Shin'ai naru Boku e Satsui wo komete

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Mystery , Psychological , Seinen , Slice of Life , Drama ,
Lần cập nhật cuối: 08-02-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Urashima Eiji, một sinh viên đại học, đi ngủ sau một đêm uống rượu vui vẻ với bạn bè. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện ra một cô gái xinh đẹp bên cạnh, người đối xử với anh như thể họ đang trong một mối quan hệ yêu đương. Sau đó, anh phát hiện ra rằng 4 ngày đã trôi qua kể từ khi anh đi ra ngoài cùng với đám bạn của mình. Anh ấy đã làm gì trong suốt thời gian đó và tại sao anh ấy không có ký ức về nó?. Khi đối mặt với thực tế đó, anh sẽ bị cuốn vào bi kịch ...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 72 08-02-2021 12:42:21 Tải xuống
Chapter 71 04-02-2021 11:30:12 Tải xuống
Chapter 70 04-02-2021 11:30:16 Tải xuống
Chapter 69 04-02-2021 12:06:27 Tải xuống
Chapter 68 03-11-2020 14:24:19 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-02-2019 15:54:14 Tải xuống
Chapter 2 05-02-2019 15:54:20 Tải xuống
Chapter 3 05-02-2019 15:54:25 Tải xuống
Chapter 4 05-02-2019 15:54:31 Tải xuống
Chapter 5 05-02-2019 15:54:36 Tải xuống
Chapter 6 07-05-2019 04:05:03 Tải xuống
Chapter 7 07-05-2019 13:04:12 Tải xuống
Chapter 8 07-05-2019 04:05:06 Tải xuống
Chapter 9 07-05-2019 06:05:47 Tải xuống
Chapter 10 07-05-2019 14:03:38 Tải xuống
Chapter 11 07-05-2019 15:03:36 Tải xuống
Chapter 12 07-05-2019 09:04:46 Tải xuống
Chapter 13 07-05-2019 08:04:36 Tải xuống
Chapter 14 07-05-2019 15:03:39 Tải xuống
Chapter 15 07-05-2019 09:05:12 Tải xuống
Chapter 16 07-05-2019 13:04:06 Tải xuống
Chapter 17 12-05-2019 22:48:10 Tải xuống
Chapter 18 20-05-2019 16:24:05 Tải xuống
Chapter 19 28-05-2019 17:02:44 Tải xuống
Chapter 20 05-06-2019 02:13:37 Tải xuống
Chapter 21 16-06-2019 08:11:12 Tải xuống
Chapter 22 04-07-2019 16:00:22 Tải xuống
Chapter 23 07-07-2019 13:54:18 Tải xuống
Chapter 24 10-07-2019 13:42:09 Tải xuống
Chapter 25 25-07-2019 03:01:30 Tải xuống
Chapter 26 31-07-2019 20:06:15 Tải xuống
Chapter 27 02-08-2019 19:54:16 Tải xuống
Chapter 28 04-08-2019 20:12:31 Tải xuống
Chapter 29 03-09-2019 16:24:10 Tải xuống
Chapter 30 04-09-2019 09:18:08 Tải xuống
Chapter 31 05-09-2019 14:06:22 Tải xuống
Chapter 32 23-09-2019 21:00:09 Tải xuống
Chapter 33 01-10-2019 14:07:15 Tải xuống
Chapter 34 22-11-2019 18:01:13 Tải xuống
Chapter 35 04-12-2019 11:17:33 Tải xuống
Chapter 36 10-12-2019 14:30:45 Tải xuống
Chapter 37 12-12-2019 12:42:25 Tải xuống
Chapter 38 13-12-2019 15:54:18 Tải xuống
Chapter 39 16-12-2019 11:12:15 Tải xuống
Chapter 40 03-01-2020 14:54:43 Tải xuống
Chapter 41 07-01-2020 17:38:43 Tải xuống
Chapter 42 07-01-2020 17:38:14 Tải xuống
Chapter 43 07-01-2020 17:48:21 Tải xuống
Chapter 44 07-01-2020 17:37:11 Tải xuống
Chapter 45 07-01-2020 17:47:13 Tải xuống
Chapter 46 10-01-2020 17:50:43 Tải xuống
Chapter 47 13-01-2020 18:20:42 Tải xuống
Chapter 48 13-01-2020 18:20:18 Tải xuống
Chapter 49 13-01-2020 18:19:51 Tải xuống
Chapter 50 13-01-2020 18:49:15 Tải xuống
Chapter 51 13-01-2020 18:18:14 Tải xuống
Chapter 52 13-01-2020 18:38:37 Tải xuống
Chapter 53 13-01-2020 18:37:45 Tải xuống
Chapter 54 13-01-2020 18:37:14 Tải xuống
Chapter 55 13-01-2020 18:36:43 Tải xuống
Chapter 56 04-02-2020 16:32:12 Tải xuống
Chapter 57 04-02-2020 16:31:42 Tải xuống
Chapter 58 04-02-2020 16:31:13 Tải xuống
Chapter 59 04-02-2020 16:30:44 Tải xuống
Chapter 60 04-02-2020 16:44:42 Tải xuống
Chapter 61 10-03-2020 16:20:44 Tải xuống
Chapter 62 10-03-2020 16:20:12 Tải xuống
Chapter 63 10-03-2020 17:22:10 Tải xuống
Chapter 64 10-03-2020 16:18:14 Tải xuống
Chapter 65 01-09-2020 16:28:20 Tải xuống
Chapter 66 07-09-2020 11:42:37 Tải xuống
Chapter 67 28-09-2020 17:36:27 Tải xuống
Chapter 68 03-11-2020 14:24:19 Tải xuống
Chapter 69 04-02-2021 12:06:27 Tải xuống
Chapter 70 04-02-2021 11:30:16 Tải xuống
Chapter 71 04-02-2021 11:30:12 Tải xuống
Chapter 72 08-02-2021 12:42:21 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh