Hoàng phi 9000 tuổi

Tác giả: NTruyen.info
Thể loại: Cổ Đại , Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 21-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thống soái Diệp gia quân bất khả chiến bại, lại vì bị kẻ gian hãm hại, chết thảm sa trường. Ông trời thương xót, cho ta trọng sinh, không ngờ rằng lại thành một cung nhân! Còn xém chút nữa bị vương gia tàn phế đòi mạng!? Ai tới nói cho ta biết, vị vương gia này sao lại động một tý là đòi ôm? Còn muốn hôn!?? Một người là nô tài bị vứt bỏ, một người là vương gia chịu bao ánh mắt lạnh nhạt, cuộc gặp gỡ định mệnh, cùng nhau viết nên vương triều thịnh thế.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 105 21-01-2021 12:36:46 Tải xuống
Chapter 104 17-01-2021 12:24:13 Tải xuống
Chapter 103: Ngoại truyện 11-01-2021 06:55:18 Tải xuống
Chapter 102 31-12-2020 23:54:22 Tải xuống
Chapter 101 29-12-2020 21:48:15 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-05-2019 12:55:38 Tải xuống
Chapter 2 08-05-2019 20:07:29 Tải xuống
Chapter 3 08-05-2019 20:01:30 Tải xuống
Chapter 4 11-05-2019 21:25:09 Tải xuống
Chapter 5 29-05-2019 12:05:09 Tải xuống
Chapter 6 29-05-2019 12:05:13 Tải xuống
Chapter 7 29-05-2019 12:05:15 Tải xuống
Chapter 8 29-05-2019 12:05:18 Tải xuống
Chapter 9 23-09-2020 15:36:21 Tải xuống
Chapter 10 23-09-2020 15:13:26 Tải xuống
Chapter 11 23-09-2020 15:13:19 Tải xuống
Chapter 12 23-09-2020 15:12:00 Tải xuống
Chapter 13 23-09-2020 15:11:59 Tải xuống
Chapter 14 23-09-2020 15:11:33 Tải xuống
Chapter 15 23-09-2020 15:11:31 Tải xuống
Chapter 16 23-09-2020 15:11:22 Tải xuống
Chapter 17 23-09-2020 15:11:22 Tải xuống
Chapter 18 23-09-2020 15:11:10 Tải xuống
Chapter 19 23-09-2020 15:10:49 Tải xuống
Chapter 20 23-09-2020 15:10:49 Tải xuống
Chapter 21 23-09-2020 15:10:39 Tải xuống
Chapter 22 23-09-2020 15:10:27 Tải xuống
Chapter 23 23-09-2020 15:10:27 Tải xuống
Chapter 24 23-09-2020 15:10:19 Tải xuống
Chapter 25 23-09-2020 15:10:19 Tải xuống
Chapter 26 23-09-2020 15:10:19 Tải xuống
Chapter 27 23-09-2020 15:10:10 Tải xuống
Chapter 28 23-09-2020 15:09:15 Tải xuống
Chapter 29 23-09-2020 15:09:15 Tải xuống
Chapter 30 23-09-2020 15:08:45 Tải xuống
Chapter 31 23-09-2020 15:08:45 Tải xuống
Chapter 32 23-09-2020 15:08:45 Tải xuống
Chapter 33 23-09-2020 15:08:37 Tải xuống
Chapter 34 23-09-2020 15:08:16 Tải xuống
Chapter 35 23-09-2020 15:08:15 Tải xuống
Chapter 36 23-09-2020 15:08:06 Tải xuống
Chapter 37 23-09-2020 15:07:58 Tải xuống
Chapter 38 23-09-2020 15:07:57 Tải xuống
Chapter 39 23-09-2020 15:07:48 Tải xuống
Chapter 40 23-09-2020 15:07:48 Tải xuống
Chapter 41 23-09-2020 15:07:39 Tải xuống
Chapter 42 23-09-2020 15:07:19 Tải xuống
Chapter 43 23-09-2020 15:06:03 Tải xuống
Chapter 44 23-09-2020 15:06:03 Tải xuống
Chapter 45 23-09-2020 15:06:01 Tải xuống
Chapter 46 23-09-2020 15:05:52 Tải xuống
Chapter 47 23-09-2020 15:05:52 Tải xuống
Chapter 48 23-09-2020 15:05:43 Tải xuống
Chapter 49 23-09-2020 15:05:43 Tải xuống
Chapter 50 23-09-2020 15:05:34 Tải xuống
Chapter 51 23-09-2020 15:05:34 Tải xuống
Chapter 52 23-09-2020 15:05:34 Tải xuống
Chapter 53 23-09-2020 15:05:24 Tải xuống
Chapter 54 23-09-2020 15:05:01 Tải xuống
Chapter 55 23-09-2020 15:05:00 Tải xuống
Chapter 56 23-09-2020 15:04:54 Tải xuống
Chapter 57 23-09-2020 15:04:08 Tải xuống
Chapter 58 23-09-2020 15:04:08 Tải xuống
Chapter 59 23-09-2020 15:03:12 Tải xuống
Chapter 60 23-09-2020 15:16:04 Tải xuống
Chapter 61 23-09-2020 15:02:31 Tải xuống
Chapter 62 23-09-2020 15:16:04 Tải xuống
Chapter 63 23-09-2020 15:02:11 Tải xuống
Chapter 64 23-09-2020 15:02:10 Tải xuống
Chapter 65 23-09-2020 15:13:20 Tải xuống
Chapter 66 23-09-2020 15:01:06 Tải xuống
Chapter 67 23-09-2020 15:00:35 Tải xuống
Chapter 68 23-09-2020 15:00:00 Tải xuống
Chapter 69 23-09-2020 15:00:01 Tải xuống
Chapter 70 23-09-2020 14:59:52 Tải xuống
Chapter 71 23-09-2020 15:10:00 Tải xuống
Chapter 72 23-09-2020 15:09:36 Tải xuống
Chapter 73 23-09-2020 15:09:36 Tải xuống
Chapter 74 23-09-2020 14:58:06 Tải xuống
Chapter 75 23-09-2020 14:57:29 Tải xuống
Chapter 76 23-09-2020 14:57:07 Tải xuống
Chapter 77 23-09-2020 14:57:06 Tải xuống
Chapter 78 23-09-2020 14:56:59 Tải xuống
Chapter 79 23-09-2020 14:56:31 Tải xuống
Chapter 80 23-09-2020 14:56:22 Tải xuống
Chapter 81 23-09-2020 15:07:11 Tải xuống
Chapter 82 23-09-2020 14:55:48 Tải xuống
Chapter 83 23-09-2020 14:55:49 Tải xuống
Chapter 84 23-09-2020 14:55:35 Tải xuống
Chapter 85 23-09-2020 14:55:36 Tải xuống
Chapter 86 23-09-2020 14:55:35 Tải xuống
Chapter 87 25-09-2020 20:36:43 Tải xuống
Chapter 88 25-09-2020 20:36:37 Tải xuống
Chapter 89 27-09-2020 12:48:46 Tải xuống
Chapter 90 02-12-2020 14:21:50 Tải xuống
Chapter 91 02-12-2020 14:21:45 Tải xuống
Chapter 92 02-12-2020 14:21:48 Tải xuống
Chapter 93 02-12-2020 14:21:41 Tải xuống
Chapter 94 02-12-2020 14:21:41 Tải xuống
Chapter 95 02-12-2020 14:21:36 Tải xuống
Chapter 96 04-12-2020 21:01:29 Tải xuống
Chapter 97 11-12-2020 21:00:40 Tải xuống
Chapter 98 18-12-2020 21:18:10 Tải xuống
Chapter 99 21-12-2020 19:42:17 Tải xuống
Chapter 100 23-12-2020 12:18:14 Tải xuống
Chapter 101 29-12-2020 21:48:15 Tải xuống
Chapter 102 31-12-2020 23:54:22 Tải xuống
Chapter 103: Ngoại truyện 11-01-2021 06:55:18 Tải xuống
Chapter 104 17-01-2021 12:24:13 Tải xuống
Chapter 105 21-01-2021 12:36:46 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh