Tên Lưu Ban

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Đam Mỹ , School Life ,
Lần cập nhật cuối: 12-01-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Bí mật của anh chàng kang cheol-jung của văn phòng thám tử công lý
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 45: - Xem ở TT8 là ủng hộ nhóm dịch.END 12-01-2020 16:48:13 Tải xuống
Chapter 45 12-01-2020 17:01:38 Tải xuống
Chapter 44: Raw 12-01-2020 18:32:19 Tải xuống
Chapter 44 10-01-2020 19:01:08 Tải xuống
Chapter 43: Raw 12-01-2020 18:32:46 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-05-2019 11:10:36 Tải xuống
Chapter 2 29-05-2019 11:10:39 Tải xuống
Chapter 3 29-05-2019 11:10:42 Tải xuống
Chapter 4 29-05-2019 11:10:46 Tải xuống
Chapter 5 29-05-2019 11:10:48 Tải xuống
Chapter 6 29-05-2019 11:10:51 Tải xuống
Chapter 7 29-05-2019 11:10:54 Tải xuống
Chapter 8 29-05-2019 11:10:57 Tải xuống
Chapter 9 29-05-2019 11:11:00 Tải xuống
Chapter 10 29-05-2019 11:03:51 Tải xuống
Chapter 11 30-05-2019 16:02:54 Tải xuống
Chapter 12 30-05-2019 20:45:42 Tải xuống
Chapter 13 31-05-2019 22:12:17 Tải xuống
Chapter 14 01-06-2019 22:12:23 Tải xuống
Chapter 15 02-06-2019 20:42:14 Tải xuống
Chapter 16 04-06-2019 22:24:08 Tải xuống
Chapter 17 05-06-2019 22:42:16 Tải xuống
Chapter 18 07-06-2019 00:00:13 Tải xuống
Chapter 19 09-06-2019 03:54:07 Tải xuống
Chapter 20 19-06-2019 18:24:13 Tải xuống
Chapter 20.2 19-06-2019 18:24:16 Tải xuống
Chapter 20: 1 16-06-2019 02:11:38 Tải xuống
Chapter 21 19-06-2019 18:18:13 Tải xuống
Chapter 22 25-06-2019 18:03:57 Tải xuống
Chapter 23 01-07-2019 13:30:25 Tải xuống
Chapter 24 04-07-2019 18:24:05 Tải xuống
Chapter 25 05-07-2019 22:18:09 Tải xuống
Chapter 26 07-09-2019 10:48:10 Tải xuống
Chapter 26: - Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới 24-08-2019 09:21:06 Tải xuống
Chapter 27 07-09-2019 10:48:14 Tải xuống
Chapter 28 07-09-2019 10:48:16 Tải xuống
Chapter 29 05-10-2019 09:06:58 Tải xuống
Chapter 29: - Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới 13-09-2019 18:36:12 Tải xuống
Chapter 30 21-09-2019 13:36:19 Tải xuống
Chapter 31 27-09-2019 21:01:47 Tải xuống
Chapter 32 05-10-2019 08:41:25 Tải xuống
Chapter 33 13-10-2019 18:37:13 Tải xuống
Chapter 34 19-10-2019 16:28:32 Tải xuống
Chapter 35 27-10-2019 07:36:57 Tải xuống
Chapter 35: Raw 12-01-2020 18:38:12 Tải xuống
Chapter 36 25-11-2019 02:21:57 Tải xuống
Chapter 36: Raw 12-01-2020 18:36:14 Tải xuống
Chapter 37 25-11-2019 02:06:55 Tải xuống
Chapter 37: Raw 12-01-2020 18:35:47 Tải xuống
Chapter 38 25-11-2019 02:28:26 Tải xuống
Chapter 38: Raw 12-01-2020 18:35:09 Tải xuống
Chapter 39 05-12-2019 18:14:23 Tải xuống
Chapter 39: Raw 12-01-2020 18:45:21 Tải xuống
Chapter 40 13-12-2019 11:00:43 Tải xuống
Chapter 40: - Xem ở TT8 là ủng hộ nhóm dịch 12-12-2019 21:12:42 Tải xuống
Chapter 40: Raw 12-01-2020 18:34:20 Tải xuống
Chapter 41 20-12-2019 06:31:39 Tải xuống
Chapter 41: Raw 13-01-2020 01:07:49 Tải xuống
Chapter 42 23-12-2019 08:48:47 Tải xuống
Chapter 42: - Xem ở TT8 là ủng hộ nhóm dịch 23-12-2019 08:49:42 Tải xuống
Chapter 42: Raw 12-01-2020 18:33:16 Tải xuống
Chapter 43 12-01-2020 17:12:12 Tải xuống
Chapter 43: - Xem ở TT8 là ủng hộ nhóm dịch 05-01-2020 21:16:20 Tải xuống
Chapter 43: Raw 12-01-2020 18:32:46 Tải xuống
Chapter 44 10-01-2020 19:01:08 Tải xuống
Chapter 44: Raw 12-01-2020 18:32:19 Tải xuống
Chapter 45 12-01-2020 17:01:38 Tải xuống
Chapter 45: - Xem ở TT8 là ủng hộ nhóm dịch.END 12-01-2020 16:48:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh