Loading...

Cơn sốt vàng sau chiến tranh

Tác giả: NODA Satoru
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Horror , Mature , Romance , Seinen ,
Lần cập nhật cuối: 16-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tại Hokkaido, hòn đảo xa miền cực bắc của nhật bản, nhân vật chính của chúng ta - Sugimoto Saichi trở về từ cuộc chiến tranh Nga Nhật thời kì Minh Trị. Với biệt danh "Sugimoto Bất Tử" trong chiến tranh, anh lao vào chạy theo cơn sốt vàng nhằm thực hiện ý nguyện của người bạn thân đã mất trong trận chiến
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 127 16-09-2020 17:37:01 Tải xuống
Chapter 126 15-09-2020 12:22:02 Tải xuống
Chapter 125 15-09-2020 12:23:02 Tải xuống
Chapter 124 10-09-2020 15:52:01 Tải xuống
Chapter 123 10-09-2020 15:53:01 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-11-2019 04:12:19 Tải xuống
Chapter 1.1 05-11-2019 05:18:11 Tải xuống
Chapter 1.2 05-11-2019 04:09:46 Tải xuống
Chapter 1.5 25-03-2020 03:50:10 Tải xuống
Chapter 2 05-11-2019 04:09:18 Tải xuống
Chapter 3 05-11-2019 04:08:47 Tải xuống
Chapter 4 05-11-2019 04:07:45 Tải xuống
Chapter 5 05-11-2019 04:05:43 Tải xuống
Chapter 6 05-11-2019 04:05:13 Tải xuống
Chapter 7 05-11-2019 04:04:43 Tải xuống
Chapter 8 05-11-2019 04:04:15 Tải xuống
Chapter 9 05-11-2019 04:03:44 Tải xuống
Chapter 10 05-11-2019 04:03:17 Tải xuống
Chapter 11 05-11-2019 04:02:44 Tải xuống
Chapter 12 05-11-2019 04:02:14 Tải xuống
Chapter 13 05-11-2019 04:01:50 Tải xuống
Chapter 14 05-11-2019 03:58:45 Tải xuống
Chapter 15 05-11-2019 03:58:14 Tải xuống
Chapter 16 05-11-2019 03:57:44 Tải xuống
Chapter 17 05-11-2019 03:56:45 Tải xuống
Chapter 18 05-11-2019 03:54:48 Tải xuống
Chapter 19 05-11-2019 03:54:14 Tải xuống
Chapter 20 05-11-2019 03:53:43 Tải xuống
Chapter 21 05-11-2019 03:53:14 Tải xuống
Chapter 22 05-11-2019 03:52:44 Tải xuống
Chapter 23 05-11-2019 03:52:14 Tải xuống
Chapter 24 05-11-2019 03:51:50 Tải xuống
Chapter 25 05-11-2019 03:51:17 Tải xuống
Chapter 26 05-11-2019 03:50:50 Tải xuống
Chapter 27 05-11-2019 03:50:26 Tải xuống
Chapter 28 05-11-2019 03:47:46 Tải xuống
Chapter 29 05-11-2019 03:47:16 Tải xuống
Chapter 30 05-11-2019 03:46:46 Tải xuống
Chapter 31 05-11-2019 03:45:45 Tải xuống
Chapter 32 05-11-2019 03:43:44 Tải xuống
Chapter 33 05-11-2019 03:43:15 Tải xuống
Chapter 34 05-11-2019 03:42:45 Tải xuống
Chapter 35 05-11-2019 03:42:15 Tải xuống
Chapter 36 05-11-2019 03:41:48 Tải xuống
Chapter 37 05-11-2019 03:41:15 Tải xuống
Chapter 38 05-11-2019 03:40:44 Tải xuống
Chapter 39 05-11-2019 03:40:16 Tải xuống
Chapter 40 05-11-2019 03:39:46 Tải xuống
Chapter 41 05-11-2019 03:39:16 Tải xuống
Chapter 42 05-11-2019 03:36:44 Tải xuống
Chapter 43 05-11-2019 03:36:13 Tải xuống
Chapter 44 05-11-2019 03:35:45 Tải xuống
Chapter 45 05-11-2019 03:34:45 Tải xuống
Chapter 46 04-11-2019 11:36:16 Tải xuống
Chapter 47 04-11-2019 11:34:47 Tải xuống
Chapter 48 04-11-2019 11:34:20 Tải xuống
Chapter 49 05-11-2019 03:32:45 Tải xuống
Chapter 50 04-11-2019 11:30:19 Tải xuống
Chapter 51 04-11-2019 11:29:48 Tải xuống
Chapter 52 04-11-2019 11:29:18 Tải xuống
Chapter 53 04-11-2019 11:28:53 Tải xuống
Chapter 54 04-11-2019 11:28:22 Tải xuống
Chapter 55 05-11-2019 03:32:12 Tải xuống
Chapter 56 05-11-2019 03:31:44 Tải xuống
Chapter 57 04-11-2019 11:25:49 Tải xuống
Chapter 58 04-11-2019 11:25:23 Tải xuống
Chapter 59 04-11-2019 11:35:43 Tải xuống
Chapter 60 04-11-2019 11:35:11 Tải xuống
Chapter 61 04-11-2019 11:23:56 Tải xuống
Chapter 62 04-11-2019 11:22:48 Tải xuống
Chapter 63 04-11-2019 11:22:19 Tải xuống
Chapter 64 04-11-2019 11:21:51 Tải xuống
Chapter 65 04-11-2019 11:17:48 Tải xuống
Chapter 66 04-11-2019 11:17:22 Tải xuống
Chapter 67 04-11-2019 11:16:58 Tải xuống
Chapter 68 04-11-2019 11:26:41 Tải xuống
Chapter 69 04-11-2019 11:26:12 Tải xuống
Chapter 70 04-11-2019 11:23:12 Tải xuống
Chapter 71 04-11-2019 11:12:18 Tải xuống
Chapter 72 04-11-2019 11:11:49 Tải xuống
Chapter 73 04-11-2019 11:21:13 Tải xuống
Chapter 74 04-11-2019 11:20:41 Tải xuống
Chapter 75 04-11-2019 11:20:11 Tải xuống
Chapter 76 04-11-2019 11:19:42 Tải xuống
Chapter 77 04-11-2019 11:19:11 Tải xuống
Chapter 78 04-11-2019 11:18:14 Tải xuống
Chapter 79 04-11-2019 11:16:12 Tải xuống
Chapter 80 04-11-2019 11:14:35 Tải xuống
Chapter 81 04-11-2019 11:13:41 Tải xuống
Chapter 82 04-11-2019 11:01:51 Tải xuống
Chapter 83 04-11-2019 11:01:11 Tải xuống
Chapter 84 21-11-2019 13:40:17 Tải xuống
Chapter 85 12-12-2019 15:30:39 Tải xuống
Chapter 86 16-12-2019 14:07:10 Tải xuống
Chapter 87 18-12-2019 14:06:44 Tải xuống
Chapter 88 13-03-2020 18:01:12 Tải xuống
Chapter 89 20-03-2020 15:48:10 Tải xuống
Chapter 90 24-03-2020 22:44:14 Tải xuống
Chapter 91 06-04-2020 19:31:18 Tải xuống
Chapter 92 19-04-2020 14:48:46 Tải xuống
Chapter 93 19-04-2020 15:06:46 Tải xuống
Chapter 94 07-05-2020 16:18:43 Tải xuống
Chapter 95 07-05-2020 16:18:09 Tải xuống
Chapter 96 22-05-2020 14:37:10 Tải xuống
Chapter 97 22-05-2020 14:36:37 Tải xuống
Chapter 98 19-06-2020 11:44:38 Tải xuống
Chapter 99 19-06-2020 11:55:09 Tải xuống
Chapter 100 19-06-2020 11:43:39 Tải xuống
Chapter 101 19-06-2020 11:43:13 Tải xuống
Chapter 102 19-06-2020 11:42:15 Tải xuống
Chapter 103 06-07-2020 23:29:09 Tải xuống
Chapter 104 06-07-2020 23:28:37 Tải xuống
Chapter 105 06-07-2020 21:21:58 Tải xuống
Chapter 106 06-07-2020 23:27:38 Tải xuống
Chapter 107 06-07-2020 21:20:42 Tải xuống
Chapter 108 27-07-2020 18:39:31 Tải xuống
Chapter 109 27-07-2020 18:38:15 Tải xuống
Chapter 110 27-07-2020 18:27:37 Tải xuống
Chapter 111 27-07-2020 18:37:49 Tải xuống
Chapter 112 27-07-2020 18:37:08 Tải xuống
Chapter 113 27-07-2020 18:36:11 Tải xuống
Chapter 114 27-07-2020 18:46:10 Tải xuống
Chapter 115 07-08-2020 17:06:19 Tải xuống
Chapter 116 17-08-2020 14:35:09 Tải xuống
Chapter 117 24-08-2020 09:12:39 Tải xuống
Chapter 118 24-08-2020 09:12:22 Tải xuống
Chapter 119 03-09-2020 12:24:08 Tải xuống
Chapter 120 08-09-2020 12:06:46 Tải xuống
Chapter 121 10-09-2020 15:54:02 Tải xuống
Chapter 122 10-09-2020 15:53:01 Tải xuống
Chapter 123 10-09-2020 15:53:01 Tải xuống
Chapter 124 10-09-2020 15:52:01 Tải xuống
Chapter 125 15-09-2020 12:23:02 Tải xuống
Chapter 126 15-09-2020 12:22:02 Tải xuống
Chapter 127 16-09-2020 17:37:01 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh