Loading...

Loạn Thế Tù Sủng: Thiếu Soái Bất Lương Của Ta

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Drama , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo ,
Lần cập nhật cuối: 03-08-2020
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 82 03-08-2020 23:02:13 Tải xuống
Chapter 81 21-07-2020 01:12:41 Tải xuống
Chapter 80 06-07-2020 21:54:08 Tải xuống
Chapter 79 22-06-2020 19:36:08 Tải xuống
Chapter 78 09-06-2020 17:50:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-05-2019 11:09:45 Tải xuống
Chapter 2 29-05-2019 11:03:57 Tải xuống
Chapter 3 29-05-2019 11:09:48 Tải xuống
Chapter 4 29-05-2019 11:09:50 Tải xuống
Chapter 5 29-05-2019 11:09:53 Tải xuống
Chapter 6 29-05-2019 11:09:56 Tải xuống
Chapter 7 29-05-2019 11:09:59 Tải xuống
Chapter 8 29-05-2019 11:10:03 Tải xuống
Chapter 9 29-05-2019 11:10:06 Tải xuống
Chapter 10 30-05-2019 00:05:36 Tải xuống
Chapter 11 03-06-2019 17:06:08 Tải xuống
Chapter 12 10-06-2019 17:48:11 Tải xuống
Chapter 13 10-06-2019 18:18:19 Tải xuống
Chapter 14 16-06-2019 06:03:42 Tải xuống
Chapter 15 19-06-2019 10:48:08 Tải xuống
Chapter 16 19-06-2019 10:54:09 Tải xuống
Chapter 17 22-06-2019 22:18:09 Tải xuống
Chapter 18 23-06-2019 10:36:08 Tải xuống
Chapter 19 30-06-2019 18:01:54 Tải xuống
Chapter 20 01-07-2019 21:00:52 Tải xuống
Chapter 21 07-07-2019 11:00:35 Tải xuống
Chapter 22 07-07-2019 14:00:14 Tải xuống
Chapter 23 13-07-2019 11:00:29 Tải xuống
Chapter 24 14-07-2019 09:42:05 Tải xuống
Chapter 25 22-07-2019 06:01:19 Tải xuống
Chapter 26 24-07-2019 14:05:35 Tải xuống
Chapter 27 30-07-2019 06:07:15 Tải xuống
Chapter 28 30-07-2019 06:07:18 Tải xuống
Chapter 29 04-08-2019 11:48:18 Tải xuống
Chapter 30 18-08-2019 14:30:13 Tải xuống
Chapter 31 12-08-2019 08:48:40 Tải xuống
Chapter 32 31-08-2019 20:00:18 Tải xuống
Chapter 33 31-08-2019 22:12:14 Tải xuống
Chapter 34 31-08-2019 23:18:16 Tải xuống
Chapter 35 24-08-2019 19:44:24 Tải xuống
Chapter 36 01-09-2019 00:00:08 Tải xuống
Chapter 37 01-09-2019 02:00:11 Tải xuống
Chapter 38 14-09-2019 14:06:14 Tải xuống
Chapter 39 04-10-2019 04:58:42 Tải xuống
Chapter 40 14-09-2019 14:48:07 Tải xuống
Chapter 41 01-10-2019 11:22:01 Tải xuống
Chapter 42 25-09-2019 11:42:12 Tải xuống
Chapter 43 05-10-2019 17:43:11 Tải xuống
Chapter 44 06-10-2019 12:42:43 Tải xuống
Chapter 45 25-10-2019 11:45:47 Tải xuống
Chapter 46 26-10-2019 11:55:35 Tải xuống
Chapter 47 05-11-2019 10:55:45 Tải xuống
Chapter 48 05-11-2019 11:12:50 Tải xuống
Chapter 49 22-11-2019 16:44:42 Tải xuống
Chapter 50 25-11-2019 13:48:44 Tải xuống
Chapter 51 25-11-2019 14:07:32 Tải xuống
Chapter 52 04-12-2019 13:54:58 Tải xuống
Chapter 53 10-12-2019 19:12:46 Tải xuống
Chapter 54 17-12-2019 21:54:59 Tải xuống
Chapter 55 28-12-2019 20:50:14 Tải xuống
Chapter 56 05-01-2020 13:48:11 Tải xuống
Chapter 57 08-01-2020 18:36:43 Tải xuống
Chapter 58 29-01-2020 12:24:11 Tải xuống
Chapter 59 29-01-2020 12:48:45 Tải xuống
Chapter 60 31-01-2020 14:44:54 Tải xuống
Chapter 61 10-02-2020 14:16:17 Tải xuống
Chapter 62 18-02-2020 12:49:12 Tải xuống
Chapter 63 28-02-2020 20:44:17 Tải xuống
Chapter 64 29-02-2020 14:08:14 Tải xuống
Chapter 65 15-03-2020 13:59:12 Tải xuống
Chapter 66 15-03-2020 22:48:43 Tải xuống
Chapter 67 16-03-2020 15:00:45 Tải xuống
Chapter 68 17-04-2020 14:59:13 Tải xuống
Chapter 69 17-04-2020 14:57:44 Tải xuống
Chapter 70 17-04-2020 08:58:46 Tải xuống
Chapter 71 17-04-2020 14:56:46 Tải xuống
Chapter 72 21-04-2020 09:01:09 Tải xuống
Chapter 73 27-04-2020 15:24:39 Tải xuống
Chapter 74 03-05-2020 17:48:41 Tải xuống
Chapter 75 11-05-2020 14:01:09 Tải xuống
Chapter 76 20-05-2020 11:54:08 Tải xuống
Chapter 77 24-05-2020 15:31:08 Tải xuống
Chapter 78 09-06-2020 17:50:07 Tải xuống
Chapter 79 22-06-2020 19:36:08 Tải xuống
Chapter 80 06-07-2020 21:54:08 Tải xuống
Chapter 81 21-07-2020 01:12:41 Tải xuống
Chapter 82 03-08-2020 23:02:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh