Loading...

Mạt Thế Vi Vương

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Chuyển Sinh , Horror ,
Lần cập nhật cuối: 20-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thanh niên sống sót trong tận thế đến mấy trăm năm trong tương lai,xong bị con quái giết chết nhưng éo chết ngược lại trọng sinh quay về quá khứ,diễn biến thế nào thì đọc là biết
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 96 20-10-2019 11:07:16 Tải xuống
Chapter 95 18-10-2019 11:07:13 Tải xuống
Chapter 94 10-10-2019 11:07:12 Tải xuống
Chapter 93 08-10-2019 11:24:44 Tải xuống
Chapter 92 04-09-2019 09:06:26 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-05-2019 02:04:02 Tải xuống
Chapter 2 15-06-2019 09:05:08 Tải xuống
Chapter 3 16-06-2019 04:05:17 Tải xuống
Chapter 4 25-06-2019 10:18:10 Tải xuống
Chapter 5 27-06-2019 10:12:10 Tải xuống
Chapter 6 29-06-2019 10:12:28 Tải xuống
Chapter 7 02-07-2019 08:06:05 Tải xuống
Chapter 8 03-07-2019 22:36:13 Tải xuống
Chapter 9 05-07-2019 22:06:12 Tải xuống
Chapter 10 07-07-2019 22:06:16 Tải xuống
Chapter 11 09-07-2019 23:18:15 Tải xuống
Chapter 12 11-07-2019 22:00:23 Tải xuống
Chapter 13 14-07-2019 09:06:26 Tải xuống
Chapter 14 15-07-2019 22:00:38 Tải xuống
Chapter 15 24-07-2019 23:39:24 Tải xuống
Chapter 16 24-07-2019 21:53:07 Tải xuống
Chapter 17 24-07-2019 14:03:51 Tải xuống
Chapter 18 26-07-2019 12:06:50 Tải xuống
Chapter 19 30-07-2019 10:09:08 Tải xuống
Chapter 20 30-07-2019 05:06:48 Tải xuống
Chapter 21 30-07-2019 06:10:16 Tải xuống
Chapter 22 31-07-2019 22:12:13 Tải xuống
Chapter 23 02-08-2019 22:00:32 Tải xuống
Chapter 24 04-08-2019 23:00:17 Tải xuống
Chapter 25 07-08-2019 12:00:14 Tải xuống
Chapter 26 10-08-2019 13:20:06 Tải xuống
Chapter 27 10-08-2019 22:06:25 Tải xuống
Chapter 28 12-08-2019 22:06:10 Tải xuống
Chapter 29 14-08-2019 22:48:10 Tải xuống
Chapter 30 16-08-2019 22:12:36 Tải xuống
Chapter 31 18-08-2019 22:12:24 Tải xuống
Chapter 32 20-08-2019 22:12:11 Tải xuống
Chapter 33 22-08-2019 22:12:22 Tải xuống
Chapter 34 31-08-2019 07:12:09 Tải xuống
Chapter 35 31-08-2019 07:12:12 Tải xuống
Chapter 36 31-08-2019 07:12:15 Tải xuống
Chapter 37 31-08-2019 07:12:18 Tải xuống
Chapter 38 31-08-2019 07:12:21 Tải xuống
Chapter 39 31-08-2019 07:12:24 Tải xuống
Chapter 40 31-08-2019 07:12:27 Tải xuống
Chapter 41 31-08-2019 07:12:30 Tải xuống
Chapter 42 31-08-2019 07:12:33 Tải xuống
Chapter 43 31-08-2019 12:06:15 Tải xuống
Chapter 44 31-08-2019 12:06:18 Tải xuống
Chapter 45 01-09-2019 03:58:34 Tải xuống
Chapter 46 31-08-2019 07:12:45 Tải xuống
Chapter 47 31-08-2019 07:12:48 Tải xuống
Chapter 48 31-08-2019 21:06:07 Tải xuống
Chapter 49 31-08-2019 07:12:54 Tải xuống
Chapter 50 31-08-2019 07:12:57 Tải xuống
Chapter 51 31-08-2019 07:13:00 Tải xuống
Chapter 52 31-08-2019 07:13:04 Tải xuống
Chapter 53 31-08-2019 07:13:07 Tải xuống
Chapter 54 31-08-2019 07:13:09 Tải xuống
Chapter 55 31-08-2019 07:13:12 Tải xuống
Chapter 56 31-08-2019 07:13:15 Tải xuống
Chapter 57 31-08-2019 07:13:18 Tải xuống
Chapter 58 31-08-2019 07:13:21 Tải xuống
Chapter 59 31-08-2019 07:13:24 Tải xuống
Chapter 60 31-08-2019 07:13:27 Tải xuống
Chapter 61 31-08-2019 07:13:30 Tải xuống
Chapter 62 31-08-2019 07:13:34 Tải xuống
Chapter 63 31-08-2019 07:13:37 Tải xuống
Chapter 64 31-08-2019 07:13:40 Tải xuống
Chapter 65 31-08-2019 07:13:42 Tải xuống
Chapter 66 31-08-2019 07:13:46 Tải xuống
Chapter 67 31-08-2019 07:13:49 Tải xuống
Chapter 68 31-08-2019 07:13:51 Tải xuống
Chapter 69 31-08-2019 07:13:54 Tải xuống
Chapter 70 31-08-2019 07:13:58 Tải xuống
Chapter 71 31-08-2019 22:12:08 Tải xuống
Chapter 72 31-08-2019 07:14:04 Tải xuống
Chapter 73 31-08-2019 07:14:07 Tải xuống
Chapter 74 31-08-2019 07:14:10 Tải xuống
Chapter 75 31-08-2019 07:14:13 Tải xuống
Chapter 76 31-08-2019 07:14:16 Tải xuống
Chapter 77 31-08-2019 07:14:20 Tải xuống
Chapter 78 31-08-2019 07:14:22 Tải xuống
Chapter 79 31-08-2019 07:14:25 Tải xuống
Chapter 80 31-08-2019 07:14:28 Tải xuống
Chapter 81 31-08-2019 07:14:31 Tải xuống
Chapter 82 31-08-2019 07:14:34 Tải xuống
Chapter 83 31-08-2019 07:14:37 Tải xuống
Chapter 84 31-08-2019 07:14:40 Tải xuống
Chapter 85 31-08-2019 07:14:43 Tải xuống
Chapter 86 31-08-2019 07:30:10 Tải xuống
Chapter 87 31-08-2019 07:30:12 Tải xuống
Chapter 88 31-08-2019 07:30:16 Tải xuống
Chapter 89 31-08-2019 07:30:20 Tải xuống
Chapter 90 31-08-2019 07:30:21 Tải xuống
Chapter 91 04-09-2019 09:06:25 Tải xuống
Chapter 92 04-09-2019 09:06:26 Tải xuống
Chapter 93 08-10-2019 11:24:44 Tải xuống
Chapter 94 10-10-2019 11:07:12 Tải xuống
Chapter 95 18-10-2019 11:07:13 Tải xuống
Chapter 96 20-10-2019 11:07:16 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM