Tiên Đế Qui Lai

Tác giả: Chưởng Duyệt
Thể loại: Manhua , Mystery , Truyện Màu , Webtoon ,
Lần cập nhật cuối: 25-09-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Ba năm trước, Vân Thanh Nham trong một lần tai nạn rơi vào Tiên Giới. Ba ngàn năm sau, trở thành Vân Đế hô mưa gọi gió Tiên Giới. Vân Thanh Nham phá hư không, trở lại nhân gian, mới phát hiện ra ở đây chỉ vừa qua ba năm. "Ta từng không có thực lực lo cho người ta yêu, bây giờ ta muốn cả thế giới phải quỳ dưới chân ta".
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 242 25-09-2021 10:12:40 Tải xuống
Chapter 241 24-09-2021 18:00:43 Tải xuống
Chapter 240 24-09-2021 18:00:52 Tải xuống
Chapter 239 24-09-2021 18:01:00 Tải xuống
Chapter 238 24-09-2021 18:01:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 24-09-2021 19:10:05 Tải xuống
Chapter 2 24-09-2021 19:10:03 Tải xuống
Chapter 3 24-09-2021 19:09:37 Tải xuống
Chapter 4 24-09-2021 19:23:06 Tải xuống
Chapter 5 24-09-2021 19:09:10 Tải xuống
Chapter 6 24-09-2021 19:09:03 Tải xuống
Chapter 7 24-09-2021 19:08:53 Tải xuống
Chapter 8 24-09-2021 19:08:43 Tải xuống
Chapter 9 24-09-2021 19:08:10 Tải xuống
Chapter 10 24-09-2021 19:08:05 Tải xuống
Chapter 11 24-09-2021 19:08:04 Tải xuống
Chapter 12 24-09-2021 19:07:55 Tải xuống
Chapter 13 24-09-2021 19:07:47 Tải xuống
Chapter 14 24-09-2021 19:07:38 Tải xuống
Chapter 15 24-09-2021 19:07:29 Tải xuống
Chapter 16 24-09-2021 19:07:19 Tải xuống
Chapter 17 24-09-2021 19:07:12 Tải xuống
Chapter 18 24-09-2021 19:07:04 Tải xuống
Chapter 19 24-09-2021 19:06:56 Tải xuống
Chapter 20 24-09-2021 19:06:45 Tải xuống
Chapter 21 24-09-2021 19:06:35 Tải xuống
Chapter 22 24-09-2021 19:05:56 Tải xuống
Chapter 23 24-09-2021 19:05:46 Tải xuống
Chapter 24 24-09-2021 19:05:40 Tải xuống
Chapter 25 24-09-2021 19:05:34 Tải xuống
Chapter 26 24-09-2021 19:05:26 Tải xuống
Chapter 27 24-09-2021 19:05:19 Tải xuống
Chapter 28 24-09-2021 19:05:10 Tải xuống
Chapter 29 24-09-2021 19:04:49 Tải xuống
Chapter 30 24-09-2021 19:04:49 Tải xuống
Chapter 31 24-09-2021 19:04:37 Tải xuống
Chapter 32 24-09-2021 19:04:29 Tải xuống
Chapter 33 24-09-2021 19:04:29 Tải xuống
Chapter 34 24-09-2021 19:04:19 Tải xuống
Chapter 35 24-09-2021 19:04:08 Tải xuống
Chapter 36 24-09-2021 19:03:36 Tải xuống
Chapter 37 24-09-2021 19:03:31 Tải xuống
Chapter 38 24-09-2021 19:03:28 Tải xuống
Chapter 39 24-09-2021 19:03:19 Tải xuống
Chapter 40 24-09-2021 19:03:19 Tải xuống
Chapter 41 24-09-2021 19:03:09 Tải xuống
Chapter 42 24-09-2021 19:03:00 Tải xuống
Chapter 43 24-09-2021 19:02:52 Tải xuống
Chapter 44 24-09-2021 19:02:43 Tải xuống
Chapter 45 24-09-2021 19:02:32 Tải xuống
Chapter 46 24-09-2021 19:02:20 Tải xuống
Chapter 47 24-09-2021 19:02:09 Tải xuống
Chapter 48 24-09-2021 19:01:57 Tải xuống
Chapter 49 24-09-2021 19:01:47 Tải xuống
Chapter 50 24-09-2021 18:28:20 Tải xuống
Chapter 51 24-09-2021 18:27:50 Tải xuống
Chapter 52 24-09-2021 18:27:50 Tải xuống
Chapter 53 24-09-2021 18:27:36 Tải xuống
Chapter 54 24-09-2021 18:27:35 Tải xuống
Chapter 55 24-09-2021 18:27:20 Tải xuống
Chapter 56 24-09-2021 18:27:04 Tải xuống
Chapter 57 24-09-2021 18:26:42 Tải xuống
Chapter 58 24-09-2021 18:26:26 Tải xuống
Chapter 59 24-09-2021 19:01:47 Tải xuống
Chapter 60 24-09-2021 18:25:52 Tải xuống
Chapter 61 24-09-2021 18:25:45 Tải xuống
Chapter 62 24-09-2021 18:25:29 Tải xuống
Chapter 63 24-09-2021 18:24:51 Tải xuống
Chapter 64 24-09-2021 18:24:39 Tải xuống
Chapter 65 24-09-2021 18:24:38 Tải xuống
Chapter 66 24-09-2021 18:24:30 Tải xuống
Chapter 67 24-09-2021 18:24:30 Tải xuống
Chapter 68 24-09-2021 18:24:22 Tải xuống
Chapter 69 24-09-2021 18:24:22 Tải xuống
Chapter 70 24-09-2021 18:24:14 Tải xuống
Chapter 71 24-09-2021 18:24:06 Tải xuống
Chapter 72 24-09-2021 18:23:57 Tải xuống
Chapter 73 24-09-2021 18:23:49 Tải xuống
Chapter 74 24-09-2021 18:23:49 Tải xuống
Chapter 75 24-09-2021 18:23:40 Tải xuống
Chapter 76 24-09-2021 18:23:32 Tải xuống
Chapter 77 24-09-2021 18:23:23 Tải xuống
Chapter 77: (Fix Thiếu 10 Trang) 30-07-2020 11:06:46 Tải xuống
Chapter 78 24-09-2021 18:23:15 Tải xuống
Chapter 79 24-09-2021 18:23:01 Tải xuống
Chapter 80 24-09-2021 18:22:51 Tải xuống
Chapter 81 24-09-2021 18:22:29 Tải xuống
Chapter 82 24-09-2021 19:01:35 Tải xuống
Chapter 83 24-09-2021 18:21:59 Tải xuống
Chapter 84 24-09-2021 18:21:51 Tải xuống
Chapter 85 24-09-2021 18:21:22 Tải xuống
Chapter 86 24-09-2021 18:21:22 Tải xuống
Chapter 87 24-09-2021 18:21:14 Tải xuống
Chapter 88 24-09-2021 18:21:05 Tải xuống
Chapter 89 24-09-2021 18:20:55 Tải xuống
Chapter 90 24-09-2021 18:20:44 Tải xuống
Chapter 91 24-09-2021 18:20:03 Tải xuống
Chapter 92 24-09-2021 18:19:53 Tải xuống
Chapter 93 24-09-2021 18:19:44 Tải xuống
Chapter 94 24-09-2021 18:19:19 Tải xuống
Chapter 95 24-09-2021 18:19:19 Tải xuống
Chapter 96 24-09-2021 18:19:12 Tải xuống
Chapter 97 24-09-2021 18:19:03 Tải xuống
Chapter 98 24-09-2021 18:18:50 Tải xuống
Chapter 99 24-09-2021 19:01:24 Tải xuống
Chapter 100 24-09-2021 18:18:13 Tải xuống
Chapter 101 24-09-2021 18:18:05 Tải xuống
Chapter 102 24-09-2021 18:17:51 Tải xuống
Chapter 103 24-09-2021 18:17:26 Tải xuống
Chapter 104 24-09-2021 18:17:02 Tải xuống
Chapter 105 24-09-2021 18:17:02 Tải xuống
Chapter 106 24-09-2021 18:16:53 Tải xuống
Chapter 107 24-09-2021 18:16:32 Tải xuống
Chapter 108 24-09-2021 19:01:14 Tải xuống
Chapter 109 24-09-2021 18:15:55 Tải xuống
Chapter 110 24-09-2021 18:15:47 Tải xuống
Chapter 111 24-09-2021 18:15:47 Tải xuống
Chapter 112 24-09-2021 18:15:39 Tải xuống
Chapter 113 24-09-2021 18:15:39 Tải xuống
Chapter 114 24-09-2021 18:15:30 Tải xuống
Chapter 115 24-09-2021 18:15:21 Tải xuống
Chapter 116 24-09-2021 18:15:21 Tải xuống
Chapter 117 24-09-2021 18:15:11 Tải xuống
Chapter 118 24-09-2021 18:14:58 Tải xuống
Chapter 119 24-09-2021 18:14:50 Tải xuống
Chapter 120 24-09-2021 18:14:42 Tải xuống
Chapter 121 24-09-2021 18:14:34 Tải xuống
Chapter 122 24-09-2021 18:14:25 Tải xuống
Chapter 123 24-09-2021 18:14:15 Tải xuống
Chapter 124 24-09-2021 18:14:03 Tải xuống
Chapter 125 24-09-2021 18:13:43 Tải xuống
Chapter 126 24-09-2021 18:13:42 Tải xuống
Chapter 127 24-09-2021 18:13:34 Tải xuống
Chapter 128 24-09-2021 18:13:34 Tải xuống
Chapter 129 24-09-2021 18:13:26 Tải xuống
Chapter 130 24-09-2021 18:13:19 Tải xuống
Chapter 131 24-09-2021 18:13:19 Tải xuống
Chapter 132 24-09-2021 18:13:11 Tải xuống
Chapter 133 24-09-2021 18:13:03 Tải xuống
Chapter 134 24-09-2021 18:12:54 Tải xuống
Chapter 135 24-09-2021 18:12:44 Tải xuống
Chapter 136 24-09-2021 18:12:44 Tải xuống
Chapter 137 24-09-2021 18:12:36 Tải xuống
Chapter 138 24-09-2021 18:12:36 Tải xuống
Chapter 139 24-09-2021 18:12:22 Tải xuống
Chapter 140 24-09-2021 17:30:28 Tải xuống
Chapter 141 24-09-2021 17:30:28 Tải xuống
Chapter 142 24-09-2021 18:12:06 Tải xuống
Chapter 143 24-09-2021 18:11:56 Tải xuống
Chapter 144 24-09-2021 18:11:57 Tải xuống
Chapter 145 24-09-2021 18:11:32 Tải xuống
Chapter 146 24-09-2021 18:11:31 Tải xuống
Chapter 147 24-09-2021 18:11:22 Tải xuống
Chapter 148 24-09-2021 18:11:14 Tải xuống
Chapter 149 24-09-2021 18:11:13 Tải xuống
Chapter 150 24-09-2021 18:11:04 Tải xuống
Chapter 151 24-09-2021 18:10:04 Tải xuống
Chapter 152 24-09-2021 18:09:53 Tải xuống
Chapter 153 24-09-2021 18:09:44 Tải xuống
Chapter 155 24-09-2021 18:09:33 Tải xuống
Chapter 156 24-09-2021 18:09:33 Tải xuống
Chapter 157 24-09-2021 18:09:15 Tải xuống
Chapter 158 24-09-2021 18:20:31 Tải xuống
Chapter 159 24-09-2021 18:08:39 Tải xuống
Chapter 160 24-09-2021 18:08:31 Tải xuống
Chapter 161 24-09-2021 18:08:05 Tải xuống
Chapter 162 24-09-2021 18:08:04 Tải xuống
Chapter 163 24-09-2021 18:07:54 Tải xuống
Chapter 164 24-09-2021 18:07:44 Tải xuống
Chapter 165 24-09-2021 18:07:35 Tải xuống
Chapter 166 24-09-2021 18:07:34 Tải xuống
Chapter 167 24-09-2021 18:07:22 Tải xuống
Chapter 168 24-09-2021 18:07:15 Tải xuống
Chapter 169 24-09-2021 18:07:14 Tải xuống
Chapter 170 24-09-2021 18:07:05 Tải xuống
Chapter 171 24-09-2021 18:06:57 Tải xuống
Chapter 172 24-09-2021 18:06:48 Tải xuống
Chapter 173 24-09-2021 18:06:35 Tải xuống
Chapter 174 24-09-2021 18:06:36 Tải xuống
Chapter 175 24-09-2021 18:06:21 Tải xuống
Chapter 176 24-09-2021 18:05:56 Tải xuống
Chapter 176: Raw 16-02-2021 21:06:14 Tải xuống
Chapter 177 24-09-2021 18:05:56 Tải xuống
Chapter 178 24-09-2021 18:05:47 Tải xuống
Chapter 179 24-09-2021 18:05:39 Tải xuống
Chapter 180 24-09-2021 18:05:38 Tải xuống
Chapter 181 24-09-2021 18:05:31 Tải xuống
Chapter 182 24-09-2021 18:05:30 Tải xuống
Chapter 183 24-09-2021 18:05:23 Tải xuống
Chapter 184 24-09-2021 18:05:23 Tải xuống
Chapter 185 24-09-2021 18:05:14 Tải xuống
Chapter 186 24-09-2021 18:05:00 Tải xuống
Chapter 187 24-09-2021 18:04:38 Tải xuống
Chapter 188 24-09-2021 18:04:38 Tải xuống
Chapter 189 24-09-2021 18:04:30 Tải xuống
Chapter 190 24-09-2021 18:04:23 Tải xuống
Chapter 191 24-09-2021 18:04:16 Tải xuống
Chapter 192 24-09-2021 18:04:15 Tải xuống
Chapter 193 24-09-2021 18:04:08 Tải xuống
Chapter 194 24-09-2021 18:03:59 Tải xuống
Chapter 195 24-09-2021 18:03:59 Tải xuống
Chapter 196 24-09-2021 18:03:52 Tải xuống
Chapter 197 24-09-2021 18:03:52 Tải xuống
Chapter 198 24-09-2021 18:03:44 Tải xuống
Chapter 199 24-09-2021 18:03:44 Tải xuống
Chapter 200 24-09-2021 18:03:37 Tải xuống
Chapter 201 24-09-2021 18:03:38 Tải xuống
Chapter 202 24-09-2021 18:03:30 Tải xuống
Chapter 203 24-09-2021 18:03:22 Tải xuống
Chapter 204 24-09-2021 18:03:14 Tải xuống
Chapter 205 24-09-2021 18:03:07 Tải xuống
Chapter 206 24-09-2021 18:02:59 Tải xuống
Chapter 207 24-09-2021 17:35:43 Tải xuống
Chapter 208 24-09-2021 17:35:43 Tải xuống
Chapter 209 24-09-2021 17:35:26 Tải xuống
Chapter 210 24-09-2021 17:35:26 Tải xuống
Chapter 211 24-09-2021 17:35:12 Tải xuống
Chapter 212 24-09-2021 17:34:58 Tải xuống
Chapter 213 24-09-2021 17:34:42 Tải xuống
Chapter 214 24-09-2021 17:34:28 Tải xuống
Chapter 215 24-09-2021 17:34:13 Tải xuống
Chapter 216 24-09-2021 17:33:59 Tải xuống
Chapter 217 24-09-2021 17:33:43 Tải xuống
Chapter 218 24-09-2021 17:33:43 Tải xuống
Chapter 219 24-09-2021 17:33:26 Tải xuống
Chapter 220 24-09-2021 17:33:26 Tải xuống
Chapter 221 24-09-2021 17:33:18 Tải xuống
Chapter 222 24-09-2021 17:33:10 Tải xuống
Chapter 223 24-09-2021 17:33:02 Tải xuống
Chapter 224 24-09-2021 17:33:02 Tải xuống
Chapter 225 24-09-2021 17:32:53 Tải xuống
Chapter 226 24-09-2021 17:32:43 Tải xuống
Chapter 227 24-09-2021 18:03:00 Tải xuống
Chapter 228 24-09-2021 17:32:06 Tải xuống
Chapter 229 24-09-2021 17:31:59 Tải xuống
Chapter 230 24-09-2021 17:31:39 Tải xuống
Chapter 231 24-09-2021 17:31:38 Tải xuống
Chapter 232 24-09-2021 17:30:36 Tải xuống
Chapter 233 24-09-2021 18:01:37 Tải xuống
Chapter 234 24-09-2021 18:01:37 Tải xuống
Chapter 235 24-09-2021 18:01:18 Tải xuống
Chapter 236 24-09-2021 18:01:18 Tải xuống
Chapter 237 24-09-2021 18:01:09 Tải xuống
Chapter 238 24-09-2021 18:01:09 Tải xuống
Chapter 239 24-09-2021 18:01:00 Tải xuống
Chapter 240 24-09-2021 18:00:52 Tải xuống
Chapter 241 24-09-2021 18:00:43 Tải xuống
Chapter 242 25-09-2021 10:12:40 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh