Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Tác giả: Zaya
Thể loại: , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo
Lần cập nhật cuối: 28-02-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nữ vương sát thủ trọng sinh quay về, lại sợ hai thứ… Thứ nhất là sự trêu chọc của Tước gia – trêu chọc đến chết người không chịu đền bù lại~ Thứ hai là khẩu súng của Tước gia – khẩu súng luôn làm cho đạn phát nổ sớm ngoài ý muốn! “Tiểu thúc, mọi người đều rất nghiêm túc, xin trêu chọc vừa thôi!”, Vệ Hàn Tước bĩu môi một cái: “Ai nói ta là người nghiêm túc nhỉ?”
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 213 28-02-2021 10:12:36 Tải xuống
Chapter 212 27-02-2021 12:00:59 Tải xuống
Chapter 211 25-02-2021 12:01:25 Tải xuống
Chapter 210 25-02-2021 12:37:19 Tải xuống
Chapter 209 25-02-2021 13:52:55 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 07-05-2019 22:02:30 Tải xuống
Chapter 1 07-05-2019 11:06:56 Tải xuống
Chapter 2 07-05-2019 22:02:32 Tải xuống
Chapter 3 07-05-2019 19:05:38 Tải xuống
Chapter 4 07-05-2019 23:02:17 Tải xuống
Chapter 5 07-05-2019 23:05:41 Tải xuống
Chapter 6 07-05-2019 20:02:02 Tải xuống
Chapter 7 11-05-2019 22:06:09 Tải xuống
Chapter 8 29-05-2019 13:06:54 Tải xuống
Chapter 9 29-05-2019 13:06:59 Tải xuống
Chapter 10 29-05-2019 13:07:03 Tải xuống
Chapter 11 29-05-2019 06:54:05 Tải xuống
Chapter 12 29-05-2019 06:54:09 Tải xuống
Chapter 13 23-09-2020 04:47:40 Tải xuống
Chapter 14 23-09-2020 04:47:42 Tải xuống
Chapter 15 23-09-2020 04:47:35 Tải xuống
Chapter 16 23-09-2020 04:47:34 Tải xuống
Chapter 17 23-09-2020 04:47:29 Tải xuống
Chapter 18 23-09-2020 04:47:29 Tải xuống
Chapter 19 23-09-2020 04:47:22 Tải xuống
Chapter 20 23-09-2020 04:47:22 Tải xuống
Chapter 21 23-09-2020 04:47:14 Tải xuống
Chapter 22 23-09-2020 04:57:39 Tải xuống
Chapter 23 23-09-2020 04:46:47 Tải xuống
Chapter 24 23-09-2020 04:46:47 Tải xuống
Chapter 25 23-09-2020 04:46:40 Tải xuống
Chapter 26 23-09-2020 04:46:36 Tải xuống
Chapter 27 23-09-2020 04:46:36 Tải xuống
Chapter 28 23-09-2020 04:46:28 Tải xuống
Chapter 29 23-09-2020 04:46:10 Tải xuống
Chapter 30 23-09-2020 04:46:10 Tải xuống
Chapter 31 23-09-2020 04:46:04 Tải xuống
Chapter 32 23-09-2020 04:57:39 Tải xuống
Chapter 33 23-09-2020 04:46:04 Tải xuống
Chapter 34 23-09-2020 04:45:58 Tải xuống
Chapter 35 23-09-2020 04:45:49 Tải xuống
Chapter 36 23-09-2020 04:45:41 Tải xuống
Chapter 37 23-09-2020 04:45:05 Tải xuống
Chapter 38 23-09-2020 04:44:39 Tải xuống
Chapter 39 23-09-2020 04:44:20 Tải xuống
Chapter 40 23-09-2020 04:44:19 Tải xuống
Chapter 41 23-09-2020 04:44:19 Tải xuống
Chapter 42 23-09-2020 05:09:08 Tải xuống
Chapter 43 23-09-2020 04:44:13 Tải xuống
Chapter 44 23-09-2020 04:44:13 Tải xuống
Chapter 45 23-09-2020 04:44:07 Tải xuống
Chapter 46 23-09-2020 04:43:51 Tải xuống
Chapter 47 23-09-2020 04:55:13 Tải xuống
Chapter 48 23-09-2020 04:43:11 Tải xuống
Chapter 49 23-09-2020 04:42:50 Tải xuống
Chapter 50 23-09-2020 04:55:13 Tải xuống
Chapter 51 23-09-2020 04:55:05 Tải xuống
Chapter 52 23-09-2020 04:54:51 Tải xuống
Chapter 53 23-09-2020 04:41:53 Tải xuống
Chapter 54 23-09-2020 04:41:48 Tải xuống
Chapter 55 23-09-2020 04:41:36 Tải xuống
Chapter 56 23-09-2020 04:41:36 Tải xuống
Chapter 57 20-09-2020 03:18:06 Tải xuống
Chapter 58 23-09-2020 04:41:20 Tải xuống
Chapter 59 23-09-2020 04:41:12 Tải xuống
Chapter 60 23-09-2020 04:51:34 Tải xuống
Chapter 61 23-09-2020 04:40:47 Tải xuống
Chapter 62 23-09-2020 04:40:33 Tải xuống
Chapter 63 23-09-2020 04:51:30 Tải xuống
Chapter 64 23-09-2020 04:40:07 Tải xuống
Chapter 65 23-09-2020 04:40:07 Tải xuống
Chapter 66 23-09-2020 04:39:57 Tải xuống
Chapter 67 23-09-2020 04:39:10 Tải xuống
Chapter 68 23-09-2020 04:39:10 Tải xuống
Chapter 69 23-09-2020 04:38:40 Tải xuống
Chapter 70 23-09-2020 04:38:40 Tải xuống
Chapter 71 23-09-2020 04:38:31 Tải xuống
Chapter 72 23-09-2020 04:38:31 Tải xuống
Chapter 73 23-09-2020 04:37:58 Tải xuống
Chapter 74 23-09-2020 04:37:37 Tải xuống
Chapter 75 23-09-2020 04:37:37 Tải xuống
Chapter 76 23-09-2020 04:37:57 Tải xuống
Chapter 77 23-09-2020 04:50:00 Tải xuống
Chapter 78 23-09-2020 04:37:29 Tải xuống
Chapter 79 23-09-2020 04:37:29 Tải xuống
Chapter 80 23-09-2020 04:37:22 Tải xuống
Chapter 81 23-09-2020 04:37:22 Tải xuống
Chapter 82 23-09-2020 04:37:23 Tải xuống
Chapter 83 23-09-2020 04:49:22 Tải xuống
Chapter 84 23-09-2020 04:49:21 Tải xuống
Chapter 85 23-09-2020 04:36:11 Tải xuống
Chapter 86 23-09-2020 04:36:11 Tải xuống
Chapter 87 23-09-2020 04:35:43 Tải xuống
Chapter 88 23-09-2020 04:35:25 Tải xuống
Chapter 89 23-09-2020 04:57:07 Tải xuống
Chapter 90 23-09-2020 04:34:53 Tải xuống
Chapter 91 23-09-2020 04:33:30 Tải xuống
Chapter 92 23-09-2020 04:33:31 Tải xuống
Chapter 93 23-09-2020 04:32:51 Tải xuống
Chapter 94 23-09-2020 04:32:51 Tải xuống
Chapter 95 23-09-2020 04:32:49 Tải xuống
Chapter 96 23-09-2020 04:45:10 Tải xuống
Chapter 97 23-09-2020 04:32:27 Tải xuống
Chapter 98 23-09-2020 04:32:27 Tải xuống
Chapter 99 23-09-2020 04:30:07 Tải xuống
Chapter 100 23-09-2020 04:29:58 Tải xuống
Chapter 101 23-09-2020 04:29:51 Tải xuống
Chapter 102 23-09-2020 04:29:13 Tải xuống
Chapter 103 23-09-2020 04:29:07 Tải xuống
Chapter 104 23-09-2020 04:39:34 Tải xuống
Chapter 105 23-09-2020 04:29:07 Tải xuống
Chapter 106 23-09-2020 04:29:01 Tải xuống
Chapter 107 23-09-2020 04:28:50 Tải xuống
Chapter 108 23-09-2020 04:28:11 Tải xuống
Chapter 109 23-09-2020 04:39:34 Tải xuống
Chapter 110 23-09-2020 04:51:34 Tải xuống
Chapter 111 23-09-2020 04:27:14 Tải xuống
Chapter 112 23-09-2020 04:26:58 Tải xuống
Chapter 113 23-09-2020 04:26:58 Tải xuống
Chapter 114 23-09-2020 04:26:47 Tải xuống
Chapter 115 23-09-2020 04:26:30 Tải xuống
Chapter 116 23-09-2020 04:25:59 Tải xuống
Chapter 117 23-09-2020 04:24:29 Tải xuống
Chapter 118 23-09-2020 04:23:55 Tải xuống
Chapter 119 23-09-2020 04:23:55 Tải xuống
Chapter 120 23-09-2020 04:23:44 Tải xuống
Chapter 121 23-09-2020 04:23:43 Tải xuống
Chapter 122 23-09-2020 04:23:26 Tải xuống
Chapter 123 23-09-2020 04:23:26 Tải xuống
Chapter 124 23-09-2020 04:34:27 Tải xuống
Chapter 125 23-09-2020 04:34:22 Tải xuống
Chapter 126 23-09-2020 04:22:56 Tải xuống
Chapter 127 23-09-2020 04:22:51 Tải xuống
Chapter 128 23-09-2020 04:22:19 Tải xuống
Chapter 129 23-09-2020 04:34:22 Tải xuống
Chapter 130 23-09-2020 04:22:00 Tải xuống
Chapter 131 23-09-2020 04:34:15 Tải xuống
Chapter 132 23-09-2020 04:21:53 Tải xuống
Chapter 133 23-09-2020 04:21:14 Tải xuống
Chapter 134 23-09-2020 04:21:02 Tải xuống
Chapter 135 23-09-2020 04:21:04 Tải xuống
Chapter 136 23-09-2020 04:20:54 Tải xuống
Chapter 137 23-09-2020 04:20:45 Tải xuống
Chapter 138 23-09-2020 04:20:45 Tải xuống
Chapter 139 23-09-2020 04:20:45 Tải xuống
Chapter 140 23-09-2020 04:20:24 Tải xuống
Chapter 141 23-09-2020 04:32:21 Tải xuống
Chapter 142 23-09-2020 04:31:54 Tải xuống
Chapter 143 23-09-2020 04:19:49 Tải xuống
Chapter 144 23-09-2020 04:19:32 Tải xuống
Chapter 145 23-09-2020 04:31:37 Tải xuống
Chapter 146 23-09-2020 04:19:28 Tải xuống
Chapter 147 23-09-2020 04:19:28 Tải xuống
Chapter 148 23-09-2020 04:19:23 Tải xuống
Chapter 149 23-09-2020 04:19:16 Tải xuống
Chapter 150 23-09-2020 04:42:41 Tải xuống
Chapter 151 23-09-2020 04:17:55 Tải xuống
Chapter 152 23-09-2020 04:31:31 Tải xuống
Chapter 153 20-09-2020 03:09:27 Tải xuống
Chapter 154 23-09-2020 04:17:27 Tải xuống
Chapter 155 23-09-2020 04:17:26 Tải xuống
Chapter 156 23-09-2020 04:17:29 Tải xuống
Chapter 157 23-09-2020 04:17:10 Tải xuống
Chapter 158 22-09-2020 17:31:56 Tải xuống
Chapter 159 22-09-2020 17:59:22 Tải xuống
Chapter 160 22-09-2020 19:43:17 Tải xuống
Chapter 161 24-09-2020 11:36:32 Tải xuống
Chapter 162 25-09-2020 17:36:20 Tải xuống
Chapter 163 28-09-2020 19:12:28 Tải xuống
Chapter 164 11-10-2020 09:18:09 Tải xuống
Chapter 165 12-10-2020 11:06:13 Tải xuống
Chapter 166 15-10-2020 00:00:14 Tải xuống
Chapter 167 15-10-2020 09:48:58 Tải xuống
Chapter 168 16-10-2020 11:00:13 Tải xuống
Chapter 169 17-10-2020 10:18:10 Tải xuống
Chapter 170 19-10-2020 22:36:33 Tải xuống
Chapter 171 21-10-2020 11:00:38 Tải xuống
Chapter 172 22-10-2020 23:24:19 Tải xuống
Chapter 173 26-10-2020 11:36:07 Tải xuống
Chapter 174 27-10-2020 10:06:12 Tải xuống
Chapter 175 08-11-2020 09:24:42 Tải xuống
Chapter 176 09-11-2020 11:00:12 Tải xuống
Chapter 177 19-11-2020 10:48:22 Tải xuống
Chapter 178 20-11-2020 09:18:14 Tải xuống
Chapter 179 21-11-2020 10:30:10 Tải xuống
Chapter 180 22-11-2020 07:48:16 Tải xuống
Chapter 181 23-11-2020 08:43:18 Tải xuống
Chapter 182 03-12-2020 11:12:30 Tải xuống
Chapter 183 04-12-2020 20:12:53 Tải xuống
Chapter 184 05-12-2020 09:18:09 Tải xuống
Chapter 185 13-12-2020 06:23:57 Tải xuống
Chapter 186 14-12-2020 02:12:40 Tải xuống
Chapter 187 15-12-2020 08:00:28 Tải xuống
Chapter 188 18-12-2020 09:18:12 Tải xuống
Chapter 189 25-12-2020 21:48:12 Tải xuống
Chapter 190 26-12-2020 10:42:19 Tải xuống
Chapter 191 27-12-2020 11:19:06 Tải xuống
Chapter 192 28-12-2020 09:48:23 Tải xuống
Chapter 193 29-12-2020 10:30:24 Tải xuống
Chapter 194 07-01-2021 10:42:48 Tải xuống
Chapter 195 08-01-2021 10:42:16 Tải xuống
Chapter 196 10-01-2021 10:19:19 Tải xuống
Chapter 197 15-01-2021 09:56:08 Tải xuống
Chapter 198 23-01-2021 22:12:28 Tải xuống
Chapter 199 24-01-2021 10:48:14 Tải xuống
Chapter 200 25-01-2021 09:42:38 Tải xuống
Chapter 201 26-01-2021 09:25:12 Tải xuống
Chapter 202 01-02-2021 11:38:18 Tải xuống
Chapter 203 04-02-2021 09:06:09 Tải xuống
Chapter 204 06-02-2021 09:42:14 Tải xuống
Chapter 205 25-02-2021 16:24:02 Tải xuống
Chapter 206 25-02-2021 16:37:23 Tải xuống
Chapter 207 25-02-2021 15:33:20 Tải xuống
Chapter 208 25-02-2021 14:44:47 Tải xuống
Chapter 209 25-02-2021 13:52:55 Tải xuống
Chapter 210 25-02-2021 12:37:19 Tải xuống
Chapter 211 25-02-2021 12:01:25 Tải xuống
Chapter 212 27-02-2021 12:00:59 Tải xuống
Chapter 213 28-02-2021 10:12:36 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh