Cao Đẳng Linh Hồn

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 28-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một cái vô thần luận thiếu niên tưởng thuận gió bởi vì một lần ngoài ý muốn thu hoạch được một loại thần kỳ lực lượng, bằng vào loại lực lượng này, hắn có thể nhẹ nhõm hóa giải thế gian kinh khủng nhất, nhất khiến người e ngại sự kiện. Nhiệm vụ lần này là cứu vớt một cái mất tích thiếu niên, địa điểm thì là khiến người nghe tin đã sợ mất mật Côn phệ nham! Nhìn hắn như thế nào một đi ngang qua quan trảm tướng! Dũng đấu Tà Linh! Không muốn ở trước mặt ta giả thần giả quỷ! Nếu không hết thảy đánh nổ!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 156: Raw 21-09-2022 21:34:46 Tải xuống
Chapter 155: Raw 27-03-2022 20:40:08 Tải xuống
Chapter 154: Raw 26-03-2022 14:30:12 Tải xuống
Chapter 154 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 153: Raw 24-03-2022 13:00:13 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 17-03-2022 05:00:05 Tải xuống
Chapter 2 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 3 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 4 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 5 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 6 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 7 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 8 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 9 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 10 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 11 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 12 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 13 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 14 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 15 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 16 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 17 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 18 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 19 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 20 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 21 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 22 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 23 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 24 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 25 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 26 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 27 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 28 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 29 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 30 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 31 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 32 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 33 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 34 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 35 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 36 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 37 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 38 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 39 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 40 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 41 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 42 15-12-2019 04:17:45 Tải xuống
Chapter 42.1 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 42.2 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 43 15-12-2019 04:16:44 Tải xuống
Chapter 43.1 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 43.2 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 44.1 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 44.2 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 45 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 46 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 47 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 48 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 49 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 50 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 51.1 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 51.2 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 51.3 17-03-2022 05:00:06 Tải xuống
Chapter 52.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 52.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 52.3 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 53.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 53.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 53.3 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 54.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 54.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 54.3 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 55.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 55.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 55.3 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 56.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 56.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 56.3 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 57.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 57.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 57.3 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 58.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 58.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 59.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 59.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 60 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 60.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 61.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 61.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 62.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 62.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 63.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 63.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 64.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 64.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 65.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 65.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 65.2: 64.2 26-09-2020 05:47:11 Tải xuống
Chapter 66.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 66.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 67.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 67.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 68 16-01-2021 14:18:24 Tải xuống
Chapter 68.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 68.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 69.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 69.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 70.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 70.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 71.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 71.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 72.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 72.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 73.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 73.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 74.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 74.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 75.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 75.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 76.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 76.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 77.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 77.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 78.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 78.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 79.1 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 79.2 17-03-2022 05:00:07 Tải xuống
Chapter 80 16-01-2021 14:18:25 Tải xuống
Chapter 80.1 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 80.2 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 81.1 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 81.2 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 82 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 82.2 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 83 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 83.2 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 84 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 84.2 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 84.5 16-01-2021 14:18:15 Tải xuống
Chapter 85 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 85.2 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 86 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 86.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 87 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 87.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 88 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 88.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 89 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 89.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 90 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 90.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 91 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 91.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 92 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 92.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 93 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 93.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 94 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 94.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 95 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 95.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 96 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 96.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 97 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 97.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 98 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 98.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 99 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 99.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 100 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 100.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 101 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 101.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 102 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 102.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 103 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 103.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 104 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 104.5 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 105 17-03-2022 05:00:08 Tải xuống
Chapter 105.5 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 105: 5 18-03-2021 10:12:03 Tải xuống
Chapter 106 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 106.5 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 106: 5 18-03-2021 10:12:04 Tải xuống
Chapter 107 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 107.5 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 107: 5 18-03-2021 10:12:04 Tải xuống
Chapter 108 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 108.5 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 108: 5 18-03-2021 10:12:04 Tải xuống
Chapter 109 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 109.5 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 109: 5 18-03-2021 10:12:04 Tải xuống
Chapter 110 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 110.5 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 110: 5 18-03-2021 10:12:04 Tải xuống
Chapter 111 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 111.5 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 111: 5 18-03-2021 10:12:04 Tải xuống
Chapter 112 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 112.5 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 112: 5 18-03-2021 10:12:04 Tải xuống
Chapter 113 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 113.5 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 114 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 115 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 116 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 117 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 118 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 119 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 120 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 121 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 122 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 123 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 124 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 125 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 126 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 127 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 128 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 129 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 130 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 131 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 132 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 133 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 134 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 135 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 136 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 137 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 138 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 139 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 140 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 141 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 142 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 143 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 144 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 145 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 146 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 147 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 148 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 149 20-03-2022 13:40:09 Tải xuống
Chapter 149: Raw 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 150 23-03-2022 04:30:02 Tải xuống
Chapter 150: Raw 17-03-2022 05:00:09 Tải xuống
Chapter 151 24-03-2022 13:00:13 Tải xuống
Chapter 151: Raw 20-03-2022 13:40:09 Tải xuống
Chapter 152 26-03-2022 14:30:12 Tải xuống
Chapter 152: Raw 23-03-2022 04:30:02 Tải xuống
Chapter 153 27-03-2022 20:40:08 Tải xuống
Chapter 153: Raw 24-03-2022 13:00:13 Tải xuống
Chapter 154 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 154: Raw 26-03-2022 14:30:12 Tải xuống
Chapter 155: Raw 27-03-2022 20:40:08 Tải xuống
Chapter 156: Raw 21-09-2022 21:34:46 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh