Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Mystery , Manhua ,
Lần cập nhật cuối: 25-11-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên. Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 52 25-11-2021 23:00:16 Tải xuống
Chapter 51 09-11-2021 10:20:03 Tải xuống
Chapter 50 22-10-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 49 12-10-2021 22:20:02 Tải xuống
Chapter 48 06-10-2021 13:20:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 16-09-2021 18:08:05 Tải xuống
Chapter 2 16-09-2021 18:07:55 Tải xuống
Chapter 3 16-09-2021 18:07:49 Tải xuống
Chapter 4 16-09-2021 18:07:34 Tải xuống
Chapter 5 16-09-2021 18:07:24 Tải xuống
Chapter 6 16-09-2021 18:07:16 Tải xuống
Chapter 7 16-09-2021 18:07:08 Tải xuống
Chapter 8 16-09-2021 18:06:59 Tải xuống
Chapter 9 16-09-2021 18:06:40 Tải xuống
Chapter 10 16-09-2021 18:06:31 Tải xuống
Chapter 11 16-09-2021 19:01:09 Tải xuống
Chapter 12 16-09-2021 18:06:12 Tải xuống
Chapter 13 16-09-2021 18:06:00 Tải xuống
Chapter 14 16-09-2021 18:05:41 Tải xuống
Chapter 15 16-09-2021 18:05:41 Tải xuống
Chapter 16 16-09-2021 18:20:10 Tải xuống
Chapter 17 16-09-2021 18:05:17 Tải xuống
Chapter 17.5 16-09-2021 18:05:11 Tải xuống
Chapter 18 16-09-2021 18:05:11 Tải xuống
Chapter 18.5 16-09-2021 18:05:04 Tải xuống
Chapter 19 16-09-2021 18:04:56 Tải xuống
Chapter 19.5 16-09-2021 18:04:56 Tải xuống
Chapter 20 16-09-2021 18:04:49 Tải xuống
Chapter 20.5 16-09-2021 18:04:37 Tải xuống
Chapter 21 16-09-2021 18:04:10 Tải xuống
Chapter 22 16-09-2021 18:03:48 Tải xuống
Chapter 23 16-09-2021 18:03:13 Tải xuống
Chapter 24 16-09-2021 18:02:57 Tải xuống
Chapter 25 16-09-2021 18:02:36 Tải xuống
Chapter 26 16-09-2021 18:02:15 Tải xuống
Chapter 27 16-09-2021 18:01:58 Tải xuống
Chapter 28 16-09-2021 18:01:27 Tải xuống
Chapter 29 16-09-2021 18:01:26 Tải xuống
Chapter 30 16-09-2021 18:20:10 Tải xuống
Chapter 31 16-09-2021 18:01:08 Tải xuống
Chapter 32 16-09-2021 18:01:02 Tải xuống
Chapter 33 16-09-2021 17:22:35 Tải xuống
Chapter 34 16-09-2021 17:22:36 Tải xuống
Chapter 35 16-09-2021 17:22:15 Tải xuống
Chapter 36 16-09-2021 17:22:15 Tải xuống
Chapter 37 16-09-2021 17:22:02 Tải xuống
Chapter 38 16-09-2021 17:21:47 Tải xuống
Chapter 39 16-09-2021 17:21:39 Tải xuống
Chapter 40 16-09-2021 17:21:39 Tải xuống
Chapter 41 16-09-2021 17:21:31 Tải xuống
Chapter 42 17-09-2021 07:13:17 Tải xuống
Chapter 43 16-09-2021 17:21:08 Tải xuống
Chapter 44 16-09-2021 18:00:54 Tải xuống
Chapter 45 16-09-2021 17:20:38 Tải xuống
Chapter 46 16-09-2021 17:55:20 Tải xuống
Chapter 47 30-09-2021 16:20:03 Tải xuống
Chapter 48 06-10-2021 13:20:02 Tải xuống
Chapter 49 12-10-2021 22:20:02 Tải xuống
Chapter 50 22-10-2021 11:20:08 Tải xuống
Chapter 51 09-11-2021 10:20:03 Tải xuống
Chapter 52 25-11-2021 23:00:16 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh