Loading...

Tokyo卍Revengers

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Romance , School Life , Shounen , Drama ,
Lần cập nhật cuối: 28-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà anh hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, anh ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, anh ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kantou. Ủng hộ bọn mình tại FB: https://www.facebook.com/EiShunTeam/
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 159 28-05-2020 16:25:14 Tải xuống
Chapter 158 22-05-2020 17:42:38 Tải xuống
Chapter 157 13-05-2020 18:31:07 Tải xuống
Chapter 156 01-05-2020 16:11:11 Tải xuống
Chapter 155 23-04-2020 21:01:48 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-07-2019 20:57:15 Tải xuống
Chapter 2 04-05-2019 17:17:57 Tải xuống
Chapter 3 10-07-2019 21:07:45 Tải xuống
Chapter 4 10-07-2019 21:10:40 Tải xuống
Chapter 5 10-07-2019 21:12:52 Tải xuống
Chapter 6 10-07-2019 21:16:45 Tải xuống
Chapter 7 10-07-2019 21:19:38 Tải xuống
Chapter 8 10-07-2019 21:24:43 Tải xuống
Chapter 9 10-07-2019 21:48:13 Tải xuống
Chapter 10 10-07-2019 21:49:24 Tải xuống
Chapter 11 10-07-2019 21:51:20 Tải xuống
Chapter 12 10-07-2019 21:54:26 Tải xuống
Chapter 12.5 10-07-2019 21:57:06 Tải xuống
Chapter 13 20-03-2019 05:48:44 Tải xuống
Chapter 14 10-07-2019 21:59:54 Tải xuống
Chapter 15 10-07-2019 22:05:11 Tải xuống
Chapter 16 10-07-2019 22:07:11 Tải xuống
Chapter 17 10-07-2019 22:07:46 Tải xuống
Chapter 18 08-04-2019 12:04:39 Tải xuống
Chapter 19 08-04-2019 14:00:06 Tải xuống
Chapter 20 08-04-2019 12:04:42 Tải xuống
Chapter 21 08-04-2019 12:22:12 Tải xuống
Chapter 22 09-04-2019 02:14:22 Tải xuống
Chapter 23 09-04-2019 02:14:24 Tải xuống
Chapter 24 04-05-2019 17:17:59 Tải xuống
Chapter 25 04-05-2019 17:18:03 Tải xuống
Chapter 26 04-05-2019 17:18:06 Tải xuống
Chapter 27 04-05-2019 17:18:09 Tải xuống
Chapter 28 04-05-2019 17:18:12 Tải xuống
Chapter 29 04-05-2019 17:18:15 Tải xuống
Chapter 30 10-07-2019 22:35:29 Tải xuống
Chapter 31 10-07-2019 22:37:34 Tải xuống
Chapter 32 04-05-2019 17:18:27 Tải xuống
Chapter 33 04-05-2019 17:18:30 Tải xuống
Chapter 34 04-05-2019 17:18:33 Tải xuống
Chapter 35 04-05-2019 17:18:36 Tải xuống
Chapter 36 04-05-2019 17:18:39 Tải xuống
Chapter 37 04-05-2019 17:18:41 Tải xuống
Chapter 38 04-05-2019 17:18:42 Tải xuống
Chapter 39 04-05-2019 17:18:45 Tải xuống
Chapter 40 04-05-2019 17:18:48 Tải xuống
Chapter 41 04-05-2019 17:18:54 Tải xuống
Chapter 42 04-05-2019 17:18:57 Tải xuống
Chapter 43 04-05-2019 17:19:00 Tải xuống
Chapter 44 04-05-2019 17:19:03 Tải xuống
Chapter 45 04-05-2019 17:19:05 Tải xuống
Chapter 46 04-05-2019 17:19:11 Tải xuống
Chapter 47 04-05-2019 17:19:14 Tải xuống
Chapter 48 04-05-2019 17:19:17 Tải xuống
Chapter 49 04-05-2019 19:18:34 Tải xuống
Chapter 50 05-05-2019 10:48:12 Tải xuống
Chapter 51 05-05-2019 18:54:14 Tải xuống
Chapter 52 07-05-2019 18:03:47 Tải xuống
Chapter 53 08-05-2019 00:42:12 Tải xuống
Chapter 54 10-05-2019 11:04:50 Tải xuống
Chapter 55 10-05-2019 19:07:48 Tải xuống
Chapter 56 11-05-2019 01:18:13 Tải xuống
Chapter 57 12-05-2019 01:31:06 Tải xuống
Chapter 58 29-05-2019 09:10:05 Tải xuống
Chapter 59 29-05-2019 09:10:06 Tải xuống
Chapter 60 29-05-2019 09:10:09 Tải xuống
Chapter 61 29-05-2019 09:10:12 Tải xuống
Chapter 62 29-05-2019 09:10:15 Tải xuống
Chapter 63 29-05-2019 09:10:18 Tải xuống
Chapter 64 29-05-2019 09:02:24 Tải xuống
Chapter 65 29-05-2019 09:10:21 Tải xuống
Chapter 66 29-05-2019 09:10:25 Tải xuống
Chapter 67 29-05-2019 09:10:27 Tải xuống
Chapter 68 29-05-2019 09:10:30 Tải xuống
Chapter 69 29-05-2019 09:10:33 Tải xuống
Chapter 70 29-05-2019 09:10:36 Tải xuống
Chapter 71 29-05-2019 09:10:39 Tải xuống
Chapter 72 29-05-2019 09:10:42 Tải xuống
Chapter 73 29-05-2019 09:10:45 Tải xuống
Chapter 74 31-05-2019 09:29:41 Tải xuống
Chapter 75 30-05-2019 22:33:54 Tải xuống
Chapter 76 31-05-2019 19:48:56 Tải xuống
Chapter 77 01-06-2019 17:36:13 Tải xuống
Chapter 78 02-06-2019 20:44:08 Tải xuống
Chapter 79 03-06-2019 20:00:12 Tải xuống
Chapter 80 08-06-2019 12:17:10 Tải xuống
Chapter 81 08-06-2019 21:25:18 Tải xuống
Chapter 82 06-06-2019 22:06:12 Tải xuống
Chapter 83 08-06-2019 13:02:38 Tải xuống
Chapter 84 08-06-2019 16:48:11 Tải xuống
Chapter 85 09-06-2019 18:00:29 Tải xuống
Chapter 86 10-06-2019 19:18:09 Tải xuống
Chapter 87 11-06-2019 19:12:07 Tải xuống
Chapter 88 16-06-2019 06:09:54 Tải xuống
Chapter 89 16-06-2019 08:05:46 Tải xuống
Chapter 90 15-06-2019 17:42:16 Tải xuống
Chapter 91 16-06-2019 18:42:07 Tải xuống
Chapter 92 18-06-2019 19:18:22 Tải xuống
Chapter 93 19-06-2019 17:42:23 Tải xuống
Chapter 94 20-06-2019 17:06:10 Tải xuống
Chapter 95 21-06-2019 20:06:18 Tải xuống
Chapter 96 24-06-2019 00:06:52 Tải xuống
Chapter 97 23-06-2019 19:30:13 Tải xuống
Chapter 98 24-06-2019 19:48:25 Tải xuống
Chapter 99 26-06-2019 17:06:11 Tải xuống
Chapter 100 28-06-2019 21:00:28 Tải xuống
Chapter 101 30-06-2019 23:00:13 Tải xuống
Chapter 102 01-07-2019 18:00:13 Tải xuống
Chapter 103 02-07-2019 19:00:10 Tải xuống
Chapter 104 03-07-2019 22:00:34 Tải xuống
Chapter 105 04-07-2019 20:24:09 Tải xuống
Chapter 106 05-07-2019 20:30:12 Tải xuống
Chapter 107 06-07-2019 20:00:16 Tải xuống
Chapter 108 07-07-2019 22:00:43 Tải xuống
Chapter 109 09-07-2019 10:36:15 Tải xuống
Chapter 110 09-07-2019 22:00:56 Tải xuống
Chapter 111 10-07-2019 20:36:17 Tải xuống
Chapter 112 12-07-2019 14:08:26 Tải xuống
Chapter 113 12-07-2019 19:36:50 Tải xuống
Chapter 114 13-07-2019 19:18:30 Tải xuống
Chapter 115 14-07-2019 22:54:09 Tải xuống
Chapter 116 15-07-2019 22:54:14 Tải xuống
Chapter 117 16-07-2019 21:24:37 Tải xuống
Chapter 118 18-07-2019 23:41:20 Tải xuống
Chapter 119 30-07-2019 06:10:14 Tải xuống
Chapter 120 02-08-2019 22:06:22 Tải xuống
Chapter 121 12-08-2019 22:12:20 Tải xuống
Chapter 122 23-08-2019 21:36:14 Tải xuống
Chapter 123 05-09-2019 15:36:05 Tải xuống
Chapter 124 12-09-2019 19:12:10 Tải xuống
Chapter 125 17-09-2019 22:01:20 Tải xuống
Chapter 126 04-10-2019 16:24:21 Tải xuống
Chapter 127 08-10-2019 16:48:47 Tải xuống
Chapter 128 13-10-2019 18:55:54 Tải xuống
Chapter 129 14-10-2019 15:06:42 Tải xuống
Chapter 130 24-10-2019 18:07:51 Tải xuống
Chapter 131 04-11-2019 18:42:41 Tải xuống
Chapter 132 06-11-2019 17:14:05 Tải xuống
Chapter 133 13-11-2019 12:43:42 Tải xuống
Chapter 134 23-11-2019 20:21:15 Tải xuống
Chapter 135 27-11-2019 18:47:19 Tải xuống
Chapter 136 14-12-2019 13:48:43 Tải xuống
Chapter 137 16-12-2019 21:09:54 Tải xuống
Chapter 138 18-12-2019 20:43:19 Tải xuống
Chapter 139 02-01-2020 18:30:46 Tải xuống
Chapter 140 10-01-2020 19:09:46 Tải xuống
Chapter 141 21-01-2020 17:30:40 Tải xuống
Chapter 142 05-02-2020 11:24:25 Tải xuống
Chapter 143 06-02-2020 14:55:15 Tải xuống
Chapter 144 19-02-2020 18:01:36 Tải xuống
Chapter 145 27-02-2020 18:19:19 Tải xuống
Chapter 146 01-03-2020 21:58:29 Tải xuống
Chapter 147 03-03-2020 18:12:42 Tải xuống
Chapter 148 06-03-2020 18:22:48 Tải xuống
Chapter 149 17-03-2020 18:23:16 Tải xuống
Chapter 150 20-03-2020 17:26:16 Tải xuống
Chapter 151 27-03-2020 17:48:44 Tải xuống
Chapter 152 03-04-2020 20:08:40 Tải xuống
Chapter 153 11-04-2020 20:02:12 Tải xuống
Chapter 154 19-04-2020 18:03:18 Tải xuống
Chapter 155 23-04-2020 21:01:48 Tải xuống
Chapter 156 01-05-2020 16:11:11 Tải xuống
Chapter 157 13-05-2020 18:31:07 Tải xuống
Chapter 158 22-05-2020 17:42:38 Tải xuống
Chapter 159 28-05-2020 16:25:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM