Yuusha Party wo Tsuihou Sareta Beast Tamer, Saikyou Shuzoku Nekomimi Shojo to Deau

Tác giả: Suzu Miyama
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Romance , Slice of Life ,
Lần cập nhật cuối: 15-09-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Bị đuổi khỏi nhóm vì kỹ năng thuần hóa thú khá vô ích. anh main nhà ta đành một mình đi phiêu lưu và vô tình gặp bé người thú (người thú và kỹ năng thuần thú :v các bạn biết rồi đó)
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 55 25-09-2021 00:28:59 Tải xuống
Chapter 54 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 53 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 52 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 51 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-09-2021 08:13:27 Tải xuống
Chapter 2 10-09-2021 08:13:27 Tải xuống
Chapter 2: Raw 06-07-2021 19:40:07 Tải xuống
Chapter 3 10-09-2021 08:13:27 Tải xuống
Chapter 4 10-09-2021 08:13:27 Tải xuống
Chapter 5 10-09-2021 08:13:27 Tải xuống
Chapter 5: Raw 25-12-2020 08:12:10 Tải xuống
Chapter 6 10-09-2021 08:13:27 Tải xuống
Chapter 7 10-09-2021 08:13:27 Tải xuống
Chapter 8 10-09-2021 08:13:27 Tải xuống
Chapter 9 10-09-2021 08:13:27 Tải xuống
Chapter 10 10-09-2021 08:13:27 Tải xuống
Chapter 11 10-09-2021 08:13:27 Tải xuống
Chapter 12 10-09-2021 08:13:27 Tải xuống
Chapter 13 10-09-2021 08:13:27 Tải xuống
Chapter 14 10-09-2021 08:13:27 Tải xuống
Chapter 15 10-09-2021 08:13:27 Tải xuống
Chapter 15: Raw 06-07-2021 19:40:07 Tải xuống
Chapter 16 10-09-2021 08:13:27 Tải xuống
Chapter 17 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 18 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 19 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 20 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 21 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 22 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 23 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 24 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 25 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 26 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 27 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 28 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 29 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 30 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 31 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 32 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 33 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 34 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 35 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 36 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 37 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 38 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 39 10-09-2021 08:13:28 Tải xuống
Chapter 40 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 40.5 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 41 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 42 10-09-2021 08:13:33 Tải xuống
Chapter 43 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 44 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 45 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 46 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 47 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 48 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 49 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 50 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 51 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 52 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 53 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 54 10-09-2021 08:13:29 Tải xuống
Chapter 55 25-09-2021 00:28:59 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh