Loading...

Tokyo卍Revengers

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Romance , School Life , Shounen , Drama ,
Lần cập nhật cuối: 20-05-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà anh hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, anh ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, anh ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kantou. Ủng hộ bọn mình tại FB: https://www.facebook.com/EiShunTeam/
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 65 20-05-2019 19:42:06 Tải xuống
Chapter 64 19-05-2019 20:54:06 Tải xuống
Chapter 63 18-05-2019 18:48:12 Tải xuống
Chapter 62 17-05-2019 19:42:09 Tải xuống
Chapter 61 17-05-2019 14:00:45 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-05-2019 17:17:55 Tải xuống
Chapter 2 04-05-2019 17:17:57 Tải xuống
Chapter 3 12-02-2019 06:03:56 Tải xuống
Chapter 4 12-02-2019 05:48:00 Tải xuống
Chapter 5 21-02-2019 03:25:48 Tải xuống
Chapter 6 13-03-2019 15:05:47 Tải xuống
Chapter 7 14-03-2019 05:05:53 Tải xuống
Chapter 8 13-03-2019 11:05:05 Tải xuống
Chapter 9 14-03-2019 05:05:56 Tải xuống
Chapter 10 19-03-2019 22:00:14 Tải xuống
Chapter 11 19-03-2019 22:00:17 Tải xuống
Chapter 12 19-03-2019 22:00:05 Tải xuống
Chapter 12.5 27-03-2019 01:00:08 Tải xuống
Chapter 13 20-03-2019 05:48:44 Tải xuống
Chapter 14 27-03-2019 01:00:12 Tải xuống
Chapter 15 08-04-2019 12:16:13 Tải xuống
Chapter 16 08-04-2019 12:04:34 Tải xuống
Chapter 17 08-04-2019 14:00:04 Tải xuống
Chapter 18 08-04-2019 12:04:39 Tải xuống
Chapter 19 08-04-2019 14:00:06 Tải xuống
Chapter 20 08-04-2019 12:04:42 Tải xuống
Chapter 21 08-04-2019 12:22:12 Tải xuống
Chapter 22 09-04-2019 02:14:22 Tải xuống
Chapter 23 09-04-2019 02:14:24 Tải xuống
Chapter 24 04-05-2019 17:17:59 Tải xuống
Chapter 25 04-05-2019 17:18:03 Tải xuống
Chapter 26 04-05-2019 17:18:06 Tải xuống
Chapter 27 04-05-2019 17:18:09 Tải xuống
Chapter 28 04-05-2019 17:18:12 Tải xuống
Chapter 29 04-05-2019 17:18:15 Tải xuống
Chapter 30 04-05-2019 17:18:18 Tải xuống
Chapter 31 04-05-2019 17:18:24 Tải xuống
Chapter 32 04-05-2019 17:18:27 Tải xuống
Chapter 33 04-05-2019 17:18:30 Tải xuống
Chapter 34 04-05-2019 17:18:33 Tải xuống
Chapter 35 04-05-2019 17:18:36 Tải xuống
Chapter 36 04-05-2019 17:18:39 Tải xuống
Chapter 37 04-05-2019 17:18:41 Tải xuống
Chapter 38 04-05-2019 17:18:42 Tải xuống
Chapter 39 04-05-2019 17:18:45 Tải xuống
Chapter 40 04-05-2019 17:18:48 Tải xuống
Chapter 41 04-05-2019 17:18:54 Tải xuống
Chapter 42 04-05-2019 17:18:57 Tải xuống
Chapter 43 04-05-2019 17:19:00 Tải xuống
Chapter 44 04-05-2019 17:19:03 Tải xuống
Chapter 45 04-05-2019 17:19:05 Tải xuống
Chapter 46 04-05-2019 17:19:11 Tải xuống
Chapter 47 04-05-2019 17:19:14 Tải xuống
Chapter 48 04-05-2019 17:19:17 Tải xuống
Chapter 49 04-05-2019 19:18:34 Tải xuống
Chapter 50 05-05-2019 10:48:12 Tải xuống
Chapter 51 05-05-2019 18:54:14 Tải xuống
Chapter 52 07-05-2019 18:03:47 Tải xuống
Chapter 53 08-05-2019 00:42:12 Tải xuống
Chapter 54 10-05-2019 11:04:50 Tải xuống
Chapter 55 10-05-2019 19:07:48 Tải xuống
Chapter 56 11-05-2019 01:18:13 Tải xuống
Chapter 57 12-05-2019 01:31:06 Tải xuống
Chapter 58 13-05-2019 02:12:12 Tải xuống
Chapter 59 15-05-2019 03:24:14 Tải xuống
Chapter 60 19-05-2019 13:07:50 Tải xuống
Chapter 61 17-05-2019 14:00:45 Tải xuống
Chapter 62 17-05-2019 19:42:09 Tải xuống
Chapter 63 18-05-2019 18:48:12 Tải xuống
Chapter 64 19-05-2019 20:54:06 Tải xuống
Chapter 65 20-05-2019 19:42:06 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
Mạc Ly - 23 giờ trước
Tại sao vẫn là 51 a?
Trả Lời