Shin'ai naru Boku e Satsui wo komete

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Mystery , Psychological , Seinen , Slice of Life , Drama ,
Lần cập nhật cuối: 04-07-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Urashima Eiji, một sinh viên đại học, đi ngủ sau một đêm uống rượu vui vẻ với bạn bè. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện ra một cô gái xinh đẹp bên cạnh, người đối xử với anh như thể họ đang trong một mối quan hệ yêu đương. Sau đó, anh phát hiện ra rằng 4 ngày đã trôi qua kể từ khi anh đi ra ngoài cùng với đám bạn của mình. Anh ấy đã làm gì trong suốt thời gian đó và tại sao anh ấy không có ký ức về nó?. Khi đối mặt với thực tế đó, anh sẽ bị cuốn vào bi kịch ...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 93 04-07-2021 10:40:55 Tải xuống
Chapter 92 04-07-2021 10:40:55 Tải xuống
Chapter 91 04-07-2021 10:40:54 Tải xuống
Chapter 90 04-07-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 89 04-07-2021 10:10:13 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 2 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 3 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 4 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 5 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 6 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 7 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 8 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 9 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 10 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 11 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 12 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 13 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 14 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 15 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 16 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 17 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 18 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 19 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 20 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 21 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 22 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 23 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 24 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 25 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 26 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 27 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 28 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 29 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 30 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 31 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 32 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 33 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 34 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 35 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 36 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 37 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 38 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 39 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 40 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 41 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 42 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 43 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 44 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 45 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 46 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 47 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 48 04-07-2021 10:10:11 Tải xuống
Chapter 49 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 50 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 51 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 52 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 53 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 54 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 55 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 56 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 57 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 58 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 59 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 60 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 61 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 62 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 63 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 64 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 65 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 66 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 67 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 68 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 69 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 70 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 71 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 72 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 73 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 74 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 75 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 76 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 77 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 78 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 79 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 80 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 81 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 82 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 83 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 84 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 85 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 86 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 87 04-07-2021 10:10:12 Tải xuống
Chapter 88 04-07-2021 10:10:13 Tải xuống
Chapter 89 04-07-2021 10:10:13 Tải xuống
Chapter 90 04-07-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 91 04-07-2021 10:40:54 Tải xuống
Chapter 92 04-07-2021 10:40:55 Tải xuống
Chapter 93 04-07-2021 10:40:55 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh