Loading...

Boku to Kimi no Taisetsu na Hanashi

Tác giả: Robiko
Thể loại: Comedy , Drama , Romance , School Life , Shoujo , Ngôn Tình
Lần cập nhật cuối: 25-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sơ lược: Một lời tỏ tình bất ngờ nơi ga xe lửa...
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 26-04-2019 12:40:39 Tải xuống
Chapter 2 25-05-2020 07:58:40 Tải xuống
Chapter 3 04-12-2018 00:16:33 Tải xuống
Chapter 4 04-12-2018 00:16:36 Tải xuống
Chapter 5 04-12-2018 00:16:41 Tải xuống
Chapter 6 04-12-2018 00:16:45 Tải xuống
Chapter 7 04-12-2018 00:16:49 Tải xuống
Chapter 8 04-12-2018 00:16:51 Tải xuống
Chapter 9 04-12-2018 00:16:55 Tải xuống
Chapter 10 04-12-2018 00:16:55 Tải xuống
Chapter 11 04-12-2018 00:17:01 Tải xuống
Chapter 12 04-12-2018 00:17:16 Tải xuống
Chapter 13: Cậu sẽ thích tớ chứ? 04-12-2018 00:17:15 Tải xuống
Chapter 14 04-12-2018 00:17:15 Tải xuống
Chapter 15 04-12-2018 00:17:20 Tải xuống
Chapter 16: Azuma-kun đã quên rồi (Phần sau) 04-12-2018 00:17:21 Tải xuống
Chapter 17 02-06-2019 21:18:14 Tải xuống
Chapter 18: Học sinh trung học và những cuộc gặp gỡ dây mơ rễ má 02-06-2019 21:18:17 Tải xuống
Chapter 19 02-06-2019 21:18:22 Tải xuống
Chapter 20 23-04-2020 17:59:45 Tải xuống
Chapter 21 25-05-2020 00:12:12 Tải xuống
Chapter 22 25-05-2020 13:29:22 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh