Loading...

Boku no Namae wa "Shounen A"

Tác giả: Kimizuka Chikara
Thể loại: Drama , Manga , School Life , Shounen
Lần cập nhật cuối: 17-10-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Năm 13 tuổi, tôi đã giết người. Và rồi tôi chỉ còn được biết tới với tên gọi "Cậu bé A". Mất đi tương lai và hạnh phúc nhưng, tôi vẫn quyết bảo vệ bạn bè mình bằng mọi giá!!!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 22 17-10-2020 22:42:20 Tải xuống
Chapter 21 14-10-2020 22:48:22 Tải xuống
Chapter 20 29-03-2020 22:53:18 Tải xuống
Chapter 19 14-03-2020 14:40:17 Tải xuống
Chapter 18 02-03-2020 23:42:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: Chào mừng đến Địa Ngục 21-05-2019 20:07:25 Tải xuống
Chapter 2 24-06-2019 22:12:11 Tải xuống
Chapter 3 16-07-2019 10:24:09 Tải xuống
Chapter 4 20-07-2019 22:47:40 Tải xuống
Chapter 5 26-07-2019 12:01:51 Tải xuống
Chapter 6 30-07-2019 08:30:27 Tải xuống
Chapter 7 01-08-2019 15:00:12 Tải xuống
Chapter 8 05-08-2019 15:06:11 Tải xuống
Chapter 9 06-08-2019 15:48:11 Tải xuống
Chapter 10 29-08-2019 11:30:13 Tải xuống
Chapter 11 07-09-2019 19:12:05 Tải xuống
Chapter 12 07-09-2019 19:12:10 Tải xuống
Chapter 13 19-09-2019 16:07:02 Tải xuống
Chapter 14 27-09-2019 00:01:08 Tải xuống
Chapter 15 03-10-2019 21:21:16 Tải xuống
Chapter 15: Raw 04-10-2019 11:42:18 Tải xuống
Chapter 16 21-10-2019 03:47:21 Tải xuống
Chapter 17 22-02-2020 15:42:39 Tải xuống
Chapter 18 02-03-2020 23:42:09 Tải xuống
Chapter 19 14-03-2020 14:40:17 Tải xuống
Chapter 20 29-03-2020 22:53:18 Tải xuống
Chapter 21 14-10-2020 22:48:22 Tải xuống
Chapter 22 17-10-2020 22:42:20 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh