Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Cổ Đại , Manhua , Romance , Truyện Màu , Xuyên Không ,
Lần cập nhật cuối: 13-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vừa tỉnh lại, thân là truyền nhân của trung y thế gia- Hàn Phỉ phát hiện mình xoay người cúi đầu không thấy được mũi chân đâu! sau mới biết nàng biến thành bà mập nổi danh gần xa của Hàn Phủ thừa tướng, đại tiểu thư con vợ cả!.....
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 175 13-04-2021 12:18:29 Tải xuống
Chapter 174 13-04-2021 13:08:34 Tải xuống
Chapter 173 13-04-2021 13:21:02 Tải xuống
Chapter 172 13-04-2021 12:19:06 Tải xuống
Chapter 171 13-04-2021 12:19:17 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0: . Giới thiệu 16-05-2019 03:54:38 Tải xuống
Chapter 1 23-04-2019 08:58:57 Tải xuống
Chapter 2 23-04-2019 08:59:01 Tải xuống
Chapter 3 23-04-2019 04:03:25 Tải xuống
Chapter 4 23-04-2019 08:59:03 Tải xuống
Chapter 5 23-04-2019 06:03:04 Tải xuống
Chapter 6 23-04-2019 08:59:06 Tải xuống
Chapter 7 23-04-2019 08:59:09 Tải xuống
Chapter 8 23-04-2019 08:59:12 Tải xuống
Chapter 9 23-04-2019 08:59:15 Tải xuống
Chapter 10 22-04-2019 22:25:25 Tải xuống
Chapter 11 23-04-2019 08:59:18 Tải xuống
Chapter 12 23-04-2019 08:59:21 Tải xuống
Chapter 13 23-04-2019 08:59:24 Tải xuống
Chapter 14 01-05-2019 21:24:06 Tải xuống
Chapter 15 01-05-2019 21:24:08 Tải xuống
Chapter 16 01-05-2019 21:24:11 Tải xuống
Chapter 17 01-05-2019 21:42:05 Tải xuống
Chapter 18: . Phần thưởng cuối cùng 16-05-2019 03:54:43 Tải xuống
Chapter 19: . Khóa học thêm cá nhân của nam thần 19-05-2019 13:04:51 Tải xuống
Chapter 20: . Ngươi cũng chỉ là một kẻ đáng thương 16-05-2019 03:54:53 Tải xuống
Chapter 21: . Từ giờ trở đi, ngươi chính là cô ấy 19-05-2019 06:42:17 Tải xuống
Chapter 22: . Đợi nàng rất lâu rồi 28-05-2019 17:13:20 Tải xuống
Chapter 23: . Thôi tình nước mắt 28-05-2019 09:00:56 Tải xuống
Chapter 24: . Trống thần nữ 02-06-2019 13:18:41 Tải xuống
Chapter 25: . Dải lụa gởi tình 08-06-2019 19:06:29 Tải xuống
Chapter 26: . Bình giấm đổ rồi 10-06-2019 18:12:30 Tải xuống
Chapter 27 10-06-2019 19:30:35 Tải xuống
Chapter 27: . Kình Đông 16-06-2019 01:03:33 Tải xuống
Chapter 28: . Soái ca bắt chuyện 21-06-2019 19:42:43 Tải xuống
Chapter 29: . Mập Mập 29-06-2019 09:31:24 Tải xuống
Chapter 30: . Giỏi cho một Trung Thảo Đường 30-07-2019 17:18:53 Tải xuống
Chapter 31: . Trị bệnh 30-07-2019 17:18:56 Tải xuống
Chapter 32: . Bị người khác theo dõi 30-07-2019 17:19:00 Tải xuống
Chapter 33: . Không muốn chết cùng ngươi 30-07-2019 17:19:04 Tải xuống
Chapter 34: . Gả cho hắn 30-07-2019 17:19:06 Tải xuống
Chapter 35: . Thình thịch thình thịch 30-07-2019 17:19:09 Tải xuống
Chapter 36: . Một hệ thống khác 28-10-2019 02:26:48 Tải xuống
Chapter 37: . Tam Hoàng Tử 28-10-2019 02:26:18 Tải xuống
Chapter 38: . Làm thơ 28-10-2019 02:25:48 Tải xuống
Chapter 39: . Kinh sợ 28-10-2019 02:25:19 Tải xuống
Chapter 40: . Vương gia xưa nay thích dối lòng 28-10-2019 02:24:47 Tải xuống
Chapter 41: . Trúng Độc Rồi 09-04-2020 10:08:41 Tải xuống
Chapter 42: . Hoa Sen Tuyết Trăm Năm 09-04-2020 09:56:18 Tải xuống
Chapter 43: . Vạn Cổ Cốc 09-04-2020 09:56:04 Tải xuống
Chapter 44: . Rất Nhớ Nam Thần 09-04-2020 09:55:21 Tải xuống
Chapter 45: . Ngươi Là Tần Triệt Sao? 09-04-2020 09:54:49 Tải xuống
Chapter 46: . Ta Chính Là Hắn 09-04-2020 09:54:09 Tải xuống
Chapter 47: . Bổ Âm Tráng Dương 09-04-2020 09:53:48 Tải xuống
Chapter 48: . Ả Mập 09-04-2020 09:53:16 Tải xuống
Chapter 49: . Đội Ám Vệ 09-04-2020 10:26:54 Tải xuống
Chapter 50: . Hình Nhân Thế Mạng 09-04-2020 09:52:20 Tải xuống
Chapter 51: . Ngươi Nhìn Cho Kỹ, Ta Không Phải Bà Ấy 09-04-2020 09:51:44 Tải xuống
Chapter 52: . 09-04-2020 09:51:13 Tải xuống
Chapter 53 09-04-2020 09:50:40 Tải xuống
Chapter 54 09-04-2020 09:50:12 Tải xuống
Chapter 55 09-04-2020 09:49:41 Tải xuống
Chapter 56 09-04-2020 09:49:11 Tải xuống
Chapter 57 09-04-2020 11:16:40 Tải xuống
Chapter 58 09-04-2020 11:16:10 Tải xuống
Chapter 59 09-04-2020 10:25:47 Tải xuống
Chapter 60 09-04-2020 11:15:41 Tải xuống
Chapter 61 09-04-2020 11:23:40 Tải xuống
Chapter 62 09-04-2020 11:23:09 Tải xuống
Chapter 63 09-04-2020 11:22:39 Tải xuống
Chapter 64 09-04-2020 11:22:09 Tải xuống
Chapter 65 09-04-2020 11:21:41 Tải xuống
Chapter 66 09-04-2020 11:21:10 Tải xuống
Chapter 67 09-04-2020 11:20:42 Tải xuống
Chapter 68 09-04-2020 11:20:14 Tải xuống
Chapter 69 09-04-2020 11:19:40 Tải xuống
Chapter 70 09-04-2020 11:19:12 Tải xuống
Chapter 71 09-04-2020 11:18:47 Tải xuống
Chapter 72 18-03-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 73 18-03-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 74 18-03-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 75 18-03-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 76 18-03-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 77 18-03-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 78 18-03-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 79 18-03-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 80 18-03-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 81 18-03-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 82 18-03-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 83 18-03-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 84 20-03-2021 12:18:07 Tải xuống
Chapter 85 20-03-2021 12:18:07 Tải xuống
Chapter 86 20-03-2021 12:18:07 Tải xuống
Chapter 87 20-03-2021 12:18:07 Tải xuống
Chapter 88 20-03-2021 12:18:07 Tải xuống
Chapter 89 20-03-2021 12:18:08 Tải xuống
Chapter 90 20-03-2021 12:18:08 Tải xuống
Chapter 91 20-03-2021 12:18:08 Tải xuống
Chapter 92 20-03-2021 12:18:08 Tải xuống
Chapter 93 09-04-2021 00:26:26 Tải xuống
Chapter 94 09-04-2021 01:17:37 Tải xuống
Chapter 95 09-04-2021 00:25:28 Tải xuống
Chapter 96 09-04-2021 01:04:26 Tải xuống
Chapter 97 09-04-2021 01:16:39 Tải xuống
Chapter 98 09-04-2021 01:04:03 Tải xuống
Chapter 99 09-04-2021 00:23:25 Tải xuống
Chapter 100 09-04-2021 00:23:29 Tải xuống
Chapter 101 09-04-2021 01:03:54 Tải xuống
Chapter 102 09-04-2021 00:23:16 Tải xuống
Chapter 103 09-04-2021 00:23:02 Tải xuống
Chapter 104 09-04-2021 00:23:02 Tải xuống
Chapter 105 09-04-2021 00:22:47 Tải xuống
Chapter 106 09-04-2021 00:21:01 Tải xuống
Chapter 107 09-04-2021 00:20:53 Tải xuống
Chapter 108 09-04-2021 01:03:40 Tải xuống
Chapter 109 09-04-2021 00:17:50 Tải xuống
Chapter 110 09-04-2021 00:31:41 Tải xuống
Chapter 111 09-04-2021 00:29:35 Tải xuống
Chapter 112 09-04-2021 00:29:21 Tải xuống
Chapter 113 09-04-2021 00:29:21 Tải xuống
Chapter 114 09-04-2021 00:14:36 Tải xuống
Chapter 115 09-04-2021 01:16:39 Tải xuống
Chapter 116 09-04-2021 00:12:28 Tải xuống
Chapter 117 09-04-2021 00:11:44 Tải xuống
Chapter 118 09-04-2021 00:22:14 Tải xuống
Chapter 119 09-04-2021 00:11:17 Tải xuống
Chapter 120 09-04-2021 00:22:14 Tải xuống
Chapter 121 03-04-2021 07:16:33 Tải xuống
Chapter 122 03-04-2021 07:16:23 Tải xuống
Chapter 123 03-04-2021 07:16:14 Tải xuống
Chapter 124 03-04-2021 07:15:55 Tải xuống
Chapter 125 03-04-2021 07:27:19 Tải xuống
Chapter 126 03-04-2021 07:15:13 Tải xuống
Chapter 127 03-04-2021 07:24:41 Tải xuống
Chapter 128 03-04-2021 07:11:47 Tải xuống
Chapter 129 03-04-2021 07:33:14 Tải xuống
Chapter 130 03-04-2021 07:22:34 Tải xuống
Chapter 131 03-04-2021 07:10:48 Tải xuống
Chapter 132 03-04-2021 07:22:27 Tải xuống
Chapter 133 03-04-2021 07:21:49 Tải xuống
Chapter 134 03-04-2021 07:10:35 Tải xuống
Chapter 135 03-04-2021 07:05:50 Tải xuống
Chapter 136 03-04-2021 17:29:11 Tải xuống
Chapter 137 03-04-2021 17:28:50 Tải xuống
Chapter 138 03-04-2021 17:28:50 Tải xuống
Chapter 139 03-04-2021 17:28:38 Tải xuống
Chapter 140 03-04-2021 17:28:28 Tải xuống
Chapter 141 03-04-2021 17:28:17 Tải xuống
Chapter 142 03-04-2021 17:28:06 Tải xuống
Chapter 143 03-04-2021 17:28:06 Tải xuống
Chapter 144 03-04-2021 17:27:56 Tải xuống
Chapter 145 03-04-2021 17:27:29 Tải xuống
Chapter 146 03-04-2021 17:27:29 Tải xuống
Chapter 147 03-04-2021 17:27:20 Tải xuống
Chapter 148 03-04-2021 17:27:20 Tải xuống
Chapter 149 03-04-2021 17:27:09 Tải xuống
Chapter 150 03-04-2021 17:26:53 Tải xuống
Chapter 151 03-04-2021 17:26:21 Tải xuống
Chapter 152 03-04-2021 17:26:21 Tải xuống
Chapter 153 03-04-2021 17:26:10 Tải xuống
Chapter 154 04-04-2021 17:03:23 Tải xuống
Chapter 155 04-04-2021 16:50:35 Tải xuống
Chapter 156 04-04-2021 16:50:34 Tải xuống
Chapter 157 04-04-2021 16:50:16 Tải xuống
Chapter 158 04-04-2021 16:50:18 Tải xuống
Chapter 159 08-04-2021 08:12:58 Tải xuống
Chapter 160 08-04-2021 08:02:21 Tải xuống
Chapter 161 08-04-2021 08:02:05 Tải xuống
Chapter 162 08-04-2021 08:01:51 Tải xuống
Chapter 163 08-04-2021 08:01:31 Tải xuống
Chapter 164 08-04-2021 08:00:55 Tải xuống
Chapter 165 10-04-2021 12:16:00 Tải xuống
Chapter 166 10-04-2021 12:05:11 Tải xuống
Chapter 167 10-04-2021 12:05:05 Tải xuống
Chapter 168 10-04-2021 12:04:55 Tải xuống
Chapter 169 10-04-2021 11:01:37 Tải xuống
Chapter 170 10-04-2021 13:01:16 Tải xuống
Chapter 171 13-04-2021 12:19:17 Tải xuống
Chapter 172 13-04-2021 12:19:06 Tải xuống
Chapter 173 13-04-2021 13:21:02 Tải xuống
Chapter 174 13-04-2021 13:08:34 Tải xuống
Chapter 175 13-04-2021 12:18:29 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh