Tận Cùng Của Sự Giả Dối

Tác giả: Kaiu Shirai - Posuka Demizu
Thể loại: Drama , Mystery , Psychological , Shounen , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 01-04-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Emma cùng các bạn của mình đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở trại trẻ mồ côi với chỗ ở ấm cúng, thức ăn ngon, những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, những bài kiểm tra khó nhằn và người mẹ (bảo mẫu) dịu dàng. Tuy nhiên, vào 1 đêm nọ, bí mật kinh hoàng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy được Emma khám phá ra
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 173 02-04-2020 05:08:17 Tải xuống
Chapter 172 27-03-2020 22:11:39 Tải xuống
Chapter 171 19-03-2020 15:51:14 Tải xuống
Chapter 170 11-03-2020 20:27:21 Tải xuống
Chapter 169 06-03-2020 22:11:38 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-11-2019 03:30:56 Tải xuống
Chapter 2 05-11-2019 03:30:17 Tải xuống
Chapter 3 05-11-2019 03:29:47 Tải xuống
Chapter 4 05-11-2019 03:29:15 Tải xuống
Chapter 5 05-11-2019 03:28:46 Tải xuống
Chapter 6 05-11-2019 03:28:17 Tải xuống
Chapter 7 05-11-2019 03:25:46 Tải xuống
Chapter 8 05-11-2019 03:25:16 Tải xuống
Chapter 9 05-11-2019 03:23:46 Tải xuống
Chapter 10 05-11-2019 03:21:45 Tải xuống
Chapter 11 05-11-2019 03:21:15 Tải xuống
Chapter 12 05-11-2019 03:20:45 Tải xuống
Chapter 13 05-11-2019 03:20:14 Tải xuống
Chapter 14 05-11-2019 03:19:45 Tải xuống
Chapter 15 05-11-2019 03:19:15 Tải xuống
Chapter 16 05-11-2019 03:18:45 Tải xuống
Chapter 17 05-11-2019 03:18:17 Tải xuống
Chapter 18 05-11-2019 03:17:55 Tải xuống
Chapter 19 05-11-2019 03:17:24 Tải xuống
Chapter 19.5 05-11-2019 03:14:43 Tải xuống
Chapter 20 05-11-2019 03:14:16 Tải xuống
Chapter 20.5 05-11-2019 03:24:42 Tải xuống
Chapter 21 05-11-2019 03:12:56 Tải xuống
Chapter 21.5 05-11-2019 03:10:39 Tải xuống
Chapter 22 05-11-2019 03:10:18 Tải xuống
Chapter 23 05-11-2019 03:09:46 Tải xuống
Chapter 24 05-11-2019 03:09:15 Tải xuống
Chapter 25 05-11-2019 03:08:46 Tải xuống
Chapter 26 05-11-2019 03:08:16 Tải xuống
Chapter 26.5 05-11-2019 03:07:42 Tải xuống
Chapter 27 05-11-2019 03:07:15 Tải xuống
Chapter 28 05-11-2019 03:06:17 Tải xuống
Chapter 29 05-11-2019 03:03:45 Tải xuống
Chapter 30 05-11-2019 03:03:19 Tải xuống
Chapter 31 05-11-2019 02:59:45 Tải xuống
Chapter 32 05-11-2019 02:59:18 Tải xuống
Chapter 33 05-11-2019 02:58:45 Tải xuống
Chapter 34 05-11-2019 02:58:15 Tải xuống
Chapter 35 05-11-2019 02:57:42 Tải xuống
Chapter 35.5 05-11-2019 02:57:11 Tải xuống
Chapter 36 05-11-2019 02:56:47 Tải xuống
Chapter 36.5 05-11-2019 02:56:13 Tải xuống
Chapter 37 05-11-2019 02:55:49 Tải xuống
Chapter 38 05-11-2019 02:55:19 Tải xuống
Chapter 39 05-11-2019 02:52:50 Tải xuống
Chapter 40 05-11-2019 03:02:45 Tải xuống
Chapter 41 05-11-2019 03:01:43 Tải xuống
Chapter 42 05-11-2019 02:48:46 Tải xuống
Chapter 43 05-11-2019 02:48:15 Tải xuống
Chapter 44 05-11-2019 02:47:44 Tải xuống
Chapter 45 05-11-2019 02:47:18 Tải xuống
Chapter 46 05-11-2019 02:46:46 Tải xuống
Chapter 47 05-11-2019 02:46:16 Tải xuống
Chapter 48 05-11-2019 02:45:45 Tải xuống
Chapter 49 05-11-2019 02:45:16 Tải xuống
Chapter 50 05-11-2019 02:44:49 Tải xuống
Chapter 51 05-11-2019 02:44:18 Tải xuống
Chapter 52 05-11-2019 02:52:14 Tải xuống
Chapter 53: B06-32 – Phần 3 05-11-2019 02:40:48 Tải xuống
Chapter 54: B06-32 – Phần 4 05-11-2019 02:39:46 Tải xuống
Chapter 55: B06-32 – Phần 5 05-11-2019 02:37:45 Tải xuống
Chapter 56: Thoải Thuận (1) 05-11-2019 02:37:15 Tải xuống
Chapter 57 05-11-2019 02:36:46 Tải xuống
Chapter 58: Quyết định 05-11-2019 02:36:14 Tải xuống
Chapter 59: Lựa Chọn Khôn Ngoan 05-11-2019 02:35:45 Tải xuống
Chapter 60 05-11-2019 02:35:17 Tải xuống
Chapter 61 05-11-2019 02:34:45 Tải xuống
Chapter 62 05-11-2019 02:34:16 Tải xuống
Chapter 63 05-11-2019 02:33:46 Tải xuống
Chapter 64 05-11-2019 02:33:17 Tải xuống
Chapter 65 05-11-2019 02:30:45 Tải xuống
Chapter 66 05-11-2019 02:29:46 Tải xuống
Chapter 67 05-11-2019 02:28:48 Tải xuống
Chapter 68 05-11-2019 02:26:46 Tải xuống
Chapter 69 05-11-2019 02:26:16 Tải xuống
Chapter 70 05-11-2019 02:25:44 Tải xuống
Chapter 71 05-11-2019 02:25:15 Tải xuống
Chapter 72 05-11-2019 02:24:46 Tải xuống
Chapter 73 05-11-2019 02:24:14 Tải xuống
Chapter 74 05-11-2019 02:23:44 Tải xuống
Chapter 75: Cờ lau vững chãi 05-11-2019 02:23:14 Tải xuống
Chapter 76: Bình minh chiến trận 05-11-2019 02:22:45 Tải xuống
Chapter 77 05-11-2019 02:22:16 Tải xuống
Chapter 78 05-11-2019 04:01:20 Tải xuống
Chapter 79 05-11-2019 02:19:49 Tải xuống
Chapter 80 05-11-2019 02:18:47 Tải xuống
Chapter 81 05-11-2019 02:17:52 Tải xuống
Chapter 82 05-11-2019 02:15:45 Tải xuống
Chapter 83 05-11-2019 02:15:14 Tải xuống
Chapter 84 05-11-2019 02:14:45 Tải xuống
Chapter 85 05-11-2019 02:14:20 Tải xuống
Chapter 86 05-11-2019 02:13:46 Tải xuống
Chapter 87 05-11-2019 02:13:14 Tải xuống
Chapter 88 05-11-2019 02:12:53 Tải xuống
Chapter 89 05-11-2019 02:12:32 Tải xuống
Chapter 90 05-11-2019 02:12:18 Tải xuống
Chapter 91 05-11-2019 02:08:47 Tải xuống
Chapter 92 05-11-2019 02:07:46 Tải xuống
Chapter 93 05-11-2019 02:06:48 Tải xuống
Chapter 94 05-11-2019 02:04:46 Tải xuống
Chapter 95 05-11-2019 02:04:15 Tải xuống
Chapter 96 05-11-2019 02:03:59 Tải xuống
Chapter 97 05-11-2019 02:03:41 Tải xuống
Chapter 98 05-11-2019 02:03:44 Tải xuống
Chapter 99 05-11-2019 02:02:17 Tải xuống
Chapter 100 05-11-2019 02:01:45 Tải xuống
Chapter 101 05-11-2019 02:01:20 Tải xuống
Chapter 102 05-11-2019 02:00:50 Tải xuống
Chapter 103 05-11-2019 02:00:21 Tải xuống
Chapter 104 05-11-2019 01:57:46 Tải xuống
Chapter 105 05-11-2019 01:56:47 Tải xuống
Chapter 106 05-11-2019 01:55:47 Tải xuống
Chapter 107 05-11-2019 01:53:46 Tải xuống
Chapter 108 05-11-2019 01:53:17 Tải xuống
Chapter 109 05-11-2019 01:52:47 Tải xuống
Chapter 110 05-11-2019 01:52:18 Tải xuống
Chapter 111 05-11-2019 01:51:47 Tải xuống
Chapter 112 05-11-2019 01:51:14 Tải xuống
Chapter 113 05-11-2019 01:50:45 Tải xuống
Chapter 114 05-11-2019 01:50:14 Tải xuống
Chapter 115 05-11-2019 01:49:46 Tải xuống
Chapter 116 05-11-2019 01:49:16 Tải xuống
Chapter 117 05-11-2019 02:11:58 Tải xuống
Chapter 118 04-11-2019 12:03:54 Tải xuống
Chapter 119 04-11-2019 12:03:19 Tải xuống
Chapter 120 04-11-2019 12:02:57 Tải xuống
Chapter 121 05-11-2019 01:46:41 Tải xuống
Chapter 122 05-11-2019 01:45:41 Tải xuống
Chapter 123 05-11-2019 01:44:43 Tải xuống
Chapter 124 05-11-2019 01:42:42 Tải xuống
Chapter 125 05-11-2019 01:42:11 Tải xuống
Chapter 126 04-11-2019 12:00:05 Tải xuống
Chapter 127 05-11-2019 01:41:41 Tải xuống
Chapter 128 05-11-2019 01:41:10 Tải xuống
Chapter 128: Raw 23-03-2019 09:00:32 Tải xuống
Chapter 129 04-11-2019 11:57:04 Tải xuống
Chapter 129: Raw 29-03-2019 16:06:08 Tải xuống
Chapter 130 04-11-2019 11:56:34 Tải xuống
Chapter 131 04-11-2019 12:05:12 Tải xuống
Chapter 131: Raw 18-04-2019 11:01:40 Tải xuống
Chapter 132 04-11-2019 12:04:41 Tải xuống
Chapter 132: Raw 23-04-2019 08:28:18 Tải xuống
Chapter 133 04-11-2019 12:04:12 Tải xuống
Chapter 133: Raw 28-04-2019 22:04:17 Tải xuống
Chapter 134 04-11-2019 11:52:52 Tải xuống
Chapter 134: Raw 11-05-2019 01:00:14 Tải xuống
Chapter 135 04-11-2019 11:52:23 Tải xuống
Chapter 136 04-11-2019 11:51:54 Tải xuống
Chapter 136: Raw 01-06-2019 08:37:00 Tải xuống
Chapter 137 04-11-2019 11:59:13 Tải xuống
Chapter 138 04-11-2019 11:58:43 Tải xuống
Chapter 139 04-11-2019 11:58:12 Tải xuống
Chapter 139: Raw 21-06-2019 22:30:17 Tải xuống
Chapter 140 04-11-2019 11:46:50 Tải xuống
Chapter 141 04-11-2019 11:46:23 Tải xuống
Chapter 141: Raw 08-07-2019 08:48:10 Tải xuống
Chapter 142 04-11-2019 11:45:57 Tải xuống
Chapter 143 04-11-2019 11:55:44 Tải xuống
Chapter 143: Raw 20-07-2019 22:37:56 Tải xuống
Chapter 144 04-11-2019 11:44:11 Tải xuống
Chapter 145 04-11-2019 11:43:55 Tải xuống
Chapter 146 04-11-2019 11:43:25 Tải xuống
Chapter 147 04-11-2019 11:42:21 Tải xuống
Chapter 147: Raw 23-08-2019 17:09:00 Tải xuống
Chapter 148 04-11-2019 11:42:04 Tải xuống
Chapter 148: Raw 04-09-2019 19:21:42 Tải xuống
Chapter 149 04-11-2019 11:41:31 Tải xuống
Chapter 149: Raw 07-09-2019 09:42:25 Tải xuống
Chapter 150 04-11-2019 11:40:49 Tải xuống
Chapter 150: Raw 16-09-2019 04:08:01 Tải xuống
Chapter 151 04-11-2019 11:51:10 Tải xuống
Chapter 151: Raw 30-09-2019 17:00:17 Tải xuống
Chapter 152 04-11-2019 11:50:41 Tải xuống
Chapter 152: Raw 29-09-2019 20:23:52 Tải xuống
Chapter 152: Raw - - ENG 29-09-2019 21:22:03 Tải xuống
Chapter 153 04-11-2019 11:50:11 Tải xuống
Chapter 153: Raw 05-10-2019 09:00:50 Tải xuống
Chapter 154 04-11-2019 11:49:40 Tải xuống
Chapter 154: Raw 11-10-2019 14:07:20 Tải xuống
Chapter 155 04-11-2019 11:38:26 Tải xuống
Chapter 156 04-11-2019 11:48:51 Tải xuống
Chapter 156: Raw 04-11-2019 11:37:49 Tải xuống
Chapter 157 08-11-2019 23:24:09 Tải xuống
Chapter 157: Raw 09-11-2019 06:30:39 Tải xuống
Chapter 158 18-11-2019 09:35:46 Tải xuống
Chapter 159 22-11-2019 16:30:09 Tải xuống
Chapter 159: Raw 22-11-2019 16:36:09 Tải xuống
Chapter 160 06-12-2019 14:55:29 Tải xuống
Chapter 160: Raw 06-12-2019 15:49:27 Tải xuống
Chapter 161 28-12-2019 13:01:09 Tải xuống
Chapter 161: Raw 13-12-2019 18:00:40 Tải xuống
Chapter 162 28-12-2019 20:53:09 Tải xuống
Chapter 163 11-01-2020 16:13:08 Tải xuống
Chapter 164 26-01-2020 21:06:41 Tải xuống
Chapter 165 28-01-2020 19:24:40 Tải xuống
Chapter 166 12-02-2020 22:59:51 Tải xuống
Chapter 167 19-02-2020 20:59:11 Tải xuống
Chapter 169 06-03-2020 22:11:38 Tải xuống
Chapter 170 11-03-2020 20:27:21 Tải xuống
Chapter 171 19-03-2020 15:51:14 Tải xuống
Chapter 172 27-03-2020 22:11:39 Tải xuống
Chapter 173 02-04-2020 05:08:17 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh