Loading...

Huynh khống công tước gả không được

Tác giả: NTruyen.info
Thể loại: Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo , , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 20-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đường đường là thiên kim quý tộc lại bị ép gả cho một núi băng di động nổi tiếng bừa bãi, đây quả là bi kịch của nhân gian mà! Không ngờ tới núi băng mà cũng có lúc xuân về hoa nở…. chỉ là ngươi cười với anh của ngươi ôn nhu như vậy thật sự được sao! Hoàng đế bệ hạ, ta thật sự không có ý nghĩ nào khác đối với em trai công tước của ngài đâu! Tin ta đi!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 41.1 20-10-2019 10:12:47 Tải xuống
Chapter 40 15-10-2019 12:18:11 Tải xuống
Chapter 39.2 14-10-2019 18:43:12 Tải xuống
Chapter 39.1 13-10-2019 12:01:16 Tải xuống
Chapter 38 07-10-2019 14:42:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 15-06-2019 19:12:14 Tải xuống
Chapter 2 17-06-2019 07:12:10 Tải xuống
Chapter 3 18-06-2019 17:06:12 Tải xuống
Chapter 4 19-06-2019 09:00:13 Tải xuống
Chapter 5 30-08-2019 22:48:39 Tải xuống
Chapter 5.1 20-06-2019 09:18:10 Tải xuống
Chapter 5.2 20-06-2019 21:18:10 Tải xuống
Chapter 6 21-06-2019 14:48:16 Tải xuống
Chapter 7.1 22-06-2019 09:18:10 Tải xuống
Chapter 7.2 24-06-2019 10:54:10 Tải xuống
Chapter 7.5 29-09-2019 20:07:19 Tải xuống
Chapter 8 25-06-2019 08:48:13 Tải xuống
Chapter 9.1 26-06-2019 08:30:14 Tải xuống
Chapter 9.2 28-06-2019 12:36:53 Tải xuống
Chapter 10 29-06-2019 08:12:10 Tải xuống
Chapter 11.1 30-06-2019 22:00:24 Tải xuống
Chapter 11.2 01-07-2019 21:36:07 Tải xuống
Chapter 12 02-07-2019 18:54:09 Tải xuống
Chapter 13.1 04-07-2019 14:30:19 Tải xuống
Chapter 13.2 07-07-2019 20:18:05 Tải xuống
Chapter 14 08-07-2019 11:54:10 Tải xuống
Chapter 15.1 10-07-2019 22:00:16 Tải xuống
Chapter 15.2 12-07-2019 14:27:14 Tải xuống
Chapter 16 12-07-2019 21:06:21 Tải xuống
Chapter 17.1 15-07-2019 12:12:06 Tải xuống
Chapter 17.2 20-07-2019 22:38:28 Tải xuống
Chapter 18 20-07-2019 22:38:30 Tải xuống
Chapter 19.1 21-07-2019 11:54:15 Tải xuống
Chapter 19.2 30-07-2019 02:05:18 Tải xuống
Chapter 20 30-07-2019 03:10:19 Tải xuống
Chapter 21 30-08-2019 22:48:42 Tải xuống
Chapter 21.1 30-07-2019 15:54:14 Tải xuống
Chapter 21.2 31-07-2019 19:30:19 Tải xuống
Chapter 22 09-08-2019 22:25:32 Tải xuống
Chapter 23.1 10-08-2019 19:01:17 Tải xuống
Chapter 23.2 11-08-2019 13:48:12 Tải xuống
Chapter 24 16-08-2019 22:24:19 Tải xuống
Chapter 25.1 17-08-2019 21:54:14 Tải xuống
Chapter 25.2 18-08-2019 20:24:17 Tải xuống
Chapter 26 24-08-2019 12:06:06 Tải xuống
Chapter 27.1 25-08-2019 15:30:25 Tải xuống
Chapter 27.2 30-08-2019 21:30:20 Tải xuống
Chapter 28 31-08-2019 22:30:15 Tải xuống
Chapter 29.1 08-09-2019 18:54:08 Tải xuống
Chapter 29.2 08-09-2019 18:54:09 Tải xuống
Chapter 30 09-09-2019 17:25:33 Tải xuống
Chapter 31.1 11-09-2019 20:42:11 Tải xuống
Chapter 31.2 13-09-2019 19:30:40 Tải xuống
Chapter 32 14-09-2019 12:18:19 Tải xuống
Chapter 33.1 15-09-2019 06:36:07 Tải xuống
Chapter 33.2 19-09-2019 16:06:11 Tải xuống
Chapter 34 20-09-2019 11:04:10 Tải xuống
Chapter 35.1 29-09-2019 20:08:51 Tải xuống
Chapter 35.2 30-09-2019 15:04:01 Tải xuống
Chapter 36 02-10-2019 19:27:22 Tải xuống
Chapter 37.1 04-10-2019 21:42:45 Tải xuống
Chapter 37.2 06-10-2019 17:50:18 Tải xuống
Chapter 38 07-10-2019 14:42:14 Tải xuống
Chapter 39.1 13-10-2019 12:01:16 Tải xuống
Chapter 39.2 14-10-2019 18:43:12 Tải xuống
Chapter 40 15-10-2019 12:18:11 Tải xuống
Chapter 41.1 20-10-2019 10:12:47 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh