Mạt Thế Phàm Nhân

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: , Action , Drama , Manhua , Shounen , Supernatural , Truyện Màu , Horror
Lần cập nhật cuối: 24-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Châu Thiên Trần là nhân loại cuối cùng còn sống sót trong đại dịch Zombie. Do bị một Zombie giết chết, Thiên Trần trùng sinh quay trở lại thời trung học 10 năm trước, thời điểm mà đại dịch bắt đầu. Nhớ lại những người thân, bạn bè của mình bị giết chết, Cậu đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ Zombie và bảo vệ bạn bè của mình.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 137 24-08-2019 18:15:34 Tải xuống
Chapter 136 24-08-2019 18:15:31 Tải xuống
Chapter 135 24-08-2019 18:15:27 Tải xuống
Chapter 134 24-08-2019 18:15:24 Tải xuống
Chapter 133 24-08-2019 18:15:21 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 13-08-2019 23:52:30 Tải xuống
Chapter 2 13-08-2019 23:55:07 Tải xuống
Chapter 3 13-08-2019 23:57:18 Tải xuống
Chapter 4 13-08-2019 23:58:38 Tải xuống
Chapter 5 13-08-2019 23:59:52 Tải xuống
Chapter 6 14-08-2019 00:01:29 Tải xuống
Chapter 7 14-08-2019 00:02:36 Tải xuống
Chapter 8 14-08-2019 00:03:49 Tải xuống
Chapter 9 01-03-2019 12:00:32 Tải xuống
Chapter 10 14-08-2019 00:06:45 Tải xuống
Chapter 11 14-08-2019 00:08:34 Tải xuống
Chapter 12 14-08-2019 00:12:46 Tải xuống
Chapter 13 14-08-2019 00:13:49 Tải xuống
Chapter 14 14-08-2019 00:15:16 Tải xuống
Chapter 15 14-08-2019 00:17:09 Tải xuống
Chapter 16 14-08-2019 00:18:21 Tải xuống
Chapter 17 09-03-2019 06:02:29 Tải xuống
Chapter 18 15-03-2019 01:07:11 Tải xuống
Chapter 19 15-03-2019 06:04:47 Tải xuống
Chapter 20 15-03-2019 13:03:05 Tải xuống
Chapter 21 15-03-2019 06:04:50 Tải xuống
Chapter 22 15-03-2019 06:04:53 Tải xuống
Chapter 23 14-03-2019 16:00:56 Tải xuống
Chapter 24 16-03-2019 09:09:51 Tải xuống
Chapter 25 17-03-2019 16:10:18 Tải xuống
Chapter 26 18-03-2019 15:12:30 Tải xuống
Chapter 27 19-03-2019 06:25:38 Tải xuống
Chapter 28 19-03-2019 06:25:41 Tải xuống
Chapter 29 20-03-2019 00:30:11 Tải xuống
Chapter 30 25-03-2019 04:09:41 Tải xuống
Chapter 31 25-03-2019 04:09:44 Tải xuống
Chapter 32 25-03-2019 04:09:47 Tải xuống
Chapter 33 25-03-2019 04:09:50 Tải xuống
Chapter 34 25-03-2019 04:09:53 Tải xuống
Chapter 35 26-03-2019 06:12:24 Tải xuống
Chapter 36 27-03-2019 20:30:08 Tải xuống
Chapter 37 27-03-2019 20:36:08 Tải xuống
Chapter 38 31-03-2019 07:55:05 Tải xuống
Chapter 39 31-03-2019 07:55:10 Tải xuống
Chapter 40 31-03-2019 07:55:11 Tải xuống
Chapter 41 05-04-2019 10:12:33 Tải xuống
Chapter 42 05-04-2019 16:32:27 Tải xuống
Chapter 43 05-04-2019 10:37:50 Tải xuống
Chapter 44 04-05-2019 20:36:23 Tải xuống
Chapter 45 04-05-2019 20:36:29 Tải xuống
Chapter 46 04-05-2019 20:36:29 Tải xuống
Chapter 47 04-05-2019 20:36:33 Tải xuống
Chapter 48 04-05-2019 20:36:36 Tải xuống
Chapter 49 04-05-2019 20:36:39 Tải xuống
Chapter 50 04-05-2019 20:36:44 Tải xuống
Chapter 51 04-05-2019 20:36:45 Tải xuống
Chapter 52 04-05-2019 20:36:48 Tải xuống
Chapter 53 04-05-2019 20:36:51 Tải xuống
Chapter 54 04-05-2019 20:36:53 Tải xuống
Chapter 55 04-05-2019 20:36:56 Tải xuống
Chapter 56 04-05-2019 20:36:59 Tải xuống
Chapter 57 04-05-2019 20:37:02 Tải xuống
Chapter 58 04-05-2019 20:37:06 Tải xuống
Chapter 59 04-05-2019 20:37:09 Tải xuống
Chapter 60 04-05-2019 20:37:14 Tải xuống
Chapter 61 04-05-2019 20:37:18 Tải xuống
Chapter 62 04-05-2019 20:37:21 Tải xuống
Chapter 63 04-05-2019 20:37:24 Tải xuống
Chapter 64 04-05-2019 20:37:27 Tải xuống
Chapter 65 04-05-2019 20:37:30 Tải xuống
Chapter 66 04-05-2019 20:37:33 Tải xuống
Chapter 67 04-05-2019 20:37:34 Tải xuống
Chapter 68 04-05-2019 20:37:36 Tải xuống
Chapter 69 04-05-2019 20:37:39 Tải xuống
Chapter 70 04-05-2019 20:37:42 Tải xuống
Chapter 71 04-05-2019 20:37:45 Tải xuống
Chapter 72 04-05-2019 22:05:46 Tải xuống
Chapter 73 04-05-2019 20:37:51 Tải xuống
Chapter 74 04-05-2019 20:51:33 Tải xuống
Chapter 75 05-05-2019 21:02:04 Tải xuống
Chapter 76 07-05-2019 22:03:41 Tải xuống
Chapter 77 10-05-2019 08:04:05 Tải xuống
Chapter 78 09-05-2019 21:30:08 Tải xuống
Chapter 79 11-05-2019 03:42:26 Tải xuống
Chapter 80 12-05-2019 04:36:15 Tải xuống
Chapter 81 30-05-2019 20:15:19 Tải xuống
Chapter 82 11-08-2019 20:22:16 Tải xuống
Chapter 83 11-08-2019 20:21:13 Tải xuống
Chapter 84 11-08-2019 20:20:07 Tải xuống
Chapter 85 11-08-2019 20:19:07 Tải xuống
Chapter 86 30-05-2019 20:15:33 Tải xuống
Chapter 87 30-05-2019 20:15:36 Tải xuống
Chapter 88 30-05-2019 23:17:19 Tải xuống
Chapter 89 30-05-2019 23:17:16 Tải xuống
Chapter 90 30-05-2019 20:15:45 Tải xuống
Chapter 91 31-05-2019 03:21:14 Tải xuống
Chapter 92 31-05-2019 03:21:13 Tải xuống
Chapter 93 31-05-2019 03:21:19 Tải xuống
Chapter 94 31-05-2019 04:25:37 Tải xuống
Chapter 95 31-05-2019 04:25:41 Tải xuống
Chapter 96 31-05-2019 04:25:34 Tải xuống
Chapter 97 31-05-2019 03:21:26 Tải xuống
Chapter 98 31-05-2019 21:31:47 Tải xuống
Chapter 99 05-06-2019 15:11:42 Tải xuống
Chapter 100 05-06-2019 12:01:39 Tải xuống
Chapter 101 06-06-2019 21:12:08 Tải xuống
Chapter 102 08-06-2019 20:42:30 Tải xuống
Chapter 103 10-06-2019 20:42:16 Tải xuống
Chapter 104 16-06-2019 16:49:29 Tải xuống
Chapter 105 14-06-2019 20:42:11 Tải xuống
Chapter 106 16-06-2019 21:54:21 Tải xuống
Chapter 107 18-06-2019 21:06:21 Tải xuống
Chapter 108 21-06-2019 21:00:50 Tải xuống
Chapter 109 21-06-2019 21:00:53 Tải xuống
Chapter 110 22-06-2019 21:06:08 Tải xuống
Chapter 111 27-06-2019 08:00:43 Tải xuống
Chapter 112 27-06-2019 08:00:41 Tải xuống
Chapter 113 02-07-2019 08:01:51 Tải xuống
Chapter 114 02-07-2019 08:01:54 Tải xuống
Chapter 115 06-07-2019 20:36:31 Tải xuống
Chapter 116 06-07-2019 20:36:32 Tải xuống
Chapter 117 06-07-2019 20:36:34 Tải xuống
Chapter 118 08-07-2019 21:06:12 Tải xuống
Chapter 119 10-07-2019 20:48:13 Tải xuống
Chapter 120 12-07-2019 20:36:09 Tải xuống
Chapter 121 16-07-2019 21:06:09 Tải xuống
Chapter 122 18-07-2019 23:38:01 Tải xuống
Chapter 123 21-07-2019 22:09:35 Tải xuống
Chapter 124 24-08-2019 18:14:54 Tải xuống
Chapter 125 24-08-2019 18:14:58 Tải xuống
Chapter 126 24-08-2019 18:15:00 Tải xuống
Chapter 127 24-08-2019 18:15:05 Tải xuống
Chapter 128 24-08-2019 18:15:06 Tải xuống
Chapter 129 24-08-2019 18:15:09 Tải xuống
Chapter 130 24-08-2019 18:15:13 Tải xuống
Chapter 131 24-08-2019 18:15:16 Tải xuống
Chapter 132 24-08-2019 18:15:19 Tải xuống
Chapter 133 24-08-2019 18:15:21 Tải xuống
Chapter 134 24-08-2019 18:15:24 Tải xuống
Chapter 135 24-08-2019 18:15:27 Tải xuống
Chapter 136 24-08-2019 18:15:31 Tải xuống
Chapter 137 24-08-2019 18:15:34 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh