Tôi thăng cấp một mình

Tác giả: Jang Sung Lak
Thể loại: Action , Adventure , Shounen , Truyện Màu , Webtoon ,
Lần cập nhật cuối: 06-08-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Theo chân Sung JinWoo trên hành trình từ "thợ săn kém cỏi" đến "thợ săn hạng S mạnh nhất thế giới". (có 1 tí Saitama với 1 tí The gamer, bạn nào thích 2 bộ này xin mời nhảy hố=))
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 161 09-09-2023 01:25:57 Tải xuống
Chapter 160 26-05-2023 20:35:51 Tải xuống
Chapter 159 11-12-2022 22:17:02 Tải xuống
Chapter 158 12-09-2021 11:59:42 Tải xuống
Chapter 157 10-08-2021 04:16:13 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 05-09-2023 20:26:51 Tải xuống
Chapter 1 04-08-2023 21:15:43 Tải xuống
Chapter 2 21-09-2023 06:47:43 Tải xuống
Chapter 3 27-05-2023 10:41:52 Tải xuống
Chapter 4: Bí ẩn Carthenon 07-09-2023 21:05:22 Tải xuống
Chapter 5: bí mật Carphenon (2) 10-08-2021 04:39:06 Tải xuống
Chapter 6: Điều răn thứ 2 12-01-2022 14:16:31 Tải xuống
Chapter 7: Điều răn thứ 2 (2) 08-05-2023 18:16:41 Tải xuống
Chapter 8: Hiến tế 16-07-2022 22:16:19 Tải xuống
Chapter 9: hiến tế (2) 26-11-2022 21:54:07 Tải xuống
Chapter 10: Cơ hội. 17-09-2023 11:27:57 Tải xuống
Chapter 11: Hệ thống. 10-08-2021 04:37:50 Tải xuống
Chapter 12: Thử thách SOLO đúng nghĩa. 14-11-2022 20:02:16 Tải xuống
Chapter 13: Thử thách SOLO đúng nghĩa. (2) 24-03-2023 21:26:20 Tải xuống
Chapter 14: Tuân theo quy luật. 10-08-2021 04:37:34 Tải xuống
Chapter 15: Solo con boss đầu tiên. 10-08-2021 04:37:34 Tải xuống
Chapter 16: Sức mạnh LEVEL UP! 10-08-2021 04:37:17 Tải xuống
Chapter 17: Thử sức 10-08-2021 04:37:17 Tải xuống
Chapter 18 10-08-2021 04:37:09 Tải xuống
Chapter 19 16-06-2022 17:16:51 Tải xuống
Chapter 20 10-08-2021 04:37:01 Tải xuống
Chapter 21: Boss rank C 10-08-2021 04:37:01 Tải xuống
Chapter 22: Lần đầu giết boss rank C 05-12-2022 20:23:18 Tải xuống
Chapter 23: Giết người 02-08-2022 14:17:44 Tải xuống
Chapter 24: Đánh bại tất cả 10-08-2021 04:36:45 Tải xuống
Chapter 25: Phi vụ mới 19-05-2023 22:39:03 Tải xuống
Chapter 26: Nhiệm vụ ẩn 11-11-2022 17:08:26 Tải xuống
Chapter 27: Dungeon rank S 10-08-2021 04:36:13 Tải xuống
Chapter 28: Tái ngộ 10-08-2021 04:36:07 Tải xuống
Chapter 29: Lời xin lỗi 10-08-2021 04:36:08 Tải xuống
Chapter 30: Sát thủ 10-08-2021 04:36:00 Tải xuống
Chapter 31: Đối đâu· 10-08-2021 04:35:41 Tải xuống
Chapter 32: Đối đầu 2 10-08-2021 04:35:41 Tải xuống
Chapter 33: Đối đầu 3 10-08-2021 04:35:34 Tải xuống
Chapter 34: Chia tay 10-08-2021 04:35:24 Tải xuống
Chapter 35: Dọn dẹp dungeon 10-08-2021 04:54:23 Tải xuống
Chapter 36: Lời mời của hội quán Bạch Hổ 05-08-2022 04:44:41 Tải xuống
Chapter 37: 600 triệu won 10-08-2021 04:54:15 Tải xuống
Chapter 38 10-08-2021 04:34:36 Tải xuống
Chapter 39 10-08-2021 04:34:16 Tải xuống
Chapter 40 10-08-2021 04:34:16 Tải xuống
Chapter 41 10-08-2021 04:54:06 Tải xuống
Chapter 42 10-08-2021 04:33:53 Tải xuống
Chapter 43 05-08-2022 04:41:58 Tải xuống
Chapter 44 10-08-2021 04:33:47 Tải xuống
Chapter 45 14-07-2022 21:27:30 Tải xuống
Chapter 46: Họp phụ huynh 24-11-2022 21:19:26 Tải xuống
Chapter 47: Red Gate - Cổng Đỏ 10-08-2021 04:33:34 Tải xuống
Chapter 48: Hyakki 10-08-2021 04:33:28 Tải xuống
Chapter 49: Lập đội 10-08-2021 04:33:34 Tải xuống
Chapter 50 10-08-2021 04:53:50 Tải xuống
Chapter 51: Tàn sát 10-08-2021 04:33:21 Tải xuống
Chapter 52: Boss ?! 10-08-2021 04:33:25 Tải xuống
Chapter 53: Hỗn chiến 10-08-2021 04:33:14 Tải xuống
Chapter 54: Iron 10-08-2021 04:33:14 Tải xuống
Chapter 55: Hoàn thành 10-08-2021 04:33:06 Tải xuống
Chapter 56 10-08-2021 04:33:08 Tải xuống
Chapter 57: - Cổng S-Rank 10-08-2021 04:32:58 Tải xuống
Chapter 58 19-07-2022 20:50:04 Tải xuống
Chapter 59 11-10-2021 23:46:27 Tải xuống
Chapter 60 10-08-2021 04:32:19 Tải xuống
Chapter 61: Nước thánh của sự sống 10-08-2021 04:32:07 Tải xuống
Chapter 62 10-08-2021 04:43:26 Tải xuống
Chapter 63: Chủ tịch Hiệp hội thợ săn 10-08-2021 04:29:57 Tải xuống
Chapter 64 10-08-2021 04:29:56 Tải xuống
Chapter 65 10-08-2021 04:29:47 Tải xuống
Chapter 66: Boss khổng lồ 10-08-2021 04:29:47 Tải xuống
Chapter 67: Mùi của anh 05-12-2022 21:05:58 Tải xuống
Chapter 68 10-08-2021 04:29:36 Tải xuống
Chapter 69 10-08-2021 04:29:27 Tải xuống
Chapter 70 10-08-2021 04:29:27 Tải xuống
Chapter 71 10-08-2021 04:29:16 Tải xuống
Chapter 72 10-08-2021 05:01:04 Tải xuống
Chapter 73 10-08-2021 04:42:50 Tải xuống
Chapter 74: Nghiền ép 10-08-2021 04:28:20 Tải xuống
Chapter 75 10-08-2021 04:28:08 Tải xuống
Chapter 76 10-08-2021 04:28:06 Tải xuống
Chapter 77 10-08-2021 04:27:53 Tải xuống
Chapter 78 10-08-2021 06:11:14 Tải xuống
Chapter 79 10-08-2021 04:27:15 Tải xuống
Chapter 80 10-08-2021 04:27:05 Tải xuống
Chapter 81 10-08-2021 04:27:03 Tải xuống
Chapter 82 10-08-2021 04:26:50 Tải xuống
Chapter 83 10-08-2021 04:26:50 Tải xuống
Chapter 83: Raw 22-08-2019 15:12:39 Tải xuống
Chapter 84 10-08-2021 04:26:36 Tải xuống
Chapter 84: Raw 25-08-2019 05:27:56 Tải xuống
Chapter 85 10-08-2021 04:26:20 Tải xuống
Chapter 85: Raw 17-09-2019 18:12:07 Tải xuống
Chapter 86: Jin-Woo vs Baran 02-12-2022 20:59:29 Tải xuống
Chapter 87 10-08-2021 04:25:40 Tải xuống
Chapter 88 10-08-2021 04:25:09 Tải xuống
Chapter 89 10-08-2021 04:25:08 Tải xuống
Chapter 90 10-08-2021 04:24:57 Tải xuống
Chapter 90: Raw 26-10-2019 05:30:51 Tải xuống
Chapter 91 10-08-2021 04:24:57 Tải xuống
Chapter 92: 4 đấu 4 21-05-2023 20:59:53 Tải xuống
Chapter 93 10-08-2021 04:24:38 Tải xuống
Chapter 93: Raw 14-11-2019 01:00:45 Tải xuống
Chapter 94 10-08-2021 04:42:28 Tải xuống
Chapter 95 10-08-2021 04:24:05 Tải xuống
Chapter 96 10-08-2021 04:23:46 Tải xuống
Chapter 96: Raw 04-12-2019 23:41:56 Tải xuống
Chapter 97 10-08-2021 04:23:51 Tải xuống
Chapter 98 10-08-2021 04:42:25 Tải xuống
Chapter 99: Quét sạch 10-08-2021 04:22:55 Tải xuống
Chapter 100 25-03-2023 21:16:29 Tải xuống
Chapter 101 10-08-2021 04:22:48 Tải xuống
Chapter 102: Hình bóng của hy vọng 10-08-2021 04:22:21 Tải xuống
Chapter 103: Kịch chiến 10-08-2021 04:22:05 Tải xuống
Chapter 104 10-08-2021 04:41:57 Tải xuống
Chapter 105: Kết thúc 10-08-2021 04:21:30 Tải xuống
Chapter 106 10-08-2021 04:21:33 Tải xuống
Chapter 107 30-07-2022 08:29:57 Tải xuống
Chapter 108 22-04-2023 13:35:42 Tải xuống
Chapter 109 10-08-2021 04:31:57 Tải xuống
Chapter 110 15-08-2023 11:08:59 Tải xuống
Chapter 111 19-03-2023 21:26:18 Tải xuống
Chapter 112 10-08-2021 04:19:15 Tải xuống
Chapter 113 10-08-2021 04:19:01 Tải xuống
Chapter 114 10-08-2021 04:18:49 Tải xuống
Chapter 115 10-08-2021 04:18:17 Tải xuống
Chapter 116 30-11-2022 21:24:05 Tải xuống
Chapter 117 10-08-2021 04:18:07 Tải xuống
Chapter 118 10-08-2021 04:18:07 Tải xuống
Chapter 119 10-08-2021 04:17:56 Tải xuống
Chapter 120 10-08-2021 04:17:46 Tải xuống
Chapter 121 10-08-2021 04:17:35 Tải xuống
Chapter 122 10-08-2021 04:17:35 Tải xuống
Chapter 123 10-08-2021 04:17:24 Tải xuống
Chapter 124 10-08-2021 04:17:24 Tải xuống
Chapter 125 10-08-2021 04:17:13 Tải xuống
Chapter 126 10-08-2021 04:17:13 Tải xuống
Chapter 127 10-08-2021 04:17:00 Tải xuống
Chapter 128 10-08-2021 04:17:00 Tải xuống
Chapter 129 10-08-2021 04:16:48 Tải xuống
Chapter 130 10-08-2021 04:16:48 Tải xuống
Chapter 131 10-08-2021 04:16:36 Tải xuống
Chapter 132 10-08-2021 04:16:24 Tải xuống
Chapter 133 10-08-2021 04:16:24 Tải xuống
Chapter 134 10-08-2021 03:50:22 Tải xuống
Chapter 135 10-08-2021 03:49:49 Tải xuống
Chapter 136 10-08-2021 03:49:48 Tải xuống
Chapter 137 10-08-2021 03:49:38 Tải xuống
Chapter 138 10-08-2021 03:49:38 Tải xuống
Chapter 139 10-08-2021 03:49:28 Tải xuống
Chapter 140 10-08-2021 03:49:28 Tải xuống
Chapter 141 10-08-2021 03:49:17 Tải xuống
Chapter 142 10-08-2021 03:49:17 Tải xuống
Chapter 143 10-08-2021 03:49:06 Tải xuống
Chapter 144 10-08-2021 03:49:06 Tải xuống
Chapter 145 10-08-2021 03:48:42 Tải xuống
Chapter 146 10-08-2021 03:48:43 Tải xuống
Chapter 147 10-08-2021 03:48:30 Tải xuống
Chapter 148 10-08-2021 03:48:30 Tải xuống
Chapter 149 10-08-2021 03:48:20 Tải xuống
Chapter 150 10-08-2021 03:48:20 Tải xuống
Chapter 151 10-08-2021 03:48:08 Tải xuống
Chapter 152 10-08-2021 03:47:50 Tải xuống
Chapter 153 10-08-2021 03:47:38 Tải xuống
Chapter 154 10-08-2021 03:47:26 Tải xuống
Chapter 155 10-08-2021 03:47:16 Tải xuống
Chapter 156 10-08-2021 03:47:01 Tải xuống
Chapter 157 10-08-2021 04:16:13 Tải xuống
Chapter 158 12-09-2021 11:59:42 Tải xuống
Chapter 159 11-12-2022 22:17:02 Tải xuống
Chapter 160 26-05-2023 20:35:51 Tải xuống
Chapter 161 09-09-2023 01:25:57 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
》♧[NTG vn]♧《 - 3 năm trước
Tôi đã đến với trang truyện mới có j hỏi ngu mong ae thông cảm :)
Trả Lời
...
t - 3 năm trước
ko tai dc
...
khiem - 3 năm trước
ebook full dịch cho ai cầnhttps://files.pw/sxws5x8d5s11
Trả Lời
...
Team xem chùa - 4 năm trước
Mấy tuần ra 1 chap vậy
Trả Lời
...
Mr Raindrop - 3 năm trước
1 tuần
...
Nguyễn Hiền Gia Bảo - 4 năm trước
có truyện nào có nội dung như main lọt xác hay main giấu nghề tương tự như này không cho mình xin với
Trả Lời
...
Vu - 4 năm trước
Coi con đường đế vương cũng dc
...
Tanlanh nguyên - 4 năm trước
Quốc vương vạn tuế. Xem chưa
...
Vương Trần - 4 năm trước
đấu chiến cường triều:))
...
Giun - 4 năm trước
cùng câu hỏi, toàn chức xem rồi, thích mấy thể loại này ghê
...
1 Mol(.) - 4 năm trước
Truyện toàn chức phép sư đó bạn ;)