Loading...

Hoàng phi 9000 tuổi

Tác giả: NTruyen.info
Thể loại: Cổ Đại , Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 29-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thống soái Diệp gia quân bất khả chiến bại, lại vì bị kẻ gian hãm hại, chết thảm sa trường. Ông trời thương xót, cho ta trọng sinh, không ngờ rằng lại thành một cung nhân! Còn xém chút nữa bị vương gia tàn phế đòi mạng!? Ai tới nói cho ta biết, vị vương gia này sao lại động một tý là đòi ôm? Còn muốn hôn!?? Một người là nô tài bị vứt bỏ, một người là vương gia chịu bao ánh mắt lạnh nhạt, cuộc gặp gỡ định mệnh, cùng nhau viết nên vương triều thịnh thế.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 69 29-05-2020 12:37:53 Tải xuống
Chapter 68 22-05-2020 12:52:08 Tải xuống
Chapter 67 15-05-2020 12:42:40 Tải xuống
Chapter 66 03-05-2020 21:30:40 Tải xuống
Chapter 65 28-04-2020 21:54:42 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-05-2019 12:55:38 Tải xuống
Chapter 2 08-05-2019 20:07:29 Tải xuống
Chapter 3 08-05-2019 20:01:30 Tải xuống
Chapter 4 11-05-2019 21:25:09 Tải xuống
Chapter 5 29-05-2019 12:05:09 Tải xuống
Chapter 6 29-05-2019 12:05:13 Tải xuống
Chapter 7 29-05-2019 12:05:15 Tải xuống
Chapter 8 29-05-2019 12:05:18 Tải xuống
Chapter 9 02-06-2019 21:00:41 Tải xuống
Chapter 10 06-06-2019 19:30:14 Tải xuống
Chapter 11 07-06-2019 20:06:19 Tải xuống
Chapter 12 10-06-2019 11:06:09 Tải xuống
Chapter 13 16-06-2019 02:12:45 Tải xuống
Chapter 14 17-06-2019 17:48:30 Tải xuống
Chapter 15 24-06-2019 21:00:28 Tải xuống
Chapter 16 29-06-2019 15:24:55 Tải xuống
Chapter 17 06-07-2019 11:48:07 Tải xuống
Chapter 18 13-07-2019 12:00:37 Tải xuống
Chapter 19 30-07-2019 03:08:24 Tải xuống
Chapter 20 30-07-2019 05:06:45 Tải xuống
Chapter 21 06-08-2019 12:24:57 Tải xuống
Chapter 22 10-08-2019 10:48:10 Tải xuống
Chapter 23 14-08-2019 20:06:10 Tải xuống
Chapter 24 23-08-2019 13:26:46 Tải xuống
Chapter 25 22-08-2019 20:42:13 Tải xuống
Chapter 26 25-08-2019 19:06:10 Tải xuống
Chapter 27 30-08-2019 12:06:09 Tải xuống
Chapter 28 05-09-2019 12:18:13 Tải xuống
Chapter 29 05-09-2019 12:18:17 Tải xuống
Chapter 30 10-09-2019 12:06:09 Tải xuống
Chapter 31 16-09-2019 12:12:16 Tải xuống
Chapter 32 21-09-2019 12:00:21 Tải xuống
Chapter 33 04-10-2019 02:16:19 Tải xuống
Chapter 34 12-10-2019 11:50:15 Tải xuống
Chapter 35 14-10-2019 11:42:16 Tải xuống
Chapter 36 18-10-2019 21:04:48 Tải xuống
Chapter 37 27-10-2019 21:07:45 Tải xuống
Chapter 38 28-10-2019 19:27:19 Tải xuống
Chapter 39 04-11-2019 20:15:25 Tải xuống
Chapter 40 12-11-2019 11:36:06 Tải xuống
Chapter 41 13-11-2019 21:42:43 Tải xuống
Chapter 42 19-11-2019 12:13:30 Tải xuống
Chapter 43 23-11-2019 11:42:53 Tải xuống
Chapter 44 10-12-2019 19:30:46 Tải xuống
Chapter 45 16-12-2019 21:24:49 Tải xuống
Chapter 46 27-12-2019 19:36:45 Tải xuống
Chapter 47 31-12-2019 18:54:43 Tải xuống
Chapter 48 08-01-2020 11:56:21 Tải xuống
Chapter 49 14-01-2020 22:00:42 Tải xuống
Chapter 50 19-01-2020 11:54:57 Tải xuống
Chapter 51 01-02-2020 21:13:08 Tải xuống
Chapter 52 09-02-2020 12:00:40 Tải xuống
Chapter 53 12-02-2020 21:45:58 Tải xuống
Chapter 54 20-02-2020 12:25:09 Tải xuống
Chapter 55 02-03-2020 21:13:09 Tải xuống
Chapter 56 08-03-2020 00:54:18 Tải xuống
Chapter 57 17-03-2020 21:58:14 Tải xuống
Chapter 58 22-03-2020 20:56:10 Tải xuống
Chapter 59 02-04-2020 04:07:17 Tải xuống
Chapter 60 06-04-2020 21:56:14 Tải xuống
Chapter 61 14-04-2020 23:33:40 Tải xuống
Chapter 62 17-04-2020 12:44:14 Tải xuống
Chapter 63 21-04-2020 21:24:37 Tải xuống
Chapter 64 26-04-2020 21:06:09 Tải xuống
Chapter 65 28-04-2020 21:54:42 Tải xuống
Chapter 66 03-05-2020 21:30:40 Tải xuống
Chapter 67 15-05-2020 12:42:40 Tải xuống
Chapter 68 22-05-2020 12:52:08 Tải xuống
Chapter 69 29-05-2020 12:37:53 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh