Loading...

Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Cổ Đại , Manhua , Romance , Truyện Màu , Xuyên Không ,
Lần cập nhật cuối: 09-04-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vừa tỉnh lại, thân là truyền nhân của trung y thế gia- Hàn Phỉ phát hiện mình xoay người cúi đầu không thấy được mũi chân đâu! sau mới biết nàng biến thành bà mập nổi danh gần xa của Hàn Phủ thừa tướng, đại tiểu thư con vợ cả!.....
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 71 09-04-2020 11:18:47 Tải xuống
Chapter 70 09-04-2020 11:19:12 Tải xuống
Chapter 69 09-04-2020 11:19:40 Tải xuống
Chapter 68 09-04-2020 11:20:14 Tải xuống
Chapter 67 09-04-2020 11:20:42 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0: . Giới thiệu 16-05-2019 03:54:38 Tải xuống
Chapter 1 23-04-2019 08:58:57 Tải xuống
Chapter 2 23-04-2019 08:59:01 Tải xuống
Chapter 3 23-04-2019 04:03:25 Tải xuống
Chapter 4 23-04-2019 08:59:03 Tải xuống
Chapter 5 23-04-2019 06:03:04 Tải xuống
Chapter 6 23-04-2019 08:59:06 Tải xuống
Chapter 7 23-04-2019 08:59:09 Tải xuống
Chapter 8 23-04-2019 08:59:12 Tải xuống
Chapter 9 23-04-2019 08:59:15 Tải xuống
Chapter 10 22-04-2019 22:25:25 Tải xuống
Chapter 11 23-04-2019 08:59:18 Tải xuống
Chapter 12 23-04-2019 08:59:21 Tải xuống
Chapter 13 23-04-2019 08:59:24 Tải xuống
Chapter 14 01-05-2019 21:24:06 Tải xuống
Chapter 15 01-05-2019 21:24:08 Tải xuống
Chapter 16 01-05-2019 21:24:11 Tải xuống
Chapter 17 01-05-2019 21:42:05 Tải xuống
Chapter 18: . Phần thưởng cuối cùng 16-05-2019 03:54:43 Tải xuống
Chapter 19: . Khóa học thêm cá nhân của nam thần 19-05-2019 13:04:51 Tải xuống
Chapter 20: . Ngươi cũng chỉ là một kẻ đáng thương 16-05-2019 03:54:53 Tải xuống
Chapter 21: . Từ giờ trở đi, ngươi chính là cô ấy 19-05-2019 06:42:17 Tải xuống
Chapter 22: . Đợi nàng rất lâu rồi 28-05-2019 17:13:20 Tải xuống
Chapter 23: . Thôi tình nước mắt 28-05-2019 09:00:56 Tải xuống
Chapter 24: . Trống thần nữ 02-06-2019 13:18:41 Tải xuống
Chapter 25: . Dải lụa gởi tình 08-06-2019 19:06:29 Tải xuống
Chapter 26: . Bình giấm đổ rồi 10-06-2019 18:12:30 Tải xuống
Chapter 27 10-06-2019 19:30:35 Tải xuống
Chapter 27: . Kình Đông 16-06-2019 01:03:33 Tải xuống
Chapter 28: . Soái ca bắt chuyện 21-06-2019 19:42:43 Tải xuống
Chapter 29: . Mập Mập 29-06-2019 09:31:24 Tải xuống
Chapter 30: . Giỏi cho một Trung Thảo Đường 30-07-2019 17:18:53 Tải xuống
Chapter 31: . Trị bệnh 30-07-2019 17:18:56 Tải xuống
Chapter 32: . Bị người khác theo dõi 30-07-2019 17:19:00 Tải xuống
Chapter 33: . Không muốn chết cùng ngươi 30-07-2019 17:19:04 Tải xuống
Chapter 34: . Gả cho hắn 30-07-2019 17:19:06 Tải xuống
Chapter 35: . Thình thịch thình thịch 30-07-2019 17:19:09 Tải xuống
Chapter 36: . Một hệ thống khác 28-10-2019 02:26:48 Tải xuống
Chapter 37: . Tam Hoàng Tử 28-10-2019 02:26:18 Tải xuống
Chapter 38: . Làm thơ 28-10-2019 02:25:48 Tải xuống
Chapter 39: . Kinh sợ 28-10-2019 02:25:19 Tải xuống
Chapter 40: . Vương gia xưa nay thích dối lòng 28-10-2019 02:24:47 Tải xuống
Chapter 41: . Trúng Độc Rồi 09-04-2020 10:08:41 Tải xuống
Chapter 42: . Hoa Sen Tuyết Trăm Năm 09-04-2020 09:56:18 Tải xuống
Chapter 43: . Vạn Cổ Cốc 09-04-2020 09:56:04 Tải xuống
Chapter 44: . Rất Nhớ Nam Thần 09-04-2020 09:55:21 Tải xuống
Chapter 45: . Ngươi Là Tần Triệt Sao? 09-04-2020 09:54:49 Tải xuống
Chapter 46: . Ta Chính Là Hắn 09-04-2020 09:54:09 Tải xuống
Chapter 47: . Bổ Âm Tráng Dương 09-04-2020 09:53:48 Tải xuống
Chapter 48: . Ả Mập 09-04-2020 09:53:16 Tải xuống
Chapter 49: . Đội Ám Vệ 09-04-2020 10:26:54 Tải xuống
Chapter 50: . Hình Nhân Thế Mạng 09-04-2020 09:52:20 Tải xuống
Chapter 51: . Ngươi Nhìn Cho Kỹ, Ta Không Phải Bà Ấy 09-04-2020 09:51:44 Tải xuống
Chapter 52: . 09-04-2020 09:51:13 Tải xuống
Chapter 53 09-04-2020 09:50:40 Tải xuống
Chapter 54 09-04-2020 09:50:12 Tải xuống
Chapter 55 09-04-2020 09:49:41 Tải xuống
Chapter 56 09-04-2020 09:49:11 Tải xuống
Chapter 57 09-04-2020 11:16:40 Tải xuống
Chapter 58 09-04-2020 11:16:10 Tải xuống
Chapter 59 09-04-2020 10:25:47 Tải xuống
Chapter 60 09-04-2020 11:15:41 Tải xuống
Chapter 61 09-04-2020 11:23:40 Tải xuống
Chapter 62 09-04-2020 11:23:09 Tải xuống
Chapter 63 09-04-2020 11:22:39 Tải xuống
Chapter 64 09-04-2020 11:22:09 Tải xuống
Chapter 65 09-04-2020 11:21:41 Tải xuống
Chapter 66 09-04-2020 11:21:10 Tải xuống
Chapter 67 09-04-2020 11:20:42 Tải xuống
Chapter 68 09-04-2020 11:20:14 Tải xuống
Chapter 69 09-04-2020 11:19:40 Tải xuống
Chapter 70 09-04-2020 11:19:12 Tải xuống
Chapter 71 09-04-2020 11:18:47 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh