Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: , Cổ Đại , Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo , Truyện Màu , Xuyên Không
Lần cập nhật cuối: 08-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nàng - nữ sát thủ của thế kỷ 21 bỗng dưng xuyên không về cổ đại, nữ giả nam trở thành Thái tử, bị phạt trượng vì sàm sỡ Hộ quốc tướng quân? Sờ cái mông đau tê tái, cơn giận của nàng ngùn ngụt bốc lên đầu! Bà nội nó chứ! Còn chưa sàm sỡ được giai đẹp mà đã bị đánh là sao? Tên tướng quân đó đâu rồi? Gia nhất định phải sờ cho bằng được mới nguôi hận! Cung nhân cuống quýt đuổi theo nàng, can ngăn, khuyên giải. “Gia, ngài đừng đi mà, Hoàng thượng vừa đánh ngài xong!” “Ài, thôi bỏ đi, ngài muốn đi thì cứ đi vậy! Cùng lắm là lại bị bệ hạ đánh một trận thôi mà, với ngài thì cũng chỉ như cơm bữa chứ gì đâu!” “Cũng đúng! Chỉ cần ngài đừng đắc tội Nhiếp chính vương điện hạ nắm trọn quyền hành trong triều, cầm quyền từ lúc còn niên thiếu thì cả hoàng triều Thiên Diệu này cũng chẳng có ai dám làm gì ngài đâu! Ngài…” Đám cung nhân đều kinh hãi trợn trừng mắt! Gia… ngài sờ nhầm rồi!!! Đó là Nhiếp chính vương…! Đọc truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung tại truyenmh.com (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-12-2020 18:07:59 Tải xuống
Chapter 2 04-12-2020 18:07:47 Tải xuống
Chapter 3 04-12-2020 18:07:34 Tải xuống
Chapter 4 04-12-2020 18:07:18 Tải xuống
Chapter 5 04-12-2020 18:06:14 Tải xuống
Chapter 6 26-02-2021 07:06:03 Tải xuống
Chapter 7 04-12-2020 18:05:24 Tải xuống
Chapter 8 04-12-2020 18:05:10 Tải xuống
Chapter 9 11-12-2020 17:24:33 Tải xuống
Chapter 10 11-12-2020 17:24:32 Tải xuống
Chapter 11 11-12-2020 16:54:23 Tải xuống
Chapter 12 26-02-2021 07:06:03 Tải xuống
Chapter 13 11-12-2020 16:54:20 Tải xuống
Chapter 14: Chọc giận nhiếp chính vương 08-12-2020 00:07:19 Tải xuống
Chapter 15: Tối nay đến phủ ta 11-12-2020 16:54:17 Tải xuống
Chapter 16: Ngươi là cái thá gì? 08-12-2020 00:07:11 Tải xuống
Chapter 17: Thái tử đừng quên tối nay 08-12-2020 08:00:40 Tải xuống
Chapter 18: Tắm sạch sẽ đưa vào 11-12-2020 14:07:00 Tải xuống
Chapter 19: Ta có thể sửa ngươi không? 10-12-2020 07:06:26 Tải xuống
Chapter 20: Nhiếp chính vương ghen rồi? 13-12-2020 05:56:00 Tải xuống
Chapter 21: Qua đêm ở chỗ ta đắt lắm đó 26-02-2021 07:06:04 Tải xuống
Chapter 22: Thái tử cải trang thành hòa thượng? 13-12-2020 05:55:27 Tải xuống
Chapter 23: Cổ đại cũng có hủ nữ? 15-12-2020 03:24:48 Tải xuống
Chapter 24: Tay để đâu đó 26-02-2021 07:06:04 Tải xuống
Chapter 25: Sát cơ ẩn giấu 16-12-2020 20:00:20 Tải xuống
Chapter 26: Kịch hay bắt đầu 26-02-2021 07:06:04 Tải xuống
Chapter 27: Nhiếp chính vương ghen rồi? 18-12-2020 21:55:16 Tải xuống
Chapter 28: Hoài nghi lẫn nhau 18-12-2020 21:55:19 Tải xuống
Chapter 29 19-12-2020 13:30:17 Tải xuống
Chapter 30 21-12-2020 17:18:25 Tải xuống
Chapter 31 26-02-2021 07:06:04 Tải xuống
Chapter 32 23-12-2020 17:54:26 Tải xuống
Chapter 33 24-12-2020 18:12:15 Tải xuống
Chapter 34 25-12-2020 18:12:13 Tải xuống
Chapter 35 26-12-2020 14:06:13 Tải xuống
Chapter 36 26-02-2021 07:06:04 Tải xuống
Chapter 37 29-12-2020 18:30:58 Tải xuống
Chapter 38 26-02-2021 07:06:04 Tải xuống
Chapter 39 31-12-2020 12:48:23 Tải xuống
Chapter 40 01-01-2021 22:30:18 Tải xuống
Chapter 41 26-02-2021 07:06:04 Tải xuống
Chapter 42 05-01-2021 17:48:16 Tải xuống
Chapter 43 07-01-2021 16:00:16 Tải xuống
Chapter 44 08-01-2021 18:48:35 Tải xuống
Chapter 45 09-01-2021 13:42:34 Tải xuống
Chapter 46 12-01-2021 18:06:23 Tải xuống
Chapter 47 13-01-2021 18:12:37 Tải xuống
Chapter 48 13-01-2021 18:12:26 Tải xuống
Chapter 49 14-01-2021 18:00:31 Tải xuống
Chapter 50 15-01-2021 16:48:35 Tải xuống
Chapter 51 16-01-2021 13:36:30 Tải xuống
Chapter 52 18-01-2021 16:18:45 Tải xuống
Chapter 53 19-01-2021 17:42:22 Tải xuống
Chapter 54 20-01-2021 18:38:10 Tải xuống
Chapter 55 21-01-2021 18:18:41 Tải xuống
Chapter 56 22-01-2021 19:13:50 Tải xuống
Chapter 57: Chỉ vì ở lại bên cạnh ngươi 23-01-2021 17:26:50 Tải xuống
Chapter 58 25-01-2021 18:30:48 Tải xuống
Chapter 59 26-01-2021 19:06:18 Tải xuống
Chapter 59: Tiểu Dạ Nhi vi phu đến cứu ngươi 26-02-2021 07:06:04 Tải xuống
Chapter 60 26-02-2021 07:06:04 Tải xuống
Chapter 60: Tiểu Dạ Nhi vi phu đến cứu ngươi 26-01-2021 21:42:33 Tải xuống
Chapter 61 28-01-2021 18:42:15 Tải xuống
Chapter 62 01-02-2021 09:42:30 Tải xuống
Chapter 63 31-01-2021 21:49:14 Tải xuống
Chapter 64 31-01-2021 18:12:33 Tải xuống
Chapter 65 02-02-2021 18:24:18 Tải xuống
Chapter 66 03-02-2021 18:42:11 Tải xuống
Chapter 67 04-02-2021 18:30:12 Tải xuống
Chapter 68 05-02-2021 18:06:11 Tải xuống
Chapter 68: Lạc Tử Dạ là nữ 26-02-2021 07:06:04 Tải xuống
Chapter 70: Đưa tiền thì là đại gia 26-02-2021 07:06:04 Tải xuống
Chapter 71: Dù ngươi là nam hay nữ, cô đều muốn ngươi 26-02-2021 18:00:23 Tải xuống
Chapter 72 26-02-2021 17:06:18 Tải xuống
Chapter 73: Tiểu xấu xấu muốn ôm ôm 27-02-2021 15:02:09 Tải xuống
Chapter 74 01-03-2021 16:42:03 Tải xuống
Chapter 75 03-03-2021 07:48:02 Tải xuống
Chapter 76 03-03-2021 07:48:05 Tải xuống
Chapter 77 03-03-2021 14:06:02 Tải xuống
Chapter 78 03-03-2021 14:48:02 Tải xuống
Chapter 79: Nữ nhân mà nhiếp chính vương tự nghênh đón 06-03-2021 05:42:23 Tải xuống
Chapter 80: Thái tử ghen rồi 06-03-2021 05:42:23 Tải xuống
Chapter 81 06-03-2021 16:30:25 Tải xuống
Chapter 82 08-03-2021 21:18:07 Tải xuống
Chapter 83 09-03-2021 23:18:03 Tải xuống
Chapter 84 10-03-2021 14:42:03 Tải xuống
Chapter 85 11-03-2021 19:30:06 Tải xuống
Chapter 86 11-03-2021 19:30:06 Tải xuống
Chapter 87 12-03-2021 22:06:04 Tải xuống
Chapter 88 12-03-2021 22:06:04 Tải xuống
Chapter 89 17-03-2021 16:36:02 Tải xuống
Chapter 90: Yêu sâu tận xương tủy 17-03-2021 21:42:08 Tải xuống
Chapter 91 18-03-2021 19:54:04 Tải xuống
Chapter 92 19-03-2021 17:12:03 Tải xuống
Chapter 93: + 20-03-2021 19:06:02 Tải xuống
Chapter 94: + 20-03-2021 19:06:04 Tải xuống
Chapter 95 10-04-2021 08:08:19 Tải xuống
Chapter 96 09-04-2021 03:17:19 Tải xuống
Chapter 97: Không nghe lời, đánh mông 02-04-2021 16:05:28 Tải xuống
Chapter 98: + 02-04-2021 06:16:36 Tải xuống
Chapter 99: Gia sẽ chịu trách nhiệm với ngươi 02-04-2021 14:34:54 Tải xuống
Chapter 100: Nhân vật phản diện là chân khống 03-04-2021 16:58:19 Tải xuống
Chapter 101: + 08-04-2021 08:00:54 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh