Thực Nhị

Tác giả: Quạ Đi Bộ
Thể loại: Cooking , Manhua , Romance , School Life , Slice of Life , Supernatural , Ngôn Tình , Truyện Màu , , Drama
Lần cập nhật cuối: 23-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trong thành phố cổ, có một nhà hàng thế kỷ được gọi là Thực Nhị. Bên ngoài thì trông có vẻ khá bình thường. Nhưng sự thật là có một thế giới rộng lớn và kỳ diệu bên trong. Có một cơ thể sống không xác định. Nam chủ cửa hàng sẽ làm mồi nhử để dụ khách, rồi biến chúng thành thức ăn để tôn thờ con quái vật vô danh này. Vào ngày nọ, một cô gái trẻ tuổi xuất thân từ gia đình Phật Tử đã đến cửa hàng... Từ đây, cuộc sống của cô đã bị đảo lộn!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 38 23-04-2021 09:30:03 Tải xuống
Chapter 37 23-04-2021 09:30:03 Tải xuống
Chapter 28 23-04-2021 09:30:03 Tải xuống
Chapter 27 23-04-2021 09:30:03 Tải xuống
Chapter 26 23-04-2021 09:30:03 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-04-2019 09:29:56 Tải xuống
Chapter 2 05-04-2019 09:29:58 Tải xuống
Chapter 3 05-04-2019 09:30:01 Tải xuống
Chapter 4 05-04-2019 03:33:10 Tải xuống
Chapter 5 05-04-2019 03:15:07 Tải xuống
Chapter 6 05-04-2019 03:15:10 Tải xuống
Chapter 7 05-04-2019 03:33:13 Tải xuống
Chapter 8 05-04-2019 03:15:13 Tải xuống
Chapter 9 28-03-2019 14:15:12 Tải xuống
Chapter 9.2 05-04-2019 03:15:22 Tải xuống
Chapter 10.1 05-04-2019 03:14:51 Tải xuống
Chapter 10.2 05-04-2019 03:15:27 Tải xuống
Chapter 11.1 12-05-2019 14:05:57 Tải xuống
Chapter 11.2 12-05-2019 01:03:12 Tải xuống
Chapter 12.1 12-05-2019 22:11:51 Tải xuống
Chapter 12.2 29-05-2019 04:06:54 Tải xuống
Chapter 13.1 29-05-2019 04:06:57 Tải xuống
Chapter 13.2 29-05-2019 04:07:00 Tải xuống
Chapter 14.1 29-05-2019 04:07:04 Tải xuống
Chapter 14.2 29-05-2019 04:07:06 Tải xuống
Chapter 15.1 29-05-2019 04:07:12 Tải xuống
Chapter 15.2 30-05-2019 08:03:27 Tải xuống
Chapter 16.1 01-06-2019 04:32:31 Tải xuống
Chapter 16.2 30-05-2019 08:54:45 Tải xuống
Chapter 17 31-05-2019 11:48:13 Tải xuống
Chapter 17.1 31-05-2019 23:24:31 Tải xuống
Chapter 17.2 01-06-2019 13:54:14 Tải xuống
Chapter 17.2: Raw 01-06-2019 05:04:23 Tải xuống
Chapter 18.1 01-06-2019 13:54:17 Tải xuống
Chapter 18.2 02-06-2019 09:24:10 Tải xuống
Chapter 19.1 08-06-2019 05:03:21 Tải xuống
Chapter 19.2 08-06-2019 09:30:31 Tải xuống
Chapter 20.1 16-06-2019 01:05:05 Tải xuống
Chapter 20.2 16-06-2019 09:53:02 Tải xuống
Chapter 21.1 15-06-2019 02:54:07 Tải xuống
Chapter 21.2 15-06-2019 09:30:14 Tải xuống
Chapter 22.1 18-06-2019 02:42:11 Tải xuống
Chapter 22.2 18-06-2019 08:54:10 Tải xuống
Chapter 23.1 20-06-2019 03:00:16 Tải xuống
Chapter 23.2 23-04-2021 09:30:02 Tải xuống
Chapter 24 23-04-2021 09:30:03 Tải xuống
Chapter 25 23-04-2021 09:30:03 Tải xuống
Chapter 26 23-04-2021 09:30:03 Tải xuống
Chapter 27 23-04-2021 09:30:03 Tải xuống
Chapter 28 23-04-2021 09:30:03 Tải xuống
Chapter 37 23-04-2021 09:30:03 Tải xuống
Chapter 38 23-04-2021 09:30:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh