Loading...

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Truyện Màu , , Martial Arts
Lần cập nhật cuối: 28-05-2020
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 196 28-05-2020 17:42:06 Tải xuống
Chapter 195 28-05-2020 17:42:36 Tải xuống
Chapter 194 28-05-2020 17:43:12 Tải xuống
Chapter 193 28-05-2020 17:43:35 Tải xuống
Chapter 192 28-05-2020 17:55:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 16-06-2019 09:18:08 Tải xuống
Chapter 2 24-07-2019 15:03:50 Tải xuống
Chapter 3 30-07-2019 10:03:01 Tải xuống
Chapter 4 30-07-2019 08:03:11 Tải xuống
Chapter 5 30-07-2019 02:03:47 Tải xuống
Chapter 6 30-07-2019 02:07:50 Tải xuống
Chapter 7 30-07-2019 06:09:44 Tải xuống
Chapter 8 31-07-2019 18:06:22 Tải xuống
Chapter 9 02-08-2019 18:12:16 Tải xuống
Chapter 10 04-08-2019 19:00:22 Tải xuống
Chapter 11 06-08-2019 18:13:27 Tải xuống
Chapter 12 09-08-2019 06:18:10 Tải xuống
Chapter 13 30-09-2019 20:29:12 Tải xuống
Chapter 14 12-08-2019 18:12:21 Tải xuống
Chapter 15 16-08-2019 12:19:19 Tải xuống
Chapter 16 16-08-2019 18:12:16 Tải xuống
Chapter 17 18-09-2019 10:41:43 Tải xuống
Chapter 18 20-08-2019 18:06:09 Tải xuống
Chapter 19 22-08-2019 18:06:13 Tải xuống
Chapter 20 24-08-2019 18:31:49 Tải xuống
Chapter 21 24-08-2019 18:31:53 Tải xuống
Chapter 22 25-08-2019 04:09:13 Tải xuống
Chapter 23 24-08-2019 18:31:59 Tải xuống
Chapter 24 23-09-2019 16:28:36 Tải xuống
Chapter 25 30-09-2019 20:54:23 Tải xuống
Chapter 26 17-09-2019 17:50:55 Tải xuống
Chapter 27 30-09-2019 21:01:11 Tải xuống
Chapter 28 30-09-2019 21:03:25 Tải xuống
Chapter 29 30-09-2019 21:07:32 Tải xuống
Chapter 30 16-08-2019 13:02:25 Tải xuống
Chapter 31 16-08-2019 13:02:23 Tải xuống
Chapter 32 18-08-2019 18:13:52 Tải xuống
Chapter 33 21-08-2019 14:19:36 Tải xuống
Chapter 34 21-08-2019 19:12:22 Tải xuống
Chapter 35 23-08-2019 19:00:19 Tải xuống
Chapter 36 24-08-2019 18:32:19 Tải xuống
Chapter 37 24-08-2019 18:32:23 Tải xuống
Chapter 38 24-08-2019 18:32:24 Tải xuống
Chapter 39 24-08-2019 18:32:27 Tải xuống
Chapter 40 24-08-2019 18:32:30 Tải xuống
Chapter 41 24-08-2019 18:32:34 Tải xuống
Chapter 42 30-09-2019 21:47:46 Tải xuống
Chapter 43 24-08-2019 18:32:39 Tải xuống
Chapter 44 24-08-2019 18:32:42 Tải xuống
Chapter 45 24-08-2019 18:32:46 Tải xuống
Chapter 46 24-08-2019 18:32:49 Tải xuống
Chapter 47 24-08-2019 18:32:51 Tải xuống
Chapter 48 24-08-2019 18:32:53 Tải xuống
Chapter 49 24-08-2019 18:32:57 Tải xuống
Chapter 50 24-08-2019 18:33:00 Tải xuống
Chapter 51 24-08-2019 18:33:03 Tải xuống
Chapter 52 24-08-2019 18:33:07 Tải xuống
Chapter 53 24-08-2019 18:33:10 Tải xuống
Chapter 54 24-08-2019 18:33:12 Tải xuống
Chapter 55 24-08-2019 18:33:15 Tải xuống
Chapter 56 24-08-2019 18:33:19 Tải xuống
Chapter 57 24-08-2019 18:33:22 Tải xuống
Chapter 58 24-08-2019 18:33:25 Tải xuống
Chapter 59 24-08-2019 18:33:27 Tải xuống
Chapter 60 24-08-2019 18:33:31 Tải xuống
Chapter 61 24-08-2019 18:33:34 Tải xuống
Chapter 62 29-08-2019 10:45:05 Tải xuống
Chapter 63 24-08-2019 18:33:41 Tải xuống
Chapter 64 24-08-2019 18:33:42 Tải xuống
Chapter 65 24-08-2019 18:33:46 Tải xuống
Chapter 66 24-08-2019 18:33:50 Tải xuống
Chapter 67 17-09-2019 09:06:15 Tải xuống
Chapter 68 19-09-2019 16:08:28 Tải xuống
Chapter 69 21-09-2019 11:00:25 Tải xuống
Chapter 70 23-09-2019 09:18:06 Tải xuống
Chapter 71 25-09-2019 09:13:04 Tải xuống
Chapter 72 27-09-2019 09:12:22 Tải xuống
Chapter 73 29-09-2019 20:07:46 Tải xuống
Chapter 74 04-10-2019 03:44:16 Tải xuống
Chapter 75 03-10-2019 23:30:15 Tải xuống
Chapter 76 05-10-2019 09:10:23 Tải xuống
Chapter 77 07-10-2019 14:57:42 Tải xuống
Chapter 78 09-10-2019 09:20:16 Tải xuống
Chapter 79 11-10-2019 09:07:14 Tải xuống
Chapter 80 13-10-2019 09:26:14 Tải xuống
Chapter 81 15-10-2019 09:06:47 Tải xuống
Chapter 82 17-10-2019 09:01:12 Tải xuống
Chapter 83 19-10-2019 09:01:32 Tải xuống
Chapter 84 21-10-2019 09:51:31 Tải xuống
Chapter 85 23-10-2019 15:10:35 Tải xuống
Chapter 86 25-10-2019 09:12:30 Tải xuống
Chapter 87 27-10-2019 09:07:16 Tải xuống
Chapter 88 29-10-2019 09:07:15 Tải xuống
Chapter 89 01-11-2019 10:21:47 Tải xuống
Chapter 90 03-11-2019 09:14:19 Tải xuống
Chapter 91 05-11-2019 09:07:22 Tải xuống
Chapter 92 07-11-2019 09:12:48 Tải xuống
Chapter 93 09-11-2019 09:06:42 Tải xuống
Chapter 94 11-11-2019 09:08:11 Tải xuống
Chapter 95 13-11-2019 12:49:51 Tải xuống
Chapter 96 15-11-2019 09:08:48 Tải xuống
Chapter 97 17-11-2019 09:06:58 Tải xuống
Chapter 98 19-11-2019 12:32:38 Tải xuống
Chapter 99 21-11-2019 10:35:43 Tải xuống
Chapter 100 23-11-2019 09:00:41 Tải xuống
Chapter 101 25-11-2019 09:01:32 Tải xuống
Chapter 102 27-11-2019 09:00:47 Tải xuống
Chapter 103 29-11-2019 09:18:48 Tải xuống
Chapter 104 01-12-2019 09:07:49 Tải xuống
Chapter 105 03-12-2019 09:07:19 Tải xuống
Chapter 106 05-12-2019 09:06:43 Tải xuống
Chapter 107 07-12-2019 10:13:13 Tải xuống
Chapter 108 07-12-2019 09:55:13 Tải xuống
Chapter 109 04-01-2020 11:37:43 Tải xuống
Chapter 110 06-01-2020 11:36:47 Tải xuống
Chapter 111 08-01-2020 11:36:47 Tải xuống
Chapter 112 10-01-2020 11:31:08 Tải xuống
Chapter 113 12-01-2020 11:30:45 Tải xuống
Chapter 114 14-01-2020 11:55:11 Tải xuống
Chapter 115 20-01-2020 11:42:13 Tải xuống
Chapter 116 22-01-2020 11:41:10 Tải xuống
Chapter 117 01-02-2020 20:00:46 Tải xuống
Chapter 118 03-02-2020 19:30:44 Tải xuống
Chapter 119 05-02-2020 19:30:43 Tải xuống
Chapter 120 07-02-2020 21:04:24 Tải xuống
Chapter 121 24-02-2020 10:47:41 Tải xuống
Chapter 122 26-02-2020 10:31:40 Tải xuống
Chapter 123 08-03-2020 10:50:10 Tải xuống
Chapter 124 10-03-2020 10:30:14 Tải xuống
Chapter 125 28-05-2020 18:03:07 Tải xuống
Chapter 125: Video 22-03-2020 19:20:33 Tải xuống
Chapter 126 28-05-2020 18:02:37 Tải xuống
Chapter 126: Video 22-03-2020 19:18:33 Tải xuống
Chapter 127 28-05-2020 18:02:12 Tải xuống
Chapter 127: Video 22-03-2020 19:18:33 Tải xuống
Chapter 128 28-05-2020 18:01:37 Tải xuống
Chapter 128: Video 22-03-2020 19:31:32 Tải xuống
Chapter 129 28-05-2020 18:01:06 Tải xuống
Chapter 129: Video 22-03-2020 19:52:21 Tải xuống
Chapter 130 28-05-2020 18:00:38 Tải xuống
Chapter 130: Video 22-03-2020 20:47:01 Tải xuống
Chapter 131 28-05-2020 18:00:08 Tải xuống
Chapter 131: Video 22-03-2020 20:46:02 Tải xuống
Chapter 132: Video 22-03-2020 21:28:02 Tải xuống
Chapter 133 28-05-2020 17:59:37 Tải xuống
Chapter 133: Video 22-03-2020 21:27:01 Tải xuống
Chapter 134: Video 22-03-2020 21:27:01 Tải xuống
Chapter 135: Video 22-03-2020 21:26:02 Tải xuống
Chapter 136: Video 22-03-2020 21:22:03 Tải xuống
Chapter 137: Video 22-03-2020 21:20:03 Tải xuống
Chapter 138: Video 22-03-2020 21:19:06 Tải xuống
Chapter 139: Video 22-03-2020 21:18:02 Tải xuống
Chapter 140: Video 22-03-2020 21:29:02 Tải xuống
Chapter 141 22-02-2020 10:38:39 Tải xuống
Chapter 142 22-02-2020 10:38:13 Tải xuống
Chapter 143 22-02-2020 10:37:38 Tải xuống
Chapter 144 22-02-2020 10:37:10 Tải xuống
Chapter 145 22-02-2020 10:36:39 Tải xuống
Chapter 146 22-02-2020 10:35:40 Tải xuống
Chapter 147 22-02-2020 10:46:10 Tải xuống
Chapter 148 22-02-2020 10:34:38 Tải xuống
Chapter 149 22-02-2020 10:34:11 Tải xuống
Chapter 150 22-02-2020 10:33:38 Tải xuống
Chapter 151 22-02-2020 10:33:08 Tải xuống
Chapter 152 22-02-2020 09:41:38 Tải xuống
Chapter 153 22-02-2020 09:41:09 Tải xuống
Chapter 154 22-02-2020 09:40:39 Tải xuống
Chapter 155 24-02-2020 10:47:11 Tải xuống
Chapter 156 08-03-2020 10:49:41 Tải xuống
Chapter 157 08-03-2020 10:49:11 Tải xuống
Chapter 158 08-03-2020 10:48:41 Tải xuống
Chapter 159 21-03-2020 10:05:44 Tải xuống
Chapter 160 21-03-2020 10:04:40 Tải xuống
Chapter 161 21-03-2020 10:04:11 Tải xuống
Chapter 162 21-03-2020 10:03:42 Tải xuống
Chapter 163 21-03-2020 10:25:09 Tải xuống
Chapter 164 21-03-2020 10:03:13 Tải xuống
Chapter 165 22-03-2020 18:37:37 Tải xuống
Chapter 166 22-03-2020 20:23:43 Tải xuống
Chapter 167 23-03-2020 02:27:35 Tải xuống
Chapter 168 26-03-2020 08:10:08 Tải xuống
Chapter 169 29-03-2020 09:02:20 Tải xuống
Chapter 170 29-03-2020 09:01:08 Tải xuống
Chapter 171 01-04-2020 08:24:33 Tải xuống
Chapter 172 28-05-2020 17:59:11 Tải xuống
Chapter 173 28-05-2020 17:58:43 Tải xuống
Chapter 174 28-05-2020 17:58:07 Tải xuống
Chapter 175 28-05-2020 17:57:43 Tải xuống
Chapter 176 28-05-2020 17:56:36 Tải xuống
Chapter 177 28-05-2020 17:55:37 Tải xuống
Chapter 178 28-05-2020 17:54:38 Tải xuống
Chapter 179 28-05-2020 17:54:07 Tải xuống
Chapter 180 28-05-2020 17:53:36 Tải xuống
Chapter 181 28-05-2020 17:53:12 Tải xuống
Chapter 182 28-05-2020 17:52:37 Tải xuống
Chapter 183 28-05-2020 17:51:37 Tải xuống
Chapter 184 28-05-2020 17:51:12 Tải xuống
Chapter 185 28-05-2020 17:50:40 Tải xuống
Chapter 186 28-05-2020 17:49:42 Tải xuống
Chapter 187 28-05-2020 17:48:37 Tải xuống
Chapter 188 28-05-2020 17:48:07 Tải xuống
Chapter 189 28-05-2020 17:47:38 Tải xuống
Chapter 190 28-05-2020 17:56:07 Tải xuống
Chapter 191 28-05-2020 17:44:37 Tải xuống
Chapter 192 28-05-2020 17:55:09 Tải xuống
Chapter 193 28-05-2020 17:43:35 Tải xuống
Chapter 194 28-05-2020 17:43:12 Tải xuống
Chapter 195 28-05-2020 17:42:36 Tải xuống
Chapter 196 28-05-2020 17:42:06 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
Khongduocvui - 4 tháng trước
4 tuần ra 1chap, được 10pic, dẹp luôn cho thoáng
Trả Lời