Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Tác giả: Văn Hóa Nhiệt Manh
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Tạp chí truyện tranh , Cổ Đại , Ngôn Tình , Truyện Màu , , Action
Lần cập nhật cuối: 21-10-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một cô gái xuyên về quá khứ .và có một mối tình với vị hoàng đế si tình sủng vợ bậc nhất trong lịch sử …..
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 178 21-10-2020 15:00:28 Tải xuống
Chapter 177 21-10-2020 15:00:50 Tải xuống
Chapter 176 21-10-2020 16:03:40 Tải xuống
Chapter 175.2 21-10-2020 15:00:48 Tải xuống
Chapter 175.1 21-10-2020 16:03:47 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-01-2021 07:45:45 Tải xuống
Chapter 2 27-01-2019 22:42:24 Tải xuống
Chapter 3 27-01-2019 22:42:30 Tải xuống
Chapter 4 27-01-2019 22:42:36 Tải xuống
Chapter 5 27-01-2019 22:42:42 Tải xuống
Chapter 6 08-02-2019 01:21:24 Tải xuống
Chapter 7 08-02-2019 01:21:29 Tải xuống
Chapter 8 14-03-2019 23:07:52 Tải xuống
Chapter 9 14-03-2019 19:03:19 Tải xuống
Chapter 10 15-03-2019 00:03:29 Tải xuống
Chapter 11 09-08-2020 18:24:53 Tải xuống
Chapter 12 14-03-2019 10:08:38 Tải xuống
Chapter 13 14-03-2019 21:03:20 Tải xuống
Chapter 14 13-03-2019 23:01:35 Tải xuống
Chapter 15 15-03-2019 00:03:32 Tải xuống
Chapter 16 15-12-2020 05:57:07 Tải xuống
Chapter 17 09-08-2020 18:24:05 Tải xuống
Chapter 18 09-08-2020 18:23:25 Tải xuống
Chapter 19 09-08-2020 18:22:55 Tải xuống
Chapter 20 09-08-2020 18:42:28 Tải xuống
Chapter 21 09-08-2020 18:20:37 Tải xuống
Chapter 22 09-08-2020 18:19:54 Tải xuống
Chapter 23 09-08-2020 18:28:46 Tải xuống
Chapter 24 09-08-2020 18:15:44 Tải xuống
Chapter 25.1 09-08-2020 18:14:47 Tải xuống
Chapter 25.2 09-08-2020 18:14:11 Tải xuống
Chapter 26 09-08-2020 18:13:58 Tải xuống
Chapter 27.1 09-08-2020 18:13:11 Tải xuống
Chapter 27.2 09-08-2020 18:12:54 Tải xuống
Chapter 28.1 09-08-2020 18:12:25 Tải xuống
Chapter 28.2 09-08-2020 18:11:56 Tải xuống
Chapter 29.1 09-08-2020 18:22:19 Tải xuống
Chapter 29.2 09-08-2020 18:21:47 Tải xuống
Chapter 30 09-08-2020 18:09:44 Tải xuống
Chapter 31 09-08-2020 18:08:24 Tải xuống
Chapter 32 09-08-2020 18:19:14 Tải xuống
Chapter 33 09-08-2020 18:07:23 Tải xuống
Chapter 33.1 14-05-2019 23:04:17 Tải xuống
Chapter 33.2 14-05-2019 16:11:50 Tải xuống
Chapter 34 09-08-2020 18:06:44 Tải xuống
Chapter 34.1 12-05-2019 11:36:14 Tải xuống
Chapter 34.2 12-05-2019 11:36:18 Tải xuống
Chapter 35 12-05-2019 11:36:20 Tải xuống
Chapter 36 12-05-2019 11:36:23 Tải xuống
Chapter 36.1 09-08-2020 18:28:12 Tải xuống
Chapter 36.2 12-05-2019 11:36:26 Tải xuống
Chapter 37.1 26-06-2019 16:31:31 Tải xuống
Chapter 37.2 13-05-2019 17:43:57 Tải xuống
Chapter 38.1 30-07-2019 06:48:28 Tải xuống
Chapter 38.2 12-05-2019 11:36:36 Tải xuống
Chapter 39.1 12-05-2019 11:36:38 Tải xuống
Chapter 39.2 12-05-2019 11:36:42 Tải xuống
Chapter 39.3 12-05-2019 11:36:44 Tải xuống
Chapter 39.4 12-05-2019 11:36:48 Tải xuống
Chapter 40 12-05-2019 11:36:51 Tải xuống
Chapter 41 12-05-2019 11:36:53 Tải xuống
Chapter 42 12-05-2019 11:36:56 Tải xuống
Chapter 43 09-08-2020 15:41:31 Tải xuống
Chapter 44 09-08-2020 18:27:14 Tải xuống
Chapter 45 09-08-2020 18:04:48 Tải xuống
Chapter 46 09-08-2020 18:15:14 Tải xuống
Chapter 47 09-08-2020 18:03:43 Tải xuống
Chapter 48 30-07-2019 06:48:31 Tải xuống
Chapter 49 09-08-2020 18:03:13 Tải xuống
Chapter 50 28-06-2019 10:32:16 Tải xuống
Chapter 51 25-06-2019 18:24:36 Tải xuống
Chapter 52 09-08-2020 18:02:44 Tải xuống
Chapter 53 25-06-2019 18:24:39 Tải xuống
Chapter 54 25-06-2019 18:24:43 Tải xuống
Chapter 55 09-08-2020 18:02:20 Tải xuống
Chapter 56 09-08-2020 18:01:41 Tải xuống
Chapter 57 26-07-2019 06:10:27 Tải xuống
Chapter 58 26-07-2019 06:10:29 Tải xuống
Chapter 59 30-07-2019 03:07:19 Tải xuống
Chapter 60 09-08-2020 18:01:19 Tải xuống
Chapter 60: Video 09-08-2020 06:16:45 Tải xuống
Chapter 61 21-10-2020 15:03:51 Tải xuống
Chapter 62 09-08-2020 05:53:39 Tải xuống
Chapter 63 09-08-2020 06:04:10 Tải xuống
Chapter 64 09-08-2020 06:01:45 Tải xuống
Chapter 65 09-08-2020 05:49:40 Tải xuống
Chapter 66 09-08-2020 05:48:41 Tải xuống
Chapter 67.1 09-08-2020 05:58:39 Tải xuống
Chapter 67.2 09-08-2020 05:47:15 Tải xuống
Chapter 68.1 09-08-2020 06:19:14 Tải xuống
Chapter 68.2 09-08-2020 06:49:11 Tải xuống
Chapter 69.1 09-08-2020 05:42:40 Tải xuống
Chapter 69.2 09-08-2020 05:39:41 Tải xuống
Chapter 70 09-08-2020 05:23:40 Tải xuống
Chapter 71.1 09-08-2020 05:38:40 Tải xuống
Chapter 71.2 09-08-2020 05:48:11 Tải xuống
Chapter 72 09-08-2020 05:34:42 Tải xuống
Chapter 73.1 09-08-2020 05:45:45 Tải xuống
Chapter 73.2 09-08-2020 06:06:10 Tải xuống
Chapter 74.1 09-08-2020 05:55:11 Tải xuống
Chapter 74.2 09-08-2020 05:32:41 Tải xuống
Chapter 75 09-08-2020 05:43:27 Tải xuống
Chapter 76.1 09-08-2020 05:42:14 Tải xuống
Chapter 76.2 09-08-2020 05:31:15 Tải xuống
Chapter 77.1 09-08-2020 06:14:15 Tải xuống
Chapter 77.2 09-08-2020 05:52:09 Tải xuống
Chapter 78.1 09-08-2020 05:51:44 Tải xuống
Chapter 78.2 09-08-2020 06:02:10 Tải xuống
Chapter 79.1 09-08-2020 05:28:46 Tải xuống
Chapter 79.2 09-08-2020 06:01:10 Tải xuống
Chapter 80.1 09-08-2020 06:32:33 Tải xuống
Chapter 80.2 09-08-2020 05:27:15 Tải xuống
Chapter 81.1 09-08-2020 05:26:37 Tải xuống
Chapter 81.2 09-08-2020 05:37:30 Tải xuống
Chapter 82.1 09-08-2020 05:13:08 Tải xuống
Chapter 82.2 09-08-2020 05:12:40 Tải xuống
Chapter 83.1 09-08-2020 05:36:09 Tải xuống
Chapter 83.2 09-08-2020 05:46:15 Tải xuống
Chapter 84.1 09-08-2020 05:35:11 Tải xuống
Chapter 84.2 09-08-2020 18:00:51 Tải xuống
Chapter 85.1 09-08-2020 18:21:17 Tải xuống
Chapter 85.2 09-08-2020 17:59:24 Tải xuống
Chapter 86.1 09-08-2020 18:09:11 Tải xuống
Chapter 86.2 09-08-2020 18:08:49 Tải xuống
Chapter 87.1 09-08-2020 17:57:49 Tải xuống
Chapter 87.2 09-08-2020 17:57:21 Tải xuống
Chapter 88.1 09-08-2020 17:56:46 Tải xuống
Chapter 88.2 09-08-2020 17:56:16 Tải xuống
Chapter 89.1 09-08-2020 18:06:18 Tải xuống
Chapter 89.2 09-08-2020 17:55:20 Tải xuống
Chapter 90.1 09-08-2020 17:54:42 Tải xuống
Chapter 90.2 09-08-2020 17:54:14 Tải xuống
Chapter 91.1 09-08-2020 17:53:48 Tải xuống
Chapter 91.2 09-08-2020 17:52:48 Tải xuống
Chapter 92.1 09-08-2020 17:52:20 Tải xuống
Chapter 92.2 09-08-2020 17:51:39 Tải xuống
Chapter 93 09-08-2020 17:51:27 Tải xuống
Chapter 94.1 09-08-2020 17:50:46 Tải xuống
Chapter 94.2 09-08-2020 17:50:11 Tải xuống
Chapter 95.1 09-08-2020 17:49:49 Tải xuống
Chapter 95.2 09-08-2020 17:49:17 Tải xuống
Chapter 96 09-08-2020 17:48:44 Tải xuống
Chapter 97.1 09-08-2020 17:48:22 Tải xuống
Chapter 97.2 09-08-2020 17:47:47 Tải xuống
Chapter 98 09-08-2020 17:47:17 Tải xuống
Chapter 99.1 09-08-2020 17:46:40 Tải xuống
Chapter 99.2 09-08-2020 17:46:19 Tải xuống
Chapter 100.1 09-08-2020 17:45:54 Tải xuống
Chapter 100.2 09-08-2020 17:45:12 Tải xuống
Chapter 101.1 09-08-2020 17:43:38 Tải xuống
Chapter 101.2 09-08-2020 17:43:11 Tải xuống
Chapter 102.1 09-08-2020 17:42:48 Tải xuống
Chapter 102.2 09-08-2020 17:53:20 Tải xuống
Chapter 103.1 09-08-2020 17:42:00 Tải xuống
Chapter 103.2 09-08-2020 17:40:46 Tải xuống
Chapter 104.1 09-08-2020 17:40:19 Tải xuống
Chapter 104.2 09-08-2020 17:39:44 Tải xuống
Chapter 105.1 09-08-2020 17:39:16 Tải xuống
Chapter 105.2 09-08-2020 17:38:49 Tải xuống
Chapter 106.1 09-08-2020 17:37:58 Tải xuống
Chapter 106.2 09-08-2020 17:36:41 Tải xuống
Chapter 107.1 09-08-2020 17:36:19 Tải xuống
Chapter 107.2 09-08-2020 17:35:53 Tải xuống
Chapter 108.1 09-08-2020 17:32:21 Tải xuống
Chapter 108.2 09-08-2020 17:31:46 Tải xuống
Chapter 109 09-08-2020 17:41:20 Tải xuống
Chapter 110 09-08-2020 17:24:17 Tải xuống
Chapter 111.1 09-08-2020 17:31:17 Tải xuống
Chapter 111.2 09-08-2020 17:20:19 Tải xuống
Chapter 112.1 09-08-2020 17:30:16 Tải xuống
Chapter 112.2 09-08-2020 17:18:44 Tải xuống
Chapter 113 09-08-2020 17:29:52 Tải xuống
Chapter 114.1 09-08-2020 17:29:17 Tải xuống
Chapter 114.2 09-08-2020 17:28:51 Tải xuống
Chapter 115 09-08-2020 17:28:21 Tải xuống
Chapter 116 09-08-2020 17:26:48 Tải xuống
Chapter 117 09-08-2020 17:37:26 Tải xuống
Chapter 118 09-08-2020 17:25:53 Tải xuống
Chapter 119.1 09-08-2020 17:35:23 Tải xuống
Chapter 119.2 09-08-2020 17:34:50 Tải xuống
Chapter 120 09-08-2020 17:34:19 Tải xuống
Chapter 121 09-08-2020 17:44:45 Tải xuống
Chapter 122.1 09-08-2020 17:44:20 Tải xuống
Chapter 122.2 09-08-2020 17:09:49 Tải xuống
Chapter 123.1 09-08-2020 17:08:59 Tải xuống
Chapter 123.2 09-08-2020 17:08:23 Tải xuống
Chapter 124 09-08-2020 17:07:47 Tải xuống
Chapter 125 09-08-2020 17:06:48 Tải xuống
Chapter 126.1 09-08-2020 17:06:17 Tải xuống
Chapter 126.2 09-08-2020 17:27:43 Tải xuống
Chapter 127 09-08-2020 17:38:23 Tải xuống
Chapter 128 09-08-2020 17:04:58 Tải xuống
Chapter 129 09-08-2020 17:04:23 Tải xuống
Chapter 130 09-08-2020 17:03:42 Tải xuống
Chapter 131 09-08-2020 17:03:27 Tải xuống
Chapter 132 09-08-2020 17:25:13 Tải xuống
Chapter 133 09-08-2020 17:01:52 Tải xuống
Chapter 134 09-08-2020 17:00:59 Tải xuống
Chapter 135 09-08-2020 17:00:13 Tải xuống
Chapter 136 09-08-2020 17:33:06 Tải xuống
Chapter 137 09-08-2020 16:59:35 Tải xuống
Chapter 138 09-08-2020 16:59:00 Tải xuống
Chapter 139 09-08-2020 17:09:24 Tải xuống
Chapter 140 09-08-2020 16:58:05 Tải xuống
Chapter 141.1 09-08-2020 16:57:08 Tải xuống
Chapter 141.2 09-08-2020 17:07:23 Tải xuống
Chapter 142 09-08-2020 16:56:36 Tải xuống
Chapter 143.1 09-08-2020 16:55:59 Tải xuống
Chapter 143.2 09-08-2020 16:55:25 Tải xuống
Chapter 144 09-08-2020 16:53:41 Tải xuống
Chapter 145.1 09-08-2020 16:53:10 Tải xuống
Chapter 145.2 09-08-2020 16:52:56 Tải xuống
Chapter 146.1 09-08-2020 16:52:18 Tải xuống
Chapter 146.2 09-08-2020 16:51:59 Tải xuống
Chapter 147 09-08-2020 17:24:58 Tải xuống
Chapter 148.1 09-08-2020 17:01:15 Tải xuống
Chapter 148.2 09-08-2020 16:44:52 Tải xuống
Chapter 149.1 09-08-2020 16:44:24 Tải xuống
Chapter 149.2 09-08-2020 16:55:04 Tải xuống
Chapter 150 09-08-2020 16:42:42 Tải xuống
Chapter 151 09-08-2020 16:42:31 Tải xuống
Chapter 152.1 09-08-2020 16:40:51 Tải xuống
Chapter 152.2 09-08-2020 16:40:09 Tải xuống
Chapter 153.1 09-08-2020 16:39:54 Tải xuống
Chapter 153.2 09-08-2020 16:50:15 Tải xuống
Chapter 154.1 09-08-2020 16:49:39 Tải xuống
Chapter 154.2 09-08-2020 16:37:57 Tải xuống
Chapter 155.1 09-08-2020 16:37:19 Tải xuống
Chapter 155.2 09-08-2020 16:47:39 Tải xuống
Chapter 156.1 09-08-2020 16:47:20 Tải xuống
Chapter 156.2 09-08-2020 16:35:41 Tải xuống
Chapter 157.1 09-08-2020 16:46:42 Tải xuống
Chapter 157.2 09-08-2020 16:33:44 Tải xuống
Chapter 158.1 09-08-2020 16:33:16 Tải xuống
Chapter 158.2 09-08-2020 16:32:50 Tải xuống
Chapter 159.1 09-08-2020 16:54:14 Tải xuống
Chapter 159.2 09-08-2020 16:31:51 Tải xuống
Chapter 160.1 09-08-2020 16:31:11 Tải xuống
Chapter 160.2 21-10-2020 16:04:40 Tải xuống
Chapter 161.1 21-10-2020 16:04:34 Tải xuống
Chapter 161.2 21-10-2020 15:03:38 Tải xuống
Chapter 162.1 21-10-2020 15:03:31 Tải xuống
Chapter 162.2 21-10-2020 16:04:34 Tải xuống
Chapter 163.1 21-10-2020 16:04:27 Tải xuống
Chapter 163.2 21-10-2020 15:02:52 Tải xuống
Chapter 164.1 21-10-2020 15:02:45 Tải xuống
Chapter 164.2 21-10-2020 15:02:38 Tải xuống
Chapter 165.2 21-10-2020 16:04:18 Tải xuống
Chapter 166.1 23-01-2022 07:41:27 Tải xuống
Chapter 166.2 21-10-2020 16:04:07 Tải xuống
Chapter 168.1 21-10-2020 16:04:07 Tải xuống
Chapter 168.2 21-10-2020 15:18:21 Tải xuống
Chapter 169.1 21-10-2020 15:01:36 Tải xuống
Chapter 169.2 21-10-2020 16:04:01 Tải xuống
Chapter 170.1 21-10-2020 15:18:35 Tải xuống
Chapter 170.2 21-10-2020 15:01:25 Tải xuống
Chapter 171.1 21-10-2020 15:01:15 Tải xuống
Chapter 171.2 21-10-2020 16:03:54 Tải xuống
Chapter 172 21-10-2020 15:00:59 Tải xuống
Chapter 175.1 21-10-2020 16:03:47 Tải xuống
Chapter 175.2 21-10-2020 15:00:48 Tải xuống
Chapter 176 21-10-2020 16:03:40 Tải xuống
Chapter 177 21-10-2020 15:00:50 Tải xuống
Chapter 178 21-10-2020 15:00:28 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh