Tình Yêu Chớp Nhoáng

Tác giả: An Tả
Thể loại: Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 11-03-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Quen nhau tròn một năm, bạn trai thẳng thắn nói với tôi rằng anh ấy thật ra có siêu năng lực! Anh ấy không những có thể tuỳ lúc bị tôi triệu hồi đến mà còn có thể tùy ý sai vặt được luôn! Thiếu nữ đáng yêu và bạn trai siêu soái sẽ mở ra một câu chuyện yêu đương ngọt ngào mà cũng buồn sầu như thế nào đây ~
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 123.7 11-03-2020 13:17:14 Tải xuống
Chapter 123.6 27-02-2020 13:23:13 Tải xuống
Chapter 123.5 11-02-2020 11:01:07 Tải xuống
Chapter 123 02-02-2020 11:13:13 Tải xuống
Chapter 122 02-02-2020 11:13:41 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 03-05-2019 09:24:06 Tải xuống
Chapter 1 29-04-2019 12:24:05 Tải xuống
Chapter 2 29-04-2019 12:24:08 Tải xuống
Chapter 3 29-04-2019 12:24:11 Tải xuống
Chapter 4 29-04-2019 12:24:14 Tải xuống
Chapter 5 29-04-2019 12:24:17 Tải xuống
Chapter 6 29-04-2019 12:24:20 Tải xuống
Chapter 7 03-05-2019 09:24:08 Tải xuống
Chapter 8 14-05-2019 22:30:09 Tải xuống
Chapter 9 14-05-2019 22:30:12 Tải xuống
Chapter 10 14-05-2019 22:30:14 Tải xuống
Chapter 11 14-05-2019 22:30:18 Tải xuống
Chapter 12 28-05-2019 10:09:21 Tải xuống
Chapter 13 28-05-2019 04:05:12 Tải xuống
Chapter 14 26-05-2019 13:54:15 Tải xuống
Chapter 15 28-05-2019 06:05:20 Tải xuống
Chapter 16 26-05-2019 13:54:21 Tải xuống
Chapter 17 31-05-2019 14:13:31 Tải xuống
Chapter 18 31-05-2019 14:13:34 Tải xuống
Chapter 19 31-05-2019 14:13:36 Tải xuống
Chapter 20 31-05-2019 14:13:40 Tải xuống
Chapter 21 03-06-2019 12:24:08 Tải xuống
Chapter 22 03-06-2019 12:24:12 Tải xuống
Chapter 23 03-06-2019 12:24:14 Tải xuống
Chapter 24 10-06-2019 08:36:10 Tải xuống
Chapter 25 10-06-2019 08:36:11 Tải xuống
Chapter 26 10-06-2019 08:36:26 Tải xuống
Chapter 27 10-06-2019 08:36:31 Tải xuống
Chapter 28 18-06-2019 01:48:08 Tải xuống
Chapter 29 18-06-2019 01:48:11 Tải xuống
Chapter 30 18-06-2019 01:48:14 Tải xuống
Chapter 31 18-06-2019 01:48:18 Tải xuống
Chapter 32 22-06-2019 02:54:10 Tải xuống
Chapter 33 22-06-2019 02:54:12 Tải xuống
Chapter 34 22-06-2019 02:54:15 Tải xuống
Chapter 35 22-06-2019 02:54:19 Tải xuống
Chapter 36 27-06-2019 08:36:15 Tải xuống
Chapter 37 27-06-2019 08:36:22 Tải xuống
Chapter 38 27-06-2019 09:00:20 Tải xuống
Chapter 39 27-06-2019 08:36:36 Tải xuống
Chapter 40 27-06-2019 08:36:38 Tải xuống
Chapter 41 05-07-2019 13:30:17 Tải xuống
Chapter 41.5 08-07-2019 11:42:19 Tải xuống
Chapter 42 05-07-2019 13:30:22 Tải xuống
Chapter 43 05-07-2019 13:30:25 Tải xuống
Chapter 44 05-07-2019 13:30:27 Tải xuống
Chapter 45 05-07-2019 13:30:30 Tải xuống
Chapter 46 14-07-2019 11:24:08 Tải xuống
Chapter 47 14-07-2019 11:24:11 Tải xuống
Chapter 48 31-07-2019 11:36:13 Tải xuống
Chapter 49 31-07-2019 11:36:16 Tải xuống
Chapter 50 05-08-2019 14:50:07 Tải xuống
Chapter 51 09-08-2019 12:24:16 Tải xuống
Chapter 52 09-08-2019 12:24:19 Tải xuống
Chapter 53 09-08-2019 12:24:21 Tải xuống
Chapter 54 17-08-2019 13:36:15 Tải xuống
Chapter 55 17-08-2019 13:36:19 Tải xuống
Chapter 56 17-08-2019 13:36:22 Tải xuống
Chapter 57 17-08-2019 13:36:25 Tải xuống
Chapter 57.5 24-08-2019 12:49:42 Tải xuống
Chapter 58 24-08-2019 12:49:45 Tải xuống
Chapter 59 24-08-2019 12:49:47 Tải xuống
Chapter 60 24-08-2019 12:49:51 Tải xuống
Chapter 61 30-08-2019 08:06:08 Tải xuống
Chapter 62 30-08-2019 08:06:12 Tải xuống
Chapter 63 09-09-2019 10:25:23 Tải xuống
Chapter 64 09-09-2019 10:25:28 Tải xuống
Chapter 65 09-09-2019 10:25:31 Tải xuống
Chapter 66 13-09-2019 12:30:42 Tải xuống
Chapter 67 13-09-2019 12:30:43 Tải xuống
Chapter 68 13-09-2019 12:30:42 Tải xuống
Chapter 68.5 13-09-2019 12:30:46 Tải xuống
Chapter 69 13-09-2019 12:30:53 Tải xuống
Chapter 70 21-09-2019 13:12:09 Tải xuống
Chapter 71 21-09-2019 13:12:12 Tải xuống
Chapter 72 21-09-2019 13:12:16 Tải xuống
Chapter 73 21-09-2019 13:12:19 Tải xuống
Chapter 74 21-09-2019 13:12:21 Tải xuống
Chapter 75 29-09-2019 13:12:52 Tải xuống
Chapter 76 29-09-2019 13:12:49 Tải xuống
Chapter 77 29-09-2019 13:13:55 Tải xuống
Chapter 78 29-09-2019 13:12:47 Tải xuống
Chapter 79 29-09-2019 13:12:44 Tải xuống
Chapter 79.5 06-10-2019 12:33:18 Tải xuống
Chapter 80 06-10-2019 12:32:45 Tải xuống
Chapter 81 06-10-2019 12:32:17 Tải xuống
Chapter 82 06-10-2019 12:31:41 Tải xuống
Chapter 83 06-10-2019 12:31:11 Tải xuống
Chapter 84 12-10-2019 12:22:55 Tải xuống
Chapter 85 12-10-2019 12:22:32 Tải xuống
Chapter 86 12-10-2019 12:21:48 Tải xuống
Chapter 86.5 12-10-2019 12:21:18 Tải xuống
Chapter 87 20-10-2019 12:32:48 Tải xuống
Chapter 88 20-10-2019 12:32:16 Tải xuống
Chapter 89 20-10-2019 12:31:46 Tải xuống
Chapter 90 20-10-2019 12:31:15 Tải xuống
Chapter 91 20-10-2019 12:30:46 Tải xuống
Chapter 92 26-10-2019 15:35:14 Tải xuống
Chapter 93 26-10-2019 15:45:28 Tải xuống
Chapter 94 26-10-2019 15:33:51 Tải xuống
Chapter 95 26-10-2019 15:33:17 Tải xuống
Chapter 96 02-11-2019 12:01:20 Tải xuống
Chapter 97 02-11-2019 12:01:04 Tải xuống
Chapter 98 02-11-2019 11:49:14 Tải xuống
Chapter 99 02-11-2019 11:48:42 Tải xuống
Chapter 100 09-11-2019 12:38:12 Tải xuống
Chapter 101 09-11-2019 12:37:42 Tải xuống
Chapter 102 09-11-2019 12:37:12 Tải xuống
Chapter 103 09-11-2019 12:36:42 Tải xuống
Chapter 104 16-11-2019 11:27:16 Tải xuống
Chapter 105 16-11-2019 11:26:58 Tải xuống
Chapter 106 16-11-2019 11:26:25 Tải xuống
Chapter 107 16-11-2019 11:25:48 Tải xuống
Chapter 107.5 23-11-2019 12:48:19 Tải xuống
Chapter 108 23-11-2019 12:38:23 Tải xuống
Chapter 109 23-11-2019 13:22:18 Tải xuống
Chapter 110 23-11-2019 12:47:20 Tải xuống
Chapter 111 30-11-2019 11:26:10 Tải xuống
Chapter 112 30-11-2019 11:25:41 Tải xuống
Chapter 113 30-11-2019 11:25:31 Tải xuống
Chapter 114 30-11-2019 11:24:57 Tải xuống
Chapter 115 09-12-2019 21:53:43 Tải xuống
Chapter 116 09-12-2019 21:52:43 Tải xuống
Chapter 117 09-12-2019 21:52:11 Tải xuống
Chapter 118 18-12-2019 11:54:16 Tải xuống
Chapter 119 26-12-2019 11:14:41 Tải xuống
Chapter 119.5 15-01-2020 12:20:05 Tải xuống
Chapter 120 15-01-2020 12:19:17 Tải xuống
Chapter 121 15-01-2020 12:43:11 Tải xuống
Chapter 122 02-02-2020 11:13:41 Tải xuống
Chapter 123 02-02-2020 11:13:13 Tải xuống
Chapter 123.5 11-02-2020 11:01:07 Tải xuống
Chapter 123.6 27-02-2020 13:23:13 Tải xuống
Chapter 123.7 11-03-2020 13:17:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh