Tối Cường Thăng Cấp

Tác giả: Thủ Duyệt
Thể loại: Comedy , Manhua , Mystery , Supernatural , Truyện Màu , Webtoon ,
Lần cập nhật cuối: 10-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hệ thống trong tay, thiên hạ ta có! Ta muốn có người đẹp xinh nhất, quyền lực ta lớn nhất, thân phận ta tôn quý nhất! Cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, ta phải là chí cao vô thượng!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 284: Sai 23-04-2021 20:30:07 Tải xuống
Chapter 218 10-05-2021 21:00:56 Tải xuống
Chapter 217 11-05-2021 07:20:08 Tải xuống
Chapter 216 12-05-2021 00:18:29 Tải xuống
Chapter 215 12-05-2021 00:06:34 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 11-05-2019 00:06:09 Tải xuống
Chapter 2 11-05-2019 00:06:14 Tải xuống
Chapter 3 11-05-2019 00:06:17 Tải xuống
Chapter 4 11-05-2019 00:24:08 Tải xuống
Chapter 5 26-09-2020 08:57:23 Tải xuống
Chapter 6 26-09-2020 08:44:52 Tải xuống
Chapter 7 26-09-2020 08:44:49 Tải xuống
Chapter 8 26-09-2020 08:44:46 Tải xuống
Chapter 9 26-09-2020 08:44:44 Tải xuống
Chapter 10 26-09-2020 08:44:40 Tải xuống
Chapter 11 26-09-2020 08:44:35 Tải xuống
Chapter 12 26-09-2020 08:44:32 Tải xuống
Chapter 13 26-09-2020 08:44:30 Tải xuống
Chapter 14 26-09-2020 08:44:27 Tải xuống
Chapter 15 26-09-2020 08:44:24 Tải xuống
Chapter 16 26-09-2020 08:44:22 Tải xuống
Chapter 17 26-09-2020 08:44:19 Tải xuống
Chapter 18 26-09-2020 08:57:18 Tải xuống
Chapter 19 26-09-2020 08:44:14 Tải xuống
Chapter 20 26-09-2020 08:44:14 Tải xuống
Chapter 21 26-09-2020 08:57:17 Tải xuống
Chapter 22 26-09-2020 08:44:09 Tải xuống
Chapter 23 26-09-2020 08:44:07 Tải xuống
Chapter 24 26-09-2020 08:44:04 Tải xuống
Chapter 25 26-09-2020 08:44:01 Tải xuống
Chapter 26 26-09-2020 08:43:59 Tải xuống
Chapter 27 26-09-2020 09:06:32 Tải xuống
Chapter 28 26-09-2020 08:43:57 Tải xuống
Chapter 29 26-09-2020 08:54:53 Tải xuống
Chapter 30 26-09-2020 08:43:53 Tải xuống
Chapter 31 26-09-2020 08:54:50 Tải xuống
Chapter 32 26-09-2020 08:43:50 Tải xuống
Chapter 33 26-09-2020 08:54:49 Tải xuống
Chapter 34 26-09-2020 08:43:46 Tải xuống
Chapter 35 26-09-2020 08:43:44 Tải xuống
Chapter 36 26-09-2020 08:43:42 Tải xuống
Chapter 37 26-09-2020 08:43:39 Tải xuống
Chapter 38 26-09-2020 08:43:37 Tải xuống
Chapter 39 26-09-2020 09:06:29 Tải xuống
Chapter 40 26-09-2020 08:43:34 Tải xuống
Chapter 41 26-09-2020 08:54:46 Tải xuống
Chapter 42 26-09-2020 08:43:30 Tải xuống
Chapter 43 26-09-2020 08:43:28 Tải xuống
Chapter 44 26-09-2020 09:06:26 Tải xuống
Chapter 45 26-09-2020 08:43:24 Tải xuống
Chapter 46 26-09-2020 08:54:43 Tải xuống
Chapter 47 26-09-2020 08:43:20 Tải xuống
Chapter 48 26-09-2020 08:43:18 Tải xuống
Chapter 49 26-09-2020 08:43:15 Tải xuống
Chapter 50 26-09-2020 08:43:13 Tải xuống
Chapter 51 26-09-2020 08:43:10 Tải xuống
Chapter 52 26-09-2020 08:43:07 Tải xuống
Chapter 53 26-09-2020 08:43:05 Tải xuống
Chapter 54 26-09-2020 08:43:02 Tải xuống
Chapter 55 26-09-2020 08:43:00 Tải xuống
Chapter 56 26-09-2020 08:42:57 Tải xuống
Chapter 57 26-09-2020 08:42:54 Tải xuống
Chapter 58 26-09-2020 08:42:52 Tải xuống
Chapter 59 26-09-2020 08:42:50 Tải xuống
Chapter 60 26-09-2020 08:54:38 Tải xuống
Chapter 61 26-09-2020 08:42:47 Tải xuống
Chapter 62 26-09-2020 08:42:43 Tải xuống
Chapter 63 26-09-2020 08:42:43 Tải xuống
Chapter 64 26-09-2020 08:54:39 Tải xuống
Chapter 65 26-09-2020 08:54:34 Tải xuống
Chapter 66 26-09-2020 08:42:04 Tải xuống
Chapter 67 26-09-2020 08:42:04 Tải xuống
Chapter 68 26-09-2020 08:54:33 Tải xuống
Chapter 69 26-09-2020 08:41:58 Tải xuống
Chapter 70 26-09-2020 08:41:55 Tải xuống
Chapter 71 26-09-2020 08:41:53 Tải xuống
Chapter 72 26-09-2020 08:41:51 Tải xuống
Chapter 73 26-09-2020 08:41:49 Tải xuống
Chapter 74 26-09-2020 08:54:28 Tải xuống
Chapter 75 26-09-2020 08:41:45 Tải xuống
Chapter 76 26-09-2020 08:41:41 Tải xuống
Chapter 77 26-09-2020 08:41:41 Tải xuống
Chapter 78 26-09-2020 08:41:35 Tải xuống
Chapter 79 26-09-2020 08:41:35 Tải xuống
Chapter 80 26-09-2020 08:41:31 Tải xuống
Chapter 81 26-09-2020 08:41:31 Tải xuống
Chapter 82 26-09-2020 08:41:27 Tải xuống
Chapter 83 26-09-2020 08:41:26 Tải xuống
Chapter 84 26-09-2020 08:41:23 Tải xuống
Chapter 85 26-09-2020 08:41:22 Tải xuống
Chapter 86 26-09-2020 08:54:28 Tải xuống
Chapter 87 26-09-2020 08:41:17 Tải xuống
Chapter 88 26-09-2020 08:41:15 Tải xuống
Chapter 89 26-09-2020 08:54:23 Tải xuống
Chapter 90 26-09-2020 08:54:23 Tải xuống
Chapter 91 26-09-2020 08:41:09 Tải xuống
Chapter 92 26-09-2020 08:41:06 Tải xuống
Chapter 93 26-09-2020 08:41:04 Tải xuống
Chapter 94 26-09-2020 08:41:02 Tải xuống
Chapter 95 26-09-2020 08:40:59 Tải xuống
Chapter 96 26-09-2020 08:40:57 Tải xuống
Chapter 97 26-09-2020 09:03:35 Tải xuống
Chapter 98 26-09-2020 09:03:47 Tải xuống
Chapter 99 26-09-2020 08:40:52 Tải xuống
Chapter 100 26-09-2020 08:40:50 Tải xuống
Chapter 101 26-09-2020 08:40:47 Tải xuống
Chapter 102 26-09-2020 08:40:45 Tải xuống
Chapter 103 26-09-2020 08:51:44 Tải xuống
Chapter 104 26-09-2020 08:51:41 Tải xuống
Chapter 105 26-09-2020 08:40:41 Tải xuống
Chapter 106 26-09-2020 08:40:39 Tải xuống
Chapter 107 26-09-2020 08:40:37 Tải xuống
Chapter 108 26-09-2020 08:40:34 Tải xuống
Chapter 109 26-09-2020 08:40:33 Tải xuống
Chapter 110 26-09-2020 08:40:29 Tải xuống
Chapter 111 26-09-2020 08:40:28 Tải xuống
Chapter 112 26-09-2020 08:51:39 Tải xuống
Chapter 113 26-09-2020 08:40:22 Tải xuống
Chapter 114 26-09-2020 08:40:20 Tải xuống
Chapter 115 26-09-2020 08:40:17 Tải xuống
Chapter 116 26-09-2020 08:40:14 Tải xuống
Chapter 117 26-09-2020 08:40:12 Tải xuống
Chapter 118 26-09-2020 08:40:10 Tải xuống
Chapter 119 26-09-2020 08:40:08 Tải xuống
Chapter 120 26-09-2020 08:40:05 Tải xuống
Chapter 121 26-09-2020 08:39:03 Tải xuống
Chapter 122 26-09-2020 08:39:00 Tải xuống
Chapter 123 26-09-2020 08:38:57 Tải xuống
Chapter 124 26-09-2020 08:38:57 Tải xuống
Chapter 125 26-09-2020 08:38:53 Tải xuống
Chapter 126 26-09-2020 08:38:52 Tải xuống
Chapter 127 26-09-2020 08:51:37 Tải xuống
Chapter 128 26-09-2020 08:38:49 Tải xuống
Chapter 129 26-09-2020 08:51:34 Tải xuống
Chapter 130 26-09-2020 08:38:45 Tải xuống
Chapter 131 26-09-2020 08:38:42 Tải xuống
Chapter 132 26-09-2020 08:38:40 Tải xuống
Chapter 133 26-09-2020 08:38:37 Tải xuống
Chapter 134 26-09-2020 08:38:35 Tải xuống
Chapter 135 26-09-2020 08:38:32 Tải xuống
Chapter 136 26-09-2020 08:38:30 Tải xuống
Chapter 137 26-09-2020 08:38:27 Tải xuống
Chapter 138 26-09-2020 08:38:25 Tải xuống
Chapter 139 26-09-2020 08:38:22 Tải xuống
Chapter 140 26-09-2020 08:51:33 Tải xuống
Chapter 141 26-09-2020 08:38:19 Tải xuống
Chapter 142 26-09-2020 08:38:15 Tải xuống
Chapter 143 22-09-2020 17:15:11 Tải xuống
Chapter 144 22-09-2020 17:02:26 Tải xuống
Chapter 145 22-09-2020 17:02:21 Tải xuống
Chapter 146 22-09-2020 17:01:55 Tải xuống
Chapter 147 24-09-2020 20:36:26 Tải xuống
Chapter 148 28-09-2020 09:00:22 Tải xuống
Chapter 149 02-10-2020 17:00:24 Tải xuống
Chapter 150 05-10-2020 15:12:38 Tải xuống
Chapter 151 05-10-2020 15:12:33 Tải xuống
Chapter 152 05-10-2020 15:12:28 Tải xuống
Chapter 153 02-12-2020 14:04:17 Tải xuống
Chapter 154 02-12-2020 14:04:08 Tải xuống
Chapter 155 02-12-2020 14:04:00 Tải xuống
Chapter 156 02-12-2020 14:04:03 Tải xuống
Chapter 157 02-12-2020 14:03:56 Tải xuống
Chapter 158 02-12-2020 14:03:53 Tải xuống
Chapter 159 02-12-2020 14:03:50 Tải xuống
Chapter 160 02-12-2020 14:03:48 Tải xuống
Chapter 161 02-12-2020 14:03:47 Tải xuống
Chapter 162 02-12-2020 14:03:43 Tải xuống
Chapter 163 30-11-2020 17:35:19 Tải xuống
Chapter 164 02-12-2020 14:03:38 Tải xuống
Chapter 165 02-12-2020 14:03:35 Tải xuống
Chapter 166 02-12-2020 14:03:32 Tải xuống
Chapter 167 02-12-2020 14:03:31 Tải xuống
Chapter 168 30-11-2020 17:32:53 Tải xuống
Chapter 169 30-11-2020 17:32:50 Tải xuống
Chapter 170 02-12-2020 14:03:27 Tải xuống
Chapter 171 30-11-2020 17:31:27 Tải xuống
Chapter 172 02-12-2020 14:03:25 Tải xuống
Chapter 173 08-12-2020 12:24:38 Tải xuống
Chapter 174 08-12-2020 12:12:37 Tải xuống
Chapter 175 11-12-2020 15:42:10 Tải xuống
Chapter 176 21-12-2020 11:43:15 Tải xuống
Chapter 177 21-12-2020 11:43:07 Tải xuống
Chapter 178 21-12-2020 16:06:17 Tải xuống
Chapter 179 25-12-2020 22:12:15 Tải xuống
Chapter 180 29-12-2020 23:07:39 Tải xuống
Chapter 181 02-01-2021 08:06:29 Tải xuống
Chapter 182 06-01-2021 12:00:18 Tải xuống
Chapter 183 08-01-2021 11:00:11 Tải xuống
Chapter 184 11-01-2021 18:54:41 Tải xuống
Chapter 185 14-01-2021 19:54:28 Tải xuống
Chapter 186 19-01-2021 11:24:27 Tải xuống
Chapter 187 22-01-2021 09:06:16 Tải xuống
Chapter 188 27-01-2021 19:06:28 Tải xuống
Chapter 189 31-01-2021 15:31:26 Tải xuống
Chapter 190 04-02-2021 17:12:32 Tải xuống
Chapter 191 05-02-2021 10:24:32 Tải xuống
Chapter 192 08-02-2021 05:48:08 Tải xuống
Chapter 193 19-02-2021 09:20:10 Tải xuống
Chapter 194 19-02-2021 09:31:19 Tải xuống
Chapter 195 19-02-2021 09:18:42 Tải xuống
Chapter 196 22-02-2021 05:26:17 Tải xuống
Chapter 197 22-02-2021 05:25:59 Tải xuống
Chapter 198 05-03-2021 20:24:04 Tải xuống
Chapter 199 05-03-2021 20:24:11 Tải xuống
Chapter 200 05-03-2021 20:24:11 Tải xuống
Chapter 201 08-03-2021 09:36:02 Tải xuống
Chapter 202 14-03-2021 21:54:03 Tải xuống
Chapter 203 14-03-2021 21:54:03 Tải xuống
Chapter 204 19-03-2021 10:42:03 Tải xuống
Chapter 205 10-04-2021 07:08:27 Tải xuống
Chapter 206 03-04-2021 07:49:19 Tải xuống
Chapter 207 03-04-2021 06:41:25 Tải xuống
Chapter 208 02-04-2021 14:31:08 Tải xuống
Chapter 209 07-04-2021 17:06:38 Tải xuống
Chapter 210 12-04-2021 20:20:51 Tải xuống
Chapter 211 19-04-2021 16:36:05 Tải xuống
Chapter 212 19-04-2021 16:36:05 Tải xuống
Chapter 213 23-04-2021 19:06:02 Tải xuống
Chapter 214 23-04-2021 20:30:03 Tải xuống
Chapter 215 12-05-2021 00:06:34 Tải xuống
Chapter 216 12-05-2021 00:18:29 Tải xuống
Chapter 217 11-05-2021 07:20:08 Tải xuống
Chapter 218 10-05-2021 21:00:56 Tải xuống
Chapter 284: Sai 23-04-2021 20:30:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh