Loading...

Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: , Comedy , Drama , Fantasy , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 19-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tuyết sơn xích thố tinh (thỏ đỏ thành tinh ở Tuyết Sơn) – Hồ Mị vì ham chơi nên đến phàm trần, xông vào cung điện và trúng tiếng sét ái tình với hoàng đế Long Huyên. Thế là Hồ Mị quyết tân hoá thân thành người đến phàm gian, bắt đầu hành trình theo đuổi tình yêu. Nhưng không ngờ, hình dạng người của Hồ Mị lại giống hệt vương phi bỏ trốn của Cảnh Vương, bị tưởng nhầm là Cảnh vương phi, Hồ Mị bị bắt về vương phủ. Tên vương gia thô lô lỗ này còn hạn chế hết tự do của Hồ Mị, nhân danh tình yêu giam cầm, khiến Hồ Mị vô cùng đau khổ.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 101 20-09-2019 02:01:01 Tải xuống
Chapter 100 17-09-2019 12:06:15 Tải xuống
Chapter 99 16-09-2019 01:00:36 Tải xuống
Chapter 98 07-09-2019 16:00:20 Tải xuống
Chapter 97 03-09-2019 14:00:17 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 06-05-2019 12:48:11 Tải xuống
Chapter 2 08-04-2019 23:10:46 Tải xuống
Chapter 3 08-04-2019 23:10:52 Tải xuống
Chapter 4 06-05-2019 12:48:14 Tải xuống
Chapter 5 06-05-2019 12:48:17 Tải xuống
Chapter 6 06-05-2019 12:48:20 Tải xuống
Chapter 7 06-05-2019 12:48:22 Tải xuống
Chapter 8 06-05-2019 12:48:25 Tải xuống
Chapter 9 06-05-2019 12:48:28 Tải xuống
Chapter 10 06-05-2019 12:48:31 Tải xuống
Chapter 11 06-05-2019 12:48:34 Tải xuống
Chapter 12 06-05-2019 12:48:38 Tải xuống
Chapter 13 06-05-2019 12:48:41 Tải xuống
Chapter 14 06-05-2019 12:48:43 Tải xuống
Chapter 15 06-05-2019 12:48:46 Tải xuống
Chapter 16 06-05-2019 12:48:50 Tải xuống
Chapter 17 06-05-2019 12:48:53 Tải xuống
Chapter 18 06-05-2019 12:48:56 Tải xuống
Chapter 19 06-05-2019 12:48:58 Tải xuống
Chapter 20 06-05-2019 13:00:08 Tải xuống
Chapter 21 08-05-2019 21:05:53 Tải xuống
Chapter 22 08-05-2019 21:42:56 Tải xuống
Chapter 23 09-05-2019 16:30:13 Tải xuống
Chapter 24 10-05-2019 21:00:32 Tải xuống
Chapter 25 02-06-2019 12:14:57 Tải xuống
Chapter 26 02-06-2019 12:14:54 Tải xuống
Chapter 27 02-06-2019 12:15:01 Tải xuống
Chapter 28 02-06-2019 11:18:12 Tải xuống
Chapter 29 02-06-2019 12:15:06 Tải xuống
Chapter 30 02-06-2019 12:15:08 Tải xuống
Chapter 31 02-06-2019 12:15:11 Tải xuống
Chapter 32 02-06-2019 11:18:21 Tải xuống
Chapter 33 02-06-2019 11:18:25 Tải xuống
Chapter 34 30-05-2019 16:44:06 Tải xuống
Chapter 35 31-05-2019 14:06:13 Tải xuống
Chapter 36 01-06-2019 12:33:16 Tải xuống
Chapter 37 07-06-2019 16:54:11 Tải xuống
Chapter 38 08-06-2019 12:42:09 Tải xuống
Chapter 39 09-06-2019 19:12:19 Tải xuống
Chapter 40 10-06-2019 12:36:24 Tải xuống
Chapter 41 12-06-2019 15:24:10 Tải xuống
Chapter 42 16-06-2019 16:51:00 Tải xuống
Chapter 43 16-06-2019 16:52:57 Tải xuống
Chapter 44 16-06-2019 01:02:38 Tải xuống
Chapter 45 17-06-2019 15:36:23 Tải xuống
Chapter 46 18-06-2019 17:48:06 Tải xuống
Chapter 47 19-06-2019 12:42:09 Tải xuống
Chapter 48 20-06-2019 16:12:23 Tải xuống
Chapter 49 21-06-2019 18:24:11 Tải xuống
Chapter 50 22-06-2019 13:54:11 Tải xuống
Chapter 51 23-06-2019 14:42:16 Tải xuống
Chapter 52 25-06-2019 15:36:13 Tải xuống
Chapter 53 26-06-2019 18:18:13 Tải xuống
Chapter 54 28-06-2019 19:00:35 Tải xuống
Chapter 55 29-06-2019 18:18:13 Tải xuống
Chapter 56 30-06-2019 12:54:18 Tải xuống
Chapter 57 02-07-2019 15:06:16 Tải xuống
Chapter 58 03-07-2019 12:24:09 Tải xuống
Chapter 59 04-07-2019 14:24:19 Tải xuống
Chapter 60 05-07-2019 12:36:13 Tải xuống
Chapter 61 06-07-2019 18:06:22 Tải xuống
Chapter 62 07-07-2019 16:00:13 Tải xuống
Chapter 63 08-07-2019 19:00:31 Tải xuống
Chapter 64 09-07-2019 19:07:02 Tải xuống
Chapter 65 10-07-2019 13:00:10 Tải xuống
Chapter 66 11-07-2019 17:50:17 Tải xuống
Chapter 67 12-07-2019 16:54:11 Tải xuống
Chapter 68 16-07-2019 14:00:44 Tải xuống
Chapter 69 25-07-2019 00:16:12 Tải xuống
Chapter 70 25-07-2019 03:02:24 Tải xuống
Chapter 71 25-07-2019 03:04:33 Tải xuống
Chapter 72 30-07-2019 10:08:33 Tải xuống
Chapter 73 30-07-2019 05:02:56 Tải xuống
Chapter 74 30-07-2019 06:05:12 Tải xuống
Chapter 75 30-07-2019 08:30:31 Tải xuống
Chapter 76 29-07-2019 19:00:47 Tải xuống
Chapter 77 30-07-2019 16:12:19 Tải xuống
Chapter 78 31-07-2019 12:06:14 Tải xuống
Chapter 79 01-08-2019 13:00:17 Tải xuống
Chapter 80 02-08-2019 14:54:13 Tải xuống
Chapter 81 03-08-2019 11:48:23 Tải xuống
Chapter 82 04-08-2019 14:48:18 Tải xuống
Chapter 83 05-08-2019 13:18:17 Tải xuống
Chapter 84 06-08-2019 13:42:10 Tải xuống
Chapter 85 07-08-2019 15:49:59 Tải xuống
Chapter 86 08-08-2019 14:36:13 Tải xuống
Chapter 87 09-08-2019 14:36:23 Tải xuống
Chapter 88 10-08-2019 19:00:40 Tải xuống
Chapter 89 11-08-2019 16:00:19 Tải xuống
Chapter 90 15-08-2019 18:12:16 Tải xuống
Chapter 91 16-08-2019 13:06:24 Tải xuống
Chapter 92 18-08-2019 12:48:14 Tải xuống
Chapter 93 19-08-2019 13:30:14 Tải xuống
Chapter 94 25-08-2019 16:42:09 Tải xuống
Chapter 95 27-08-2019 14:48:15 Tải xuống
Chapter 96 03-09-2019 14:00:16 Tải xuống
Chapter 97 03-09-2019 14:00:17 Tải xuống
Chapter 98 07-09-2019 16:00:20 Tải xuống
Chapter 99 16-09-2019 01:00:36 Tải xuống
Chapter 100 17-09-2019 12:06:15 Tải xuống
Chapter 101 20-09-2019 02:01:01 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh