Loading...

Cậu bé Boruto

Tác giả: Ikemoto Mikio - Kishimoto Masashi - Kodachi Ukyou
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Manga , Psychological , Shounen ,
Lần cập nhật cuối: 23-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Boruto là phần tiếp nối của siêu phẩm Naruto huyền thoại. Trong phần này, truyện tập trung vào cậu bé Boruto, con trai của Naruto. Truyện mở đầu bằng cảnh làng lá hoang tàn và một nhân vật bí ẩn tuyên bố về cái chết của Naruto cùng sự chấm dứt của thời đại Ninja hoàng kim. Chuyện gì đã xảy ra? Số phận của các nhân vật như Naruto, Sasuke… ra sao? Và vì sao Boruto lại đeo băng đô với biểu tượng làng lá bị cắt ngang?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 46: Raw 23-05-2020 09:30:38 Tải xuống
Chapter 46 23-05-2020 09:12:09 Tải xuống
Chapter 45: Raw 21-04-2020 14:01:11 Tải xuống
Chapter 45 21-04-2020 09:01:38 Tải xuống
Chapter 44: Raw 21-03-2020 10:54:42 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1.1 21-11-2019 14:19:39 Tải xuống
Chapter 1.2 21-11-2019 14:19:10 Tải xuống
Chapter 2.1 21-11-2019 14:18:38 Tải xuống
Chapter 2.2 21-11-2019 14:18:10 Tải xuống
Chapter 3.1 21-11-2019 14:17:38 Tải xuống
Chapter 3.2 21-11-2019 14:17:08 Tải xuống
Chapter 4.1 21-11-2019 14:16:39 Tải xuống
Chapter 4.2 21-11-2019 14:16:09 Tải xuống
Chapter 5.1 21-11-2019 14:15:39 Tải xuống
Chapter 5.2 21-11-2019 14:15:10 Tải xuống
Chapter 6.1 21-11-2019 14:14:38 Tải xuống
Chapter 6.2 21-11-2019 14:14:09 Tải xuống
Chapter 7.1 21-11-2019 14:13:39 Tải xuống
Chapter 7.2 21-11-2019 14:13:10 Tải xuống
Chapter 8 21-11-2019 14:12:09 Tải xuống
Chapter 8.2 21-11-2019 14:11:38 Tải xuống
Chapter 9.1 21-11-2019 14:10:39 Tải xuống
Chapter 9.2 21-11-2019 14:10:08 Tải xuống
Chapter 10.1 21-11-2019 14:09:39 Tải xuống
Chapter 10.2 21-11-2019 14:09:09 Tải xuống
Chapter 11 21-11-2019 14:08:39 Tải xuống
Chapter 11.2 21-11-2019 14:08:09 Tải xuống
Chapter 12.1 21-11-2019 14:07:38 Tải xuống
Chapter 12.2 21-11-2019 14:05:39 Tải xuống
Chapter 13.1 21-11-2019 14:04:40 Tải xuống
Chapter 13.2 21-11-2019 14:03:38 Tải xuống
Chapter 14.1 21-11-2019 14:03:10 Tải xuống
Chapter 14.2 21-11-2019 14:01:54 Tải xuống
Chapter 15.1 21-11-2019 14:00:58 Tải xuống
Chapter 15.2 21-11-2019 14:11:07 Tải xuống
Chapter 16.1 21-11-2019 13:59:55 Tải xuống
Chapter 16.2 21-11-2019 13:59:19 Tải xuống
Chapter 17 21-11-2019 13:58:50 Tải xuống
Chapter 17.1 23-04-2019 08:57:24 Tải xuống
Chapter 17.2 21-11-2019 13:57:51 Tải xuống
Chapter 18.1 21-11-2019 13:57:20 Tải xuống
Chapter 18.2 21-11-2019 13:56:49 Tải xuống
Chapter 19.1 21-11-2019 13:56:18 Tải xuống
Chapter 19.2 21-11-2019 13:55:55 Tải xuống
Chapter 20 21-11-2019 13:55:13 Tải xuống
Chapter 21 21-11-2019 14:05:11 Tải xuống
Chapter 22 21-11-2019 13:54:30 Tải xuống
Chapter 23 21-11-2019 14:04:09 Tải xuống
Chapter 24 21-11-2019 13:52:40 Tải xuống
Chapter 25 21-11-2019 13:26:47 Tải xuống
Chapter 26 21-11-2019 12:41:28 Tải xuống
Chapter 27 21-11-2019 13:52:26 Tải xuống
Chapter 28 21-11-2019 14:02:39 Tải xuống
Chapter 29 21-11-2019 13:47:40 Tải xuống
Chapter 30 21-11-2019 13:24:30 Tải xuống
Chapter 31 21-11-2019 13:58:11 Tải xuống
Chapter 32 21-11-2019 13:46:57 Tải xuống
Chapter 33 21-11-2019 13:45:42 Tải xuống
Chapter 34 21-11-2019 13:21:49 Tải xuống
Chapter 34: Raw 23-04-2019 08:58:19 Tải xuống
Chapter 35 21-11-2019 13:45:13 Tải xuống
Chapter 35: Raw 09-06-2019 20:06:41 Tải xuống
Chapter 36 21-11-2019 14:02:20 Tải xuống
Chapter 36: Raw 11-08-2019 23:00:21 Tải xuống
Chapter 37 21-11-2019 13:50:39 Tải xuống
Chapter 37: Raw 23-08-2019 09:24:24 Tải xuống
Chapter 38 21-11-2019 13:15:23 Tải xuống
Chapter 39 21-11-2019 12:32:18 Tải xuống
Chapter 39: Raw 21-10-2019 11:49:17 Tải xuống
Chapter 40 21-11-2019 12:42:11 Tải xuống
Chapter 41 21-12-2019 16:30:44 Tải xuống
Chapter 42 25-01-2020 08:25:11 Tải xuống
Chapter 42: Raw 21-01-2020 10:18:43 Tải xuống
Chapter 43 21-02-2020 12:44:22 Tải xuống
Chapter 44 21-03-2020 10:24:44 Tải xuống
Chapter 44: Raw 21-03-2020 10:54:42 Tải xuống
Chapter 45 21-04-2020 09:01:38 Tải xuống
Chapter 45: Raw 21-04-2020 14:01:11 Tải xuống
Chapter 46 23-05-2020 09:12:09 Tải xuống
Chapter 46: Raw 23-05-2020 09:30:38 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh