Em Đến Từ Nơi Đại Dương Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 06-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hải thần hộ vệ đội |Tritons|—— gồm 12 binh sĩ tinh anh đóng quân tại vệ tinh Triton. Tại nơi hành tinh xa xôi họ mang trọng trách đối kháng tai hoạ, yên lặng thủ hộ Trái Đất. Một ngày nọ, từ trên trời giáng xuống một chàng trai xa lạ — Hughley —— Sau khi gặp gỡ lính trinh sát Bạc Mai Thử, anh đã mang đến tương lai tàn khốc khó thể tiếp nhận đến cho cô cùng toàn bộ hải thần hộ vệ đội……
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 32 06-10-2019 15:18:18 Tải xuống
Chapter 31 04-10-2019 11:55:15 Tải xuống
Chapter 30 26-09-2019 10:36:06 Tải xuống
Chapter 29 21-09-2019 04:08:21 Tải xuống
Chapter 28 10-09-2019 12:00:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 13-05-2019 20:22:22 Tải xuống
Chapter 1 13-05-2019 17:16:08 Tải xuống
Chapter 2 13-05-2019 20:22:26 Tải xuống
Chapter 3 13-05-2019 20:22:42 Tải xuống
Chapter 4 13-05-2019 20:22:46 Tải xuống
Chapter 4.5 13-05-2019 19:13:38 Tải xuống
Chapter 5 13-05-2019 19:13:42 Tải xuống
Chapter 6 13-05-2019 19:13:48 Tải xuống
Chapter 7 13-05-2019 17:15:25 Tải xuống
Chapter 8 13-05-2019 20:22:16 Tải xuống
Chapter 9 13-05-2019 17:15:22 Tải xuống
Chapter 10 13-05-2019 16:11:30 Tải xuống
Chapter 11 13-05-2019 18:30:26 Tải xuống
Chapter 12 13-05-2019 18:30:28 Tải xuống
Chapter 13 13-05-2019 18:31:35 Tải xuống
Chapter 14 22-05-2019 10:24:14 Tải xuống
Chapter 15 28-05-2019 10:09:17 Tải xuống
Chapter 16 03-06-2019 02:30:12 Tải xuống
Chapter 16.5 05-06-2019 11:12:23 Tải xuống
Chapter 17 09-06-2019 11:06:29 Tải xuống
Chapter 18 15-06-2019 18:04:24 Tải xuống
Chapter 19 22-06-2019 03:30:12 Tải xuống
Chapter 20 30-06-2019 03:18:12 Tải xuống
Chapter 20.5 04-07-2019 12:48:11 Tải xuống
Chapter 21 14-07-2019 11:42:06 Tải xuống
Chapter 22 29-07-2019 23:07:57 Tải xuống
Chapter 23 30-07-2019 01:30:55 Tải xuống
Chapter 24 05-08-2019 11:06:10 Tải xuống
Chapter 25 12-08-2019 03:42:16 Tải xuống
Chapter 25.5 22-08-2019 11:18:13 Tải xuống
Chapter 26 22-08-2019 11:18:16 Tải xuống
Chapter 27 30-08-2019 09:36:14 Tải xuống
Chapter 28 10-09-2019 12:00:11 Tải xuống
Chapter 29 21-09-2019 04:08:21 Tải xuống
Chapter 30 26-09-2019 10:36:06 Tải xuống
Chapter 31 04-10-2019 11:55:15 Tải xuống
Chapter 32 06-10-2019 15:18:18 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh