Loading...

Hoàng hậu tại thượng xin nhận một lạy của vi phu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Xuyên Không , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thể loại : Xuyên không, nữ cường, tranh đấu. Nội dung: Đệ nhất nữ đặc công xuyên không trở về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư của phủ tướng quân. Từ tính tình nhu nhược bị áp bức đến trở thành đại tỷ. Ngoại trừ phải xử lí đám nữ nhân hay bắt nạt cô ra thì còn phải ......
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 18 30-11-2018 16:47:16 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 16:47:14 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 16:47:13 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 16:47:12 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 16:47:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 16:46:57 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 16:46:58 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 16:46:59 Tải xuống
Chapter 4 24-07-2019 18:32:24 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 16:47:02 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 16:47:03 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 16:47:05 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 16:47:06 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 16:47:07 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 16:47:07 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 16:47:08 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 16:47:09 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 16:47:10 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 16:47:11 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 16:47:12 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 16:47:13 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 16:47:14 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 16:47:16 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh