Loading...

Hiệp Vương Liêu Thiêm Đinh

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Historical , Manhua , Martial Arts , Trinh Thám , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 02-07-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đài Loan trong thời kỳ kháng Nhật, quân Nhật ghép tội danh phản loạn cho những ai chúng muốn giải quyết. Lúc này trong nhân gian xuất hiện một vị hiệp đạo cướp giàu giúp nghèo tên Liêu Thiêm Đinh, một thân tuyệt kỹ và tấm lòng nghĩa hiệp đã thành truyền kỳ.
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: Hiệp ảnh tung hoành 08-01-2019 05:36:51 Tải xuống
Chapter 2: Hoàng Kim Sư Vương 09-01-2019 12:07:12 Tải xuống
Chapter 3: Thập Tự Đao Pháp 05-05-2019 18:12:43 Tải xuống
Chapter 4: Thiên La Địa Võng 15-01-2019 16:02:24 Tải xuống
Chapter 5: Dũng sấm Thiên Hoàng Miếu 15-01-2019 16:05:18 Tải xuống
Chapter 6: Xung phá trở ngại 15-01-2019 16:05:21 Tải xuống
Chapter 7: Nam Hiệp Bang 16-01-2019 04:34:09 Tải xuống
Chapter 8: Ngũ Hành Xuyên Sơn Giáp 18-01-2019 23:55:48 Tải xuống
Chapter 9: Máu nhuộm Đài Loan 27-01-2019 13:38:30 Tải xuống
Chapter 10: Đại chiến Song Sát Đao 27-01-2019 13:38:35 Tải xuống
Chapter 11: Thổ Long Quán 27-01-2019 13:38:42 Tải xuống
Chapter 12: Hội chiến Thổ Man 05-02-2019 18:53:53 Tải xuống
Chapter 13: Lâm Thiếu Miêu 05-02-2019 18:54:00 Tải xuống
Chapter 14: Anh hùng xuất thiếu niên 05-02-2019 18:54:07 Tải xuống
Chapter 15: Chiến vì chính nghĩa 05-02-2019 18:54:12 Tải xuống
Chapter 16: Phản bại vi thắng 05-02-2019 18:54:18 Tải xuống
Chapter 17 23-01-2020 18:41:30 Tải xuống
Chapter 17: Raw 20-03-2019 14:31:21 Tải xuống
Chapter 17: Raw - Thông báo dừng thực hiện 12-02-2019 06:20:33 Tải xuống
Chapter 17: Thông báo dừng thực hiện 08-02-2019 06:26:05 Tải xuống
Chapter 18: Thắng bại đã phân 12-02-2019 06:20:37 Tải xuống
Chapter 19: Huyết chiến 16-02-2019 10:07:20 Tải xuống
Chapter 20: Linh Miêu Khoái Thối 16-02-2019 20:03:59 Tải xuống
Chapter 21: Khí Ma Diệm 16-02-2019 09:08:23 Tải xuống
Chapter 22: Thiên Hạ Danh Đao 16-02-2019 22:01:56 Tải xuống
Chapter 23: Tái chiến Hậu Đằng 16-02-2019 18:06:14 Tải xuống
Chapter 24: Tuyệt chiêu tất thắng 16-02-2019 20:02:50 Tải xuống
Chapter 25: Thập Diện Kim Phật 20-02-2019 04:16:59 Tải xuống
Chapter 26: Hậu Đằng Tân Bình 21-02-2019 03:25:30 Tải xuống
Chapter 27: Đội truy sát 23-02-2019 21:03:22 Tải xuống
Chapter 28: Thiên hạ vô địch 24-02-2019 09:02:08 Tải xuống
Chapter 29: Xuyên Sơn Giáp 24-02-2019 16:02:54 Tải xuống
Chapter 30: Thương Vương Đài Loan 24-02-2019 16:03:06 Tải xuống
Chapter 31: Hắc Long Hội 06-03-2019 07:03:05 Tải xuống
Chapter 32: Sát thủ Sát thủ 04-03-2019 18:36:44 Tải xuống
Chapter 33: Cái tên này 04-03-2019 18:36:47 Tải xuống
Chapter 34: Người chín ngón tay 06-03-2019 06:02:56 Tải xuống
Chapter 35: Hiệp khách 06-03-2019 11:02:50 Tải xuống
Chapter 36: Sát thủ quyết chiến 06-03-2019 05:03:11 Tải xuống
Chapter 37: Cái Thế Thần Công 06-03-2019 05:05:53 Tải xuống
Chapter 38: Thiên hạ đệ nhất 06-03-2019 07:02:59 Tải xuống
Chapter 39: Băng Hoại Khí 06-03-2019 10:06:53 Tải xuống
Chapter 40: Bản sắc nam nhi 09-03-2019 06:05:17 Tải xuống
Chapter 41: Hội trưởng Hắc Long Hội 13-03-2019 15:04:57 Tải xuống
Chapter 42: Tiền không thấy đâu 13-03-2019 15:05:00 Tải xuống
Chapter 43: Ngũ Hành Nhẫn Giả 13-03-2019 10:01:56 Tải xuống
Chapter 44: Sát thủ số ba Hắc Long Hội 13-03-2019 11:06:00 Tải xuống
Chapter 45: Quỷ Mã Tam Tử 13-03-2019 09:02:02 Tải xuống
Chapter 46 15-03-2019 11:03:50 Tải xuống
Chapter 46: Vô Tình Nữ 17-03-2019 20:07:14 Tải xuống
Chapter 47: Nghi Lan Lôi Gia 17-03-2019 19:06:59 Tải xuống
Chapter 48: Lôi Tịnh Nhi 17-03-2019 21:09:20 Tải xuống
Chapter 49: Tỉ võ chiêu thân 17-03-2019 21:05:18 Tải xuống
Chapter 50: Đại náo võ đài 20-03-2019 14:31:24 Tải xuống
Chapter 51: Lôi Đại Điều 20-03-2019 14:31:27 Tải xuống
Chapter 52: Vô Địch Lôi Đại Điều 20-03-2019 14:31:30 Tải xuống
Chapter 53: Hỗn chiến cướp bản đồ 22-03-2019 15:24:05 Tải xuống
Chapter 54: Liêu Thiêm Đinh và Lâm Thiếu Miêu 22-03-2019 15:24:08 Tải xuống
Chapter 55: Xung đột 26-03-2019 18:24:08 Tải xuống
Chapter 56: Liệt Chánh Trị 26-03-2019 18:24:10 Tải xuống
Chapter 57: Tiêu Sát 26-03-2019 18:24:14 Tải xuống
Chapter 58: Đại chiến Hắc Long Hội 26-03-2019 18:24:17 Tải xuống
Chapter 59: Tái chiến An Đông 03-04-2019 08:15:45 Tải xuống
Chapter 60: Truy Phong Đao 03-04-2019 08:15:48 Tải xuống
Chapter 61: Hiệp Vương Quyền 03-04-2019 08:15:51 Tải xuống
Chapter 62: Hám Thiên Chưởng 03-04-2019 08:15:54 Tải xuống
Chapter 63: Vô Thiên Chưởng 31-03-2019 17:18:05 Tải xuống
Chapter 64: Cái chết của Từ Tương 05-05-2019 18:12:48 Tải xuống
Chapter 65: Vây công 05-05-2019 18:12:51 Tải xuống
Chapter 66: Tam Tôn Trưởng Lão 05-05-2019 18:12:54 Tải xuống
Chapter 67: Lâm Thiếu Miêu phục thù 05-05-2019 18:12:57 Tải xuống
Chapter 68: Dĩ vãng 05-05-2019 18:12:59 Tải xuống
Chapter 69: Tiềm phục 05-05-2019 18:13:03 Tải xuống
Chapter 70: Nam Hiệp Bang phục thù 05-05-2019 18:13:05 Tải xuống
Chapter 71: Tiềm Long Phục Mê Huyệt 05-05-2019 18:13:10 Tải xuống
Chapter 72: Sát thủ lạc lối 05-05-2019 18:13:12 Tải xuống
Chapter 73: Hung tượng 05-05-2019 18:13:14 Tải xuống
Chapter 74: Hiệp Vương Quyền Phổ 05-05-2019 18:13:19 Tải xuống
Chapter 75: Cửu Long Hộ Quyền Sứ 05-05-2019 18:13:21 Tải xuống
Chapter 76: Sóng ngầm cuồn cuộn 05-05-2019 18:13:25 Tải xuống
Chapter 77: Tịnh Long Sứ 05-05-2019 18:13:27 Tải xuống
Chapter 78: Lôi Tịnh Nhi 05-05-2019 18:13:31 Tải xuống
Chapter 79: Nghĩa giúp Nam Hiệp Vương 05-05-2019 18:13:34 Tải xuống
Chapter 80: Tầng tháp thứ hai 05-05-2019 18:13:37 Tải xuống
Chapter 81: Chiến Long Sứ 05-05-2019 18:13:40 Tải xuống
Chapter 82: Khổ chiến Chiến Vô Địch 05-05-2019 18:13:43 Tải xuống
Chapter 83: Huyết chiến Chiến Long Sứ 05-05-2019 18:13:46 Tải xuống
Chapter 84: Kịch chiến ngoài tháp 05-05-2019 18:13:49 Tải xuống
Chapter 85: Ác đấu đệ nhất võ tăng 05-05-2019 18:13:50 Tải xuống
Chapter 86: Tàng Long Sứ 05-05-2019 18:13:53 Tải xuống
Chapter 87: Lo trong lo ngoài 05-05-2019 18:13:56 Tải xuống
Chapter 88: Tầng ba Cửu Long Tháp 05-05-2019 18:14:01 Tải xuống
Chapter 89: Nguy cơ lớn nhất 05-05-2019 18:20:01 Tải xuống
Chapter 90: Phản đồ 08-05-2019 21:17:51 Tải xuống
Chapter 91: Linh Long Sứ 30-05-2019 09:05:33 Tải xuống
Chapter 92: Cám dỗ 30-05-2019 09:05:35 Tải xuống
Chapter 93: Cửu Long Tháp mê huyễn 30-05-2019 09:05:39 Tải xuống
Chapter 94: Vào lại hang hổ 30-05-2019 09:05:42 Tải xuống
Chapter 95: Đằng sau bộ mặt vô tội 30-05-2019 09:05:44 Tải xuống
Chapter 96: Quỷ Môn Quan 30-05-2019 10:04:59 Tải xuống
Chapter 97: Tang Long Sứ 31-05-2019 11:54:20 Tải xuống
Chapter 98: Vô Địch yếu nhất 04-06-2019 14:42:35 Tải xuống
Chapter 99: Khắc chế Liêu Thiêm Đinh 08-06-2019 13:13:16 Tải xuống
Chapter 100: Bố cục ngụy dị 08-06-2019 11:10:23 Tải xuống
Chapter 101: Tây Hương Trung Quân 08-06-2019 17:06:13 Tải xuống
Chapter 102: Ma Long Sứ 10-06-2019 12:06:24 Tải xuống
Chapter 103: Đối kháng tâm ma 12-06-2019 09:54:09 Tải xuống
Chapter 104: Lựa chọn sinh tử 13-06-2019 07:00:17 Tải xuống
Chapter 105: Thoát khỏi Cửu Long Tháp 17-06-2019 09:00:09 Tải xuống
Chapter 106: Triển khai phản kích 24-06-2019 11:48:10 Tải xuống
Chapter 107: Hi sinh tráng liệt 26-06-2019 18:24:17 Tải xuống
Chapter 108: Ân đoạn nghĩa tuyệt 29-06-2019 18:18:08 Tải xuống
Chapter 109: Đơn đao phó hội 30-06-2019 18:24:12 Tải xuống
Chapter 110: Trận chiến cuối cùng 01-07-2019 15:18:12 Tải xuống
Chapter 111: Máu và nước mắt 02-07-2019 10:01:00 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh