Loading...

Đội quân đất nung

Tác giả: Phương Đặc Động Mạn
Thể loại: Historical , Manhua , Martial Arts , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 03-12-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tần Thủy Hoàng sửa hoàng lăng, lệnh cho thợ kéo trong thiên hạ chế tác hàng vạn lính đất nung. Sau có võ thần Mông Viễn, thống lĩnh binh mã, trảm Hồ Hợi, giết Triệu Cao. Vào giây phút cuối cuộc đời, chú võ hồn vào lính đất nung, mãi mãi bảo vệ đại tần. Lính đất nung Mông Viễn kiếp trước chinh chiến, kiếp này sẽ thế nào... Đón xem trọn bộ tại Comicvn.net
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 26 03-12-2019 09:25:58 Tải xuống
Chapter 25 28-11-2019 10:49:03 Tải xuống
Chapter 24 18-11-2019 09:26:18 Tải xuống
Chapter 23 13-11-2019 12:33:13 Tải xuống
Chapter 22 08-11-2019 15:07:24 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 21-05-2019 01:16:54 Tải xuống
Chapter 1 17-05-2019 14:03:12 Tải xuống
Chapter 2 20-05-2019 15:30:07 Tải xuống
Chapter 3 21-05-2019 21:12:14 Tải xuống
Chapter 4 28-05-2019 04:04:06 Tải xuống
Chapter 5 09-06-2019 12:18:08 Tải xuống
Chapter 6 24-06-2019 07:12:13 Tải xuống
Chapter 7 30-07-2019 02:04:11 Tải xuống
Chapter 8 29-07-2019 23:03:19 Tải xuống
Chapter 9 30-07-2019 05:10:30 Tải xuống
Chapter 10 03-08-2019 10:18:17 Tải xuống
Chapter 11 04-08-2019 10:24:13 Tải xuống
Chapter 12 05-08-2019 14:54:13 Tải xuống
Chapter 13 10-08-2019 14:42:10 Tải xuống
Chapter 14 11-08-2019 12:18:11 Tải xuống
Chapter 15 19-08-2019 16:54:10 Tải xuống
Chapter 16 30-08-2019 09:12:05 Tải xuống
Chapter 17 31-08-2019 08:18:09 Tải xuống
Chapter 18 28-10-2019 11:49:20 Tải xuống
Chapter 19 28-10-2019 11:48:49 Tải xuống
Chapter 20 31-10-2019 11:32:43 Tải xuống
Chapter 21 07-11-2019 12:26:10 Tải xuống
Chapter 22 08-11-2019 15:07:24 Tải xuống
Chapter 23 13-11-2019 12:33:13 Tải xuống
Chapter 24 18-11-2019 09:26:18 Tải xuống
Chapter 25 28-11-2019 10:49:03 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2019 09:25:58 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh