Zettai ni Yatte wa Ikenai Isekai Shoukan

Tác giả: Shimesaba
Thể loại: Action , Adventure , Chuyển Sinh , Comedy , Ecchi , Fantasy , Manga , Romance , Seinen ,
Lần cập nhật cuối: 25-11-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Yaki Hiroshi là một tên nhân loại tầm thường, sau khi bị tàu-kun dâm trúng thì chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy xảy ra...
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 26.5 25-11-2021 23:00:16 Tải xuống
Chapter 26 11-11-2021 12:30:08 Tải xuống
Chapter 25 26-10-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 24 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 23 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 2 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 3 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 4 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 5 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 6 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 7 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 8 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 9 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 10 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 11 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 12 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 13 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 14 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 15 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 16 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 17 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 18 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 18.5 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 19 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 20 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 21 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 22 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 23 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 24 08-10-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 25 26-10-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 26 11-11-2021 12:30:08 Tải xuống
Chapter 26.5 25-11-2021 23:00:16 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh