Loading...

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thâm Hải Ma Thú hô hấp hình thành vĩnh viễn không dừng lại phong bạo... Dung Nham Cự Nhân bước chân huỷ diệt từng tòa thành trì... Thâm Uyên Ác Ma đều muốn xâm nhập chỗ này thế giới... Mà Thần Linh hàng lâm, hành tẩu nhân gian truyền bá hắn quang huy... Nhưng mà toàn bộ thế giới do hạ tộc đế quốc 'Long Sơn Đế Quốc' thống trị, đây là nhân loại đế quốc, tri thức uyên bác các chui tại trong pháp sư tháp trăm năm nghìn năm, các kỵ sĩ tuần thủ bầu trời đại địa hải dương... Tại đế quốc An Dương hành tỉnh, có một cái rất nhỏ rất tầm thường quý tộc lãnh địa, gọi —— Tuyết Ưng Lĩnh! Câu chuyện, liền từ nơi đây bắt đầu!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 45 16-04-2019 13:13:49 Tải xuống
Chapter 44 16-04-2019 12:51:16 Tải xuống
Chapter 43 16-04-2019 12:50:49 Tải xuống
Chapter 42 16-04-2019 12:35:34 Tải xuống
Chapter 41 08-09-2019 05:06:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-04-2019 14:14:36 Tải xuống
Chapter 2 26-04-2019 20:04:11 Tải xuống
Chapter 3 07-04-2019 12:21:07 Tải xuống
Chapter 4 07-04-2019 12:25:09 Tải xuống
Chapter 5 07-04-2019 12:31:27 Tải xuống
Chapter 6 07-04-2019 12:37:55 Tải xuống
Chapter 7 07-04-2019 12:56:55 Tải xuống
Chapter 8 07-04-2019 12:59:55 Tải xuống
Chapter 9 07-04-2019 13:03:05 Tải xuống
Chapter 10 07-04-2019 13:07:12 Tải xuống
Chapter 11 07-04-2019 13:11:49 Tải xuống
Chapter 12 07-04-2019 13:16:33 Tải xuống
Chapter 13 10-04-2019 00:06:51 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 13:25:28 Tải xuống
Chapter 15 10-04-2019 01:43:24 Tải xuống
Chapter 16 10-04-2019 03:00:05 Tải xuống
Chapter 17 10-04-2019 03:03:15 Tải xuống
Chapter 18 11-04-2019 09:55:45 Tải xuống
Chapter 19 11-04-2019 13:43:19 Tải xuống
Chapter 20 11-04-2019 17:12:10 Tải xuống
Chapter 21 11-04-2019 21:45:39 Tải xuống
Chapter 22 12-04-2019 15:56:48 Tải xuống
Chapter 23 12-04-2019 18:46:19 Tải xuống
Chapter 24 12-04-2019 18:55:58 Tải xuống
Chapter 25 12-04-2019 20:25:16 Tải xuống
Chapter 26 27-06-2019 14:26:34 Tải xuống
Chapter 27 27-06-2019 14:28:04 Tải xuống
Chapter 28 15-04-2019 15:43:04 Tải xuống
Chapter 29 15-04-2019 15:48:31 Tải xuống
Chapter 30 15-04-2019 15:52:31 Tải xuống
Chapter 31 15-04-2019 15:58:25 Tải xuống
Chapter 32 15-04-2019 16:04:19 Tải xuống
Chapter 33 15-04-2019 16:08:46 Tải xuống
Chapter 34 27-06-2019 14:45:49 Tải xuống
Chapter 35 27-06-2019 14:51:20 Tải xuống
Chapter 36 27-06-2019 14:54:42 Tải xuống
Chapter 37 29-06-2019 14:52:46 Tải xuống
Chapter 38 16-04-2019 05:06:10 Tải xuống
Chapter 39 16-04-2019 05:09:49 Tải xuống
Chapter 40 16-04-2019 05:16:00 Tải xuống
Chapter 41 08-09-2019 05:06:10 Tải xuống
Chapter 42 16-04-2019 12:35:34 Tải xuống
Chapter 43 16-04-2019 12:50:49 Tải xuống
Chapter 44 16-04-2019 12:51:16 Tải xuống
Chapter 45 16-04-2019 13:13:49 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh