Loading...

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Tác giả: Zaya
Thể loại: , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo
Lần cập nhật cuối: 03-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nữ vương sát thủ trọng sinh quay về, lại sợ hai thứ… Thứ nhất là sự trêu chọc của Tước gia – trêu chọc đến chết người không chịu đền bù lại~ Thứ hai là khẩu súng của Tước gia – khẩu súng luôn làm cho đạn phát nổ sớm ngoài ý muốn! “Tiểu thúc, mọi người đều rất nghiêm túc, xin trêu chọc vừa thôi!”, Vệ Hàn Tước bĩu môi một cái: “Ai nói ta là người nghiêm túc nhỉ?”
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 157 03-09-2020 11:05:07 Tải xuống
Chapter 156 02-09-2020 10:41:06 Tải xuống
Chapter 155 01-09-2020 10:54:39 Tải xuống
Chapter 154 31-08-2020 21:46:12 Tải xuống
Chapter 153 21-08-2020 06:30:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 07-05-2019 22:02:30 Tải xuống
Chapter 1 07-05-2019 11:06:56 Tải xuống
Chapter 2 07-05-2019 22:02:32 Tải xuống
Chapter 3 07-05-2019 19:05:38 Tải xuống
Chapter 4 07-05-2019 23:02:17 Tải xuống
Chapter 5 07-05-2019 23:05:41 Tải xuống
Chapter 6 07-05-2019 20:02:02 Tải xuống
Chapter 7 11-05-2019 22:06:09 Tải xuống
Chapter 8 29-05-2019 13:06:54 Tải xuống
Chapter 9 29-05-2019 13:06:59 Tải xuống
Chapter 10 29-05-2019 13:07:03 Tải xuống
Chapter 11 29-05-2019 06:54:05 Tải xuống
Chapter 12 29-05-2019 06:54:09 Tải xuống
Chapter 13 03-06-2019 19:42:12 Tải xuống
Chapter 14 07-06-2019 07:18:06 Tải xuống
Chapter 15 03-07-2019 12:24:12 Tải xuống
Chapter 16 06-07-2019 19:06:06 Tải xuống
Chapter 17 06-07-2019 19:06:08 Tải xuống
Chapter 18 06-07-2019 19:06:11 Tải xuống
Chapter 19 07-07-2019 18:12:08 Tải xuống
Chapter 20 18-07-2019 23:37:37 Tải xuống
Chapter 21 16-07-2019 19:44:35 Tải xuống
Chapter 22 31-07-2019 19:00:15 Tải xuống
Chapter 23 02-08-2019 12:42:14 Tải xuống
Chapter 24 05-08-2019 18:42:13 Tải xuống
Chapter 25 10-08-2019 10:24:07 Tải xuống
Chapter 26 11-08-2019 20:48:55 Tải xuống
Chapter 27 17-08-2019 20:54:59 Tải xuống
Chapter 28 17-08-2019 20:55:01 Tải xuống
Chapter 29 17-08-2019 21:01:02 Tải xuống
Chapter 30 17-08-2019 21:01:08 Tải xuống
Chapter 31 17-08-2019 21:01:08 Tải xuống
Chapter 32 29-08-2019 10:36:05 Tải xuống
Chapter 33 29-08-2019 10:36:09 Tải xuống
Chapter 34 29-08-2019 10:36:11 Tải xuống
Chapter 35 04-09-2019 18:54:11 Tải xuống
Chapter 36 16-09-2019 19:36:12 Tải xuống
Chapter 37 21-09-2019 11:01:22 Tải xuống
Chapter 38 25-09-2019 20:36:27 Tải xuống
Chapter 39 07-10-2019 01:04:42 Tải xuống
Chapter 40 12-11-2019 21:26:18 Tải xuống
Chapter 41 20-11-2019 22:28:26 Tải xuống
Chapter 42 01-01-2020 21:00:13 Tải xuống
Chapter 43 05-03-2020 22:25:40 Tải xuống
Chapter 44 05-03-2020 22:25:10 Tải xuống
Chapter 45 06-03-2020 09:42:26 Tải xuống
Chapter 46 06-03-2020 10:14:36 Tải xuống
Chapter 47 06-03-2020 11:58:14 Tải xuống
Chapter 48 06-03-2020 13:20:15 Tải xuống
Chapter 49 06-03-2020 12:50:14 Tải xuống
Chapter 50 07-03-2020 08:00:13 Tải xuống
Chapter 51 07-03-2020 08:06:11 Tải xuống
Chapter 52 07-03-2020 11:19:09 Tải xuống
Chapter 53 07-03-2020 12:32:11 Tải xuống
Chapter 54 07-03-2020 15:48:41 Tải xuống
Chapter 55 07-03-2020 23:50:46 Tải xuống
Chapter 56 08-03-2020 08:55:17 Tải xuống
Chapter 57 08-03-2020 10:30:42 Tải xuống
Chapter 58 08-03-2020 11:27:42 Tải xuống
Chapter 59 08-03-2020 12:34:09 Tải xuống
Chapter 60 08-03-2020 20:19:18 Tải xuống
Chapter 61 09-03-2020 09:14:18 Tải xuống
Chapter 62 09-03-2020 09:55:11 Tải xuống
Chapter 63 09-03-2020 12:36:40 Tải xuống
Chapter 64 09-03-2020 15:30:11 Tải xuống
Chapter 65 09-03-2020 20:54:51 Tải xuống
Chapter 66 10-03-2020 10:07:12 Tải xuống
Chapter 67 10-03-2020 11:00:14 Tải xuống
Chapter 68 10-03-2020 12:19:11 Tải xuống
Chapter 69 10-03-2020 12:42:11 Tải xuống
Chapter 70 10-03-2020 12:31:15 Tải xuống
Chapter 71 11-03-2020 11:02:10 Tải xuống
Chapter 72 11-03-2020 12:14:09 Tải xuống
Chapter 73 11-03-2020 12:13:39 Tải xuống
Chapter 74 12-03-2020 15:42:08 Tải xuống
Chapter 75 12-03-2020 15:41:39 Tải xuống
Chapter 76 12-03-2020 15:41:10 Tải xuống
Chapter 77 13-03-2020 11:12:11 Tải xuống
Chapter 78 13-03-2020 11:48:12 Tải xuống
Chapter 79 13-03-2020 12:18:11 Tải xuống
Chapter 80 13-03-2020 12:53:20 Tải xuống
Chapter 81 14-03-2020 12:06:40 Tải xuống
Chapter 82 14-03-2020 13:01:11 Tải xuống
Chapter 83 14-03-2020 16:44:16 Tải xuống
Chapter 84 15-03-2020 11:24:11 Tải xuống
Chapter 85 15-03-2020 11:42:12 Tải xuống
Chapter 86 15-03-2020 12:55:12 Tải xuống
Chapter 87 15-03-2020 12:54:41 Tải xuống
Chapter 88 16-03-2020 11:42:10 Tải xuống
Chapter 89 16-03-2020 12:18:10 Tải xuống
Chapter 90 16-03-2020 12:54:57 Tải xuống
Chapter 91 17-03-2020 11:48:42 Tải xuống
Chapter 92 17-03-2020 13:48:28 Tải xuống
Chapter 93 17-03-2020 12:54:41 Tải xuống
Chapter 94 18-03-2020 11:59:10 Tải xuống
Chapter 95 18-03-2020 12:18:11 Tải xuống
Chapter 96 19-03-2020 12:06:45 Tải xuống
Chapter 97 25-03-2020 04:04:41 Tải xuống
Chapter 98 25-03-2020 04:04:11 Tải xuống
Chapter 99 25-03-2020 04:14:40 Tải xuống
Chapter 100 20-03-2020 22:45:09 Tải xuống
Chapter 101 21-03-2020 12:25:40 Tải xuống
Chapter 102 21-03-2020 12:25:12 Tải xuống
Chapter 103 21-03-2020 12:48:39 Tải xuống
Chapter 104 22-03-2020 12:15:12 Tải xuống
Chapter 105 25-03-2020 04:02:38 Tải xuống
Chapter 106 27-03-2020 21:50:32 Tải xuống
Chapter 107 31-03-2020 22:21:31 Tải xuống
Chapter 108 05-04-2020 15:00:39 Tải xuống
Chapter 109 06-04-2020 20:32:13 Tải xuống
Chapter 110 08-04-2020 21:01:08 Tải xuống
Chapter 111 11-04-2020 15:29:10 Tải xuống
Chapter 112 13-04-2020 21:47:22 Tải xuống
Chapter 113 18-04-2020 21:39:08 Tải xuống
Chapter 114 21-04-2020 14:07:11 Tải xuống
Chapter 115 23-04-2020 14:34:07 Tải xuống
Chapter 116 27-04-2020 22:24:37 Tải xuống
Chapter 117 01-05-2020 16:43:37 Tải xuống
Chapter 118 03-05-2020 23:30:38 Tải xuống
Chapter 119 04-05-2020 16:00:52 Tải xuống
Chapter 120 05-05-2020 21:24:38 Tải xuống
Chapter 121 06-05-2020 11:30:39 Tải xuống
Chapter 122 11-05-2020 14:12:08 Tải xuống
Chapter 123 17-05-2020 13:42:40 Tải xuống
Chapter 124 18-05-2020 15:55:09 Tải xuống
Chapter 125 21-05-2020 17:19:07 Tải xuống
Chapter 126 24-05-2020 22:34:06 Tải xuống
Chapter 127 28-05-2020 23:12:06 Tải xuống
Chapter 128 02-06-2020 11:24:07 Tải xuống
Chapter 129 05-06-2020 13:42:08 Tải xuống
Chapter 130 11-06-2020 23:14:38 Tải xuống
Chapter 131 13-06-2020 12:07:37 Tải xuống
Chapter 132 16-06-2020 15:37:07 Tải xuống
Chapter 133 16-06-2020 20:48:37 Tải xuống
Chapter 134 22-06-2020 22:55:08 Tải xuống
Chapter 135 24-06-2020 23:30:38 Tải xuống
Chapter 136 26-06-2020 08:55:12 Tải xuống
Chapter 137 29-06-2020 21:12:38 Tải xuống
Chapter 138 30-06-2020 21:19:23 Tải xuống
Chapter 139 08-07-2020 12:48:41 Tải xuống
Chapter 140 08-07-2020 12:48:12 Tải xuống
Chapter 141 14-07-2020 13:27:09 Tải xuống
Chapter 142 19-07-2020 16:53:11 Tải xuống
Chapter 143 21-07-2020 10:25:11 Tải xuống
Chapter 144 21-07-2020 10:12:12 Tải xuống
Chapter 145 27-07-2020 15:06:41 Tải xuống
Chapter 146 28-07-2020 12:42:12 Tải xuống
Chapter 147 02-08-2020 22:24:14 Tải xuống
Chapter 148 16-08-2020 03:11:46 Tải xuống
Chapter 149 16-08-2020 03:33:11 Tải xuống
Chapter 150 16-08-2020 03:20:40 Tải xuống
Chapter 151 20-08-2020 22:36:43 Tải xuống
Chapter 152 21-08-2020 08:09:30 Tải xuống
Chapter 153 21-08-2020 06:30:18 Tải xuống
Chapter 154 31-08-2020 21:46:12 Tải xuống
Chapter 155 01-09-2020 10:54:39 Tải xuống
Chapter 156 02-09-2020 10:41:06 Tải xuống
Chapter 157 03-09-2020 11:05:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh