Hành trình hậu tận thế

Tác giả: Ai Ran
Thể loại: Action , Adventure , Manhua ,
Lần cập nhật cuối: 29-03-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hành trình hậu tận thế – A Post-Apocalyptic Journey – Câu chuyện về vùng đất hoang tàn hậu tận thế đầy rẫy sự đồi trụy. Chúng ta sẽ được dõi theo cuộc hành trình của một kẻ buôn lậu, một kẻ tàn nhẫn và khát máu, người được coi là một con quái vật do dòng máu ác quỷ mà hắn được thừa hưởng. Hắn phải mạo hiểm, buôn lậu hàng hóa để sinh tồn trong một thế giới chỉ có kẻ mạnh nhất sống sót….
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 121: Biến đổi vượt ngoài biến đổi 03-04-2021 06:59:36 Tải xuống
Chapter 120: CROW tới 03-04-2021 07:24:27 Tải xuống
Chapter 119 10-07-2020 02:40:09 Tải xuống
Chapter 118 06-07-2020 21:32:08 Tải xuống
Chapter 117 15-06-2020 17:55:01 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 31-05-2019 01:42:37 Tải xuống
Chapter 2 04-05-2019 19:42:12 Tải xuống
Chapter 3 04-05-2019 19:42:15 Tải xuống
Chapter 4 04-05-2019 19:42:18 Tải xuống
Chapter 5 04-05-2019 19:42:20 Tải xuống
Chapter 6 04-05-2019 19:42:24 Tải xuống
Chapter 7 04-05-2019 19:42:27 Tải xuống
Chapter 8 02-10-2019 00:39:04 Tải xuống
Chapter 9 04-05-2019 19:42:33 Tải xuống
Chapter 10 02-10-2019 00:43:56 Tải xuống
Chapter 11 02-10-2019 00:47:13 Tải xuống
Chapter 12 02-10-2019 00:48:49 Tải xuống
Chapter 13 02-10-2019 10:12:33 Tải xuống
Chapter 14 02-10-2019 10:15:00 Tải xuống
Chapter 15 02-10-2019 10:17:41 Tải xuống
Chapter 16 02-10-2019 10:17:28 Tải xuống
Chapter 17 02-10-2019 10:22:11 Tải xuống
Chapter 18 02-10-2019 10:20:43 Tải xuống
Chapter 19 02-10-2019 10:20:55 Tải xuống
Chapter 20 02-10-2019 10:21:04 Tải xuống
Chapter 21 05-05-2019 16:42:20 Tải xuống
Chapter 22 02-10-2019 10:31:22 Tải xuống
Chapter 23 02-10-2019 10:33:49 Tải xuống
Chapter 24 09-05-2019 07:03:47 Tải xuống
Chapter 25 02-10-2019 10:38:37 Tải xuống
Chapter 26 02-10-2019 10:41:22 Tải xuống
Chapter 27 10-05-2019 19:36:41 Tải xuống
Chapter 28 29-05-2019 11:10:15 Tải xuống
Chapter 29 29-05-2019 11:10:18 Tải xuống
Chapter 30 29-05-2019 11:10:21 Tải xuống
Chapter 31 29-05-2019 11:10:24 Tải xuống
Chapter 32 29-05-2019 11:10:27 Tải xuống
Chapter 33 29-05-2019 11:10:30 Tải xuống
Chapter 34 29-05-2019 11:03:54 Tải xuống
Chapter 35 29-05-2019 11:10:33 Tải xuống
Chapter 36 09-06-2019 13:30:43 Tải xuống
Chapter 37 09-06-2019 14:42:12 Tải xuống
Chapter 38 09-06-2019 14:42:15 Tải xuống
Chapter 39 24-06-2019 20:12:11 Tải xuống
Chapter 40 24-06-2019 21:00:25 Tải xuống
Chapter 41 24-06-2019 21:36:15 Tải xuống
Chapter 42 05-07-2019 09:42:08 Tải xuống
Chapter 43 14-07-2019 15:06:05 Tải xuống
Chapter 44 14-07-2019 15:06:08 Tải xuống
Chapter 45 30-07-2019 06:05:24 Tải xuống
Chapter 46 30-07-2019 05:05:42 Tải xuống
Chapter 47 28-07-2019 10:03:02 Tải xuống
Chapter 48 30-07-2019 05:05:48 Tải xuống
Chapter 49 30-07-2019 05:06:00 Tải xuống
Chapter 50 30-07-2019 10:12:43 Tải xuống
Chapter 51 29-07-2019 14:24:14 Tải xuống
Chapter 52 03-08-2019 13:55:51 Tải xuống
Chapter 53 06-08-2019 13:00:15 Tải xuống
Chapter 54 11-08-2019 22:30:11 Tải xuống
Chapter 55 12-08-2019 13:42:17 Tải xuống
Chapter 56 15-08-2019 18:06:13 Tải xuống
Chapter 57 19-08-2019 12:06:11 Tải xuống
Chapter 58 22-08-2019 16:18:28 Tải xuống
Chapter 59 26-08-2019 10:12:06 Tải xuống
Chapter 60 27-08-2019 16:36:24 Tải xuống
Chapter 61 28-08-2019 14:48:18 Tải xuống
Chapter 62 29-08-2019 17:54:09 Tải xuống
Chapter 63 31-08-2019 12:48:10 Tải xuống
Chapter 64 03-09-2019 10:48:09 Tải xuống
Chapter 65 03-09-2019 10:48:12 Tải xuống
Chapter 66 05-09-2019 23:42:13 Tải xuống
Chapter 67 11-09-2019 16:30:09 Tải xuống
Chapter 68 12-09-2019 19:00:17 Tải xuống
Chapter 69 13-09-2019 18:54:12 Tải xuống
Chapter 70 14-09-2019 19:36:07 Tải xuống
Chapter 71 17-09-2019 21:04:58 Tải xuống
Chapter 72 19-09-2019 16:02:41 Tải xuống
Chapter 73 21-09-2019 15:42:12 Tải xuống
Chapter 74 24-09-2019 13:00:34 Tải xuống
Chapter 75 26-09-2019 17:00:16 Tải xuống
Chapter 76 30-09-2019 15:07:22 Tải xuống
Chapter 77 04-10-2019 02:43:46 Tải xuống
Chapter 78 04-10-2019 02:36:16 Tải xuống
Chapter 79 04-10-2019 02:35:52 Tải xuống
Chapter 80 04-10-2019 02:35:21 Tải xuống
Chapter 81 03-10-2019 22:21:19 Tải xuống
Chapter 82 07-10-2019 14:27:42 Tải xuống
Chapter 83 09-10-2019 10:36:46 Tải xuống
Chapter 84 10-10-2019 12:25:12 Tải xuống
Chapter 85 11-10-2019 09:47:12 Tải xuống
Chapter 86 14-10-2019 09:01:42 Tải xuống
Chapter 87 15-10-2019 22:30:33 Tải xuống
Chapter 88 18-10-2019 11:43:58 Tải xuống
Chapter 89 24-10-2019 10:14:05 Tải xuống
Chapter 90 28-10-2019 10:25:21 Tải xuống
Chapter 91 28-10-2019 10:24:48 Tải xuống
Chapter 92 01-11-2019 15:36:17 Tải xuống
Chapter 93 05-11-2019 12:24:48 Tải xuống
Chapter 94 07-11-2019 16:00:13 Tải xuống
Chapter 95 13-11-2019 14:59:23 Tải xuống
Chapter 96 23-11-2019 11:30:13 Tải xuống
Chapter 97 11-12-2019 12:36:46 Tải xuống
Chapter 98 14-12-2019 11:31:46 Tải xuống
Chapter 99 21-12-2019 11:42:42 Tải xuống
Chapter 100 02-01-2020 12:42:44 Tải xuống
Chapter 101 12-01-2020 09:39:11 Tải xuống
Chapter 102 15-01-2020 11:30:43 Tải xuống
Chapter 103 13-02-2020 16:24:11 Tải xuống
Chapter 104 15-02-2020 21:51:53 Tải xuống
Chapter 105 29-02-2020 13:37:41 Tải xuống
Chapter 106 09-03-2020 19:07:23 Tải xuống
Chapter 107 11-03-2020 17:22:14 Tải xuống
Chapter 108 23-03-2020 11:02:02 Tải xuống
Chapter 109 02-04-2020 05:09:45 Tải xuống
Chapter 110 05-04-2020 08:16:11 Tải xuống
Chapter 111 19-04-2020 09:36:11 Tải xuống
Chapter 112 19-04-2020 09:49:18 Tải xuống
Chapter 113 19-04-2020 10:32:32 Tải xuống
Chapter 114 30-05-2020 11:55:11 Tải xuống
Chapter 115 30-05-2020 11:54:53 Tải xuống
Chapter 116 15-06-2020 17:55:15 Tải xuống
Chapter 117 15-06-2020 17:55:01 Tải xuống
Chapter 118 06-07-2020 21:32:08 Tải xuống
Chapter 119 10-07-2020 02:40:09 Tải xuống
Chapter 120: CROW tới 03-04-2021 07:24:27 Tải xuống
Chapter 121: Biến đổi vượt ngoài biến đổi 03-04-2021 06:59:36 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh