Loading...

Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 29-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tác giả: 极漫文化 Trans: Ái Như Edit: Nhóm Minh Nguyệt Lầu Nội dung: Một người là trụ cột đất nước, xuất thân từ gia đình danh giá, một người lại là phụ nữ đã kết hôn, thấp cổ bé họng. Trước khi cuộc hôn nhân tan vỡ, trong những năm theo đuổi, vài năm sau trùng phùng, “Có anh đây, không ai dám ức hiếp em được nữa!”...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 141 29-05-2020 20:20:08 Tải xuống
Chapter 140 25-05-2020 19:25:16 Tải xuống
Chapter 139 21-05-2020 20:56:08 Tải xuống
Chapter 138 18-05-2020 15:12:37 Tải xuống
Chapter 137 15-05-2020 15:48:41 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 18-05-2019 08:01:57 Tải xuống
Chapter 2 18-05-2019 08:02:00 Tải xuống
Chapter 3 18-05-2019 08:02:03 Tải xuống
Chapter 4 18-05-2019 08:02:05 Tải xuống
Chapter 5 18-05-2019 08:02:08 Tải xuống
Chapter 6 18-05-2019 08:02:11 Tải xuống
Chapter 7 18-05-2019 08:02:14 Tải xuống
Chapter 8 14-05-2019 14:18:26 Tải xuống
Chapter 9 18-05-2019 08:02:17 Tải xuống
Chapter 10 18-05-2019 08:02:20 Tải xuống
Chapter 11 14-05-2019 14:18:35 Tải xuống
Chapter 12 14-05-2019 14:18:38 Tải xuống
Chapter 13 18-05-2019 08:02:23 Tải xuống
Chapter 14 18-05-2019 08:02:26 Tải xuống
Chapter 15 14-05-2019 14:18:47 Tải xuống
Chapter 16 14-05-2019 14:18:51 Tải xuống
Chapter 17 14-05-2019 14:18:54 Tải xuống
Chapter 18 18-05-2019 08:01:12 Tải xuống
Chapter 19 24-05-2019 05:12:18 Tải xuống
Chapter 20 28-05-2019 10:34:40 Tải xuống
Chapter 21 28-05-2019 09:04:32 Tải xuống
Chapter 22 28-05-2019 12:06:33 Tải xuống
Chapter 23 01-06-2019 10:36:49 Tải xuống
Chapter 24 01-06-2019 10:36:52 Tải xuống
Chapter 25 07-06-2019 10:54:15 Tải xuống
Chapter 26 07-06-2019 10:54:18 Tải xuống
Chapter 27 07-06-2019 10:54:21 Tải xuống
Chapter 28 09-06-2019 09:48:44 Tải xuống
Chapter 29 09-06-2019 09:48:52 Tải xuống
Chapter 30 11-06-2019 13:48:41 Tải xuống
Chapter 31 11-06-2019 13:48:52 Tải xuống
Chapter 32 16-06-2019 16:52:45 Tải xuống
Chapter 33 16-06-2019 03:04:42 Tải xuống
Chapter 34 17-06-2019 10:42:37 Tải xuống
Chapter 35 19-06-2019 15:31:25 Tải xuống
Chapter 36 19-06-2019 15:31:27 Tải xuống
Chapter 37 19-06-2019 15:31:33 Tải xuống
Chapter 38 21-06-2019 14:00:40 Tải xuống
Chapter 39 21-06-2019 14:00:47 Tải xuống
Chapter 40 24-06-2019 01:42:31 Tải xuống
Chapter 41 24-06-2019 01:42:34 Tải xuống
Chapter 42 26-06-2019 11:00:50 Tải xuống
Chapter 43 03-07-2019 13:00:49 Tải xuống
Chapter 44 03-07-2019 13:00:52 Tải xuống
Chapter 45 03-07-2019 12:12:36 Tải xuống
Chapter 46 03-07-2019 12:12:39 Tải xuống
Chapter 47 05-07-2019 15:01:20 Tải xuống
Chapter 48 08-07-2019 14:55:04 Tải xuống
Chapter 49 16-07-2019 16:54:05 Tải xuống
Chapter 50 16-07-2019 16:54:08 Tải xuống
Chapter 51 30-07-2019 10:02:06 Tải xuống
Chapter 52 26-07-2019 13:03:33 Tải xuống
Chapter 53 27-07-2019 01:24:37 Tải xuống
Chapter 54 30-07-2019 11:42:17 Tải xuống
Chapter 55 05-08-2019 11:12:35 Tải xuống
Chapter 56 05-08-2019 20:48:34 Tải xuống
Chapter 57 11-08-2019 09:12:14 Tải xuống
Chapter 58 13-08-2019 10:24:34 Tải xuống
Chapter 59 17-08-2019 07:06:23 Tải xuống
Chapter 60 19-08-2019 08:48:13 Tải xuống
Chapter 61 20-08-2019 09:36:09 Tải xuống
Chapter 62 21-08-2019 09:00:17 Tải xuống
Chapter 63 28-08-2019 08:24:36 Tải xuống
Chapter 64 29-08-2019 09:30:10 Tải xuống
Chapter 65 30-08-2019 08:12:11 Tải xuống
Chapter 66 31-08-2019 09:12:25 Tải xuống
Chapter 67 10-09-2019 08:48:11 Tải xuống
Chapter 68 15-09-2019 22:54:20 Tải xuống
Chapter 69 20-09-2019 11:06:35 Tải xuống
Chapter 70 23-09-2019 21:06:20 Tải xuống
Chapter 71 27-09-2019 08:06:06 Tải xuống
Chapter 72 04-10-2019 01:51:46 Tải xuống
Chapter 73 07-10-2019 08:31:24 Tải xuống
Chapter 74 08-10-2019 08:24:47 Tải xuống
Chapter 75 12-10-2019 08:17:15 Tải xuống
Chapter 76 13-10-2019 08:37:18 Tải xuống
Chapter 77 19-10-2019 21:55:47 Tải xuống
Chapter 78 20-10-2019 21:03:47 Tải xuống
Chapter 79 24-10-2019 21:07:47 Tải xuống
Chapter 80 27-10-2019 21:09:16 Tải xuống
Chapter 81 01-11-2019 19:01:17 Tải xuống
Chapter 82 04-11-2019 20:15:59 Tải xuống
Chapter 83 07-11-2019 21:33:11 Tải xuống
Chapter 84 13-11-2019 21:13:25 Tải xuống
Chapter 85 17-11-2019 20:50:19 Tải xuống
Chapter 86 18-11-2019 21:59:07 Tải xuống
Chapter 87 24-11-2019 22:19:18 Tải xuống
Chapter 88 24-11-2019 21:53:16 Tải xuống
Chapter 89 01-12-2019 21:31:51 Tải xuống
Chapter 90 01-12-2019 21:31:22 Tải xuống
Chapter 91 07-12-2019 04:35:13 Tải xuống
Chapter 92 12-12-2019 20:01:13 Tải xuống
Chapter 93 12-12-2019 20:00:47 Tải xuống
Chapter 94 16-12-2019 20:24:48 Tải xuống
Chapter 95 23-12-2019 07:20:13 Tải xuống
Chapter 96 25-12-2019 04:25:13 Tải xuống
Chapter 97 27-12-2019 21:05:11 Tải xuống
Chapter 98 31-12-2019 19:00:54 Tải xuống
Chapter 99 05-01-2020 21:00:47 Tải xuống
Chapter 100 07-01-2020 20:00:48 Tải xuống
Chapter 101 10-01-2020 20:29:19 Tải xuống
Chapter 102 13-01-2020 20:25:17 Tải xuống
Chapter 103 19-01-2020 22:15:12 Tải xuống
Chapter 104 20-01-2020 21:00:41 Tải xuống
Chapter 105 29-01-2020 20:19:12 Tải xuống
Chapter 106 29-01-2020 20:18:49 Tải xuống
Chapter 107 04-02-2020 20:01:42 Tải xuống
Chapter 108 04-02-2020 20:01:12 Tải xuống
Chapter 109 09-02-2020 21:01:44 Tải xuống
Chapter 110 10-02-2020 20:00:53 Tải xuống
Chapter 111 16-02-2020 22:01:50 Tải xuống
Chapter 112 17-02-2020 19:12:20 Tải xuống
Chapter 113 23-02-2020 20:23:10 Tải xuống
Chapter 114 25-02-2020 20:48:15 Tải xuống
Chapter 115 29-02-2020 21:20:14 Tải xuống
Chapter 116 02-03-2020 20:54:09 Tải xuống
Chapter 117 09-03-2020 20:44:44 Tải xuống
Chapter 118 10-03-2020 21:24:52 Tải xuống
Chapter 119 17-03-2020 19:13:17 Tải xuống
Chapter 120 18-03-2020 19:46:12 Tải xuống
Chapter 121 29-03-2020 21:34:18 Tải xuống
Chapter 122 29-03-2020 21:20:23 Tải xuống
Chapter 123 29-03-2020 22:37:30 Tải xuống
Chapter 124 01-04-2020 22:22:42 Tải xuống
Chapter 125 06-04-2020 20:50:30 Tải xuống
Chapter 126 06-04-2020 20:49:41 Tải xuống
Chapter 127 12-04-2020 21:29:13 Tải xuống
Chapter 128 14-04-2020 23:40:11 Tải xuống
Chapter 129 21-04-2020 19:18:41 Tải xuống
Chapter 130 23-04-2020 20:31:26 Tải xuống
Chapter 131 30-04-2020 16:01:10 Tải xuống
Chapter 132 30-04-2020 16:00:42 Tải xuống
Chapter 133 04-05-2020 21:48:13 Tải xuống
Chapter 134 05-05-2020 20:54:08 Tải xuống
Chapter 135 07-05-2020 19:07:08 Tải xuống
Chapter 136 11-05-2020 19:18:38 Tải xuống
Chapter 137 15-05-2020 15:48:41 Tải xuống
Chapter 138 18-05-2020 15:12:37 Tải xuống
Chapter 139 21-05-2020 20:56:08 Tải xuống
Chapter 140 25-05-2020 19:25:16 Tải xuống
Chapter 141 29-05-2020 20:20:08 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh