Fuuka

Tác giả: Seo Kouji
Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen
Lần cập nhật cuối: 08-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Yuu Haruna vừa chuyển đến Tokyo cậu bị nghiện mạng xã hội twitter. Chính vì vậy, một hôm, khi vừa check twitter vừa đi chợ, cậu bị một cô gái đập vỡ điện thoại và cho ăn ngay một phát tát vì bị hiểu nhầm rằng cậu đang cố chụp quần lót của cô ấy. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó cuộc đời cậu sẽ thay đổi thế nào? xin mời đọc truyện :v
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 2021 08-04-2021 05:06:46 Tải xuống
Chapter 195: [END] 30-11-2018 15:28:15 Tải xuống
Chapter 194: Ngày hôm đó bên em 30-11-2018 15:28:14 Tải xuống
Chapter 193: Hedgehogs. 30-11-2018 15:28:13 Tải xuống
Chapter 192: Encore 30-11-2018 15:28:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 15:24:49 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 15:24:49 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 15:24:50 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 15:24:51 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 15:24:52 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 15:24:53 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 15:24:54 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 15:24:55 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 15:24:56 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 15:24:57 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 15:24:58 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 15:24:59 Tải xuống
Chapter 12.5 30-11-2018 15:25:00 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 15:25:01 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 15:25:02 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 15:25:05 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 15:25:06 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 15:25:06 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 15:25:07 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 15:25:08 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 15:25:09 Tải xuống
Chapter 21.5 30-11-2018 15:25:11 Tải xuống
Chapter 21.5: - Extra 30-11-2018 15:25:10 Tải xuống
Chapter 21: - Là Một Trong Chúng Ta 30-11-2018 15:25:10 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 15:25:13 Tải xuống
Chapter 22.5 30-11-2018 15:25:14 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 15:25:15 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 15:25:16 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 15:25:17 Tải xuống
Chapter 25.5: Extra 30-11-2018 15:25:17 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 15:25:19 Tải xuống
Chapter 26.5: Extra 30-11-2018 15:25:20 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 15:25:21 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 15:25:21 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 15:25:23 Tải xuống
Chapter 29.5: - Chương Zero - Koyuki Special 30-11-2018 15:25:24 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 15:25:25 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 15:25:26 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 15:25:27 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 15:25:28 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 15:25:29 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 15:25:30 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 15:25:31 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 15:25:32 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 15:25:32 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 15:25:34 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 15:25:34 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 15:25:36 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 15:25:36 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 15:25:38 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 15:25:39 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 15:25:40 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 15:25:40 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 15:25:41 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 15:25:43 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 15:25:43 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 15:25:44 Tải xuống
Chapter 50.5: (?) 30-11-2018 15:25:46 Tải xuống
Chapter 50.6: Special Sra Iwami 30-11-2018 15:25:46 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 15:25:48 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 15:25:48 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 15:25:50 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 15:25:51 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 15:25:52 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 15:25:53 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 15:25:53 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 15:25:54 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 15:25:55 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 15:25:57 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 15:25:58 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 15:25:59 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 15:26:00 Tải xuống
Chapter 64: Vui vẻ 30-11-2018 15:26:00 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 15:26:02 Tải xuống
Chapter 65: Chap 64 08-04-2021 05:07:00 Tải xuống
Chapter 66: Những ngày bình thường 30-11-2018 15:26:04 Tải xuống
Chapter 67: Con đường của chúng ta 30-11-2018 15:26:05 Tải xuống
Chapter 68: Yuu có thể bay 30-11-2018 15:26:06 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 15:26:06 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 15:26:07 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 15:26:08 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 15:26:09 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 15:26:10 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 15:26:11 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 15:26:12 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 15:26:13 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 15:26:14 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 15:26:15 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 15:26:16 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 15:26:17 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 15:26:18 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 15:26:19 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 15:26:20 Tải xuống
Chapter 84 30-11-2018 15:26:21 Tải xuống
Chapter 85 30-11-2018 15:26:22 Tải xuống
Chapter 86 30-11-2018 15:26:23 Tải xuống
Chapter 87 30-11-2018 15:26:24 Tải xuống
Chapter 88 30-11-2018 15:26:26 Tải xuống
Chapter 89 30-11-2018 15:26:26 Tải xuống
Chapter 90 30-11-2018 15:26:27 Tải xuống
Chapter 91 30-11-2018 15:26:28 Tải xuống
Chapter 92 30-11-2018 15:26:29 Tải xuống
Chapter 93 30-11-2018 15:26:30 Tải xuống
Chapter 94 30-11-2018 15:26:31 Tải xuống
Chapter 95 30-11-2018 15:26:32 Tải xuống
Chapter 95.5: Cơm trứng cuộn! 30-11-2018 15:26:33 Tải xuống
Chapter 96 30-11-2018 15:26:34 Tải xuống
Chapter 97 30-11-2018 15:26:35 Tải xuống
Chapter 98 30-11-2018 15:26:36 Tải xuống
Chapter 99 30-11-2018 15:26:37 Tải xuống
Chapter 100 30-11-2018 15:26:38 Tải xuống
Chapter 101 30-11-2018 15:26:39 Tải xuống
Chapter 102 30-11-2018 15:26:40 Tải xuống
Chapter 103 30-11-2018 15:26:41 Tải xuống
Chapter 104 30-11-2018 15:26:42 Tải xuống
Chapter 105 30-11-2018 15:26:43 Tải xuống
Chapter 106 30-11-2018 15:26:44 Tải xuống
Chapter 107 30-11-2018 15:26:46 Tải xuống
Chapter 108 30-11-2018 15:26:46 Tải xuống
Chapter 109 30-11-2018 15:26:48 Tải xuống
Chapter 110 30-11-2018 15:26:48 Tải xuống
Chapter 111 30-11-2018 15:26:50 Tải xuống
Chapter 112 30-11-2018 15:26:50 Tải xuống
Chapter 113 30-11-2018 15:26:51 Tải xuống
Chapter 114 30-11-2018 15:26:52 Tải xuống
Chapter 115 30-11-2018 15:26:53 Tải xuống
Chapter 116 30-11-2018 15:26:55 Tải xuống
Chapter 117 30-11-2018 15:26:55 Tải xuống
Chapter 118 30-11-2018 15:26:56 Tải xuống
Chapter 119 30-11-2018 15:26:57 Tải xuống
Chapter 120 30-11-2018 15:26:58 Tải xuống
Chapter 121 30-11-2018 15:26:59 Tải xuống
Chapter 122 30-11-2018 15:27:01 Tải xuống
Chapter 123 30-11-2018 15:27:01 Tải xuống
Chapter 124 30-11-2018 15:27:02 Tải xuống
Chapter 125 30-11-2018 15:27:04 Tải xuống
Chapter 126 30-11-2018 15:27:06 Tải xuống
Chapter 127 30-11-2018 15:27:06 Tải xuống
Chapter 128 30-11-2018 15:27:07 Tải xuống
Chapter 129 30-11-2018 15:27:08 Tải xuống
Chapter 130 30-11-2018 15:27:09 Tải xuống
Chapter 131 30-11-2018 15:27:10 Tải xuống
Chapter 132 30-11-2018 15:27:12 Tải xuống
Chapter 133 30-11-2018 15:27:12 Tải xuống
Chapter 134 30-11-2018 15:27:13 Tải xuống
Chapter 135 30-11-2018 15:27:14 Tải xuống
Chapter 136 30-11-2018 15:27:15 Tải xuống
Chapter 137 30-11-2018 15:27:16 Tải xuống
Chapter 138 30-11-2018 15:27:17 Tải xuống
Chapter 139 30-11-2018 15:27:17 Tải xuống
Chapter 140 30-11-2018 15:27:19 Tải xuống
Chapter 141 30-11-2018 15:27:20 Tải xuống
Chapter 142 30-11-2018 15:27:21 Tải xuống
Chapter 143 30-11-2018 15:27:22 Tải xuống
Chapter 144 30-11-2018 15:27:23 Tải xuống
Chapter 145 30-11-2018 15:27:24 Tải xuống
Chapter 146 30-11-2018 15:27:27 Tải xuống
Chapter 147 30-11-2018 15:27:26 Tải xuống
Chapter 148 30-11-2018 15:27:27 Tải xuống
Chapter 149 30-11-2018 15:27:28 Tải xuống
Chapter 150 30-11-2018 15:27:29 Tải xuống
Chapter 151 30-11-2018 15:27:30 Tải xuống
Chapter 152 30-11-2018 15:27:31 Tải xuống
Chapter 153 30-11-2018 15:27:32 Tải xuống
Chapter 154 30-11-2018 15:27:33 Tải xuống
Chapter 155 30-11-2018 15:27:34 Tải xuống
Chapter 156 30-11-2018 15:27:35 Tải xuống
Chapter 157 30-11-2018 15:27:36 Tải xuống
Chapter 158 30-11-2018 15:27:37 Tải xuống
Chapter 159 30-11-2018 15:27:38 Tải xuống
Chapter 160 30-11-2018 15:27:39 Tải xuống
Chapter 161 30-11-2018 15:27:41 Tải xuống
Chapter 162 30-11-2018 15:27:41 Tải xuống
Chapter 163 30-11-2018 15:27:42 Tải xuống
Chapter 164 30-11-2018 15:27:43 Tải xuống
Chapter 165 30-11-2018 15:27:44 Tải xuống
Chapter 166 30-11-2018 15:27:46 Tải xuống
Chapter 167 30-11-2018 15:27:46 Tải xuống
Chapter 168 30-11-2018 15:27:48 Tải xuống
Chapter 169 30-11-2018 15:27:48 Tải xuống
Chapter 170 30-11-2018 15:27:49 Tải xuống
Chapter 171 30-11-2018 15:27:50 Tải xuống
Chapter 172 30-11-2018 15:27:51 Tải xuống
Chapter 173 30-11-2018 15:27:52 Tải xuống
Chapter 174 30-11-2018 15:27:53 Tải xuống
Chapter 175 30-11-2018 15:27:54 Tải xuống
Chapter 176 30-11-2018 15:27:55 Tải xuống
Chapter 177 30-11-2018 15:27:56 Tải xuống
Chapter 178 30-11-2018 15:27:57 Tải xuống
Chapter 179 30-11-2018 15:27:58 Tải xuống
Chapter 180 30-11-2018 15:27:59 Tải xuống
Chapter 181 30-11-2018 15:27:59 Tải xuống
Chapter 182 30-11-2018 15:28:01 Tải xuống
Chapter 183 30-11-2018 15:28:02 Tải xuống
Chapter 184 30-11-2018 15:28:04 Tải xuống
Chapter 185 30-11-2018 15:28:06 Tải xuống
Chapter 186 30-11-2018 15:28:06 Tải xuống
Chapter 187 30-11-2018 15:28:07 Tải xuống
Chapter 188: Dấu hiệu trưởng thành 30-11-2018 15:28:08 Tải xuống
Chapter 189: Công việc của người quản lý 30-11-2018 15:28:09 Tải xuống
Chapter 190: Ban nhạc nữ thần 30-11-2018 15:28:10 Tải xuống
Chapter 191: Tụ họp 30-11-2018 15:28:11 Tải xuống
Chapter 192: Encore 30-11-2018 15:28:12 Tải xuống
Chapter 193: Hedgehogs. 30-11-2018 15:28:13 Tải xuống
Chapter 194: Ngày hôm đó bên em 30-11-2018 15:28:14 Tải xuống
Chapter 195: [END] 30-11-2018 15:28:15 Tải xuống
Chapter 2021 08-04-2021 05:06:46 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh