Loading...

Người Cô Đơn

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Drama , Manga , Psychological , Slice of Life , Sports ,
Lần cập nhật cuối: 19-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vào ngày đầu khi chuyển tới trường mới, chàng trai trẻ Mori Buntarou đã bị khiêu khích bởi người bạn cùng lớp Miyamoto và leo lên sân thượng của trường. Chỉ cần sơ sảy một chút là cậu sẽ bỏ mạng. nhưng may mắn thay, buntarou đã có thể chinh phục được đỉnh cao đầu tiên của mình, đồng thời tìm thấy cảm thấy "ham muốn sống” mà cậu vốn chưa từng có trước đây… Từ đó buntarou quyết định sẽ theo đuổi những ngọn núi theo cách của mình…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 89 20-09-2019 02:00:43 Tải xuống
Chapter 88 17-09-2019 22:01:11 Tải xuống
Chapter 87 13-09-2019 20:48:14 Tải xuống
Chapter 86 11-09-2019 19:36:21 Tải xuống
Chapter 85 08-09-2019 19:30:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 26-08-2019 20:22:43 Tải xuống
Chapter 2 05-05-2019 14:54:15 Tải xuống
Chapter 3 05-05-2019 14:54:17 Tải xuống
Chapter 4 05-05-2019 14:54:19 Tải xuống
Chapter 5 05-05-2019 14:54:23 Tải xuống
Chapter 6 05-05-2019 14:54:23 Tải xuống
Chapter 7 05-05-2019 14:54:24 Tải xuống
Chapter 8 05-05-2019 14:54:27 Tải xuống
Chapter 9 05-05-2019 14:54:30 Tải xuống
Chapter 10 05-05-2019 14:54:37 Tải xuống
Chapter 11 05-05-2019 14:54:39 Tải xuống
Chapter 12 05-05-2019 14:54:45 Tải xuống
Chapter 13 05-05-2019 14:54:48 Tải xuống
Chapter 14 05-05-2019 14:54:50 Tải xuống
Chapter 15 05-05-2019 14:54:53 Tải xuống
Chapter 16 05-05-2019 14:54:55 Tải xuống
Chapter 17 05-05-2019 14:54:56 Tải xuống
Chapter 18 05-05-2019 14:54:58 Tải xuống
Chapter 19 05-05-2019 14:55:01 Tải xuống
Chapter 20 05-05-2019 14:55:04 Tải xuống
Chapter 21 05-05-2019 14:55:07 Tải xuống
Chapter 22 05-05-2019 14:55:10 Tải xuống
Chapter 23 05-05-2019 14:55:13 Tải xuống
Chapter 24 05-05-2019 14:55:16 Tải xuống
Chapter 25 05-05-2019 15:12:13 Tải xuống
Chapter 26 07-05-2019 23:04:00 Tải xuống
Chapter 27 07-05-2019 23:55:00 Tải xuống
Chapter 28 08-05-2019 21:31:01 Tải xuống
Chapter 29 09-05-2019 19:12:12 Tải xuống
Chapter 30 12-05-2019 02:30:12 Tải xuống
Chapter 31 29-05-2019 09:02:36 Tải xuống
Chapter 32 29-05-2019 09:07:39 Tải xuống
Chapter 33 29-05-2019 09:07:42 Tải xuống
Chapter 34 29-05-2019 09:07:45 Tải xuống
Chapter 35 29-05-2019 09:07:48 Tải xuống
Chapter 36 29-05-2019 09:07:51 Tải xuống
Chapter 37 29-05-2019 09:07:54 Tải xuống
Chapter 38 29-05-2019 09:07:57 Tải xuống
Chapter 39 29-05-2019 09:08:00 Tải xuống
Chapter 40 29-05-2019 09:08:03 Tải xuống
Chapter 41 29-05-2019 09:08:06 Tải xuống
Chapter 42 30-05-2019 15:03:50 Tải xuống
Chapter 43 31-05-2019 20:00:23 Tải xuống
Chapter 44 03-06-2019 19:42:09 Tải xuống
Chapter 45 05-06-2019 19:30:10 Tải xuống
Chapter 46 08-06-2019 19:12:15 Tải xuống
Chapter 47 10-06-2019 19:18:07 Tải xuống
Chapter 48 16-06-2019 08:10:31 Tải xuống
Chapter 49 14-06-2019 19:30:10 Tải xuống
Chapter 50 17-06-2019 20:24:20 Tải xuống
Chapter 51 19-06-2019 20:06:13 Tải xuống
Chapter 52 21-06-2019 20:24:18 Tải xuống
Chapter 53 24-06-2019 19:48:15 Tải xuống
Chapter 54 26-06-2019 20:48:25 Tải xuống
Chapter 55 28-06-2019 21:00:58 Tải xuống
Chapter 56 01-07-2019 21:06:06 Tải xuống
Chapter 57 03-07-2019 20:06:11 Tải xuống
Chapter 58 05-07-2019 19:54:14 Tải xuống
Chapter 59 08-07-2019 19:54:30 Tải xuống
Chapter 60 11-07-2019 20:12:18 Tải xuống
Chapter 61 12-07-2019 22:18:25 Tải xuống
Chapter 62 15-07-2019 19:54:11 Tải xuống
Chapter 63 21-07-2019 08:12:55 Tải xuống
Chapter 64 20-07-2019 22:41:37 Tải xuống
Chapter 65 24-07-2019 19:18:22 Tải xuống
Chapter 66 25-07-2019 03:13:36 Tải xuống
Chapter 67 30-07-2019 05:03:54 Tải xuống
Chapter 68 29-07-2019 20:13:45 Tải xuống
Chapter 69 31-07-2019 20:24:21 Tải xuống
Chapter 70 02-08-2019 20:18:14 Tải xuống
Chapter 71 06-08-2019 22:45:23 Tải xuống
Chapter 72 09-08-2019 14:24:20 Tải xuống
Chapter 73 12-08-2019 01:12:11 Tải xuống
Chapter 74 13-08-2019 19:24:16 Tải xuống
Chapter 75 15-08-2019 18:36:19 Tải xuống
Chapter 76 17-08-2019 20:24:26 Tải xuống
Chapter 77 19-08-2019 19:18:22 Tải xuống
Chapter 78 21-08-2019 21:18:19 Tải xuống
Chapter 79 23-08-2019 21:37:05 Tải xuống
Chapter 80 26-08-2019 18:30:10 Tải xuống
Chapter 81 30-08-2019 23:24:06 Tải xuống
Chapter 82 30-08-2019 19:54:16 Tải xuống
Chapter 83 03-09-2019 19:30:17 Tải xuống
Chapter 84 06-09-2019 20:24:10 Tải xuống
Chapter 85 08-09-2019 19:30:11 Tải xuống
Chapter 86 11-09-2019 19:36:21 Tải xuống
Chapter 87 13-09-2019 20:48:14 Tải xuống
Chapter 88 17-09-2019 22:01:11 Tải xuống
Chapter 89 20-09-2019 02:00:43 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM