Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Tác giả: Zaya
Thể loại: , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo
Lần cập nhật cuối: 01-09-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nữ vương sát thủ trọng sinh quay về, lại sợ hai thứ… Thứ nhất là sự trêu chọc của Tước gia – trêu chọc đến chết người không chịu đền bù lại~ Thứ hai là khẩu súng của Tước gia – khẩu súng luôn làm cho đạn phát nổ sớm ngoài ý muốn! “Tiểu thúc, mọi người đều rất nghiêm túc, xin trêu chọc vừa thôi!”, Vệ Hàn Tước bĩu môi một cái: “Ai nói ta là người nghiêm túc nhỉ?”
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 280 01-09-2021 16:00:03 Tải xuống
Chapter 279 31-08-2021 21:00:26 Tải xuống
Chapter 278 29-08-2021 12:40:20 Tải xuống
Chapter 277 29-08-2021 05:04:49 Tải xuống
Chapter 276 27-08-2021 16:11:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 14-07-2021 11:10:51 Tải xuống
Chapter 1 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 2 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 3 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 4 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 5 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 6 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 7 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 8 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 9 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 10 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 11 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 12 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 13 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 14 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 15 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 16 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 17 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 18 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 19 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 20 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 21 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 22 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 23 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 24 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 25 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 26 14-07-2021 11:10:52 Tải xuống
Chapter 27 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 28 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 29 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 30 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 31 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 32 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 33 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 34 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 35 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 36 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 37 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 38 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 39 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 40 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 41 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 42 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 43 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 44 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 45 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 46 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 47 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 48 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 49 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 50 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 51 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 52 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 53 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 54 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 55 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 56 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 57 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 58 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 59 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 60 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 61 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 62 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 63 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 64 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 65 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 66 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 67 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 68 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 69 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 70 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 71 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 72 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 73 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 74 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 75 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 76 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 77 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 78 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 79 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 80 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 81 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 82 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 83 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 84 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 85 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 86 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 87 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 88 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 89 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 90 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 91 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 92 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 93 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 94 14-07-2021 11:10:53 Tải xuống
Chapter 95 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 96 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 97 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 98 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 99 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 100 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 101 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 102 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 103 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 104 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 105 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 106 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 107 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 108 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 109 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 110 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 111 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 112 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 113 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 114 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 115 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 116 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 117 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 118 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 119 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 120 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 121 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 122 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 123 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 124 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 125 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 126 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 127 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 128 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 129 14-07-2021 11:10:54 Tải xuống
Chapter 130 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 131 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 132 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 133 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 134 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 135 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 136 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 137 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 138 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 139 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 140 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 141 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 142 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 143 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 144 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 145 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 146 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 147 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 148 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 149 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 150 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 151 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 152 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 153 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 154 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 155 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 156 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 157 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 158 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 159 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 160 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 161 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 162 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 163 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 164 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 165 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 166 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 167 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 168 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 169 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 170 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 171 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 172 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 173 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 174 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 175 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 176 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 177 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 178 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 179 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 180 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 181 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 182 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 183 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 184 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 185 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 186 14-07-2021 11:10:55 Tải xuống
Chapter 187 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 188 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 189 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 190 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 191 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 192 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 193 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 194 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 195 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 196 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 197 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 198 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 199 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 200 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 201 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 202 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 203 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 204 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 205 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 206 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 207 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 208 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 209 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 210 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 211 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 212 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 213 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 214 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 215 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 216 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 217 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 218 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 219 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 220 14-07-2021 11:10:56 Tải xuống
Chapter 221 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 222 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 223 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 224 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 225 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 226 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 227 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 228 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 229 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 230 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 231 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 232 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 233 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 234 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 235 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 236 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 237 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 238 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 239 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 240 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 241 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 242 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 243 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 244 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 245 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 246 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 247 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 248 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 249 14-07-2021 11:30:04 Tải xuống
Chapter 250 15-07-2021 16:00:07 Tải xuống
Chapter 251 16-07-2021 14:50:03 Tải xuống
Chapter 252 17-07-2021 13:50:06 Tải xuống
Chapter 253 18-07-2021 16:40:09 Tải xuống
Chapter 254 19-07-2021 12:20:02 Tải xuống
Chapter 255 20-07-2021 13:10:03 Tải xuống
Chapter 256 21-07-2021 11:15:43 Tải xuống
Chapter 257 22-07-2021 17:10:02 Tải xuống
Chapter 258 23-07-2021 13:20:07 Tải xuống
Chapter 259 24-08-2021 05:25:16 Tải xuống
Chapter 260 23-08-2021 16:49:18 Tải xuống
Chapter 261 21-08-2021 20:54:15 Tải xuống
Chapter 262 20-08-2021 05:10:08 Tải xuống
Chapter 263 17-08-2021 08:12:58 Tải xuống
Chapter 264 17-08-2021 04:33:23 Tải xuống
Chapter 265 12-08-2021 06:05:54 Tải xuống
Chapter 266 12-08-2021 03:59:21 Tải xuống
Chapter 267 10-08-2021 09:44:40 Tải xuống
Chapter 268 10-08-2021 07:56:41 Tải xuống
Chapter 269 09-08-2021 09:18:41 Tải xuống
Chapter 270 09-08-2021 10:10:17 Tải xuống
Chapter 271 10-08-2021 11:10:38 Tải xuống
Chapter 272 11-08-2021 18:55:21 Tải xuống
Chapter 273 12-08-2021 11:46:39 Tải xuống
Chapter 274 19-08-2021 13:56:39 Tải xuống
Chapter 275 28-08-2021 00:10:11 Tải xuống
Chapter 276 27-08-2021 16:11:09 Tải xuống
Chapter 277 29-08-2021 05:04:49 Tải xuống
Chapter 278 29-08-2021 12:40:20 Tải xuống
Chapter 279 31-08-2021 21:00:26 Tải xuống
Chapter 280 01-09-2021 16:00:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh