Phép Tắc Trường Ogus

Tác giả: Thập Nhất Ball
Thể loại: Đam Mỹ , Manhua , School Life ,
Lần cập nhật cuối: 04-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đang cập nhật...
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 68: Ngoại Truyện 04-01-2021 14:18:51 Tải xuống
Chapter 67 30-12-2020 23:49:25 Tải xuống
Chapter 66 30-12-2020 23:49:25 Tải xuống
Chapter 65 03-12-2020 21:00:20 Tải xuống
Chapter 64 02-12-2020 06:14:08 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 01-03-2019 08:06:57 Tải xuống
Chapter 2 01-03-2019 09:07:05 Tải xuống
Chapter 3 22-03-2019 14:47:29 Tải xuống
Chapter 4 22-03-2019 14:47:32 Tải xuống
Chapter 5 22-03-2019 14:47:35 Tải xuống
Chapter 6 06-05-2019 13:12:18 Tải xuống
Chapter 7 06-05-2019 13:12:21 Tải xuống
Chapter 8 06-05-2019 13:12:24 Tải xuống
Chapter 9 06-05-2019 13:12:27 Tải xuống
Chapter 10 06-05-2019 13:12:31 Tải xuống
Chapter 11 06-05-2019 13:12:32 Tải xuống
Chapter 12 06-05-2019 13:30:12 Tải xuống
Chapter 13 24-09-2020 12:23:16 Tải xuống
Chapter 14 24-09-2020 12:23:08 Tải xuống
Chapter 15 24-09-2020 12:23:00 Tải xuống
Chapter 16 24-09-2020 12:22:41 Tải xuống
Chapter 17 24-09-2020 12:22:42 Tải xuống
Chapter 18 24-09-2020 12:22:35 Tải xuống
Chapter 19 24-09-2020 12:22:35 Tải xuống
Chapter 20 24-09-2020 12:22:29 Tải xuống
Chapter 21 24-09-2020 12:22:29 Tải xuống
Chapter 22 24-09-2020 12:22:21 Tải xuống
Chapter 23 24-09-2020 12:22:22 Tải xuống
Chapter 24 24-09-2020 12:22:15 Tải xuống
Chapter 25 24-09-2020 12:22:10 Tải xuống
Chapter 26 24-09-2020 12:34:07 Tải xuống
Chapter 27 24-09-2020 12:21:59 Tải xuống
Chapter 27.5: - Extra 24-09-2020 12:21:53 Tải xuống
Chapter 28 24-09-2020 12:21:47 Tải xuống
Chapter 29 24-09-2020 12:21:07 Tải xuống
Chapter 30 24-09-2020 12:21:07 Tải xuống
Chapter 31 24-09-2020 12:20:59 Tải xuống
Chapter 32 24-09-2020 12:20:51 Tải xuống
Chapter 33 24-09-2020 12:20:42 Tải xuống
Chapter 34 24-09-2020 12:20:34 Tải xuống
Chapter 35 24-09-2020 12:20:25 Tải xuống
Chapter 36 24-09-2020 12:20:25 Tải xuống
Chapter 37 24-09-2020 12:20:17 Tải xuống
Chapter 38 24-09-2020 12:20:18 Tải xuống
Chapter 39 24-09-2020 12:20:11 Tải xuống
Chapter 40 24-09-2020 12:20:02 Tải xuống
Chapter 41 24-09-2020 12:19:54 Tải xuống
Chapter 42 24-09-2020 12:19:54 Tải xuống
Chapter 43 24-09-2020 12:19:40 Tải xuống
Chapter 43.5: - Extra 24-09-2020 12:19:41 Tải xuống
Chapter 44 24-09-2020 12:19:34 Tải xuống
Chapter 45 24-09-2020 12:19:34 Tải xuống
Chapter 46 24-09-2020 12:19:28 Tải xuống
Chapter 47 24-09-2020 12:19:28 Tải xuống
Chapter 48 24-09-2020 12:18:26 Tải xuống
Chapter 49 24-09-2020 12:30:29 Tải xuống
Chapter 50.1: - Giới thiệu phần 2 24-09-2020 12:17:46 Tải xuống
Chapter 50.2 24-09-2020 12:17:42 Tải xuống
Chapter 51 24-09-2020 12:17:41 Tải xuống
Chapter 52 24-09-2020 12:17:33 Tải xuống
Chapter 53 24-09-2020 12:17:25 Tải xuống
Chapter 54 24-09-2020 12:17:19 Tải xuống
Chapter 55 24-09-2020 12:16:54 Tải xuống
Chapter 56 26-09-2020 12:54:10 Tải xuống
Chapter 57 26-09-2020 13:06:11 Tải xuống
Chapter 57.5 29-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 58 10-10-2020 17:36:39 Tải xuống
Chapter 58.5 11-10-2020 10:12:36 Tải xuống
Chapter 59 20-10-2020 20:42:24 Tải xuống
Chapter 60 27-10-2020 12:12:13 Tải xuống
Chapter 61 02-12-2020 06:20:24 Tải xuống
Chapter 62 02-12-2020 05:12:05 Tải xuống
Chapter 63 02-12-2020 05:11:34 Tải xuống
Chapter 64 02-12-2020 06:14:08 Tải xuống
Chapter 65 03-12-2020 21:00:20 Tải xuống
Chapter 66 30-12-2020 23:49:25 Tải xuống
Chapter 67 30-12-2020 23:49:25 Tải xuống
Chapter 68: Ngoại Truyện 04-01-2021 14:18:51 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh