Loading...

Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: , Comedy , Drama , Fantasy , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 17-06-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tuyết sơn xích thố tinh (thỏ đỏ thành tinh ở Tuyết Sơn) – Hồ Mị vì ham chơi nên đến phàm trần, xông vào cung điện và trúng tiếng sét ái tình với hoàng đế Long Huyên. Thế là Hồ Mị quyết tân hoá thân thành người đến phàm gian, bắt đầu hành trình theo đuổi tình yêu. Nhưng không ngờ, hình dạng người của Hồ Mị lại giống hệt vương phi bỏ trốn của Cảnh Vương, bị tưởng nhầm là Cảnh vương phi, Hồ Mị bị bắt về vương phủ. Tên vương gia thô lô lỗ này còn hạn chế hết tự do của Hồ Mị, nhân danh tình yêu giam cầm, khiến Hồ Mị vô cùng đau khổ.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 45 17-06-2019 15:36:23 Tải xuống
Chapter 44 16-06-2019 01:02:38 Tải xuống
Chapter 43 16-06-2019 16:52:57 Tải xuống
Chapter 42 16-06-2019 16:51:00 Tải xuống
Chapter 41 12-06-2019 15:24:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 06-05-2019 12:48:11 Tải xuống
Chapter 2 08-04-2019 23:10:46 Tải xuống
Chapter 3 08-04-2019 23:10:52 Tải xuống
Chapter 4 06-05-2019 12:48:14 Tải xuống
Chapter 5 06-05-2019 12:48:17 Tải xuống
Chapter 6 06-05-2019 12:48:20 Tải xuống
Chapter 7 06-05-2019 12:48:22 Tải xuống
Chapter 8 06-05-2019 12:48:25 Tải xuống
Chapter 9 06-05-2019 12:48:28 Tải xuống
Chapter 10 06-05-2019 12:48:31 Tải xuống
Chapter 11 06-05-2019 12:48:34 Tải xuống
Chapter 12 06-05-2019 12:48:38 Tải xuống
Chapter 13 06-05-2019 12:48:41 Tải xuống
Chapter 14 06-05-2019 12:48:43 Tải xuống
Chapter 15 06-05-2019 12:48:46 Tải xuống
Chapter 16 06-05-2019 12:48:50 Tải xuống
Chapter 17 06-05-2019 12:48:53 Tải xuống
Chapter 18 06-05-2019 12:48:56 Tải xuống
Chapter 19 06-05-2019 12:48:58 Tải xuống
Chapter 20 06-05-2019 13:00:08 Tải xuống
Chapter 21 08-05-2019 21:05:53 Tải xuống
Chapter 22 08-05-2019 21:42:56 Tải xuống
Chapter 23 09-05-2019 16:30:13 Tải xuống
Chapter 24 10-05-2019 21:00:32 Tải xuống
Chapter 25 02-06-2019 12:14:57 Tải xuống
Chapter 26 02-06-2019 12:14:54 Tải xuống
Chapter 27 02-06-2019 12:15:01 Tải xuống
Chapter 28 02-06-2019 11:18:12 Tải xuống
Chapter 29 02-06-2019 12:15:06 Tải xuống
Chapter 30 02-06-2019 12:15:08 Tải xuống
Chapter 31 02-06-2019 12:15:11 Tải xuống
Chapter 32 02-06-2019 11:18:21 Tải xuống
Chapter 33 02-06-2019 11:18:25 Tải xuống
Chapter 34 30-05-2019 16:44:06 Tải xuống
Chapter 35 31-05-2019 14:06:13 Tải xuống
Chapter 36 01-06-2019 12:33:16 Tải xuống
Chapter 37 07-06-2019 16:54:11 Tải xuống
Chapter 38 08-06-2019 12:42:09 Tải xuống
Chapter 39 09-06-2019 19:12:19 Tải xuống
Chapter 40 10-06-2019 12:36:24 Tải xuống
Chapter 41 12-06-2019 15:24:10 Tải xuống
Chapter 42 16-06-2019 16:51:00 Tải xuống
Chapter 43 16-06-2019 16:52:57 Tải xuống
Chapter 44 16-06-2019 01:02:38 Tải xuống
Chapter 45 17-06-2019 15:36:23 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh