Loading...

Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 08-07-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tác giả: 极漫文化 Trans: Ái Như Edit: Nhóm Minh Nguyệt Lầu Nội dung: Một người là trụ cột đất nước, xuất thân từ gia đình danh giá, một người lại là phụ nữ đã kết hôn, thấp cổ bé họng. Trước khi cuộc hôn nhân tan vỡ, trong những năm theo đuổi, vài năm sau trùng phùng, “Có anh đây, không ai dám ức hiếp em được nữa!”...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 48 08-07-2019 14:55:04 Tải xuống
Chapter 47 05-07-2019 15:01:20 Tải xuống
Chapter 46 03-07-2019 12:12:39 Tải xuống
Chapter 45 03-07-2019 12:12:36 Tải xuống
Chapter 44 03-07-2019 13:00:52 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 18-05-2019 08:01:57 Tải xuống
Chapter 2 18-05-2019 08:02:00 Tải xuống
Chapter 3 18-05-2019 08:02:03 Tải xuống
Chapter 4 18-05-2019 08:02:05 Tải xuống
Chapter 5 18-05-2019 08:02:08 Tải xuống
Chapter 6 18-05-2019 08:02:11 Tải xuống
Chapter 7 18-05-2019 08:02:14 Tải xuống
Chapter 8 14-05-2019 14:18:26 Tải xuống
Chapter 9 18-05-2019 08:02:17 Tải xuống
Chapter 10 18-05-2019 08:02:20 Tải xuống
Chapter 11 14-05-2019 14:18:35 Tải xuống
Chapter 12 14-05-2019 14:18:38 Tải xuống
Chapter 13 18-05-2019 08:02:23 Tải xuống
Chapter 14 18-05-2019 08:02:26 Tải xuống
Chapter 15 14-05-2019 14:18:47 Tải xuống
Chapter 16 14-05-2019 14:18:51 Tải xuống
Chapter 17 14-05-2019 14:18:54 Tải xuống
Chapter 18 18-05-2019 08:01:12 Tải xuống
Chapter 19 24-05-2019 05:12:18 Tải xuống
Chapter 20 28-05-2019 10:34:40 Tải xuống
Chapter 21 28-05-2019 09:04:32 Tải xuống
Chapter 22 28-05-2019 12:06:33 Tải xuống
Chapter 23 01-06-2019 10:36:49 Tải xuống
Chapter 24 01-06-2019 10:36:52 Tải xuống
Chapter 25 07-06-2019 10:54:15 Tải xuống
Chapter 26 07-06-2019 10:54:18 Tải xuống
Chapter 27 07-06-2019 10:54:21 Tải xuống
Chapter 28 09-06-2019 09:48:44 Tải xuống
Chapter 29 09-06-2019 09:48:52 Tải xuống
Chapter 30 11-06-2019 13:48:41 Tải xuống
Chapter 31 11-06-2019 13:48:52 Tải xuống
Chapter 32 16-06-2019 16:52:45 Tải xuống
Chapter 33 16-06-2019 03:04:42 Tải xuống
Chapter 34 17-06-2019 10:42:37 Tải xuống
Chapter 35 19-06-2019 15:31:25 Tải xuống
Chapter 36 19-06-2019 15:31:27 Tải xuống
Chapter 37 19-06-2019 15:31:33 Tải xuống
Chapter 38 21-06-2019 14:00:40 Tải xuống
Chapter 39 21-06-2019 14:00:47 Tải xuống
Chapter 40 24-06-2019 01:42:31 Tải xuống
Chapter 41 24-06-2019 01:42:34 Tải xuống
Chapter 42 26-06-2019 11:00:50 Tải xuống
Chapter 43 03-07-2019 13:00:49 Tải xuống
Chapter 44 03-07-2019 13:00:52 Tải xuống
Chapter 45 03-07-2019 12:12:36 Tải xuống
Chapter 46 03-07-2019 12:12:39 Tải xuống
Chapter 47 05-07-2019 15:01:20 Tải xuống
Chapter 48 08-07-2019 14:55:04 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh