:24 Tải xuống
Chapter 82 27-09-2020 19:51:22 Tải xuống
Chapter 83 27-09-2020 19:51:20 Tải xuống
Chapter 84 27-09-2020 19:51:17 Tải xuống
Chapter 85 27-09-2020 19:51:16 Tải xuống
Chapter 86 27-09-2020 19:51:13 Tải xuống
Chapter 87 27-09-2020 19:51:12 Tải xuống
Chapter 88 27-09-2020 19:51:09 Tải xuống
Chapter 89 27-09-2020 19:51:09 Tải xuống
Chapter 90 27-09-2020 19:51:04 Tải xuống
Chapter 91 27-09-2020 19:51:01 Tải xuống
Chapter 92 27-09-2020 19:50:59 Tải xuống
Chapter 93 27-09-2020 19:50:57 Tải xuống
Chapter 94 27-09-2020 19:50:55 Tải xuống
Chapter 95 27-09-2020 19:50:53 Tải xuống
Chapter 96 27-09-2020 19:50:50 Tải xuống
Chapter 97 27-09-2020 19:50:48 Tải xuống
Chapter 98 27-09-2020 19:50:45 Tải xuống
Chapter 99 27-09-2020 19:50:43 Tải xuống
Chapter 100 27-09-2020 19:50:41 Tải xuống
Chapter 101 27-09-2020 19:50:38 Tải xuống
Chapter 102 27-09-2020 19:50:36 Tải xuống
Chapter 103 27-09-2020 19:50:34 Tải xuống
Chapter 104 27-09-2020 19:50:31 Tải xuống
Chapter 105 27-09-2020 19:50:29 Tải xuống
Chapter 106 27-09-2020 19:50:27 Tải xuống
Chapter 107 27-09-2020 19:50:24 Tải xuống
Chapter 108 27-09-2020 19:50:22 Tải xuống
Chapter 109 27-09-2020 19:50:20 Tải xuống
Chapter 110 27-09-2020 19:50:18 Tải xuống
Chapter 111 27-09-2020 19:50:16 Tải xuống
Chapter 112 27-09-2020 19:50:13 Tải xuống
Chapter 113 27-09-2020 19:50:11 Tải xuống
Chapter 114 27-09-2020 19:50:09 Tải xuống
Chapter 115 27-09-2020 19:50:07 Tải xuống
Chapter 116 27-09-2020 19:50:05 Tải xuống
Chapter 117 27-09-2020 19:50:03 Tải xuống
Chapter 118 27-09-2020 19:50:01 Tải xuống
Chapter 119 27-09-2020 19:49:58 Tải xuống
Chapter 120 27-09-2020 19:49:56 Tải xuống
Chapter 121 27-09-2020 19:49:54 Tải xuống
Chapter 122 27-09-2020 19:49:51 Tải xuống
Chapter 123 27-09-2020 19:49:50 Tải xuống
Chapter 124 27-09-2020 19:49:47 Tải xuống
Chapter 125 27-09-2020 19:49:47 Tải xuống
Chapter 126 27-09-2020 19:49:43 Tải xuống
Chapter 127 27-09-2020 19:49:40 Tải xuống
Chapter 128 27-09-2020 19:49:38 Tải xuống
Chapter 129 27-09-2020 19:49:36 Tải xuống
Chapter 130 27-09-2020 19:49:33 Tải xuống
Chapter 131 27-09-2020 19:49:31 Tải xuống
Chapter 132 27-09-2020 19:49:28 Tải xuống
Chapter 133 27-09-2020 19:49:25 Tải xuống
Chapter 134 27-09-2020 19:49:23 Tải xuống
Chapter 135 27-09-2020 19:49:20 Tải xuống
Chapter 136 27-09-2020 19:49:18 Tải xuống
Chapter 137 27-09-2020 19:49:16 Tải xuống
Chapter 138 27-09-2020 19:49:14 Tải xuống
Chapter 139 27-09-2020 19:49:11 Tải xuống
Chapter 140 27-09-2020 19:49:09 Tải xuống
Chapter 141 27-09-2020 19:49:07 Tải xuống
Chapter 142 27-09-2020 19:49:05 Tải xuống
Chapter 143 27-09-2020 19:49:03 Tải xuống
Chapter 144 27-09-2020 19:49:00 Tải xuống
Chapter 145 27-09-2020 19:48:58 Tải xuống
Chapter 146 27-09-2020 19:48:56 Tải xuống
Chapter 147 27-09-2020 19:48:55 Tải xuống
Chapter 148 27-09-2020 19:48:52 Tải xuống
Chapter 149 27-09-2020 19:48:04 Tải xuống
Chapter 150 27-09-2020 19:48:01 Tải xuống
Chapter 151 27-09-2020 19:47:59 Tải xuống
Chapter 152 27-09-2020 19:47:57 Tải xuống
Chapter 153 27-09-2020 19:47:55 Tải xuống
Chapter 154 27-09-2020 19:47:53 Tải xuống
Chapter 155 27-09-2020 19:47:51 Tải xuống
Chapter 156 27-09-2020 19:47:48 Tải xuống
Chapter 157 27-09-2020 19:47:46 Tải xuống
Chapter 158 27-09-2020 19:47:44 Tải xuống
Chapter 159 27-09-2020 19:47:42 Tải xuống
Chapter 160 27-09-2020 19:47:39 Tải xuống
Chapter 161 27-09-2020 19:47:37 Tải xuống
Chapter 162 27-09-2020 19:47:35 Tải xuống
Chapter 163 27-09-2020 19:47:33 Tải xuống
Chapter 164 27-09-2020 19:47:31 Tải xuống
Chapter 165 27-09-2020 19:47:29 Tải xuống
Chapter 166 27-09-2020 19:47:26 Tải xuống
Chapter 167 27-09-2020 19:47:24 Tải xuống
Chapter 168 27-09-2020 19:47:22 Tải xuống
Chapter 169 27-09-2020 19:47:20 Tải xuống
Chapter 170 27-09-2020 19:47:18 Tải xuống
Chapter 171 27-09-2020 19:47:15 Tải xuống
Chapter 172 27-09-2020 19:47:13 Tải xuống
Chapter 173 27-09-2020 19:47:11 Tải xuống
Chapter 174 27-09-2020 19:47:09 Tải xuống
Chapter 175 27-09-2020 19:47:07 Tải xuống
Chapter 176 27-09-2020 19:47:04 Tải xuống
Chapter 177 27-09-2020 19:47:02 Tải xuống
Chapter 178 27-09-2020 19:47:00 Tải xuống
Chapter 179 27-09-2020 19:46:57 Tải xuống
Chapter 180 27-09-2020 19:46:55 Tải xuống
Chapter 181 27-09-2020 19:46:53 Tải xuống
Chapter 182 27-09-2020 19:46:50 Tải xuống
Chapter 183 27-09-2020 19:46:48 Tải xuống
Chapter 184 27-09-2020 19:46:46 Tải xuống
Chapter 185 27-09-2020 19:46:44 Tải xuống
Chapter 186 27-09-2020 19:46:41 Tải xuống
Chapter 187 27-09-2020 19:46:40 Tải xuống
Chapter 188 27-09-2020 19:46:37 Tải xuống
Chapter 189 27-09-2020 19:46:35 Tải xuống
Chapter 190 27-09-2020 19:46:33 Tải xuống
Chapter 191 27-09-2020 19:46:31 Tải xuống
Chapter 192 27-09-2020 19:46:29 Tải xuống
Chapter 193 27-09-2020 19:46:27 Tải xuống
Chapter 194 27-09-2020 19:46:25 Tải xuống
Chapter 195 27-09-2020 19:46:23 Tải xuống
Chapter 196 27-09-2020 19:46:21 Tải xuống
Chapter 197 27-09-2020 19:46:18 Tải xuống
Chapter 198 27-09-2020 19:46:16 Tải xuống
Chapter 199 27-09-2020 19:46:14 Tải xuống
Chapter 200 27-09-2020 19:46:11 Tải xuống
Chapter 201 27-09-2020 19:46:09 Tải xuống
Chapter 202 27-09-2020 19:46:07 Tải xuống
Chapter 203 27-09-2020 19:46:05 Tải xuống
Chapter 204 27-09-2020 19:46:04 Tải xuống
Chapter 205 27-09-2020 19:46:01 Tải xuống
Chapter 206 27-09-2020 19:46:00 Tải xuống
Chapter 207 27-09-2020 19:45:58 Tải xuống
Chapter 208 27-09-2020 19:45:56 Tải xuống
Chapter 209 27-09-2020 19:45:55 Tải xuống
Chapter 210 27-09-2020 19:45:53 Tải xuống
Chapter 211 27-09-2020 19:45:52 Tải xuống
Chapter 212 27-09-2020 19:45:49 Tải xuống
Chapter 213 27-09-2020 19:45:48 Tải xuống
Chapter 214 22-09-2020 16:27:27 Tải xuống
Chapter 215 22-09-2020 16:14:56 Tải xuống
Chapter 216 22-09-2020 16:14:57 Tải xuống
Chapter 217 22-09-2020 16:14:51 Tải xuống
Chapter 218 22-09-2020 16:14:40 Tải xuống
Chapter 219 22-09-2020 16:14:40 Tải xuống
Chapter 220 22-09-2020 16:14:40 Tải xuống
Chapter 221 22-09-2020 16:25:49 Tải xuống
Chapter 222 22-09-2020 16:25:32 Tải xuống
Chapter 223 22-09-2020 15:20:49 Tải xuống
Chapter 224 24-09-2020 05:29:01 Tải xuống
Chapter 225 02-10-2020 19:06:11 Tải xuống
Chapter 225: Raw 25-09-2020 16:30:38 Tải xuống
Chapter 226 29-09-2020 12:48:27 Tải xuống
Chapter 227 29-09-2020 12:36:50 Tải xuống
Chapter 228 02-10-2020 19:12:35 Tải xuống
Chapter 229 02-10-2020 19:12:29 Tải xuống
Chapter 230 03-10-2020 18:54:15 Tải xuống
Chapter 231 05-10-2020 09:48:40 Tải xuống
Chapter 232 07-10-2020 23:01:06 Tải xuống
Chapter 233 11-10-2020 10:06:31 Tải xuống
Chapter 234 11-10-2020 22:06:17 Tải xuống
Chapter 235 15-10-2020 17:24:18 Tải xuống
Chapter 236 17-10-2020 13:36:09 Tải xuống
Chapter 237 19-10-2020 12:42:12 Tải xuống
Chapter 238 23-10-2020 19:48:21 Tải xuống
Chapter 239 25-10-2020 01:06:22 Tải xuống
Chapter 240 26-10-2020 18:36:12 Tải xuống
Chapter 241 28-10-2020 16:42:09 Tải xuống
Chapter 242 30-10-2020 19:12:11 Tải xuống
Chapter 243 01-11-2020 18:06:11 Tải xuống
Chapter 244 04-11-2020 17:20:44 Tải xuống
Chapter 245 07-11-2020 07:36:16 Tải xuống
Chapter 246 10-11-2020 16:06:16 Tải xuống
Chapter 247 11-11-2020 20:37:24 Tải xuống
Chapter 248 13-11-2020 21:09:25 Tải xuống
Chapter 249 16-11-2020 08:12:08 Tải xuống
Chapter 250 20-11-2020 19:12:32 Tải xuống
Chapter 251 20-11-2020 19:12:32 Tải xuống
Chapter 252 22-11-2020 19:12:31 Tải xuống
Chapter 253 25-11-2020 23:06:12 Tải xuống
Chapter 254 27-11-2020 22:24:42 Tải xuống
Chapter 255 30-11-2020 13:13:55 Tải xuống
Chapter 256 02-12-2020 22:12:22 Tải xuống
Chapter 257 05-12-2020 00:00:30 Tải xuống
Chapter 258 07-12-2020 06:00:40 Tải xuống
Chapter 259 10-12-2020 06:55:06 Tải xuống
Chapter 260 13-12-2020 15:06:25 Tải xuống
Chapter 261 13-12-2020 15:06:18 Tải xuống
Chapter 262 16-12-2020 15:30:22 Tải xuống
Chapter 263 18-12-2020 10:48:28 Tải xuống
Chapter 264 21-12-2020 11:37:45 Tải xuống
Chapter 265 24-12-2020 15:36:15 Tải xuống
Chapter 266 27-12-2020 22:24:13 Tải xuống
Chapter 267 28-12-2020 06:00:54 Tải xuống
Chapter 268 31-12-2020 20:42:23 Tải xuống
Chapter 269 02-01-2021 18:54:19 Tải xuống
Chapter 270 02-01-2021 18:54:13 Tải xuống
Chapter 271 07-01-2021 05:31:47 Tải xuống
Chapter 272 08-01-2021 22:12:51 Tải xuống
Chapter 273 11-01-2021 06:54:11 Tải xuống
Chapter 274 14-01-2021 05:17:34 Tải xuống
Chapter 275 17-01-2021 08:06:55 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh