Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Drama , Manhua , Romance , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một tai nạn xe hơi cho phép cô vượt qua thế giới phép thuật, và cô được hoàng đế nhận làm công chúa trong một cuộc thi. Tuy nhiên, các công chúa khá đều sống trong lâu đài được cung cấp đầy đủ người hầu,t iền tài. Tại sao đến lượt cô lại sống trong một ngôi nhà củi đổ nát và bị các công chúa khác đánh đập? Không, cô muốn đánh trả! Khi nhìn thấy sự cô chống trả lại, gương mặt băng của hoàng đế hơi nhếch lên: "Ngươi khá thú vị, xem ra còn có chút tác dụng ."
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 306 16-05-2021 08:13:34 Tải xuống
Chapter 305 12-05-2021 10:01:14 Tải xuống
Chapter 304 10-05-2021 19:16:07 Tải xuống
Chapter 303 11-05-2021 04:03:46 Tải xuống
Chapter 302 11-05-2021 08:10:46 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 26-09-2020 08:38:11 Tải xuống
Chapter 2 26-09-2020 08:38:11 Tải xuống
Chapter 3 26-09-2020 08:38:05 Tải xuống
Chapter 4 26-09-2020 08:38:04 Tải xuống
Chapter 5 26-09-2020 08:48:50 Tải xuống
Chapter 6 26-09-2020 08:38:00 Tải xuống
Chapter 7 26-09-2020 08:37:58 Tải xuống
Chapter 8 26-09-2020 08:37:55 Tải xuống
Chapter 9 26-09-2020 08:37:53 Tải xuống
Chapter 10 26-09-2020 08:37:51 Tải xuống
Chapter 11 26-09-2020 08:37:49 Tải xuống
Chapter 12 26-09-2020 08:37:46 Tải xuống
Chapter 13 26-09-2020 08:37:44 Tải xuống
Chapter 14 26-09-2020 08:37:43 Tải xuống
Chapter 15 26-09-2020 08:37:39 Tải xuống
Chapter 16 26-09-2020 08:37:39 Tải xuống
Chapter 17 26-09-2020 08:37:35 Tải xuống
Chapter 18 26-09-2020 08:37:34 Tải xuống
Chapter 19 26-09-2020 08:37:30 Tải xuống
Chapter 20 26-09-2020 08:37:30 Tải xuống
Chapter 21 26-09-2020 08:37:26 Tải xuống
Chapter 22 26-09-2020 08:37:26 Tải xuống
Chapter 23 26-09-2020 08:48:50 Tải xuống
Chapter 24 26-09-2020 08:37:22 Tải xuống
Chapter 25 26-09-2020 08:37:19 Tải xuống
Chapter 26 26-09-2020 08:37:17 Tải xuống
Chapter 27 26-09-2020 08:37:15 Tải xuống
Chapter 28 26-09-2020 08:37:12 Tải xuống
Chapter 29 26-09-2020 08:37:10 Tải xuống
Chapter 30 26-09-2020 08:37:08 Tải xuống
Chapter 31 26-09-2020 08:37:06 Tải xuống
Chapter 32 26-09-2020 08:37:03 Tải xuống
Chapter 33 26-09-2020 08:36:03 Tải xuống
Chapter 34 26-09-2020 08:36:00 Tải xuống
Chapter 35 26-09-2020 08:35:57 Tải xuống
Chapter 36 26-09-2020 09:00:42 Tải xuống
Chapter 37 26-09-2020 08:35:53 Tải xuống
Chapter 38 26-09-2020 08:35:53 Tải xuống
Chapter 39 26-09-2020 08:35:49 Tải xuống
Chapter 40 26-09-2020 08:35:49 Tải xuống
Chapter 41 26-09-2020 09:00:40 Tải xuống
Chapter 42 26-09-2020 08:48:44 Tải xuống
Chapter 43 26-09-2020 08:48:44 Tải xuống
Chapter 44 26-09-2020 08:35:43 Tải xuống
Chapter 45 26-09-2020 08:35:41 Tải xuống
Chapter 46 26-09-2020 08:35:39 Tải xuống
Chapter 47 26-09-2020 08:35:36 Tải xuống
Chapter 48 29-09-2020 20:06:20 Tải xuống
Chapter 49 26-09-2020 08:48:40 Tải xuống
Chapter 50 26-09-2020 08:35:32 Tải xuống
Chapter 51 26-09-2020 08:35:28 Tải xuống
Chapter 52 26-09-2020 08:35:28 Tải xuống
Chapter 53 26-09-2020 08:35:24 Tải xuống
Chapter 54 26-09-2020 08:35:24 Tải xuống
Chapter 55 26-09-2020 08:48:40 Tải xuống
Chapter 56 26-09-2020 08:35:20 Tải xuống
Chapter 57 26-09-2020 08:35:17 Tải xuống
Chapter 58 26-09-2020 08:35:16 Tải xuống
Chapter 59 26-09-2020 09:00:36 Tải xuống
Chapter 60 26-09-2020 08:35:12 Tải xuống
Chapter 61 26-09-2020 08:35:10 Tải xuống
Chapter 62 26-09-2020 08:48:34 Tải xuống
Chapter 63 26-09-2020 08:35:07 Tải xuống
Chapter 64 26-09-2020 08:35:03 Tải xuống
Chapter 65 26-09-2020 08:35:03 Tải xuống
Chapter 66 26-09-2020 08:45:35 Tải xuống
Chapter 67 26-09-2020 08:34:58 Tải xuống
Chapter 68 26-09-2020 08:45:35 Tải xuống
Chapter 69 26-09-2020 08:57:13 Tải xuống
Chapter 70 26-09-2020 08:34:54 Tải xuống
Chapter 71 26-09-2020 08:34:52 Tải xuống
Chapter 72 26-09-2020 08:34:49 Tải xuống
Chapter 73 26-09-2020 08:34:47 Tải xuống
Chapter 74 26-09-2020 08:34:45 Tải xuống
Chapter 75 26-09-2020 08:34:43 Tải xuống
Chapter 76 26-09-2020 08:34:40 Tải xuống
Chapter 77 26-09-2020 08:34:38 Tải xuống
Chapter 78 26-09-2020 08:34:36 Tải xuống
Chapter 79 26-09-2020 08:34:34 Tải xuống
Chapter 80 26-09-2020 08:34:31 Tải xuống
Chapter 81 26-09-2020 08:34:29 Tải xuống
Chapter 82 26-09-2020 08:34:27 Tải xuống
Chapter 83 26-09-2020 08:45:31 Tải xuống
Chapter 84 26-09-2020 08:34:23 Tải xuống
Chapter 85 29-09-2020 20:06:13 Tải xuống
Chapter 86 26-09-2020 08:34:18 Tải xuống
Chapter 87 26-09-2020 08:34:19 Tải xuống
Chapter 88 26-09-2020 08:34:14 Tải xuống
Chapter 89 26-09-2020 08:34:14 Tải xuống
Chapter 90 26-09-2020 08:34:09 Tải xuống
Chapter 91 26-09-2020 08:34:09 Tải xuống
Chapter 92 26-09-2020 08:34:05 Tải xuống
Chapter 93 26-09-2020 08:34:04 Tải xuống
Chapter 94 26-09-2020 08:45:30 Tải xuống
Chapter 95 26-09-2020 08:33:59 Tải xuống
Chapter 96 26-09-2020 08:34:00 Tải xuống
Chapter 97 26-09-2020 08:33:04 Tải xuống
Chapter 98 26-09-2020 08:33:02 Tải xuống
Chapter 99 26-09-2020 08:33:00 Tải xuống
Chapter 100 26-09-2020 08:32:56 Tải xuống
Chapter 101 26-09-2020 08:32:54 Tải xuống
Chapter 102 26-09-2020 08:32:50 Tải xuống
Chapter 103 26-09-2020 08:32:49 Tải xuống
Chapter 104 26-09-2020 08:45:27 Tải xuống
Chapter 105 26-09-2020 08:45:24 Tải xuống
Chapter 106 26-09-2020 08:32:43 Tải xuống
Chapter 107 26-09-2020 08:32:40 Tải xuống
Chapter 108 26-09-2020 08:32:38 Tải xuống
Chapter 109 26-09-2020 08:32:33 Tải xuống
Chapter 110 26-09-2020 08:32:33 Tải xuống
Chapter 111 26-09-2020 08:32:27 Tải xuống
Chapter 112 26-09-2020 08:32:27 Tải xuống
Chapter 113 26-09-2020 08:45:22 Tải xuống
Chapter 114 26-09-2020 08:32:20 Tải xuống
Chapter 115 26-09-2020 08:45:17 Tải xuống
Chapter 116 26-09-2020 08:32:18 Tải xuống
Chapter 117 26-09-2020 08:32:13 Tải xuống
Chapter 118 26-09-2020 08:32:13 Tải xuống
Chapter 119 26-09-2020 08:45:19 Tải xuống
Chapter 120 26-09-2020 08:32:08 Tải xuống
Chapter 121 26-09-2020 08:32:04 Tải xuống
Chapter 122 26-09-2020 08:32:02 Tải xuống
Chapter 123 26-09-2020 08:31:59 Tải xuống
Chapter 124 26-09-2020 08:31:56 Tải xuống
Chapter 125 26-09-2020 08:31:53 Tải xuống
Chapter 126 26-09-2020 08:31:50 Tải xuống
Chapter 127 26-09-2020 08:31:47 Tải xuống
Chapter 128 26-09-2020 08:31:45 Tải xuống
Chapter 129 26-09-2020 08:31:42 Tải xuống
Chapter 130 26-09-2020 08:31:39 Tải xuống
Chapter 131 26-09-2020 08:31:38 Tải xuống
Chapter 132 26-09-2020 08:31:33 Tải xuống
Chapter 133 26-09-2020 08:31:32 Tải xuống
Chapter 134 26-09-2020 08:31:26 Tải xuống
Chapter 135 26-09-2020 08:31:26 Tải xuống
Chapter 136 26-09-2020 08:42:37 Tải xuống
Chapter 137 26-09-2020 08:31:19 Tải xuống
Chapter 138 26-09-2020 08:42:38 Tải xuống
Chapter 139 26-09-2020 08:31:17 Tải xuống
Chapter 140 26-09-2020 08:31:12 Tải xuống
Chapter 141 26-09-2020 08:31:11 Tải xuống
Chapter 142 26-09-2020 08:31:05 Tải xuống
Chapter 143 26-09-2020 08:31:06 Tải xuống
Chapter 144 26-09-2020 08:30:59 Tải xuống
Chapter 145 26-09-2020 08:30:59 Tải xuống
Chapter 146 26-09-2020 08:30:53 Tải xuống
Chapter 147 26-09-2020 08:30:53 Tải xuống
Chapter 148 26-09-2020 08:30:04 Tải xuống
Chapter 149 26-09-2020 08:30:01 Tải xuống
Chapter 150 26-09-2020 08:29:58 Tải xuống
Chapter 151 26-09-2020 08:54:19 Tải xuống
Chapter 152 26-09-2020 08:29:55 Tải xuống
Chapter 153 26-09-2020 08:29:51 Tải xuống
Chapter 154 26-09-2020 08:29:49 Tải xuống
Chapter 155 26-09-2020 08:29:45 Tải xuống
Chapter 156 26-09-2020 08:29:42 Tải xuống
Chapter 157 26-09-2020 08:29:40 Tải xuống
Chapter 158 26-09-2020 08:29:37 Tải xuống
Chapter 159 26-09-2020 08:29:35 Tải xuống
Chapter 160 26-09-2020 08:29:32 Tải xuống
Chapter 161 26-09-2020 08:29:29 Tải xuống
Chapter 162 26-09-2020 08:29:27 Tải xuống
Chapter 163 26-09-2020 08:42:31 Tải xuống
Chapter 164 26-09-2020 08:29:24 Tải xuống
Chapter 165 26-09-2020 08:42:28 Tải xuống
Chapter 166 26-09-2020 08:29:19 Tải xuống
Chapter 167 26-09-2020 08:29:17 Tải xuống
Chapter 168 26-09-2020 08:29:14 Tải xuống
Chapter 169 26-09-2020 08:29:12 Tải xuống
Chapter 170 26-09-2020 08:29:10 Tải xuống
Chapter 171 26-09-2020 08:42:25 Tải xuống
Chapter 172 26-09-2020 08:29:06 Tải xuống
Chapter 173 26-09-2020 08:29:04 Tải xuống
Chapter 174 26-09-2020 08:29:01 Tải xuống
Chapter 175 26-09-2020 08:29:00 Tải xuống
Chapter 176 26-09-2020 08:51:30 Tải xuống
Chapter 177 26-09-2020 08:28:56 Tải xuống
Chapter 178 26-09-2020 08:28:53 Tải xuống
Chapter 179 26-09-2020 08:28:53 Tải xuống
Chapter 180 26-09-2020 08:28:48 Tải xuống
Chapter 181 26-09-2020 08:28:49 Tải xuống
Chapter 182 26-09-2020 08:40:03 Tải xuống
Chapter 183 26-09-2020 08:28:44 Tải xuống
Chapter 184 26-09-2020 08:28:41 Tải xuống
Chapter 185 26-09-2020 08:28:40 Tải xuống
Chapter 186 26-09-2020 08:51:27 Tải xuống
Chapter 187 26-09-2020 08:39:58 Tải xuống
Chapter 188 26-09-2020 08:28:34 Tải xuống
Chapter 189 26-09-2020 08:28:33 Tải xuống
Chapter 190 26-09-2020 08:39:57 Tải xuống
Chapter 191 26-09-2020 08:28:28 Tải xuống
Chapter 192 26-09-2020 08:28:28 Tải xuống
Chapter 193 22-09-2020 15:24:34 Tải xuống
Chapter 194 22-09-2020 15:11:09 Tải xuống
Chapter 195 22-09-2020 15:11:07 Tải xuống
Chapter 196 22-09-2020 15:11:04 Tải xuống
Chapter 197 22-09-2020 15:10:59 Tải xuống
Chapter 198 22-09-2020 15:10:56 Tải xuống
Chapter 199 22-09-2020 15:10:52 Tải xuống
Chapter 200 22-09-2020 21:36:19 Tải xuống
Chapter 201 25-09-2020 22:42:14 Tải xuống
Chapter 202 27-09-2020 11:00:49 Tải xuống
Chapter 203 27-09-2020 11:18:18 Tải xuống
Chapter 204 29-09-2020 20:06:16 Tải xuống
Chapter 205 02-10-2020 22:42:14 Tải xuống
Chapter 206 03-10-2020 15:36:14 Tải xuống
Chapter 207 04-10-2020 11:54:26 Tải xuống
Chapter 208 06-10-2020 20:00:21 Tải xuống
Chapter 209 06-10-2020 23:18:15 Tải xuống
Chapter 210 08-10-2020 18:30:14 Tải xuống
Chapter 211 08-10-2020 19:06:56 Tải xuống
Chapter 212 11-10-2020 10:30:13 Tải xuống
Chapter 213 15-10-2020 17:07:40 Tải xuống
Chapter 214 16-10-2020 18:06:22 Tải xuống
Chapter 215 19-10-2020 06:24:32 Tải xuống
Chapter 216 21-10-2020 17:54:22 Tải xuống
Chapter 217 23-10-2020 18:54:53 Tải xuống
Chapter 218 27-10-2020 14:54:16 Tải xuống
Chapter 219 29-10-2020 05:18:24 Tải xuống
Chapter 220 30-10-2020 19:55:29 Tải xuống
Chapter 221 02-11-2020 14:42:10 Tải xuống
Chapter 222 04-11-2020 22:24:19 Tải xuống
Chapter 223 06-11-2020 19:48:13 Tải xuống
Chapter 224 08-11-2020 17:30:38 Tải xuống
Chapter 225 11-11-2020 23:18:11 Tải xuống
Chapter 226 13-11-2020 16:18:11 Tải xuống
Chapter 227 15-11-2020 15:48:09 Tải xuống
Chapter 228 19-11-2020 17:30:14 Tải xuống
Chapter 229 22-11-2020 20:42:22 Tải xuống
Chapter 230 24-11-2020 07:48:21 Tải xuống
Chapter 231 27-11-2020 07:24:14 Tải xuống
Chapter 232 28-11-2020 23:24:15 Tải xuống
Chapter 233 29-11-2020 13:42:11 Tải xuống
Chapter 234 03-12-2020 23:36:44 Tải xuống
Chapter 235 04-12-2020 23:10:24 Tải xuống
Chapter 236 12-12-2020 02:42:58 Tải xuống
Chapter 237 11-12-2020 10:48:42 Tải xuống
Chapter 238 11-12-2020 18:06:15 Tải xuống
Chapter 239 14-12-2020 10:40:33 Tải xuống
Chapter 240 16-12-2020 14:42:10 Tải xuống
Chapter 241 18-12-2020 14:54:17 Tải xuống
Chapter 242 21-12-2020 11:54:44 Tải xuống
Chapter 243 23-12-2020 20:00:37 Tải xuống
Chapter 244 25-12-2020 22:30:18 Tải xuống
Chapter 245 27-12-2020 22:06:17 Tải xuống
Chapter 246 30-12-2020 14:00:23 Tải xuống
Chapter 247 01-01-2021 18:36:26 Tải xuống
Chapter 248 03-01-2021 12:00:42 Tải xuống
Chapter 249 07-01-2021 05:32:09 Tải xuống
Chapter 250 08-01-2021 14:18:31 Tải xuống
Chapter 251 10-01-2021 16:18:13 Tải xuống
Chapter 252 14-01-2021 11:24:12 Tải xuống
Chapter 253 16-01-2021 16:00:55 Tải xuống
Chapter 254 19-01-2021 19:48:12 Tải xuống
Chapter 255 21-01-2021 08:03:28 Tải xuống
Chapter 256 23-01-2021 00:18:25 Tải xuống
Chapter 257 25-01-2021 10:36:23 Tải xuống
Chapter 258 27-01-2021 23:30:22 Tải xuống
Chapter 259 31-01-2021 11:28:24 Tải xuống
Chapter 260 01-02-2021 23:34:10 Tải xuống
Chapter 261 04-02-2021 00:24:19 Tải xuống
Chapter 262 05-02-2021 12:48:11 Tải xuống
Chapter 263 07-02-2021 23:12:17 Tải xuống
Chapter 264 15-02-2021 02:36:14 Tải xuống
Chapter 265 15-02-2021 03:00:40 Tải xuống
Chapter 266 15-02-2021 12:19:37 Tải xuống
Chapter 267 22-02-2021 05:08:11 Tải xuống
Chapter 268 25-02-2021 14:51:27 Tải xuống
Chapter 269 25-02-2021 14:06:24 Tải xuống
Chapter 270 26-02-2021 22:00:23 Tải xuống
Chapter 271 27-02-2021 15:25:00 Tải xuống
Chapter 272 02-03-2021 22:24:05 Tải xuống
Chapter 273 04-03-2021 16:54:07 Tải xuống
Chapter 274 05-03-2021 16:48:08 Tải xuống
Chapter 275 09-03-2021 03:30:13 Tải xuống
Chapter 276 13-03-2021 11:06:06 Tải xuống
Chapter 277 13-03-2021 13:42:09 Tải xuống
Chapter 278 16-03-2021 05:18:08 Tải xuống
Chapter 279 18-03-2021 17:00:13 Tải xuống
Chapter 280 19-03-2021 17:36:03 Tải xuống
Chapter 281 10-04-2021 15:04:37 Tải xuống
Chapter 282 09-04-2021 03:11:41 Tải xuống
Chapter 283 04-04-2021 04:53:44 Tải xuống
Chapter 284 04-04-2021 03:51:11 Tải xuống
Chapter 285 02-04-2021 05:56:23 Tải xuống
Chapter 286 02-04-2021 17:48:34 Tải xuống
Chapter 287 05-04-2021 17:21:20 Tải xuống
Chapter 288 09-04-2021 00:04:30 Tải xuống
Chapter 289 10-04-2021 08:06:26 Tải xuống
Chapter 290 12-04-2021 20:15:22 Tải xuống
Chapter 291 14-04-2021 21:06:15 Tải xuống
Chapter 292 18-04-2021 12:30:03 Tải xuống
Chapter 293 19-04-2021 13:30:12 Tải xuống
Chapter 294 23-04-2021 09:42:02 Tải xuống
Chapter 295 24-04-2021 11:36:03 Tải xuống
Chapter 296 26-04-2021 17:12:02 Tải xuống
Chapter 297 14-05-2021 06:18:39 Tải xuống
Chapter 298 12-05-2021 04:11:31 Tải xuống
Chapter 299 12-05-2021 00:29:11 Tải xuống
Chapter 300 12-05-2021 00:26:17 Tải xuống
Chapter 301 11-05-2021 21:11:32 Tải xuống
Chapter 302 11-05-2021 08:10:46 Tải xuống
Chapter 303 11-05-2021 04:03:46 Tải xuống
Chapter 304 10-05-2021 19:16:07 Tải xuống
Chapter 305 12-05-2021 10:01:14 Tải xuống
Chapter 306 16-05-2021 08:13:34 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
Hàn Băng Nhi - 1 năm trước
Trả Lời
...
Hàn Băng Nhi - 1 năm trước
fan đâu rồi
Trả Lời
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT