Loading...

Giữ Chặt Tiểu Bạch Long

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Romance , Manhua , Drama , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 15-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
huynh đã từng nói đời này nguyện nắm chặt tay ta mãi mãi, ta cũng vậy,chỉ cần được nắm chặt tay huynh ấy mãi mãi là điều ước duy nhất của ta... thế nhưng... vì sao...huynh...lại muốn giết ta!!?...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 60 15-05-2020 15:21:39 Tải xuống
Chapter 59 06-11-2019 20:49:49 Tải xuống
Chapter 58 07-07-2019 19:36:12 Tải xuống
Chapter 57 13-05-2019 04:54:15 Tải xuống
Chapter 56 02-03-2019 10:18:15 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-02-2019 07:34:23 Tải xuống
Chapter 2 02-02-2019 07:34:29 Tải xuống
Chapter 3 02-02-2019 07:34:35 Tải xuống
Chapter 4 02-02-2019 07:34:42 Tải xuống
Chapter 5 02-02-2019 07:34:48 Tải xuống
Chapter 6 02-02-2019 07:34:53 Tải xuống
Chapter 7 02-02-2019 07:35:00 Tải xuống
Chapter 8 02-02-2019 07:35:07 Tải xuống
Chapter 9 02-02-2019 07:35:12 Tải xuống
Chapter 10 02-02-2019 07:35:19 Tải xuống
Chapter 11 02-02-2019 07:35:25 Tải xuống
Chapter 12 02-02-2019 07:35:31 Tải xuống
Chapter 13 02-02-2019 07:35:37 Tải xuống
Chapter 14 02-02-2019 07:35:43 Tải xuống
Chapter 15 02-02-2019 07:35:48 Tải xuống
Chapter 16 02-02-2019 07:35:55 Tải xuống
Chapter 17 02-02-2019 07:36:01 Tải xuống
Chapter 18 02-02-2019 07:36:06 Tải xuống
Chapter 19 02-02-2019 07:36:12 Tải xuống
Chapter 20 02-02-2019 07:36:18 Tải xuống
Chapter 21 02-02-2019 07:36:24 Tải xuống
Chapter 22 02-02-2019 07:36:30 Tải xuống
Chapter 23 02-02-2019 07:36:36 Tải xuống
Chapter 24 02-02-2019 07:36:43 Tải xuống
Chapter 25 02-02-2019 07:36:49 Tải xuống
Chapter 26 02-02-2019 07:36:54 Tải xuống
Chapter 27 02-02-2019 07:37:00 Tải xuống
Chapter 28 02-02-2019 07:37:06 Tải xuống
Chapter 29 02-02-2019 07:37:12 Tải xuống
Chapter 30 02-02-2019 07:37:18 Tải xuống
Chapter 31 02-02-2019 07:37:24 Tải xuống
Chapter 32 02-02-2019 07:37:30 Tải xuống
Chapter 33 02-02-2019 07:37:37 Tải xuống
Chapter 34 02-02-2019 07:37:43 Tải xuống
Chapter 35 02-02-2019 07:37:49 Tải xuống
Chapter 36 02-02-2019 07:37:54 Tải xuống
Chapter 37 02-02-2019 07:38:01 Tải xuống
Chapter 38 02-02-2019 07:38:06 Tải xuống
Chapter 39 02-02-2019 07:38:11 Tải xuống
Chapter 40 02-02-2019 07:38:19 Tải xuống
Chapter 41 02-02-2019 07:38:23 Tải xuống
Chapter 42 02-02-2019 07:38:29 Tải xuống
Chapter 43 02-02-2019 07:38:35 Tải xuống
Chapter 44 02-02-2019 07:38:41 Tải xuống
Chapter 45 02-02-2019 07:38:48 Tải xuống
Chapter 46 02-02-2019 07:38:54 Tải xuống
Chapter 47 02-02-2019 07:39:00 Tải xuống
Chapter 48 02-02-2019 07:39:07 Tải xuống
Chapter 49 02-02-2019 07:39:12 Tải xuống
Chapter 50 02-02-2019 07:39:19 Tải xuống
Chapter 51 02-02-2019 07:39:25 Tải xuống
Chapter 52 16-02-2019 17:54:07 Tải xuống
Chapter 53 16-02-2019 17:54:09 Tải xuống
Chapter 54 16-02-2019 17:54:13 Tải xuống
Chapter 55 15-03-2019 08:58:29 Tải xuống
Chapter 56 02-03-2019 10:18:15 Tải xuống
Chapter 57 13-05-2019 04:54:15 Tải xuống
Chapter 58 07-07-2019 19:36:12 Tải xuống
Chapter 59 06-11-2019 20:49:49 Tải xuống
Chapter 60 15-05-2020 15:21:39 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh