Loading...

Fate/Grand Order: Epic of Remnant - SE.RA.PH.

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Drama , Mystery , Seinen , Shounen , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 19-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Dị Điểm Á Chủng SERAPH, toàn Sakura-face, ai fan Sakura vào này ;)
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 10 19-05-2020 21:23:13 Tải xuống
Chapter 9 12-04-2020 22:14:24 Tải xuống
Chapter 8.2 13-02-2020 21:06:12 Tải xuống
Chapter 8.1 01-01-2020 20:49:44 Tải xuống
Chapter 7.2 27-11-2019 21:12:32 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 23-02-2019 06:12:05 Tải xuống
Chapter 1 23-02-2019 08:24:05 Tải xuống
Chapter 2 16-05-2019 03:42:25 Tải xuống
Chapter 3 04-07-2019 20:12:13 Tải xuống
Chapter 4 24-07-2019 18:24:30 Tải xuống
Chapter 5 10-08-2019 21:13:45 Tải xuống
Chapter 6 04-10-2019 02:10:54 Tải xuống
Chapter 7.1 15-10-2019 20:48:16 Tải xuống
Chapter 7.2 27-11-2019 21:12:32 Tải xuống
Chapter 8.1 01-01-2020 20:49:44 Tải xuống
Chapter 8.2 13-02-2020 21:06:12 Tải xuống
Chapter 9 12-04-2020 22:14:24 Tải xuống
Chapter 10 19-05-2020 21:23:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh