Bá Chủ Học Đường

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Comedy , Manhwa , Martial Arts , Mature , School Life , Truyện Màu , Webtoon ,
Lần cập nhật cuối: 03-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Seth Kwon- một kẻ sinh ra đã cực kì khoái dánh lộn. Nhưng vì lời hứa với mẹ, cậu ta đã dừng đánh nhau....Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi bố cậu qua đời, để lại một lời nhắn với cậu răng : " Tuyệt đối đừng bao giờ thua cuộc"
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 61: (End SS1) 03-09-2019 09:44:50 Tải xuống
Chapter 60 03-09-2019 09:44:46 Tải xuống
Chapter 59 31-08-2019 20:18:28 Tải xuống
Chapter 58 30-08-2019 20:00:16 Tải xuống
Chapter 57 01-09-2019 03:58:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 22-08-2019 09:48:36 Tải xuống
Chapter 3 12-08-2019 22:56:57 Tải xuống
Chapter 4 22-08-2019 09:48:55 Tải xuống
Chapter 5 22-08-2019 09:49:05 Tải xuống
Chapter 6 22-08-2019 09:48:54 Tải xuống
Chapter 7 22-08-2019 09:48:58 Tải xuống
Chapter 8 14-07-2019 22:13:04 Tải xuống
Chapter 9 14-07-2019 22:12:48 Tải xuống
Chapter 10 22-08-2019 09:49:03 Tải xuống
Chapter 11 22-08-2019 09:49:14 Tải xuống
Chapter 12 14-07-2019 22:11:59 Tải xuống
Chapter 13 22-08-2019 09:49:21 Tải xuống
Chapter 14 22-08-2019 09:49:15 Tải xuống
Chapter 15 22-08-2019 09:49:24 Tải xuống
Chapter 16 22-08-2019 09:49:21 Tải xuống
Chapter 17 22-08-2019 09:49:24 Tải xuống
Chapter 18 22-08-2019 09:49:26 Tải xuống
Chapter 19 22-08-2019 09:49:29 Tải xuống
Chapter 20 31-08-2019 03:04:19 Tải xuống
Chapter 21 22-08-2019 09:49:36 Tải xuống
Chapter 22 22-08-2019 09:49:38 Tải xuống
Chapter 23 22-08-2019 09:49:42 Tải xuống
Chapter 24 22-08-2019 09:49:45 Tải xuống
Chapter 25 22-08-2019 09:49:59 Tải xuống
Chapter 26 22-08-2019 09:49:51 Tải xuống
Chapter 27 22-08-2019 09:49:53 Tải xuống
Chapter 28 22-08-2019 09:49:57 Tải xuống
Chapter 29 22-08-2019 09:50:02 Tải xuống
Chapter 30 22-08-2019 09:50:05 Tải xuống
Chapter 31 22-08-2019 09:50:07 Tải xuống
Chapter 32 22-08-2019 09:50:09 Tải xuống
Chapter 33 22-08-2019 09:50:22 Tải xuống
Chapter 34 22-08-2019 09:50:15 Tải xuống
Chapter 35 22-08-2019 09:50:19 Tải xuống
Chapter 36 22-08-2019 09:50:22 Tải xuống
Chapter 37 22-08-2019 09:50:25 Tải xuống
Chapter 38 22-08-2019 09:50:27 Tải xuống
Chapter 39 22-08-2019 09:50:42 Tải xuống
Chapter 40 22-08-2019 09:50:34 Tải xuống
Chapter 41 22-08-2019 09:50:36 Tải xuống
Chapter 42: Boss ẩn ra tay!! 22-08-2019 09:50:38 Tải xuống
Chapter 43 13-08-2019 19:24:13 Tải xuống
Chapter 44 22-08-2019 09:50:45 Tải xuống
Chapter 45 22-08-2019 09:50:54 Tải xuống
Chapter 46 22-08-2019 09:51:01 Tải xuống
Chapter 47 22-08-2019 09:50:54 Tải xuống
Chapter 48 22-08-2019 09:50:58 Tải xuống
Chapter 49 19-08-2019 19:48:30 Tải xuống
Chapter 50 22-08-2019 09:51:05 Tải xuống
Chapter 51 21-08-2019 21:24:29 Tải xuống
Chapter 54 26-08-2019 19:30:11 Tải xuống
Chapter 55 27-08-2019 20:18:19 Tải xuống
Chapter 57 01-09-2019 03:58:07 Tải xuống
Chapter 58 30-08-2019 20:00:16 Tải xuống
Chapter 59 31-08-2019 20:18:28 Tải xuống
Chapter 60 03-09-2019 09:44:46 Tải xuống
Chapter 61: (End SS1) 03-09-2019 09:44:50 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh