Mạt Thế Vi Vương

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Chuyển Sinh , Horror ,
Lần cập nhật cuối: 23-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thanh niên sống sót trong tận thế đến mấy trăm năm trong tương lai,xong bị con quái giết chết nhưng éo chết ngược lại trọng sinh quay về quá khứ,diễn biến thế nào thì đọc là biết
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 252 23-09-2020 11:54:38 Tải xuống
Chapter 251 23-09-2020 11:44:25 Tải xuống
Chapter 250 23-09-2020 11:57:37 Tải xuống
Chapter 249 23-09-2020 11:57:35 Tải xuống
Chapter 248 23-09-2020 11:45:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 25-09-2020 22:59:21 Tải xuống
Chapter 2 25-09-2020 22:59:15 Tải xuống
Chapter 3 25-09-2020 22:59:09 Tải xuống
Chapter 4 25-09-2020 22:58:55 Tải xuống
Chapter 5 25-09-2020 22:58:55 Tải xuống
Chapter 6 25-09-2020 22:58:48 Tải xuống
Chapter 7 25-09-2020 22:57:09 Tải xuống
Chapter 8 25-09-2020 22:56:54 Tải xuống
Chapter 9 25-09-2020 22:56:47 Tải xuống
Chapter 10 25-09-2020 22:56:40 Tải xuống
Chapter 11 25-09-2020 22:56:19 Tải xuống
Chapter 12 25-09-2020 22:56:18 Tải xuống
Chapter 13 25-09-2020 22:56:14 Tải xuống
Chapter 14 25-09-2020 22:56:13 Tải xuống
Chapter 15 25-09-2020 22:56:09 Tải xuống
Chapter 16 25-09-2020 22:56:09 Tải xuống
Chapter 17 25-09-2020 22:56:04 Tải xuống
Chapter 18 25-09-2020 22:56:04 Tải xuống
Chapter 19 25-09-2020 22:55:58 Tải xuống
Chapter 20 25-09-2020 22:55:53 Tải xuống
Chapter 21 25-09-2020 22:55:46 Tải xuống
Chapter 22 25-09-2020 22:55:41 Tải xuống
Chapter 23 25-09-2020 22:55:35 Tải xuống
Chapter 24 25-09-2020 22:55:28 Tải xuống
Chapter 25 25-09-2020 22:55:21 Tải xuống
Chapter 26 25-09-2020 22:55:21 Tải xuống
Chapter 27 25-09-2020 22:55:14 Tải xuống
Chapter 28 25-09-2020 22:55:08 Tải xuống
Chapter 29 25-09-2020 23:07:23 Tải xuống
Chapter 30 25-09-2020 22:54:55 Tải xuống
Chapter 31 25-09-2020 22:54:51 Tải xuống
Chapter 32 25-09-2020 22:54:50 Tải xuống
Chapter 33 25-09-2020 22:54:45 Tải xuống
Chapter 34 25-09-2020 22:54:40 Tải xuống
Chapter 35 25-09-2020 22:54:33 Tải xuống
Chapter 36 25-09-2020 22:54:28 Tải xuống
Chapter 37 25-09-2020 22:54:16 Tải xuống
Chapter 38 25-09-2020 23:19:06 Tải xuống
Chapter 39 25-09-2020 22:53:54 Tải xuống
Chapter 40 25-09-2020 22:53:50 Tải xuống
Chapter 41 25-09-2020 22:53:49 Tải xuống
Chapter 42 25-09-2020 22:53:46 Tải xuống
Chapter 43 25-09-2020 22:53:41 Tải xuống
Chapter 44 25-09-2020 22:53:36 Tải xuống
Chapter 45 25-09-2020 22:53:31 Tải xuống
Chapter 46 25-09-2020 22:53:25 Tải xuống
Chapter 47 25-09-2020 22:53:19 Tải xuống
Chapter 48 25-09-2020 22:53:13 Tải xuống
Chapter 49 25-09-2020 22:53:07 Tải xuống
Chapter 50 25-09-2020 22:53:02 Tải xuống
Chapter 51 25-09-2020 22:52:57 Tải xuống
Chapter 52 25-09-2020 22:52:51 Tải xuống
Chapter 53 25-09-2020 22:52:30 Tải xuống
Chapter 54 25-09-2020 22:52:29 Tải xuống
Chapter 55 25-09-2020 22:52:23 Tải xuống
Chapter 56 25-09-2020 22:52:17 Tải xuống
Chapter 57 25-09-2020 22:52:12 Tải xuống
Chapter 58 25-09-2020 22:52:12 Tải xuống
Chapter 59 25-09-2020 22:52:08 Tải xuống
Chapter 60 25-09-2020 22:52:07 Tải xuống
Chapter 61 25-09-2020 22:52:03 Tải xuống
Chapter 62 25-09-2020 22:52:03 Tải xuống
Chapter 63 25-09-2020 22:51:58 Tải xuống
Chapter 64 25-09-2020 22:51:53 Tải xuống
Chapter 65 25-09-2020 22:51:48 Tải xuống
Chapter 66 25-09-2020 22:51:35 Tải xuống
Chapter 67 25-09-2020 22:51:35 Tải xuống
Chapter 68 25-09-2020 22:51:30 Tải xuống
Chapter 69 25-09-2020 22:51:04 Tải xuống
Chapter 70 25-09-2020 22:51:04 Tải xuống
Chapter 71 25-09-2020 22:50:58 Tải xuống
Chapter 72 31-08-2019 07:14:04 Tải xuống
Chapter 72: Chap 71 25-09-2020 22:50:52 Tải xuống
Chapter 73 25-09-2020 22:50:52 Tải xuống
Chapter 74 25-09-2020 22:50:46 Tải xuống
Chapter 75 25-09-2020 22:50:40 Tải xuống
Chapter 76 25-09-2020 22:50:34 Tải xuống
Chapter 77 25-09-2020 22:50:28 Tải xuống
Chapter 78 25-09-2020 22:50:28 Tải xuống
Chapter 79 25-09-2020 22:50:20 Tải xuống
Chapter 80 25-09-2020 22:50:01 Tải xuống
Chapter 81 25-09-2020 22:49:56 Tải xuống
Chapter 82 25-09-2020 22:49:56 Tải xuống
Chapter 83 25-09-2020 22:49:50 Tải xuống
Chapter 84 25-09-2020 22:49:44 Tải xuống
Chapter 85 25-09-2020 22:49:37 Tải xuống
Chapter 86 25-09-2020 22:49:37 Tải xuống
Chapter 87 25-09-2020 22:49:31 Tải xuống
Chapter 88 25-09-2020 22:49:31 Tải xuống
Chapter 89 25-09-2020 22:49:23 Tải xuống
Chapter 90 25-09-2020 22:49:22 Tải xuống
Chapter 91 25-09-2020 22:49:17 Tải xuống
Chapter 92 25-09-2020 22:49:11 Tải xuống
Chapter 93 25-09-2020 22:49:05 Tải xuống
Chapter 94 25-09-2020 22:48:42 Tải xuống
Chapter 95 25-09-2020 22:48:42 Tải xuống
Chapter 96 25-09-2020 22:48:07 Tải xuống
Chapter 97 25-09-2020 22:48:00 Tải xuống
Chapter 98 25-09-2020 22:47:54 Tải xuống
Chapter 99 25-09-2020 22:47:49 Tải xuống
Chapter 100 25-09-2020 22:47:43 Tải xuống
Chapter 101 25-09-2020 22:47:43 Tải xuống
Chapter 102 25-09-2020 22:47:37 Tải xuống
Chapter 103 25-09-2020 22:47:37 Tải xuống
Chapter 104 25-09-2020 22:47:31 Tải xuống
Chapter 105 25-09-2020 22:47:24 Tải xuống
Chapter 106 25-09-2020 22:47:19 Tải xuống
Chapter 107 25-09-2020 22:47:19 Tải xuống
Chapter 108 25-09-2020 22:47:13 Tải xuống
Chapter 109 25-09-2020 22:47:02 Tải xuống
Chapter 110 25-09-2020 22:47:02 Tải xuống
Chapter 111 25-09-2020 22:46:55 Tải xuống
Chapter 112 25-09-2020 22:46:55 Tải xuống
Chapter 113 25-09-2020 22:46:48 Tải xuống
Chapter 114 25-09-2020 22:58:45 Tải xuống
Chapter 115 25-09-2020 22:46:23 Tải xuống
Chapter 116 25-09-2020 22:46:17 Tải xuống
Chapter 117 25-09-2020 22:46:16 Tải xuống
Chapter 118 25-09-2020 22:45:05 Tải xuống
Chapter 119 25-09-2020 22:44:58 Tải xuống
Chapter 120 25-09-2020 22:58:39 Tải xuống
Chapter 121 25-09-2020 22:44:48 Tải xuống
Chapter 122 31-10-2020 16:12:40 Tải xuống
Chapter 123 25-09-2020 22:44:38 Tải xuống
Chapter 124 25-09-2020 22:44:38 Tải xuống
Chapter 125 25-09-2020 22:44:32 Tải xuống
Chapter 126 25-09-2020 22:44:26 Tải xuống
Chapter 127 25-09-2020 22:44:08 Tải xuống
Chapter 128 25-09-2020 22:44:08 Tải xuống
Chapter 129 25-09-2020 22:43:54 Tải xuống
Chapter 130 25-09-2020 22:43:53 Tải xuống
Chapter 131 25-09-2020 22:43:29 Tải xuống
Chapter 132 25-09-2020 22:43:28 Tải xuống
Chapter 133 25-09-2020 22:43:16 Tải xuống
Chapter 134 25-09-2020 22:43:16 Tải xuống
Chapter 135 25-09-2020 22:43:11 Tải xuống
Chapter 136 25-09-2020 22:43:05 Tải xuống
Chapter 137 25-09-2020 22:42:59 Tải xuống
Chapter 138 25-09-2020 22:42:53 Tải xuống
Chapter 139 25-09-2020 22:42:47 Tải xuống
Chapter 140 25-09-2020 22:42:41 Tải xuống
Chapter 141 25-09-2020 22:54:22 Tải xuống
Chapter 142 25-09-2020 22:42:19 Tải xuống
Chapter 143 25-09-2020 22:42:01 Tải xuống
Chapter 144 21-11-2020 06:58:14 Tải xuống
Chapter 145 25-09-2020 22:41:55 Tải xuống
Chapter 146 25-09-2020 22:41:49 Tải xuống
Chapter 147 25-09-2020 22:41:43 Tải xuống
Chapter 148 25-09-2020 22:41:43 Tải xuống
Chapter 149 25-09-2020 22:41:37 Tải xuống
Chapter 150 25-09-2020 22:41:37 Tải xuống
Chapter 151 25-09-2020 22:41:32 Tải xuống
Chapter 152 25-09-2020 22:41:26 Tải xuống
Chapter 153 25-09-2020 22:41:20 Tải xuống
Chapter 154 25-09-2020 22:41:13 Tải xuống
Chapter 155 25-09-2020 22:41:05 Tải xuống
Chapter 156 25-09-2020 22:41:05 Tải xuống
Chapter 157 25-09-2020 22:40:58 Tải xuống
Chapter 158 25-09-2020 22:40:53 Tải xuống
Chapter 159 25-09-2020 22:40:48 Tải xuống
Chapter 160 25-09-2020 22:40:42 Tải xuống
Chapter 161 25-09-2020 22:40:36 Tải xuống
Chapter 162 25-09-2020 22:40:11 Tải xuống
Chapter 163 25-09-2020 22:40:11 Tải xuống
Chapter 164 25-09-2020 22:40:03 Tải xuống
Chapter 165 25-09-2020 22:40:03 Tải xuống
Chapter 166 25-09-2020 22:39:57 Tải xuống
Chapter 167 25-09-2020 22:39:57 Tải xuống
Chapter 168 25-09-2020 22:39:51 Tải xuống
Chapter 169 25-09-2020 22:39:45 Tải xuống
Chapter 170 25-09-2020 22:39:04 Tải xuống
Chapter 171 25-09-2020 22:39:04 Tải xuống
Chapter 172 25-09-2020 22:38:59 Tải xuống
Chapter 173 25-09-2020 22:38:59 Tải xuống
Chapter 174 25-09-2020 22:38:54 Tải xuống
Chapter 175 25-09-2020 22:38:54 Tải xuống
Chapter 176 25-09-2020 22:38:49 Tải xuống
Chapter 177 25-09-2020 22:38:43 Tải xuống
Chapter 178 25-09-2020 22:38:36 Tải xuống
Chapter 179 25-09-2020 22:38:26 Tải xuống
Chapter 180 25-09-2020 22:38:19 Tải xuống
Chapter 181 25-09-2020 22:38:11 Tải xuống
Chapter 182 25-09-2020 22:38:04 Tải xuống
Chapter 183 25-09-2020 22:37:46 Tải xuống
Chapter 184 25-09-2020 22:37:45 Tải xuống
Chapter 185 25-09-2020 22:37:41 Tải xuống
Chapter 186 25-09-2020 22:37:40 Tải xuống
Chapter 187 25-09-2020 22:37:35 Tải xuống
Chapter 188 25-09-2020 22:36:35 Tải xuống
Chapter 189 25-09-2020 22:36:35 Tải xuống
Chapter 190 25-09-2020 22:36:24 Tải xuống
Chapter 191 25-09-2020 22:36:04 Tải xuống
Chapter 192 25-09-2020 22:35:57 Tải xuống
Chapter 193 25-09-2020 22:35:48 Tải xuống
Chapter 194 25-09-2020 22:35:41 Tải xuống
Chapter 195 25-09-2020 22:35:35 Tải xuống
Chapter 196 25-09-2020 22:33:03 Tải xuống
Chapter 197 25-09-2020 22:32:57 Tải xuống
Chapter 198 25-09-2020 22:32:57 Tải xuống
Chapter 199 25-09-2020 22:46:11 Tải xuống
Chapter 200 25-09-2020 22:32:51 Tải xuống
Chapter 201 25-09-2020 22:32:51 Tải xuống
Chapter 202 25-09-2020 22:32:46 Tải xuống
Chapter 203 25-09-2020 22:32:46 Tải xuống
Chapter 204 25-09-2020 22:32:41 Tải xuống
Chapter 205 25-09-2020 22:32:41 Tải xuống
Chapter 206 25-09-2020 22:32:35 Tải xuống
Chapter 207 25-09-2020 22:32:29 Tải xuống
Chapter 208 25-09-2020 22:32:23 Tải xuống
Chapter 209 25-09-2020 22:32:16 Tải xuống
Chapter 210 25-09-2020 22:32:16 Tải xuống
Chapter 211 25-09-2020 22:31:59 Tải xuống
Chapter 212 25-09-2020 22:42:08 Tải xuống
Chapter 213 25-09-2020 22:31:39 Tải xuống
Chapter 214 25-09-2020 22:31:28 Tải xuống
Chapter 215 25-09-2020 22:31:26 Tải xuống
Chapter 216 25-09-2020 22:31:20 Tải xuống
Chapter 217 25-09-2020 22:31:14 Tải xuống
Chapter 218 25-09-2020 22:31:03 Tải xuống
Chapter 219 25-09-2020 22:30:55 Tải xuống
Chapter 220 25-09-2020 22:30:23 Tải xuống
Chapter 221 25-09-2020 22:29:58 Tải xuống
Chapter 222 25-09-2020 22:29:49 Tải xuống
Chapter 223 25-09-2020 22:29:49 Tải xuống
Chapter 224 25-09-2020 22:29:42 Tải xuống
Chapter 225 25-09-2020 22:29:42 Tải xuống
Chapter 226 25-09-2020 22:29:35 Tải xuống
Chapter 227 25-09-2020 22:29:36 Tải xuống
Chapter 228 01-08-2020 22:05:11 Tải xuống
Chapter 228: Chap 227 25-09-2020 22:29:29 Tải xuống
Chapter 229 25-09-2020 22:29:29 Tải xuống
Chapter 230 25-09-2020 22:29:23 Tải xuống
Chapter 231 25-09-2020 22:29:17 Tải xuống
Chapter 232 25-09-2020 22:29:17 Tải xuống
Chapter 233 25-09-2020 22:29:12 Tải xuống
Chapter 234 25-09-2020 22:29:12 Tải xuống
Chapter 235 25-09-2020 22:29:06 Tải xuống
Chapter 236 25-09-2020 22:29:00 Tải xuống
Chapter 237 25-09-2020 22:28:54 Tải xuống
Chapter 238 25-09-2020 22:28:48 Tải xuống
Chapter 239 25-09-2020 22:24:04 Tải xuống
Chapter 240 25-09-2020 22:24:03 Tải xuống
Chapter 241 25-09-2020 22:23:47 Tải xuống
Chapter 242 25-09-2020 22:23:46 Tải xuống
Chapter 243 25-09-2020 22:23:41 Tải xuống
Chapter 244 25-09-2020 22:23:36 Tải xuống
Chapter 245 25-09-2020 22:23:31 Tải xuống
Chapter 246 25-09-2020 22:23:25 Tải xuống
Chapter 247 23-09-2020 12:09:51 Tải xuống
Chapter 248 23-09-2020 11:45:02 Tải xuống
Chapter 249 23-09-2020 11:57:35 Tải xuống
Chapter 250 23-09-2020 11:57:37 Tải xuống
Chapter 251 23-09-2020 11:44:25 Tải xuống
Chapter 252 23-09-2020 11:54:38 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh